Pretraga

Ukupno 16774
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Refundacija troškova vode 3/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.04.2018 331,62 331,62 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Službenom listu 4/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.04.2018 1360,00 1360,00 JP NIO Službeni list BiH
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ugradnja zebra roletni OJ DZ Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 5536,00 27.04.2018 5536,00 5536,00 Bosfor stil doo Živinice
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo sluga kontinuiranog pranja i peglanja veša za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 1845,30 LIBRAG D.O.O. SARAJEVO ID: 4200299860004
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 6. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018 Plan nabavki 06.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka za "Nabavku motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku čestitki sa kovertama - Ramzanski bajram Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 173,00 173,00
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - „Polugodišnji obračun, službena putovanja, čuvanje dokumentacije Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 235,00 235,00 Agencije za pravni konsalting i edukaciju „АРКЕ“ d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o prihvatanju ponude za pružanje usluge edukacije državnog službenika - Agencije za pravni konsalting i edukaciju АРКЕ Ugovaranje i realizacija 06.06.2018 235,00 235,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga ispitivanja, kontrole i zamjene aparata za gašenje početnih požara i hidrantske mreže, shodno Zakomu o zaštiti od požara i vatrogastvu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3784,95 3784,95 HSC d.o.o. Sarajevo, Veliki Kačenik 38, ID: 4200454930006
Ministarstvo za boračka pitanja 6. Izmjena Plana javnih nabavki Plan nabavki 06.06.2018
Služba protokola Usluge ozvučenja manifestacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 292,50 BMS Sarajevo, 4301204850008
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka medicinskih uniformi za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 1168,83 USLUŽNOST D.O.O. SARAJEVO; ID: 4200043550008
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka usluga godišnjeg servisa aparata za potrebe Laboratorija J.U. Zavod za sportsku medicinu KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3439,80 INEL d.o.o. MOSTAR, ID: 4227189240006
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge-Organiziranje događanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2018 62547,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Saobraćajni znaci i signalizacija za obilježavanje gradilišta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 05.06.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke usluga - Revizorske usluge Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Izrada i montaža zebrastih zavjesa za zaštitu od sunca (kancelarija sekretara, samostalnog referenta za plan i analizu i za biblioteku) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 1189,60 1189,60 OPŠTA POLJOPRIVREDNO PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNA ZADRUGA BIOS p.o. VISOKO, 4218401220003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 130,00 130,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standarden metode 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 05.06.2018 40470,30
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 05.06.2018 35921,34
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oglas za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 530,89 530,89 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2018 20000,00 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - Lot 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2018 40000,00 COSPEX d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a - LOT 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018 5000,00 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUs-a - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018 35000,00 Credibil Company d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka alata za potrebe Tehničkog sektora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka dijelova/materijala/pribora za medicinsku opremu proizvođača COVIDIEN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2018 250000,00 12.06.2018 292500,00 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU Treća gimnazija Nabavka mašine za pranje podova sa pratećom opremom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 2735,00 2735,00 Kamer commerce d.o.o. 4200086440052
JU Treća gimnazija Nabavka mašine za pranje podova sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 2735,00
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časpopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" broj 44. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 6084,00 6084,00 Tipografija d.o.o. 4201038760009
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časpopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" broj 44 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 6084,00
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1467,00 1467,00 Sarix d.o.o. 4200401140003
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1467,00
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 3387,15 3387,15 Dijal M d.o.o. 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 3387,15
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 2292,03 2292,03 Dijal M d.o.o. 4200364940002
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka materijala za kabinet biologije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 2292,03
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3627,95 3627,95 Efekt Komerc Dizajn d.o.o. 4200536070030
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka trakastih zavjesa. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 3627,95
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 2372,02 2372,02 Kamer commerce d.o.o. 4200086440001
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka računara1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018 2372,02
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 4410,60 4410,60 Sarix d.o.o. 4200401140003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada i isporuka plexi nosača za blokove za zaštitu pacijenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 5405,40 5405,40 Metal-Plast Sarajevo - 4300285620005
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 4410,60
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnog dijela za potrebe funkcionalnog osposobljavanja aparata Flow Cytometer FACSCanto II proizvođača Becton Dickinson Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2018 3451,50 3451,50 SEDŽAN Ingenering d.o.o. Sarajevo -420025640006
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju ponude za nabavku radova sanacije podova i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 5988,65 TTI doo
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke radova sanacije podova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.05.2018 5988,65
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ACC TAG uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE AUTO DIJELOVA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018
Ukupno po stranici 426.839,04 453.973,79 48.738,71