Pretraga

Ukupno 21762
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke informatičke opreme - MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.10.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo lot-1 uređaj za lociranje cjevovoda i mapiranje struje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.06.2018 23400,00
KJP ZOI 84 Radovi na sanaciji elektro instalacija i ugradnji gromobranske instalacije u zgradi KJP ZOI’84 OCS d.o.o. u ul. Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga izrade ištampe uplatnih naloga sa logom Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 622,44 622,44 SVJETLOST BH PRINT d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.10.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge dostave pošte 09/18 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2018 344,70 344,70 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja radova izrade kapije na školskom dvorištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena Plana javnih nabavki Plan nabavki 09.10.2018
JU OŠ "Dobroševići" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - god. Plan nabavki 17.04.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke izvođenja radova održavanja zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2017 5493,74
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.nabavke izvođenja radova metalne ograde i metalne konstrukcije na mostu u školskom dvorištu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2017 6991,92
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka potrošnog zubotehničkog i stomatološkog materijala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obrazovnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2017 3279,78
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga reprezentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.03.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2017 2702,02
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog i kompijuterskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017 3992,72
JU Djeca Sarajeva Standardizovano pismo - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2018 207,00 207,00 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 72,80 72,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - August - 4 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2018 109,91 109,91 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - August - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2018 26,08 26,08 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - septembar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 14580,00 14580,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.08.2018 44,75 44,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.08.2018 30,75 30,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.08.2018 18,70 18,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.08.2018 64,80 64,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - August - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.08.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Leptirić - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 36,75 36,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Vrapčić - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 403,45 403,45 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Iskrica - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 68,80 68,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - August Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.08.2018 58,80 58,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 10,70 10,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 66,80 66,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - August - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šenoina - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 46,75 46,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Mašnica - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.08.2018 114,90 114,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska - August - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.08.2018 92,85 92,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska - August - 1 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 27.09.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Hulusina - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.08.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Slavuj - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.08.2018 58,80 58,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - August Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.09.2018 1689,70 1689,70 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Mjesečni kuponi - Septembar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 11.09.2018 106,00 106,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 35,50 35,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Septembar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 27,00 27,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Septembar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Septembar - 2 Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 03.09.2018 45,60 45,60 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Septembar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 33,44 33,44 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.09.2018 36,01 36,01 Sarajevo Stan
Ukupno po stranici 45.860,18 19.272,62 19.272,62