Pretraga

Ukupno 25592
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci i isporuci Inox suđa- Lot1- Korpe od nehrđajućeg čelika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2018 6598,80 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, ID broj:200003250001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za pozorište Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.12.2018 10438,74 10438,74
JU Šumarski fakultet zaštitna oprema 2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2018 23.11.2018 6874,10 13.12.2018 6874,10 Grube d.o.o 4403513020009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Digitalizacija (skeniranje)arhivske projektno-tehničke dokumentacije sistema klimatizacije zgrade DIP-a i sistema grijanja i ventilacije zgrade Klinike za infektivne bolesti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 790,48 MAK INVEST d.o.o. Sarajevo- 4200013990003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.12.2018 10438,74
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka ofingera za potrebe gardarobe u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 450,00 450,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge kopiranja tekstova za potrebe pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 1165,80 1165,80 CPOY.BA 430265700000
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Knjige" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1930,50 1930,50 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka izrađenih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 2208,24 2208,24 Crescat d.o.o. Zagreb, ID 31608194500
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za tekući repertoar u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 2876,50 2876,50 KM SOLUTION 4202215180006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja rsvjetne opreme za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 5616,00 5616,00 INTERLOGISTIC d.o.o. 4202085540005
JU Šumarski fakultet ograde 2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2019 22.11.2018 3424,59 19.12.2019 3424,59 Hamag d.o.o 4300391730006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka odjela za premijeru opere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 180,00 180,00 ALMES MODA 4200260220008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 1807,48 1807,48 Crescat d.o.o. Zagreb, ID 31608194500
JU Veterinarski fakultet UNSA nabavka "generator nitrogena" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.11.2018 46796,49 46796,49 Erkona doo Sarajevo ID br.4200547780004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usisivača za potrebe Pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 925,60 925,60 KOMAS KOMERC 4200488080001
JU Šumarski fakultet labortorijska, optička i precizna oprema ( osim naočala)2018 Plan nabavki direktni sporazum 22.11.2018 22.11.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Generator nitrogena" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018 46796,49
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka mikroskopa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3978,66 3978,66 Crescat d.o.o. Zagreb, ID 31608194500
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke štamparskih usluga Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2018 27.12.2018 8985,60 ŠTAMPARIJA FOJNICA D.D. Fojnica, ID broj: 426045660000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkog čitača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2018 4398,95 4398,95 AGS 71 Conrad Sarajevo, ID 4200630920004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kemikalija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 1316,03 1316,03 ECP d.o.o. Sarajevo, ID 4201055770000
Fond KS za izgradnju stanova Usluge stručnog osposobljavanja VIII Fond 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 475,00 475,00 Multicom d.o.o. Tuzla, 4209300800000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih namjenskih ormara Pokretanje i tok postupka 07.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke metalnih namjenskih ormara Pokretanje i tok postupka 07.01.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za premijeru opere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 1031,40 1031,40 B&B NEW LOOK 4227272060001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka zemlje za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 75,00 75,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za scenu - botana za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 3309,00 3309,00 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 4095,00 4095,00 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonera za kancelarije u pozrištu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 968,50 968,50 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 7010,64 24.12.2018 7010,64 7010,64 Intels doo Sarajevo, ID:4200583310006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje higijene u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 1351,29 1351,29 ANTONIO COMERCE 4227126590007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka odijela za premijeru opere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 500,00 500,00 ALMES MODA 4200260220008
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka flaša i kašika za premijeru u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 240,15 240,15 PENNY PLUS 4200162210002
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA MATERIJALA 2018 26.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1604,07 1604,07 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gaze za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 84,60 84,60 EUROVITA PHARMACIA 4227118220233
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PREHRADBENIH PROIZVODA 31.12.2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 118,06 118,06 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253450003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije Seviljski Berberin za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 34,50 34,50 PENNY PLUS 4200162210002
JU Porodično savjetovalište NABAVKA FOTOAPARATA,RAČUNARSKE I DRUGE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 465,31 465,31 IMTEC.d.o.o PJ 24 .4200918780380 Sarajevo Centar
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološke visus table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 3744,00 24.12.2018 3744,00 3744,00 Mes doo Zenica, ID broj:4218047890004
JU Porodično savjetovalište USLUGA SERVISIRANJA VOZILA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 192,84 192,84 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za Pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 298,00 298,00 LUMEN d.o.o. Grude podružnica Novo Sarajevo 4272071200021
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 13.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 443,50 443,50 UR restoran Benbaša 4302482280006 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog alata za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 171,50 171,50 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka lampi vazni i kišobrana za potrebe premijere u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 302,70 302,70 PENNY PLUS 4200162210002
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/18.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 409,40 409,40 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253450003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka suđa za premijeru - tanjiri za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 168,90 168,90 PENNY PLUS 4200162210002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan nabavke medicinske i druge opreme za 2018. Plan nabavki 27.11.2018
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/12.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 9,40 9,40 UR"PIZZERIJA TERRAZZA" 4302237640005 Stari Grad Sarajevo Bosna i Hercegovina
Ukupno po stranici 78.288,56 137.865,32 111.191,75