Pretraga

Ukupno 29534
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izradi pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 234,00 234,00 234,00
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 24,70 24,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 52,75 52,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Šareni voz - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Makovi - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 38,75 38,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Skenderija - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 130,95 130,95 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Uprava - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Košuta - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.02.2018 114,90 114,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 20,70 20,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Zvončić - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o nabavci kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1170,00 1170,00 1000,00
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kolodvorska - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 66,80 66,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Rosica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lane - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 23.02.2018 32,75 32,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Uprava - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 1033,02 1033,02 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Gas - Dječiji grad - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 4746,86 4746,86 Sarajevo Gas d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor za održavanje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 7020,00 13.03.2018 7020,00 2969,17 FIX-IT d.o.o Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Kadifica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.02.2018 393,65 393,65 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Zeko - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.02.2018 192,89 192,89 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Zakupnina - Srećica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.02.2018 846,85 846,85 Općina Novi Grad Sarajevo
JU Djeca Sarajeva STandardizirano pismo - Januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 415,00 415,00 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Januar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Bajka - Januar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2018 70,80 70,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Pčelica - Januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 66,80 66,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Biseri - Januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 94,85 94,85 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2018 6620,60 6620,60 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Djeca Sarajeva Voda - Zeko - Januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2018 36,75 36,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI - Januar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR-DERATIZER Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 7020,00 DERATIZER d.o.o
JU Djeca Sarajeva Voda - QSI - Januar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2018 285,25 285,25 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Višnjik - Januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.02.2018 217,05 217,05 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Januar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2018 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Trešnjica - Januar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.02.2018 52,75 52,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ljiljani - Januar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.02.2018 3611,64 3611,64 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilski cvjetovi - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.02.2018 105,78 105,78 Javno preduzeće Elektroprivreda d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 453,55 453,55 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor za pranje vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1170,00 20.03.2018 1170,00 686,00 Obrtnička radnja MM
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.02.2018 42,75 42,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 64,40 64,40 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Srećica - Februar - 1 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 66,20 66,20 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Uprvitelj - Kadifica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 149,30 149,30 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Višnjik - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 82,00 82,00 Oki Upravitelj d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Lane - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 35,50 35,50 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Uprava - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 27,00 27,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Aprilski cvjetovi - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 102,69 102,69 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Rosica - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 30,00 30,00 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Zeko - Februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 62,65 62,65 Sarajevo Stan
JU Djeca Sarajeva Upravitelj - Leptirić - Februar - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 45,60 45,60 Sarajevo Stan
Ukupno po stranici 9.594,00 37.269,03 25.544,20