Pretraga

Ukupno 26567
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2019 5907,99
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka i štampanje promotivnog materijala za potrebe SERDA 3 lota Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.01.2019
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge Računovodstva 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 7020,00 7020,00 Finekko d.o.o. Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluge Računovodstva 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2019 7020,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka računara za potrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.01.2019
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka vrata za učionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 2699,80 29.12.2018 2699,80 2699,80 BAU&GARTEN d.o.o.
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga agencije za zaštitu ljudi i imovine 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 7020,00 7020,00 BH Sigurnost d.o.o. Tuzla
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog jednodjelnog sudopera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 2274,48 2274,48 Eurolab d.o.o Bijeljina 400375860000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza i smještaja za dvije osobe Sarajev-Beč-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2865,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga agencije za zaštitu ljudi i imovine 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2019 7020,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige: Osnovi biohemije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 351,00 351,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala - Toneri 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 5829,52 5829,52 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava javnog oglasa za prijem u radni odnos higijeničar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala - Toneri 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.01.2019 5829,52
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Materijala za potrebe projekta BUGI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 98,70 98,70 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sanitarnog pregleda uposlenika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 702,00 702,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sanitarnog pregleda uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2018 702,00
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Pretplata na časopis Naša škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 120,00 120,00 Udruženje nastavnika FBiH
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Godišnja predplata za domenu za studentski kongres Hrana-Ishrana-Zdravlje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 87,75 87,75 Leftor d.o.o Tuzla 4209794530000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 117,01 117,01 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sistematskog pregleda 26 uposlenika. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 910,00 910,00 „J.U. Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 525,76 525,76 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materij.rn7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 879,12 879,12 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Usluga sistematskog pregleda 26 uposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.12.2018 910,00
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 164,97 164,97 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materij.rn5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 848,97 848,97 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 151,28 151,28
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 96,70 96,70 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge molekularno genetička karakterizacija uzoraka graha Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2500,00 2500,00 INGEB Sarajevo 4200096750009
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Lož ulje za područnu školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 1795,95 1795,95 "Hifa petrol" Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Implementacija EN ISO9001: 2015 i razvoj alata za kontrolu i unapređenje procesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 7020,00 7020,00 OD "SK SYSTEMS" Sarajevo 4302570810007
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" javne nabavke 2018 Plan nabavki 10.02.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijalrn1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 410,49 410,49 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora: pipeta grad. 20ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 27,73 27,73 Kefo d.o.o I. Sarajevo 4403208220006
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2018 22.11.2018 12890,26 VIVIA office&home d.o.o. Banja Luka
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH elektroda staklena sentix Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 481,27 481,27
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka odjeće i obuće za korisnike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 14.01.2019 84123,00 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU OŠ “Druga osnovna škola” KANC.MATER RN1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 503,06 503,06 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Radova fakulteta broj 68-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 807,30 807,30 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja printera Kyocera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 98,00 98,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga, Mikrobiologija u stočarstvu i Mikrobiologija zemljišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 702,00 702,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU OŠ “Druga osnovna škola” kanc.materijal2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2018 7020,00
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka avio karte za Sarajevo-Valencija-Sarajevo u okviru projekta RE LIVE WASTE Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.01.2019 1018,00 Nebo Tours d.o.o. Sarajevo 4201330230002
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Distribucija informacija za potrebe projekta Model EE Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2019 11700,00 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO 4200682210005
JU OŠ “Druga osnovna škola” usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 300,00 300,00 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Sretstva za čiščenje objekata škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 378,79 378,79 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROJEKTOR 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 748,80 748,80 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Usluge certifikacije ISO 9001:2015" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2019 1778,40 1778,40 INSTITUT ZA CERTIFIKACIJU SISTEMA D.O.O. SARAJEVO 4201790310004
JU OŠ “Druga osnovna škola” lektira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 408,73 408,73 AVDIĆ 3A DOO 4200601070000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluga korištenja elektronskog izdanja službenih novina za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 240,00 240,00 "Službeni list Bosne i Hercegovine"
Ukupno po stranici 37.109,31 161.050,69 48.454,43