Pretraga

Ukupno 16774
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na časopis Naša škola za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH, Sarajevo ID 4200821350003
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo God. pretplata na časopis Banke u BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 120,00 120,00 Poslovni glasnik d.o.o., Sarajevo ID 4201287390009
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Usluge ostvarivanja veze na internetskoj mreži Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2015 1193,40 397,80 Logosoft d.o.o., Sarajevo ID 4200236190009
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluga i to servisiranja aparata HS – GC - FID Agilent za potrebe Laboratorije za toksikološka ispitivanja i higijenu radne sredine JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018 3861,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Revitalizacija laguna na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 07.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG LABORATORIJSKOG MATERIJALA ZA TOKSIKOLOŠKU LABORATORIJU JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.03.2018 11686,08
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 11.05.2018 MIKRO+POLO D.O.O. lot1; Messer Tehnoplin d.o.o. lot 2; LAB UNICA D.O.O lot5
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka mjernih instrumenata za nadziranje mikroklime za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Servisiranja medicinskih aparata Arium 61316 i Arium 611 UV za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2018 3024,34
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Angažovanje ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke za procjenu trenutne vrijednosti opreme Kogeneracijskog postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 750,00 Stalni sudski vještak mašinske struke Zahid Pita
JU Porodično savjetovalište NABAVKA GORIVA ZA POTREBE SLUŽBENOG VOZILA1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 1359,33 1359,33 ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO 4200163020002 CETNAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 11. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 13,58 13,58 UR"FAN"
JU Porodično savjetovalište PLAČANJE PROVIZIJE ZA USLUGE PLAČANJA PREMA INO BANCI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 13,70 13,70 UNION BANKA DD SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DEKORACIJSKOG MATERIJALA2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.05.2018 12,00 12,00 Cvjećara Sion 4506250870006 Istočno Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ŠOLJICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 54,05 54,05 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga prevoza studenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2018 400,00 400,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo, ID 4200153220003
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 9. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 216,30 216,30 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 8. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 433,00 433,00 UR restoran Benbaša 4302482280006 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KNJIGA EVIDENCIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 40,00 40,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC D.O.O 4200545220001 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA NALOGA ZA IZVŠENJE DOZNAKE U INOZEMSTVU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 5,85 5,85 "Svjetlostkomerc" d.d. knjižara br.5 Sarajevo 4200177160052 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 179,00 179,00 UR restoran Benbaša 4302482280006 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 3451,50 ASPO RAIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo privrede Nabavka zaštitne odjeće i obuće za lugare Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.06.2018 33920,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluge reparacije i servisa turističkog voza na elektro pogon Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018 3451,50
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila VW 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 06.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o izmjeni plana JN za 2018. Plan nabavki 10.05.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo materijal za čišćenje nivex Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 2991,69 2991,69 NIVEX doo Sarajevo
JU Peta gimnazija GORIVO PETROL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2018 30,03 30,03 PETROL BH OIL COMPANY D.O.O SARAJEVO, ID BROJ:4200505350336
JU Peta gimnazija GORIVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 10,00 10,00 TIOLIL D.O.O., STARA BILA, ID BROJ:4236270510424
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA NEŠ3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 150,00 150,00 NEŠKOVIĆ D.O.O., ID BROJ: 4400420752124
JU Peta gimnazija NABAVKA GORIVA EP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2018 87,50 87,50 ENERGOPETROL DD SARAJEVO, ID BROJ:4200163020002
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU KJKP TOPLANE-SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO Plan nabavki 18.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge održavanja opreme-montaža,programiranje,puštanje u rad vatrodojavnog sistema,izrada projektne dokumentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 312,39
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 98,50 98,50 sarajevo-publishing Sarajevo IDBR 4200315140084
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića za obilježavanje Dana škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 103,20 103,20 "HOŠE KOMERC" D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200442500197
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Žica za viklovanje i ostali elektro materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 06.06.2018 513286,60
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ramova za zahvalnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 384,62 384,62 RAMA - GLAS SARAJEVO
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 249,75 249,75 JU "Apoteke Sarajevo"
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabvka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 185,00 185,00 Babel d.o.o. Sarajevo ID 4218005380006
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja 5/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.05.2018 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 5/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.05.2018 5061,47 5061,47 Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne energije 4/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.05.2018 1918,59 1918,59 Elektroprivreda BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 4/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 871,19 871,19 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 4/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 193,28 193,28 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 4/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 112841,00 112841,00 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Antivirusne licence za JUDZKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 3733,76 28.05.2018 3733,76 3733,76 Imtec doo Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 5/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.04.2018 18911,99 18911,99 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 4/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.04.2018 3070,30 3070,30 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja Sl. list BiH 4/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.04.2018 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
Ukupno po stranici 573.275,67 159.489,58 154.492,48