Pretraga

Ukupno 21698
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka lab.oprema-računari Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 12.12.2017 14882,40 24.01.2018 14882,40 14882,40 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Automatski kaogulacijski analizatori za 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.05.2018 17.05.2018 175453,20 23.07.2018 175453,20 175453,20 Diamedic doo Sarajevo, Biomedica d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-4 agregati za struju i var Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2018 16002,21
JU OŠ "Vladislav Skarić" Nabavka školskih udžbenika za učenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 3103,40 3103,40 "DEFTER-KOMERC" doo Sarajevo; ID:4200535260005
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Toneri, ketridži, kancelarijski materijal, tiskance, etikete i sitan kancelarijski Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.05.2018 21.05.2018 135264,65 06.07.2018 135264,65 135264,65 R&S doo Sarajevo, Famis d.o.o.
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni sanitetski materijal za Lot 1 i Lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.07.2018 13.08.2018 106890,08 26.09.2018 106890,08 106890,08 Dia Prom d.o.o., KRAJINAGROUP d.o.o.
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-3 geodetska oprema Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 35100,00 35100,00 BN PRO d.o.o., 4201307760002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-3 geodetska opr Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2018 35100,00
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za mikrobiološka ispitivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 1755,00 ENA d.o.o. 4200037070002
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za fizikalno hemijska ispitivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 4095,00 Semikem d.o.o. Sarajevo 420000325001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za DDD- vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 5908,50 Komel d.o.o. 4200491890006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Teretno vozilo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2018 26499,00 20.09.2018 26499,00 26499,00 Berlijeta doo iz Visokog ID:4218061370005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka hrane i opreme za životinje za potrebe KJP "Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 7020,00 "TABAKOVIĆI" d.o.o. Sarajevo 4201836750004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sitnog veterinarskog inventara za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 7020,00 "PHOENIX Pharma" d.o.o. Bijeljina 4400375940003
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka specifičnih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj praksi za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 7020,00 "PHOENIX Pharma" d.o.o. Bijeljina 4400375940003
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga praćenja i štićenja objekata KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 6598,80 "DSC" d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4200144230004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 67/18-P " Hidromehanička oprema za tehnološke objekte vodovodnog sistema" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 16.10.2018 116912,25
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara, za objekte i službena vozila KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 4691,70 !DSC" d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4200144230004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-1 uređaj za loc. cjevovoda i mapiranje struje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 23400,00 23400,00 BNPRO, 4201307760002, Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Izmjene i dopune Plana nabavki OSZB 2018. Plan nabavki 29.09.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan nabavki OSZB 2018. Plan nabavki 24.01.2018
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugradnja LPG instalacije i atestiranje na vozilima, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 1999,99 "ATIKER" d.o.o. Živinice 4210112230008
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog šahta za VTA STUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 6201,00 "EDO-VODA" d.o.o. Sarajevo 4202220340003
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za čišćenje za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 7020,00 "SARAMERC" d.o.o. Sarajevo 4200340170001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Revizija finanskijskih izvještaja za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 2925,00 Društvo "Refin" d.o.o. Vareš
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka dijelova i pribora za motorna vozila za potrebe Kupca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 7020,00 TR "TRGOMAT" 300565740006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje motornih vozila za potrebe Naručioca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 7020,00 Obrtnička radnja "AUTO SERVIS" 300392620000
JU OŠ "Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo" Nabavka žica i potrošnog materijala za instrumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 1448,85 1448,85 AMEDEX D.O.O. 4200439890006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 2313,77 2313,77 Fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
Fond Memorijala Nabavka mašine za pranje suđa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 21.09.2018 565,02 02.10.2018 565,02 565,02 Domod d.o.o.
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Pružanje zdravstvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1783,00 1783,00 JU Dom zdravalja Kantona Sarajevo, IDB 4200174570004
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanitetski potrošni materijal za lot 3,4,5,6,7,8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2018 07.06.2018 84842,55 20.08.2018 84842,55 84842,55 EMedinIng d.o.o., Mipex d.o.o., Globex d.o.o., Ital Group d.o.o.
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka konstrukcionog čelika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2018 63,18 63,18 Metal Centar d.o.o. Ilidža
JU Zavod za zaštitu naslijeđa izvođenje radova čišćenja i uređenja na objektu Spomen park Vraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 4273,50 11.10.2018 4273,51 KJP "SARAJEVO-ŠUME" d.o.o. Sarajevo, ID br. 4200630090001
Fond Memorijala Čišćenje kamenih površina i sanacija stepenica na Multimedijalnom centru Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 01.10.2018 6744,12 10.10.2018 6744,12 6744,12 KLESAR D.O.O.
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavk knjiga Svjetlo u dizajnu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 100,00 100,00 Kult d.o.o. Sarajevo, ID 4200889150002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-1 uređaj za lociranje cjevovoda i mapiranje struje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2018 23400,00
KJP ZOI 84 Radovi na sanaciji elektro instalacija i ugradnji gromobranske instalacije u zgradi KJP ZOI’84 OCS d.o.o. u ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade ištampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 622,44 622,44 SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge dostave pošte 09/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 344,70 344,70 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja radova izrade kapije na školskom dvorištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena Plana javnih nabavki Plan nabavki 09.10.2018
JU OŠ "Dobroševići" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - god. Plan nabavki 17.04.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja radova održavanja zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2017 5493,74
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.nabavke izvođenja radova metalne ograde i metalne konstrukcije na mostu u školskom dvorištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2017 6991,92
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka potrošnog zubotehničkog i stomatološkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obrazovnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2017 3279,78
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga reprezentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.03.2017
Ukupno po stranici 762.594,42 699.988,86 619.420,36