Pretraga

Ukupno 22906
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 117,35 117,35 SAVEZ DRUŠTVA PSIHOTERAPUTA SRBIJE 100036907 Beograd Srbija
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 621/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 6973,20 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Demontaža starih i montaža novih zaštitnih obloga za ruke na OP lampama na Klinici za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 4507,89
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka 2 (dva) UPS-a potrebne autonomije 90 minuta pri opterećenju 1100W i 1500W Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 6025,50 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO - 4200420360006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge rentanja opreme za ispis i kopiranje na dvije lokacije Tehnički sektor i Glavni protokol KCUS-a ( Pilot projekat) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 7020,00 LIBE d.o.o. Sarajevo - 4201857590007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima - 1178/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2018 1404,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadogradnju softver-a za radijsko i M-bus očitanje mjerila toplotne energije i uređaja za očitanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2018 12881,17 06.09.2018 12881,17 12881,17 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usisivač - 2830/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 991,99 991,99 KAMER COMMERCE d.o.o. Vogošća
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usisivač - 2830/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2018 991,99
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uljne pumpe i pumpnog agrgata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2018 7605,00 24.07.2018 7605,00 7605,00 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dogrijača zraka u kotlovnici Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2018 31613,40 03.07.2018 31613,40 31613,40 4ING d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Saburina" Usluge servica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018 117,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULOMETAR DVOKANALNI COATRON M2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.10.2018 1649,93
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža rolo zaštitnih vrata na svečanom ulazu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka 1 PC EKG aparata sa softverom i pratećom opremom za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 3616,41 3616,41 VANTA d.o.o. Sarajevo; ID: 4200374230003
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2018 5900,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za drvoprerađivačku stručnu školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 4061,62
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.10.2018 422,85 422,85 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.10.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.11.2018 404,30 404,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal septembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.11.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Šumarski fakultet Laboratorijski reagensi 2018 Plan nabavki konkurentski zahtjev 04.09.2018
JU Šumarski fakultet Razne zdravstvene usluge 2018 Plan nabavki direktni sporazum 04.09.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2018 367,30 367,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal avgust 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Šumarski fakultet Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme 2018 - ponovljen postupak Plan nabavki direktni sporazum 04.09.2018 25.10.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga medijskog praćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 2340,00 2340,00 NA PATRIA d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge projektovanja Anexa Glavnog projekta nadziđivanja objekta - preuređenje tavanskog prostora u poslovni prostor - Projekat protupožarnog-sigurnosnog stepeništa na objektu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 1350,18 1350,18 normal arhitektura d.o.o., Sarajevo Centar, 4201189030002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajev - peta godišnja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 40,95 40,95 Eko-tim doo Sarajevo, Vogošća, 4201793500009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za ekološko zbrinjavanje otpada Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2017 7948,68 08.08.2017 7948,68 7947,61 RECIKLON d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objava obavještenja o nabavci za usluge čišćenja poslovnih prostorija KTKS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.11.2018 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 1026,00 1026,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni materijal za potrebe CBRa za 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.09.2018 06.09.2018 48743,37 31.10.2018 48743,39 48743,39 Nedax d.o.o. Sarajevo za Lot 1 i Derby Trade d.o.o. za Lot 4
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o nabavci zadaćnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 468,01 R&S doo
KJP ZOI 84 Nabavka polovnog kamiona za čišćenje snijega Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka radne odjeće i obuće za uposlenike KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 3 nabavka brava i kedera za rashladnu komoru LTH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 2 Nabavka akumulatora i pametnog punjača baterija za popravak lift kolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 1-Rashladni ormari za smještaj patološkog otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018 10062,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta javne rasvjete na područiju Općine Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Fond KS za izgradnju stanova Popravka opreme za evidenciju radnog vremena 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007
Fond KS za izgradnju stanova Razni ručni alat 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2018 406,30 406,30 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005
Fond KS za izgradnju stanova Građevinski materijal I 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2018 98,15 98,15 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA RUKSAKA ZA PRVAČIĆE IZ GRANTA OPĆINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 3372,80 3372,80 AVDIĆ 3A
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijalice i električni konvektori za grijanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 6119,10
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge prevoza novca oklopnim vozilom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 21762,00
JU Ekonomski fakultet Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.09.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka dječijih bicakala i kaciga - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 6615,92 12.06.2018 6615,92 6615,92 Penny Plus d.o.o.
Ukupno po stranici 167.475,18 155.656,12 130.660,45