Pretraga

Ukupno 44410
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge IT podrške i kosaltinga juli 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 315,90 315,90 Bits Computers d.o.o. Sarajevo ID 4202685490001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Usluge mon. i alarmnih uređaja juli 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 163,80 163,80 Unilab d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine ID 4200054160007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/13/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.08.2020 709480,42 Diamedic d.o.o. - Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka sredstava za dezinfekciju-7-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2020 351,59 Aldi-Company doo Sarajevo, ID broj: 4200120990008
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija vode za juli 2020.-OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 58,45 58,45 JKP Vodostan doo Ilijaš, Sarajevo, ID broj: 4200171710000
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juli 2020. - objekat Nišići Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 8,07 8,07 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juli 2020. godine - područna škola u Gajevima Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 8,07 8,07 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el. energije za juli 2020. - područna škola u Dragoradima Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 16,98 16,98 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juli 2020. godine. područna škola u Kamenici Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 8,99 8,99 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el. energije za juli 2020. -centralna škola Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.08.2020 127,88 127,88 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Odvoz otpada za juli 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 141,45 141,45 KJKP Rad doo Sarajevo, ID broj 4200316890001
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Servisiranje kopir aparata OŠ Srednje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 297,18 297,18 Aldi-Company doo Sarajevo, ID broj: 4200120990008
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 17-11-29100 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.08.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 17-11-29100 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.08.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge popravki i održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 280,80 280,80 EA SERVIS D.O.O. SARAJEVO
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Kanncelariijski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 95,24 95,24 "Svjetlost-sars" Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva. I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2020 829530,00 Mark Medical d.o.o. Sarajevo za LOT 9, 18, 23, 35, 37 i 46
Ministarstvo saobraćaja Dodatni radovi na projektu Rehabilitacije dijela X transverzale, dionica: raskrsnica sa Ulicom Bulevar Meše Selimovića-raskrsnica sa Ulicom Džemala Bijedića, L=120,0 m Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2020 295425,00 Omnia Medic d.o.o. - Zenica za LOT 7, 26, 27, 29, 33, 36 i 47
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.04.2020 614250,00 Otto Technik d.o.o. za LOT 22
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam. KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2020 176611,50 Medi Frey d.o.o. - Sarajevo za LOT 10, 11, 12, 31 i 32
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska. sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2020 462735,00 Italgroup d.o.o. Sarajevo za LOT 1, 6, 17 i 39
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge sistematskog pregleda za radnike JU OŠ „Hadžići“ za školsku 2020/2021. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2020 2050,00 2050,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO 4200298890007
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka lijekova koji nisu na esencijalnoj listi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 04.08.2020 2397,60 PZU APOTEKA "DINA" Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Tjestenina, brašno i proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1.-Hljeb i peciva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2020 709020,00 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo za LOT 2, 3, 5, 13, 16, 25 i 44
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ..Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.04.2020 484380,00 Pharma Maac d.o.o. Sarajevo za LOT 15 i 21
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu .Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2020 435661,20 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 19, 20, 30 i 38
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirn sporazum - sukcesivna nabavka štampanog materijala za potrebe UP MUP KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.08.2020 Svjetlost - BiH print d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - usluga objave oglasa u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a.. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2020 146250,00 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 34
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.07.2020 996857,55 Interpromet d.o.o. za LOT 14 i 24
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva I/37/2019 - Specifični materijal za potrebe Klinike za bolesti srca, krvnih žila i reumatizam KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.08.2020 15600,78 Shimadzu d.o.o. Sarajevo za LOT 41 i 42
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.u.ZZJZKS Ugovor o javnoj nabavci robe - nebulizator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 1932,84 1932,84 Poljovet d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS ugovor za nabavku robe - gume za službena vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 6735,45 GUMA M d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor za nabavku, isporuku, instalaciju i puštanje u rad robe-J.U.ZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke robe - Aparat za razlijevanje podloga u Petri posude Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.08.2020 58032,00 Alphachrom d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor NABAVKU, ISPORUKU, INSTALACIJU I PUŠTANJE U RAD ROBE- PRATEĆA OPREMA ZA PCR Applied Biosystems StepOnePlusTM Real time PCR Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.08.2020 52790,40 Biosistemi d.o.o.
JU Ekonomski fakultet Nabavka tonera za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.08.2020 20094,75 "AM SUPPORT" d.o.o., ul. Munira Gavrankapetanovića br. 10, Sarajevo, Ilidža, IDB: 4202276210005
JU Ekonomski fakultet Nabavka tonera za laserske štampače/faksimil uređaje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.08.2020 20094,75 "AM SUPPORT" d.o.o., ul. Munira Gavrankapetanovića br. 10, Sarajevo, Ilidža, IDB: 4202276210005
JU Ekonomski fakultet Nabavka tonera za laserske štampače/faksimil uređaje) za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.06.2020 20094,75
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavaka boca za kisik, regulatora pritiska za boce sa ovlaživačem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2020 6539,65 MESSER TEHNOPLIN d.o.o. Sarajevo - 4200350720000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku jednokratnih troslojnih zaštitnih maski Pokretanje i tok postupka 10.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rezervnih dijelova sa ugradnjom u svrhu funkcionalnog osposobljavanja aparata 7500 RT PCR SYISTEM-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 6590,61 BIOSISTEMI d.o.o. Sarajevo - 4201648160003
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal lot4-zavoji-ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.07.2020 5733,00 5733,00 Mipex d.o.o Banja Luka ID:4401707660006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal lot4-zavoji Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.04.2020 4539,60
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal lot2-komprese ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.07.2020 4539,60 4539,60 Mipex d.o.o Banja Luka ID:4401707660006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal komprese Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.04.2020 4539,60
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 6 Specijalistički materijal i instrumenti za potrebe Elektro službe Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2020 14968,98
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe - Lot 5 Razdjelni blokovi i sitni potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.06.2020 7217,77
Ukupno po stranici 51.360,70 6.065.206,50 15.778,25