Pretraga

Ukupno 16774
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Dobrinja nabavka kasperski virusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 671,81 671,81 IMTEC d.o.o. 4200918780045
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 6749,73 DISTI d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.05.2018 378,40 378,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal maj 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.05.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila MAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2018 12.06.2018 13138,51
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Pokretanju postupka nabavke - dehidriranih podloga(HROMOGENA SELEKTIVNA PODLOGA ZA DETEKCIJU E.COLLI I KOLIFORMA U VODI (CCA); PSEUDOMONAS AGAR BAZA/CN AGAR, SLANETZ AND BARTLEY MEDIJUM + TTC SOLUCIJA) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - opremanje sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 6920,55 0,00 ProTim d.o.o. Sarajevo, 4202459050007, Sarajevo Novi Grad
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga izrade namještaja za opremanje Služnbe za rad sa studentima i planiranje nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 5983,80 "EĆO COMPANY" DOO, Pijačna br. 6, Ilidža, IDB/JIB: 4200501790005
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 15692,04 15692,04 Verso d.o.o. Sarajevo, ul. Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Ugovorr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 3324,55 3324,55 GLOBEX d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela - Odluka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 3324,55
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe kostimografije u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 974,25
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge krečenja radnih prostorija za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 5907,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite, suđe, vješalice za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 810,45
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2018 5616,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2018 1133,85
JU Narodno pozorište Sarajevo Usaluge održavanja vozila za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 1871,78
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, čarape, donji veš za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2018 245,06
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za scenografiju za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 1152,60
JU Narodno pozorište Sarajevo NABAVKA RASVJETNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE ZA POTREBE JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 646,07
JU Narodno pozorište Sarajevo NABAVKA SAJLI ZA SCENU ZA POTREBE JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 480,87
JU Narodno pozorište Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA MUZIČKIH INSTRUMENATA ZA POTREBE JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2018 48000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018 3956,88
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje predstava u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 2122,67
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja telefonske centrale za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2018 5242,77
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održavanja lifta.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 714,87 714,87 Eurolifting d.o.o. Srebrenik
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 518,31 518,31 Oslobođenje servisi.
Općinski sud u Sarajevu Nabava bar kod skenera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 174,33 174,33 Aspo Rail d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenimax Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 66,00 66,00 OR Atelje Duga Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja računara i kopir aparata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 6996,60
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga VPN linka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 6528,60 6528,60 Logosoft d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 19,90 19,90 Penny plus d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 19,80 19,80 Penny plus d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenima.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 40,00 40,00 OR Atelje Duga Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape, šeširi i slično za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 116,00
Fond KS za izgradnju stanova Toneri I 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 769,86 769,86 Prim Invest d.o.o. Sarajevo, 4200025140005
Fond KS za izgradnju stanova Usluge popravke službenog vozila (III) za 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 922,15 922,15 Unitrade d.o.o. podružnica Sarajevo, 4272095990007
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Step d.d. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2018 23270,13
Fond KS za izgradnju stanova Usluge stručnog osposobljavanja II 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 145,00 145,00 REC Sarajevo, 4200545220001
Fond KS za izgradnju stanova Brave za vrata 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 119,36 119,36 Hudiny lock d.o.o. Sarajevo, 4201318960003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis "klik metodom" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.05.2018 23166,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nadzor za rušenje objekta bivše klinike za dermatovenerologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 1287,00 1287,00 EUROENGINEER d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka samohodne kosilice ECO 70 za potrebe održavanja kruga KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 6718,40 6718,40 PROX d.o.o. sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka boš pumpe na dostavnom vozilu HYUNDAI H1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 300,00 300,00 Autoservis AB Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Popravka alternatora na dostavnom vozilu HYUNDAI H1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 140,00 Autoelektrika Alagić Sarajevo - 4300010010002
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini foto žarulje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 718,03
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga pročepljenja kanalizacionih odvoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 258,24
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o sakupljanju, manipulaciji, privremenom skladištenju i zbrinjavanju medicinskog otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 7020,00 RECIKLON D.O.O. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018.godinu Plan nabavki
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluga smještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.04.2018 1268,00
Ukupno po stranici 150.417,21 65.247,86 38.433,78