Pretraga

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem zaposlenika 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2017 414,65 414,65 "OSLOBOĐENJE SERVISI" d.o.o. Sarajevo 4202263820009
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2017 338,40 338,40 TR "COLOR" Hadžići 4302380100003
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2017 193,30 193,30 TR "COLOR" Hadžići 4302380100003
JU OŠ Hadžići Nabavka kancelarijskog materijala 2. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2017 609,35 609,35 TR "CASPER" Hadžići 4302013530000
Kantonalni sud u Sarajevu Plan nabvaki Kantonalnog suda u Sarajevu za 2018.godinu Plan nabavki 12.02.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za održavanje objekta 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 898,41 898,41 „SEOS“ d.o.o. Pazarić 4200385600007
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za čišćenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2017 501,50 501,50 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Zajko Delić Odluka o planu nabavki za 2018. Plan nabavki 31.01.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka kancelarijskog materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 494,70 494,70 TR "CASPER" Hadžići 4302013530000
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge izrade suknji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 163,80 163,80 "SALTEKS" d.o.o. Sarajevo 4200506750001
JU OŠ Hadžići Nabavka hrane i prehrambenog materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 131,26 131,26 „HOŠE KOMERC“ d.o.o. Sarajevo 4200442500006
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnih nabavki JU OS VRHBOSNA Plan nabavki 29.01.2018
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prevoza učenika 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 120,00 120,00 "KONJIC-KB-BUS" d.o.o. Konjic 4227752270006
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za nastavu iz tjelesnog i zdravstvenog odgoja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 289,50 289,50 "EURO BICCO" d.o.o Sarajevo 4201884640000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature –knjige „Registar propisa BiH 2018” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 234,00 234,00 Fineks d.o.o. sarajevo, Novo Sarajevo, 4200034640002
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge objavljivanja javnog konkursa za prijem zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 382,16 382,16 "AVAZ-ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo 4200934630002
JU OŠ Hadžići Nabavka tonera 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 488,00 488,00 TR "CASPER" Hadžići 4302013530000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog namještaja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 222,30 222,30 FEF d.o.o. Sarajevo, ID 4200160190004
JU OŠ Hadžići Nabavka elektroinstalacijske usluge 1 Ugovaranje i realizacija 20.03.2017 325,26 325,26 "STIM" d.o.o. Sarajevo 4202213050008
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo plan javnih nabavki za 2018 goduinu Plan nabavki 15.02.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Lamele za taložnike u filterskom postrojenju Vogošća '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki 31.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 1572,48 1572,48 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjigovodstvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459130008
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman LOT 2.- Motorne sanke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 66857,99 66857,99 BEKA COMMERCE d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200721720008
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman LOT 1.- ATV radna mašina-kvad Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.01.2018 46598,01 46598,01 BEKA COMMERCE d.o.o. Sarajevo; ID broj: 4200721720008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 539,95 539,95 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala i ugradnja podnih i zidnih pličica-rekonstrukcija objekta za ugostiteljsko zanimanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018 6000,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge održavanja zgrade-skidanje betonske podloge i izrade estricha u radionici praktične nastave -ugostiteljsko zanimanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018 2449,40
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade štambilja prema potrebama Pedijatrijske klinike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 25,00 25,00 Pismolik d.o.o. Sarajevo 4200726790004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Knjiga sestrinske procedure prema potrebama Klinike za hematologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 54,00 54,00 Leftor d.o.o. Tuzla ID: 4209794530034
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge prevoza za potrebe Škole za kalendarsku 2018.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2018 1500,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge utovara i odvoza građevinskog otpada na stacionarnu deponiju-ostale usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 912,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje plamenika "WEISHAUPT" na 3 kotla, regulacija, mjerenje parametara sagorjevanja i izdavanje zapisnika za plamenike (ulje/gas) i mjerenje emisije polutanata iz ložišta i izrada izvještaja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 7020,00 7020,00 "BATISTUTI" o.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje plamenika "WEISHAUPT" na 3 kotla, regulacija, mjerenje parametara sagorjevanja i izdavanje zapisnika za plamenike (ulje/gas) i mjerenje emisije polutanata iz ložišta i izrada izvještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018 7020,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" KOnac za endoskopiju, ligaturna omča - 120 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 7020,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" KOnac za endoskopiju, ligaturna omča - 120 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018 7020,00
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika za potrebe javne ustanove Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o vršenju usluga kolektivnog osiguranja uposlenika od posljedica nesretnog slučaja - nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 1512,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o pružanju usluga osiguranja imovine za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 870,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku auto guma UP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za ustupanje usluga objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 356,85
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za ustupanje usluga objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge održavanja rutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2018 234,00
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge održavanja rutera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga popravke prozorskog krila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 315,90 315,90 Drvorest S.O.R.
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga obra. seminara. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 145,00 145,00 Refam Creative Solutions d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga int. reprezenatcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 490,70 490,70 Ciano d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Koniguracija i podešavanje routera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 117,00 117,00 Fix IT d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava nosača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 25,65 25,65 Bingo d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 25.492,85 139.555,27 130.153,27