Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Nabavka knjiga za biblioteku 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 2714,90
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Vecera povodom Konferencije "Parent*s corner " iz Programa Erasmus + Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2017 1980,00 1980,00 Mrkulić company d.o.o. 4200673570007
JU Djeca Sarajeva Zamjena stolarije - Trešnjica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.11.2017 34852,62 25.12.2017 34852,62 34852,62 HDI d.o.o.
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Večera povodom Konferencije "Parent*s corner " iz programa Erasmus + Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2017 1980,00
KJKP Gras d.o.o. Lot 1210 Kablovi i kablovski pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 5303,14 04.12.2017 5303,14 5303,14 WRIGG GIL d.o.o
JU Djeca Sarajeva Nabavka dječijih dušeka Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2017 6837,65 08.12.2017 6837,65 6837,65 Defter d.o.o.
KJKP Gras d.o.o. Lot 1202 Rezervni dijelovi za tramvaj ČKD K2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 3863,11 04.12.2017 3863,11 3863,11 WRIGG GIL d.o.o
JU Djeca Sarajeva Zamjena ograde u vrtiću Biseri Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2017 11635,65 20.12.2017 11635,65 11635,65 Fađ-Company d.o.o.
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge štampanja1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2017 3200,00 3200,00 IK VRIJEME 4218064980009
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Usluge štampanja. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 3200,00
KJKP Gras d.o.o. Regeneracija S kontakta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 07.11.2017 2980,00 04.12.2017 2980,00 2980,00 SA COMMERCE d.o.o
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1462,50 1462,50 Lijepa riječ d.o.o. 4210191940007
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 1462,50
KJKP Gras d.o.o. Opravka motora vučne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 09.10.2017 2059,20 06.12.2017 2059,20 2059,20 DRR AUTO d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1303 Elektro dijelovi za trolejbuse Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 02.11.2017 2895,75 28.12.2017 2895,75 2895,75 WRIGG GIL d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2058 Industrijska so Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 26.10.2017 1959,75 08.12.2017 1959,75 1959,75 Solana d.d.
KJKP Gras d.o.o. Lot 2002 Tapetarski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 5830,93 29.12.2017 5830,93 5830,93 Sinkro d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1211 A Kočione obloge za tramvaj tip DUEWAG GT 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 06.10.2017 2176,20 06.12.2017 2176,20 2176,20 Trabus d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2045 Protiv požarna oprema i pribor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 06.12.2017 4855,50 25.12.2017 4855,50 4855,50 Vatrosistemi d.o.o
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavci motornog vozila za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.12.2017 45490,00 "PORSCHE BH" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovoro o nabavci novogodišnje galanterije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 5495,49 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku novogodišnje galanterije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2017 5495,49
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke novogodišnje galanterije 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.01.2018 25,74
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka usluga edukacije nastavnika i zaposlenika škola na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 61500,00 61500,00 Centar za obrazovanje i poduzetništvo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP 2018 Ugovaranje i realizacija
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma UP Ugovaranje i realizacija
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge cattering 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1100,00 1100,00 Arka - Udruženje za promociju kulture i umjetnosti Sarajevo, ID 4201680560005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkog tableta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 1949,00 1949,00 Imel d.o.o. Lukavac, ID 4209310270009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 4621,50 6797,70 ENERGOINVEST SUE d.d., 4200420360006, Ilidža
Fond Memorijala Usluge obezbjeđenja alarmnih sistema na objektima Fonda memorijala u 2018. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 11.01.2018 3239,73 24.01.2018 3239,73 3239,73 Unilab security d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Ispitivanje elektroenergetskih instalacija i instalacij agromobranske zaštite i uzemljenja u objektu Prve bošnjačke gimnazije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2017 596,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 - oKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2018 9874,80 "MEDICAL PARTNERS" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017 9874,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.01.2018 29266,38 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Parcijalna endoproteza kuka - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017 29266,38
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju za aparate "st-art4" proizvođaća diagnostic stago Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2017 14.11.2017 92505,79 03.01.2018 92505,79 92505,79 Biomedica doo Sarajevo
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ Plan nabavki za 2018. Plan nabavki
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka robe: softver za računovodstvo - održavanje programskog rješenja ELEMENT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 3510,00 3510,00 5th dimension d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rashladni uređaji za vakcine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.11.2017 14.11.2017 10960,00 08.01.2018 12823,20 12823,20 Emeding doo Sarajevo
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 3319,23 3319,23 Avdić 3A 4200601070000
JU OŠ "Peta osnovna škola" Ruksaci za prvačiće sa priborom koje finansira Općina Ilidža Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 3319,23
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Laboratorijski reagensi aplikabilni na postojeću tehnologiju hematološke analizatore lh 780 proizvođaća beckamn coulter Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2017 12.06.2017 99956,83 16.10.2017 116949,49 116949,49 Inel-med doo Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 725/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 819,00 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 724/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 234,00 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dezinfekciono sredstvo 723/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 81,01 Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu potrošni materijal 722/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 3474,43 Olympus BH doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinski potrošni materijal 721/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 5122,03 Olympus BH doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu dijagnostički materijal V Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 1729,26 BIOSISTEMI doo Sarajevo
Ukupno po stranici 349.847,59 494.996,34 395.586,14