Pretraga

Ukupno 23575
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putničkog zdravstvenog osiguranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 246,39 246,39 Triglav osiguranje d.d Sarajevo, 4200247470003
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-posluživanje hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 385,00 385,00 „Zlatni lav“ d.o.o za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Sarajevo, ID broj: 4200644710002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-scenografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 87,75 87,75 Euro Rent d.o.o, Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-štampanje banera Ugovaranje i realizacija 3663,86 3663,86 Oxygen publishing i printing company, Salke Lagumdžije 13., 71000 Sarajevo
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS javnanabavka usuga putem direktnog sporazuma-najam prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 234,00 234,00 JU „Centar kulture i mladih“ Općine Centar Sarajevo, ID broj: 4200644710002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-scenografski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 468,99 468,99 Penny plus d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200644710002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-materijali za scenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 210,00 210,00 JU „APOTEKE SARAJEVO“ Apoteka Centar, Sarajevo , ID broj: 4200280090020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-osiguranje imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 416,08 416,08 „ TRIGLAV OSIGURANJE“ d.d , Sarajevo, ID broj: 4200644710002
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-najam tehničke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 3834,09 3834,09 „GRAMOFON“ d.o.o, Sarajevo, ID broj 4200644710002
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Treća izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 23.10.2018
JU Šumarski fakultet Prevozne usluge ( osim prevoza otpada ) 2018-2put Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.11.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna pomagala i naprave Pokretanje i tok postupka 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Modularni nmještaj 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2018
JU Šumarski fakultet Fotografski aparati 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2018
JU Šumarski fakultet IV izmjena i dopuna Šumarski Fakultet 2018 Plan nabavki
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Periodični pregled vatrogasnih aparata i mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 421,20 421,20 "Vatrosistemi" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Toner za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 46,00 46,00 "Ecoton" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Usluge nadzora objekta škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2017 117,00 117,00 Securitas BiH d.o.o.
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije hrane i pića 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 175,01 175,01 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna plana javnih nabavki 2018 Plan nabavki 10.09.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje brošure A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 175,50 175,50 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki 2018 Plan nabavki 23.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 70,00 70,00 Express Couirer d.o.o Sarajevo 4201536360000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka matične knjige za drugi ciklus studija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 46,80 46,80 Kemigrafika Trade d.o.o Sarajevo 4200107460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Polnilka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 246,88 246,88 Tehnonet Šempeter 6021395000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Genijus desktop set i Emos produžni kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 135,00 135,00 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780045
KJP ZOI 84 Nabavka računarske opreme . Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to: Acetilen flam fol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja materijala A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 30,00 30,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
KJP ZOI 84 Nabavka viljuškara. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka ski opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.11.2018
JU Djeca Sarajeva Toplane - Rosica - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 963,43 963,43 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Aprilski cvjetovi - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1303,50 1303,50 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Zvončić - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 944,16 944,16 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Labudovi - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 2131,13 2131,13 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Dunje - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1656,57 1656,57 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Gerontološki centar Nabavka usluga ljekarskih pregleda zaposlenika KJU "Gerontološki centar" Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 572,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU Djeca Sarajeva Toplane - Kekec - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 4239,12 4239,12 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lastavica - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1456,76 1456,76 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ribica - Oktobar Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 31.10.2018 1337,24 1337,24 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Ilijaš - Oktobar Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 31.10.2018 1360,39 1360,39 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Lužani - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 387,28 387,28 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Višnjik - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1703,35 1703,35 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Vrapčić - Oktobar Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 31.10.2018 373,82 373,82 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Iskrica - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1965,41 1965,41 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Leptirić - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1156,13 1156,13 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Košuta - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1225,38 1225,38 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Mašnica - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 2389,32 2389,32 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Toplane - Srećica - Oktobar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 1306,41 1306,41 KJKP Toplane Sarajevo d.o.o.
KJKP Gras d.o.o. Lot 1212 Kontakti za tramvajska vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 6698,25 30.10.2018 6698,25 SA COMMERCE d.o.o
Ukupno po stranici 6.698,25 44.354,20 37.083,95