Pretraga

Ukupno 33157
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pranje vozil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2017 6265,00 6255,00 O.R.Bosal, 43011373000006, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje klima uređ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 4680,00 4680,00 SES d.o.o., 4201026910005, Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga izrada web stranice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 6961,50 6961,50 AN & AD d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: izrada web stranice Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 6961,50
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za mjerila utroška toplote Siemens Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 1169,56 1169,56 4ING d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 2048 Akumulatorske baterije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 19.04.2018 98888,40 25.06.2018 98888,40 53601,56 GENEL d.o.o
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi za uposlenike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 4164,03 4164,03 PREVENT BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga anagažovanja autodizalica, šlepera i viljuškara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 7020,00 6961,50 CENTROTRANS TRANZIT d.d. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 3004 Opravka servisiranje pneumatskih i hidrauličnih uređaja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2018 23.03.2018 21955,05 11.05.2018 21955,05 16385,85 DRR AUTO d.o.o
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uniformi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 6980,22 6980,22 MITEX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku excel aplikacije godišnjeg obračuna za 2017. godinu i polugodišnjeg obračuna za 2018. godinu na CD-ovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 234,00 234,00 EKONOMIKA d.o.o. Cazin
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu Plan nabavki
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge periodičnog ispitivanja stanja ispav Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 6739,20 6739,00 Proving d.o.o., 4200289800003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada cerad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 1433,30 1433,30 Cetex d.o.o., 4300040190005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita na rad lot-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.06.2017 3861,00 3767,00 Proving d.o.o., 4200289800003, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita od pož lot1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.06.2017 6610,50 6610,50 Vatrosistemi d.o.o., 4200117260007, Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka, reagensa za Dimension X Pand Plus Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 7999,96
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika na po Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2017 6879,60 6879,00 Vildan Tours d.o.o., 4200243640001, Vogošća
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz radnika na Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.01.2017 36354,00 37264,50 Globtour d.o.o., 4227010020009, Međugorje
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alu žaluz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 4852,00 4852,00 Mikado d.o.o., 4200062260002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni nadzor nad izvođe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 5265,00 5265,00 IGT d.o.o., 4200008480005, Sarajevo
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka čeličnih cijevi i pratećeg materijala za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 5994,61 4330,40 "A-steel" doo ID:4201474070000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Građevinski alati 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 02.08.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dio photokonduk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 3272,00 3272,00 System One d.o.o., 4201339960003, Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" V. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 31.07.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.03.2018 53490,00 24.04.2018 53490,00 53490,00 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni časopis Pravo i Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 3510,00 2512,00 REC d.o.o., 4200545220001, Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Odjela pedijatrije u Porođajnog pdjela, sa svim fazama radova (građevinsko-zanatski, elektro i mašinski) sa predmjerom i predračunom - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2018 5987,00 5987,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i adaptaciju Odjela pedijatrije u Porođajnog pdjela, sa svim fazama radova (građevinsko-zanatski, elektro i mašinski) sa predmjerom i predračunom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2018 5987,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku jedinica za hemijski tretman vode-2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.03.2018 17433,00 03.05.2018 17433,00 17433,00 NOBILIS d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za Cell Dyn Emerald Alayzer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.07.2018 922,19
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova lot13-Antiseptici i dezinficijensi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka goriva za službena vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 1,80
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo nabavka lijekova Lot12-Vodikov peroxid Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2018 54,75
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka lijekova Lot11-Vazelin Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku ručnih balansirajućih ventila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.04.2018 18039,52 24.05.2018 18039,52 18039,52 ECOS d.o.o. Vitez
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SVJETLECA REKLAMA ZA CZK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 6879,60 6879,60 NEON DESING, 4300049210004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Iverice, brave vodomet Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 6084,00 5996,00 BAU GARDEN d.o.o., 4200488080001, Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Weishaupt gorionike-LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mušeme za zaštitu dušeka na bolesničkim krevetima – 200 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 3276,00 3276,00 "VIZUM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mušeme za zaštitu dušeka na bolesničkim krevetima – 200 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.06.2018 3276,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete za glukometar Accu-Check Active – 15.000 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2018 3334,50 3334,50 BOSNAMEDIC d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lancete za glukometar Accu-Check Active – 15.000 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2018 3334,50
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Viessman gorionike-LOT-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 18238,66 04.06.2018 18238,66 18238,66 ENERGO DESIGN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje mašinskih radova na distributivnim mrežama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga preuzimanja elektronskog pisma, te štampanje, kovertiranje, prijenos i dostava istog u vidu pismonosne pošiljke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.05.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vodomaterijala Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.04.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku čeličnih cijevi i čeličnih fitinga za zavarivanje-2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za putnička vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 24570,00 KARE d.o.o. Sarajevo 4200273040009
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Okvirni sporazum o sukcesivnoj nabavci i isporuci auto dijelova za teretna vozila i radne mašine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 150930,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo 4200012080003
Ukupno po stranici 256.582,33 551.351,25 322.992,20