Pretraga

Ukupno 14069
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Općinski sud u Sarajevu Nabava Službenih novina (prvo polugodište 18) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 09.02.2018 1240,00 1240,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Služ. listu BiH Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 26.01.2018 1640,00 1640,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja u Služ. listu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.01.2018 98,00 98,00 JP NIO Službeni list BiH
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 1/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 108853,70 108853,70 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga grijanja 1/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 35008,11 35008,11 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga električne enregije 1/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 2309,36 2309,36 Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU OŠ "Izet Šabić" Plan nabavki 19.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga distribucije pitke vode 1/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018 3384,84 3384,84 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga odvoza smeća 1/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 193,28 193,28 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava poštanskih usluga 1/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.01.2018 56,70 56,70 JP BH pošta d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 1/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.01.2018 314,00 314,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga javnog prijevoza 1/18. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.01.2018 19199,99 19199,99 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga zakupa 1/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.01.2018 5061,47 5061,47 Općina Novi Grad Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Troškovi grijanja (refundacija vode) 11/17 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.01.2018 210,13 210,13 KJKP Toplane d.o.o. Sarajevo
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan javnih nabavki JU"Prva gimnazija"Sarajevo za 2018 godinu Plan nabavki 26.02.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 358,02 358,02 Eko-tim doo Sarajevo, Vogošća, 4201793500009
Fond Memorijala Izrada i postavljanje nišana i nadgrobnih spomenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2018 13.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade datumara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 350,00 Pismolik d.o.o. Sarajevo 4200726790004
Fond Memorijala Ustakljivanje replika muzejske postavke na Tunelu D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 22.02.2018 6492,16 02.03.2018 6492,16 6492,16 Rama glas d.o.o.
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke i zamjene napojne jedinice LC_MS/MS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 4680,00 4680,00 Erkona d.o.o Sarajevo br.ID 4200547780004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga tehnicke zastite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 4212,00 4212,00 Glock sigurnost d.o.o Sarajevo br.ID 4200431720004
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje čistoće.. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.03.2018 8190,00 Defter d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog stomatološkog materijala OP-25p-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.12.2017 98223,29 06.03.2018 98223,29 98223,29 Krajinagroup, Sanitaria Dental
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo FAKTURA -DSC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 526,50 526,50 DSC“ d.o.o. Sarajevo,
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELI UGOVODODJELA UGOVORA --DSC Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -zaštita od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Plan javnih nabavki za 2018. g. PMF Plan nabavki 26.02.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga (interne ) reprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 208,60 208,60 Ciano d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 434,36 434,36 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisa rashl. uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 421,20 421,20 VD OR Sarajevo
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Plan nabavki 07.03.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 1462,50 1462,50 "CENTROTRANS-EUROLINES" d.d. Sarajevo 4200153220003
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 434,36 434,36 "AVAZ-ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo 4200934630002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 48,00 48,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odovoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportske jakne - škola skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 239,70 Intersport BH d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja vatrogasne opreme 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 1209,71 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 877,50 Elkomont d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 992,16 Dezitox - sanitarci d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka goriva za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 2101,13 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka potrošnog stomatološkog materijala OP-25-17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.11.2017 24775,65 19.12.2017 24775,65 24775,65
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor nabavka kancelarijskog namještaja up Ugovaranje i realizacija 7013,00 7013,00 Sarajevo Business Consulting d.o.o. Sarajevo
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja vozila Ugovaranje i realizacija 12.02.2018 AUTOPUTZER INN
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke baterijskih uložaka UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku prehrambenih proizvoda UP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci avio-karata Ugovaranje i realizacija 1430,00 1430,00 Air Line Tours d.o.o.
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na postavljanju pristupne radnje za invalidna lica i sanaciju javnog toaleta na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga promocije drugog javnog poziva u medijima u BiH i u Švedskoj za projekat C2C Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 1000,00 Hayat d.o.o. Sarajevo 4200164420004
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga interne reprezentacije... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 331,34 331,34 Ciano d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava časopisa za potrebe Suda. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 572,65 572,65 Privredna štampa Sarajevo
Ukupno po stranici 129.491,10 344.567,59 329.607,39