Pretraga

Ukupno 28955
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka dimnjačarskih usluga za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog i školskog materijala, obrazaca, papira i tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala i sredstava za čišćenje za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka tonera za kopir aparate i usluga servisa inform. opreme za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA 2019 ZA JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1170,00
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Servisiranje i održavanje uljnog gorionika za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge postavljanja, održavanja i skidanja banera u ulici Ferhadija i na Baščaršijskom trgu - rad male auto korpe sa stručnom radnom snagom.2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 526,50 526,50 KJKP "Park" doo, Sarajevo, 4200258320003
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" NABAVKA KOMPIJUTERSKOG MATERIJALA 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 1170,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2019. godinu Plan nabavki 07.02.2019
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne službe za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Prva bošnjačka gimnazija Iznajmljivanje "Dancing dvorane" Doma mladih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1790,10 1790,10 KJKP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Ispitivanje i servisiranje aparata za gašenje požara, ispitivanje hidratantske mreže, mjerenje elektroinstalacija i obuka radnika za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka roba - računara za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2019 19888,83 REBUS d.o.o. Sarajevo 4202067210006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hard diska za video nadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 266,76
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laparoskopski stub 4K za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 210366,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laparoskopski stub 4K za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019 210366,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge prevoza izložbe na relaciji Sarajevo -Bihać Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 468,00 468,00 "Ecomatic" doo , Sarajevo 4200366640006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo ustupanje usluga štampanja kataloga radova sa likovne kolonije i katalog mobilne izložbe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2018 1884,87 1884,87 "Planjax komerc" doo, Tešanj, 4218427610004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne audio opreme za potrebe održavanja manifestacije „Dani otvorenih vrata “ povodom 93. godišnjice rođenja prvog predsjednika Alije Izetbegovića. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2018 1170,00 1170,00 "A&V OPREMA" doo Sarajevo, 4201438940006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Ugostiteljske usluge (catering) za potrebe JU Muzej "Alija Izetbegović" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 877,50 877,50 "Ibes" doo, Sarajevo, 4200170070007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara -5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.08.2018 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge iznajmljivanja stolica za potrebe održavanja manifestacije "Dani otvorenih vrata" 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 75,00 75,00 UD "KULA", Sarajevo, 4301236460007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 889,20 889,20 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke rashladnog sistema u prostoriji za zrenje sira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1295,19 1295,19 SZR Za opravku i montažu rashladnih uređaja Sarajevo 4300286780006
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge održavanja telekomunikacijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 3369,60 3369,60 INTELS D.O.O. SARAJEVO 4200583310006 Novo Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge održavanje programske podrške za informacijsku tehnologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 7005,96 7005,96 QSS D.O.O. 4200103980007 Sarajevo Centar
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge naplate cestarina na autocestama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 2340,00 2340,00 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR 4227691540005 Mostar
JU Veterinarski fakultet UNSA Usluge Tehničke zaštite_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 4212,00 4212,00 AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE GLOCK SIGURNOST D.O.O. SARAJEVO 4200431720004 Novo Sarajevo
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školskog namještaja8, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 2967,50 2967,50 KALEA D.O.O. 4200444460001
JU OŠ “Grbavica II” Sistematski pregled zaposlenika 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 2020,00 2020,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS POZIV PONUĐAČIMA - USUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA 2019. Pokretanje i tok postupka 15.04.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka prozora za sportsku salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 3150,00 3150,00 SARIX d.o.o. 4200401140003
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka vrata* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2018 6145,00 6145,00 YAVUZ COMPANY D.O.O. 4209709440005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Usluge smještaja u hotelu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2800,00 2800,00 HERCEGLIĆ DOO HOTEL HERC 4201545510006
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka hemikalija za Cambridge ispite iz Hemije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1308,00 1308,00 Semikem d.o.o.
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2019. godinu Plan nabavki 15.04.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru usluga izvođenja muzike sa muzičkim istrumenton (truba) na sahranama Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.03.2019 42000,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru usluga izvođenja muzike sa muzičkim istrumenton (truba) na sahranama Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.03.2019 42000,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o izboru usluga izvođenja muzike sa muzičkim istrumenton (truba) na sahranama Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 21.03.2019 42000,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga certifikacijskog audita u skladu sa standardom EN 15017 - pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 3861,00 3861,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID:4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga certifikacijskog audita u skladu sa standardom EN 15017 - pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 3861,00 3861,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID:4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga certifikacijskog audita u skladu sa standardom EN 15017 - pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 3861,00 3861,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID:4200941330006
Ministarstvo saobraćaja Održavanje pokretnih traka u pothodnicima na Stupu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- usluge čišćenja kancelarijskog prostora za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 5089,50 OBRTNIČA DJELATNOST INVICTUS VL. SUBAŠIĆ EMINA 4302518570006 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-kancelarisjki materijal za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 5913,18 CROBOX 4200139070007 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka roba putem direktnog sporazuma-scenografski materijal 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1674,27 1674,27 PENNY PLUS DOO SARAJEVO 4200162210002 Vogošća Bosna i Hercegovina
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma-objavljivanje oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 518,31 518,31 OSLOBOĐENJE SERVISI 4202263820009 Vogošća Bosna i Hercegovina
Ukupno po stranici 337.802,76 300.912,51 58.485,00