Pretraga

Ukupno 25570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci željeznih cijevi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2018 94,04
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge fotokopiranja za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 108,40 108,40 EKO COPY 4302806520005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 566,92 566,92 ATEX d.o.o. 4201869840009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala-gotova odjeća za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 128,00 128,00 TEXTIL HOUSE 4200566570002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka spužve za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 215,00 215,00 LEDER s.z.o.t.r. 4301466460006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog materijala u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 383,26 383,26
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objavljivanje sjećanja na Mušić Kemala i Begović Nijaza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 230,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvjeća za premijerne predstave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 158,00 158,00 KJKP PARK 4200258320003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog alata za potrebe Pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 179,45 179,45 CONTI PRO 4201189460007
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge Revizije finan.poslovanja za 2018.g Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.12.2018 4680,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odlukak o stručnom osposobljavanju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.06.2018 100,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge validacije aparata Agilent HS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 5791,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boje, lakova i ljepila za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 762,32 762,32 CONTI PRO 4201189460007
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka IT opreme 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2018 1891,97
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o izmirivanju računa prema bh telecomu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 336,25
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 2007,36 2007,36 BEM COMMERCE 4200047460003
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka usluge održavanja IT sistema, mreže i web stranice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018 81,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge rekonstrukcije toaleta u gardarobi JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4701,06 4701,06 OKI UPRAVITELJ 4200784300009
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o kupovini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 179,21
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka hrane i pića za tekući repertoar u Pozorištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 500,00 500,00 EM COMERC 4200628190007
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke Inox suđa- Lot4- Ramovi od nehrđajućeg čelika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka mebl štofa za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 191,69 191,69 SANNY GENNY 4200539250004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka nabavke Inox suđa-Lot3- Metalni stalak od nehrđajućeg čelika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.11.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 49,14 49,14 Urbangraf od Sarajevo, ID 4301410240003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za tekući repertoar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1099,45 1099,45 DOLCE 4200394340000
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci Inox suđa- Lot2- Kolica od nehrđajućeg čelika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.11.2018 5569,20 ARTIKA d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200258910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 697,15 697,15
JU Šumarski fakultet Mjerni instrumenti 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2018 30.11.2018 5322,56 13.12.2018 5322,56 Grube d.o.o 4403513020009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci Inox suđa- Lot1- Korpe od nehrđajućeg čelika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2018 6598,80 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, ID broj:200003250001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za pozorište Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 10438,74 10438,74
JU Šumarski fakultet zaštitna oprema 2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2018 23.11.2018 6874,10 13.12.2018 6874,10 Grube d.o.o 4403513020009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Digitalizacija (skeniranje)arhivske projektno-tehničke dokumentacije sistema klimatizacije zgrade DIP-a i sistema grijanja i ventilacije zgrade Klinike za infektivne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 790,48 MAK INVEST d.o.o. Sarajevo- 4200013990003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 10438,74
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka ofingera za potrebe gardarobe u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 450,00 450,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge kopiranja tekstova za potrebe pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 1165,80 1165,80 CPOY.BA 430265700000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Knjige" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1930,50 1930,50 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka izrađenih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 2208,24 2208,24 Crescat d.o.o. Zagreb, ID 31608194500
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za tekući repertoar u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2876,50 2876,50 KM SOLUTION 4202215180006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja rsvjetne opreme za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 5616,00 5616,00 INTERLOGISTIC d.o.o. 4202085540005
JU Šumarski fakultet ograde 2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2019 22.11.2018 3424,59 19.12.2019 3424,59 Hamag d.o.o 4300391730006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka odjela za premijeru opere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 180,00 180,00 ALMES MODA 4200260220008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 1807,48 1807,48 Crescat d.o.o. Zagreb, ID 31608194500
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "generator nitrogena" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2018 46796,49 46796,49 Erkona doo Sarajevo ID br.4200547780004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usisivača za potrebe Pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 925,60 925,60 KOMAS KOMERC 4200488080001
JU Šumarski fakultet labortorijska, optička i precizna oprema ( osim naočala)2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2018 22.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Generator nitrogena" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018 46796,49
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka mikroskopa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3978,66 3978,66 Crescat d.o.o. Zagreb, ID 31608194500
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke štamparskih usluga Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 27.12.2018 8985,60 ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica, ID broj: 426045660000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkog čitača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 4398,95 4398,95 AGS 71 Conrad Sarajevo, ID 4200630920004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2018
Ukupno po stranici 86.240,85 132.085,49 94.520,16