Pretraga

Ukupno 23575
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku namjenskih ormara i klupa za svlačionicu - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku plotera sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2018 6900,08 6900,08 Protim d.o.o. Dobrinjske bolnicxe 1A, ID: 4202459050007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokreatnju postupka javne nabavke radova na sanaciji kancelarija u potkrovlju zgrade Jedinice za saobraćaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za programski paket za informacijsku tehnologiju Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za prenos podataka i glasa - MUP Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.11.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Reklama kroz projekat "100 najvećih u privredi BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 1755,00 1755,00 Poslovne novine d.o.o., 4201414760007, Sarajevo
Fond Memorijala Popravka sistema tehničke zaštite na lokacijama objektima i prostoru Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 09.11.2018 1296,36 20.11.2018 1296,36 1296,36 UNILAB D.O.O.
Fond Memorijala Izradan prezentacionih-promidžbenih materijala-nabavka kesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 09.11.2018 1382,94 21.11.2018 1382,94 1382,94 PENTAGRAM D.O.O.
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka mrežnih uređaja za potrebe elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 6152,43 6152,43 General Engineering d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja kupovina zadaćnica za učenike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2018 588,51 06.04.2018 588,51 588,51 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja kupovina alata za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2018 787,00 10.04.2018 787,00 787,00 MAMS d.o.o. IDB 4200415010005
JU Gimnazija Dobrinja KUPOVINA PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA POTREBE ŠKOLE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.11.2018 81,58 09.11.2018 81,58 81,58 DOO "MA-PRO" IDB 4202413810007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Data loger za mjerenje temperature pritiska i vlage Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 1737,45 1737,45 Micom BH d.o.o., 4201551590003, Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja godišnji tehnički pregled lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2018 263,25 06.11.2018 263,25 263,25 TEHNOINSPEKT d.o.o. Sarajevo IDB 4200134940003
JU Gimnazija Dobrinja redovno mjesečno servisiranje lifta za oktobar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2018 163,80 17.04.2018 163,80 163,80 KA BEST GROUP IDB 4202028660002
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Servis i održavanje agregata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 4680,00 4680,00 Energoinvest SUE d.d., Tvornička 3, 71000 Sarajevo; ID: 4200420360006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo - polaganje kablova slabe struje radi kompjuterskih veza interneta, printera i telefona u prizemlju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 394,20 394,20 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja DVR-a i kamera za video nadzor i njihovo puštanje u rad na ŠSM Kovači, Tunel D-B i ratna džamija Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 09.11.2018 1999,53 20.11.2018 1999,53 1999,53 UNILAB D.O.O.
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Usluga protivprovalnog i protivpožarnog obezbjeđenja i usluga osiguranja Svečane promocije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 5680,35 5680,35 Securitas d.o.o. ID: 4227417480004, ul: Bačići 3, 71000 Sarajevo
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2018 3939,62 "PRINTEX" d.o.o. Sarajevo, ul. Hasana Sušića br. 9 i 11, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200597450005
JU Ekonomski fakultet Nabavka projektora za potrebe odvijanja nastavno-naučnog procesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.10.2018 16415,10
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Računarski programi, office paketi i antivirusni programski paketi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2018 7487,53 7487,53 QSS d.o.o., ul: Dejzina Bikića bb, 71000 Sarajevo, ID: 4200103980007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Provjera sposobnosti gađ. vatrenim oružjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2018 3416,40 3416,40 Sportski klub GM17 Shadow, 420134046006, Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova sanacije i restauracije fasada tri stambeno poslovna objekta u ulici Štrosmajerova br.4., 6. i 8. u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2018 70175,64 22.11.2018 82105,50 NEIMARI DOO SARAJEVO, UL. PIJAČNA 70. ID BR. 4200477040008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lot 17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2018 617760,00 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005S
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 1,5,9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 129165,61 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Traktorska kosilica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.07.2018 5277,87 5277,87 Tabaković d.o.o., 4201836750004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Obuka za vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 5616,00 5616,00 Energoinvest IMQ d.o.o., 4200725630003, Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Guma, ratkapa i felgi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 1650,08 1650,08 Autocentar Školjić d.o.o Tešanj 4218018360004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije hrane i pića 4 Ugovaranje i realizacija 16.11.2018 510,00 510,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lot 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 2894,35 CO.MEDPROM doo, Banja Luka, 4400878930005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 13,18,19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2018 385304,40 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 180,00 180,00 Maxx inžinjering d.o.o 4201270660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 56,71 56,71 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal-246/18-lotovi: 14,15,16 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.09.2018 308997,00 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurških materijal 246/18- lot 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.11.2018 705,51 PHARMA MAAC doo, Sarajvo, 4200371130008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal 246/18- lotovi 3, 8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.11.2018 13024,38 Proma doo, Sarajevo, 4200174650008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Špediterske usluge 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 315,25 315,25 Lagermax AED d.o.o Sarajevo 4200726950001
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sredstva za odmašćivanje i podmašćivanje 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 3419,91 3419,91 SQ d.o.o., 4236375290004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašine za narezivanje navoja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 6990,75 6990,75 Generalprogres d.o.o., 4200013640002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Marketinške usluge RKH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 2340,00 2340,00 RK Hadžići, 4201584090008, Hadžići
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predmeti za tombolu 18 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.05.2018 2086,11 2086,11 Domod d.o.o., 4201952400002, Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kanti-pepeljara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 70,00 70,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Hortikulturno uređenje kruga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 6998,94 6998,94 KJKP Park d.o.o., 4200258320003, Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Električni materijal za industrijski usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 59,40 59,40 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 251,55 251,55 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka opreme za CBR za 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2018 06.09.2018 66509,70 19.11.2018 66509,70 66509,70 Diamedic d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka materijala za krečenje, krečenje zidova i plafona hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali, pripremanje masne cokle i lakiranje lak farbom hodnika u prizemlju škole prema fiskulturnoj sali Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2018 999,00 999,00 MFR "KOLOR", ID broj: 4300653950002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, montaža i puštanje u rad ventilatora za digestor za potrebe Kliničke apoteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 3401,19 APICAL d.o.o Sarajevo 4201024380009
Ukupno po stranici 159.663,41 1.695.395,24 148.097,68