Pretraga

Ukupno 16030
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: nabavka vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018 33673,00
JU Apoteke Sarajevo Ugovor o kupovini - produženju trajanja korisničkih licenci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 3098,75 2648,50 4th DIMENSION D.O.O. Sarajevo; ID: 4200241350006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga Izrada dijelova glavnog projekta edukacijskog centra i smještajnog objekta u obuhvatu "Zaštićeni pejzaž Bijambare" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.03.2018 25961,13 "URBIS CENTAR" d.o.o. Banja Luka
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 5- Alati za majstore Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2018 7000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 4- Bravarski i limarski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2018 25000,00
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Izrada dijelova glavnog projekta edukacijskog centra i smještajnog objekta u obuhvatu "Zaštićeni pejzaž Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2018 25961,13
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 23.03.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 17.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dječije hrane za 24 mjeseca 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe-Lot 3-Kanalski i vodovodni šahtovi,zidarski materijal,održavanje kruga i zelenih površina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2018 43000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 2- Molerski,stolarski i građevinsko bravarski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2018 40000,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka materijala za potrebe Građevinske službe - Lot 1-Potrošni materijal i rezervni dijelovi za vodovod i kanalizaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.02.2018 225000,00
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018_ Laboratorijski namjestaj Plan nabavki 03.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki _2018 ljetnje gume za službeno vozilo Plan nabavki 27.04.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo KN 10 02 18 SANACIJA I REKONSTRUKCIJA KOTLOVSKOG POSTROJENJA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportskih pehara i odbojkaške lopte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 224,99 224,99 Ivabo d.o.o.Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka majica sa štampom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 286,65 286,65 Grafosem d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka inventurnih pločica 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 292,50 292,50 Pismolik d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6000,00 Distributivni centar d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor za osiguranje radarskih sistema i kućišta za radarski sistem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 4280,40 "SARAJEVO-OSIGURANJE" d.d. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor usluga revizije glavnog projekta izgradnje centralne mrtvačnice - prosekture sa upravnom zgradom na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 6903,00 6903,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci terenskog motornog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29950,00 "MOBI" d.o.o. Visoko
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistemske deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 6000,00 "ROBERT'S PLUS" d.o.o. Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Izrada izvedbenih projekta za vanjsko ureðenje oko objekata B1-B, B1-A, A1-A, A1-B i 3E naselje Rosulje 2018 Fond Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.05.2018 15678,70 Saraj inženjering Sarajevo, 4200547270006
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga hitne medicinske pomoći Ugovaranje i realizacija direktni sporazum JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga obaveznog osiguranja motornih vozila 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.05.2018 7354,00 Central osiguranje d.d. Sarajevo ID: 4202233240008
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka vulkanizerskih usluga i usluga autopraonice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 834,00 834,00 OR MONTY Sarajevo 4302863750009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga servisiranja sistema protuprovale i vatrodojave JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 1212,42 6987,24 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja informacionog sistema OWIS JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 7020,00 7020,00 ORKA d.o.o. Sarajevo, ID 4200891300003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uništavanje korova JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1212,42 1212,42 EKO-TIM d.o.o. Sarajevo, ID 4201793500009
JU Prva bošnjačka gimnazija Mikrobiološko ispitivanje hrane i sanitarni pregledi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 892,80 892,80 JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga štampanja promo materijala za konferencije, seminare i materijala za sjednice organa Društva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2018 14979,51 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
KJP ZOI 84 Nabavka usluge pregleda i ispitivanja PP aparata u vlasništvu KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 3510,00 3510,00 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1834,56 1834,56 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 122850,00 Ekoprint d.o.o. Banja Luka ID: 4400841850001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate, fotokopir papira i data majlera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 242190,00 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, fotokopir papira i data majlera KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 131040,00 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, fotokopir papira i data majlera 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 230490,00 Plan Plus d.o.o. Zenica ID: 4227372790007
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: materijal za tekuće održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2000,00 Lišćevica promet d.o.o.
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: toneri za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 600,00 Imtec d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 440,00 440,00 Triglav osiguranje DD
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge prevoza učenika Centra na relaciji: Sarajevo - Srebrenica _ Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 300,00 300,00 Hare d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 6. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2017 1215,40 1215,40 ELECTROCOIN d.o.o. 4236515210006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije ručka za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 320,00 320,00
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 6 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017 1215,40
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 17,55 Emado d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja Toneri za fotokopirne mašine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 426,18 426,18 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja Vatrogasni hidranti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2015 368,55 368,55 Vatrosistemi d.o.o.ID 4200117260007
JU Gimnazija Dobrinja Papir za fotokopiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 196,56 196,56 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
Ukupno po stranici 400.849,53 876.701,72 42.635,00