Pretraga

Ukupno 29534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga - kotizacija za učešće na seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 80,00 80,00 FEB d.d Sarajevo Sarajevo ID broj: 4200566060004
JU OŠ Hadžići Nabavka LCD projektora, rez. 1280x800, lum. 3,600 - 1 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 1297,55 1297,55 “GENELEC” d.o.o. Tuzla 4209057270005
JU OŠ Hadžići Nabavka materij. za popravak i održavanje zgrade. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2019 378,90 378,90 „SEOS“ d.o.o. Pazarić - Sarajevo 4200385600007
JU OŠ Hadžići Nabavka elektronske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 173,85 173,85 "KOMEL" d.o.o.Sarajevo 4200491890022
JU OŠ Hadžići Nabavke usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 500,00 175,50 “EKO-TIM” d.o.o. Vogošća - Sarajevo 4201793500009
JU OŠ Hadžići Nabavka mater. za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 450,05 450,05 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 175,50 175,50 “INTERQUALITY” d.o.o. Sarajevo 4201044570009
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: revizija finansijskih izvještaja JP "Televizija kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 4680,00 4680,00 "REVICUS" d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka povratnih avio-karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2928,00 Reiseburo d.o.o. Sarajevo ID: 4200891720002
JU Psihijatrijska bolnica KS Plan JN za 2019 Plan nabavki 12.03.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Praktična vježba evakuacije pp zaštite Ugovaranje i realizacija 07.12.2018 325,26 325,26
JU OŠ "6. mart", Hadžići Stručno obrazovanje Pokretanje i tok postupka 07.12.2018 325,26
JU OŠ "6. mart", Hadžići Praktična vježba evakuacije iz oblasti zakona iz protivpožarne zaštite Plan nabavki 09.02.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka uniforme za domaćine i dnevnog čuvara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 241,02 241,02 CONCOLOR D.O.O Vogošća
JU OŠ "6. mart", Hadžići Uniforme za domaćine i dnevnog čuvara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.12.2018 241,02
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka uniformi za domaćine i dnevnog čuvara Plan nabavki 28.09.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 14/19 Rezervni dijelovi za nadgradnju Kanal Miler Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.05.2019 32792,76
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Farbarsko-molerski radovi 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 4409,73 4409,73 Obrt Zaimović Visoko
Fond Memorijala Nabavka eksponata-replika za muzejsku postavku "Heroji oslobodilačkog rata" (orden, medalja i značke) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 17.04.2019 2099,85 22.04.2019 2099,85 2099,85 S.O.R Zlatarsko juvelirska radnja vl. Sofić
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije programa povodom obilježavanja godišnjice Fonda memorijala - hatma dove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 12.04.2019 5320,00 19.04.2019 5320,00 5320,00 IZVOR BOSNE D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka fax aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 02.04.2019 485,55 11.04.2019 485,55 485,55 REGULATOR D.O.O.
Fond Memorijala Pribavljanje saglasnosti za zaštitu od požara i zaštite na radu na projektnu dokumentaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 28.02.2019 655,20 12.03.2019 655,20 655,20 PROVING D.O.O.
Fond Memorijala Usluge održavanja i servisiranja klima komore i sistema ventilacije u Multimedijalnom centru Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 26.02.2019 819,00 28.03.2019 819,00 819,00 ARCUS AUTOMATIKA D.O.O.
Fond Memorijala Sanacija sadržaja na mezarju Grebak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 29.04.2019 55399,95 11.04.2019 5539,95 5539,95 PER ASPERA D.O.O.
Fond Memorijala Izgradnja hair česme na mezarju Osenik i kamenih klupa na mezarju Kahrimani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 25.03.2019 4096,53 04.04.2019 4096,53 4096,53 BALKAN KAMEN D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka ljetnih guma za motorno vozilo Renaul Trafic registarskih oznaka M50-T-209 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 22.04.2019 711,26 30.04.2019 711,26 711,26
Fond Memorijala Sanacija mašinskih instalacija i pumpnog postrojenja fontane na šehidskom mezarju Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 05.04.2019 7017,66 17.04.2019 7017,66 7017,66 GRIZELJ-GROUP D.O.O.
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Servisiranje školske kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 350,01 350,01 Sajmir d.o.o Vogošća, Sarajevo ID broj: 4201934680006
Fond Memorijala Redovan servis motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 22.04.2019 532,64 25.04.2019 532,64 532,64 TRIAB D.O.O.
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka kancelarijskog materijala u 2019. OS Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 2000,00 Đozo - Comerc Sarajevo ID broj: 4200121290000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2019 402,98
Fond Memorijala Redovan servis motornog vozila Renault Trafic registarskih oznaka M50-T-209 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 22.04.2019 962,49 29.04.2019 962,49 962,49 GUMA M D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka 4 knjige evidencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 28.03.2019 79,56 29.04.2019 79,56 79,56 REGULATOR D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika za praksu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 360,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2019 8181,89 Defter d.o.o.
Fond Memorijala Nabavka sjemena za hortikulturalno uređenje šehidskih mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 09.04.2019 256,10 11.04.2019 256,10 256,10 AGRICOM D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka bezalkoholnih pića za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 140,05
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprezentacije za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 711,50
KJKP Gras d.o.o. Lot 1412 Rezervni dijelovi za minibus ISUZY NOVOCITY Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.10.2018 78806,14 78806,14 SEJARI d.o.o
Fond Memorijala Nabavka materijala i alata za održavanje zgrada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.02.2019 671,90 11.04.2019 671,90 671,90 PENNY PLUS D.O.O.
Općinski sud u Sarajevu Nabava računarske i audio vizuelne opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2019 9433,71 9433,69 ELUR d.o.o. Kiseljak
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 1200,00
Fond Memorijala Nabavka deterdženta za mašinu za čišćenje podova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.03.2019 170,00 22.03.2019 170,00 170,00 KAMER COMMERCE D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezins. i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 421,20
KJKP Gras d.o.o. Lot 2035A Komprinirani prirodni gas -CNG II Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.12.2018 2695680,00 14.02.2019 2695680,00 JUNUZOVIĆ KOPEX d.o.o Lukavac
Fond Memorijala Izrada i štampanje čestitiki povodom 1. marta Dana nezavisnosti BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 21.02.2019 286,65 26.02.2019 286,65 286,65 PENTAGRAM D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka ljetnih guma za motorno vozilo Škoda Octavia registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 17.04.2019 470,00 19.04.2019 470,00 470,00 TAMEK-SON COMPANY D.O.O.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sredstava za čišćenje 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 3315,90 1275,45 TR " HAN " ILIJAŠ ID 4300088120009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC posuda za PH uzorke 30 ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 965,25 ENA d.o.o. Sarajevo ID: 4200037070002
Ukupno po stranici 2.891.115,25 2.844.547,10 53.620,85