Pretraga

Ukupno 28701
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Obrasci za nastavni proces Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 5979,87
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski i školski materijal i oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 6967,58
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2018 41482,13 "HERCEGOVINALIJEK" d.o.o. Mostar
JU Prva bošnjačka gimnazija Prevoz učenika u Dubrovnik Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 3500,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Materijal za pripremu hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 1249,56
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za hematološki analizator CELL DYN 3200 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 05.02.2018 41482,13
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Materijal za održavanje zgrada i usluge tekućeg održavanja istih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Esad&Sons
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Lož ulje extra lako sredstvo za grijanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Hifa petrol d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Informatička oprema, kopir aparati i održavanje istog Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 R&S d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski, školski i ugostiteljski namještaj za potrebe škole Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Inter-com d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ugostiteljska oprema i održavanje iste za potrebe škole Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Alper group d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ugostiteljski inventar za potrebe škole za praktičnu nastavu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe meso, prerađevine i suhomesnati proizvodi za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ribe i morski plodovi za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe voće i povrće za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kompoti, sokovi i pića za školsku radionicu za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Delikatesni prozvodi za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pasterizirani i mliječni proizvodi za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku kantinu za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku radionicu za potrebe praktične nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim hasom J.Černija 8 rač. br.2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2018 7225,95 7225,95 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Peta gimnazija MATERIJAL ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 260,10 260,10 MAMS D..O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
JU Peta gimnazija NABAVKA DIZELA PETA GIMNAZIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 70,00 70,00 HIFA PETROL D.O.O., ID BROJ: 4200999090000
JU Peta gimnazija NABAVKA BENZINA PETA GIMNAZIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 62,00 62,00 NEŠKOVIĆ D.O.O., ID BROJ: 4400420752124
JU Peta gimnazija OBRASCI I PAPIR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 6,00 6,00 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200682210005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom februar J.Černija 8 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 1030,16 1030,16 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje toplotnom energijom februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2018 1541,50 1541,50 KJKP '' Toplane '' d.o.o Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Javna nabavka Materijal za održavanje zgrada i usluge tekućeg održavanja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2017 5467,41 15.01.2018 4673,00 Esad&Sons
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge ispisa stranica formata A4 na raznim vrstama kopir aparata - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 2340,00 2340,00 "C-SERVIS" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge ispisa stranica formata A4 na raznim vrstama kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2018 2340,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Lož ulje extra lako Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 1,26
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poštanske usluge februar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.03.2018 35268,21 35268,21 JP '' BH pošta '' d.o.o Sarajevo
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Informatička oprema, kopir aparati i održavanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 4797,01
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kancelarijski, školski i ugostiteljski namještaj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 15052,05
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ugostiteljska oprema i održavanje iste Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 34298,55
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ugostiteljski inventar za potrebe škole Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 3678,12
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe meso, prerađevine i suhom.proizvodi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 10004,93
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Ribe i morski plodovi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 1989,00
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Nabavka ormara za pohranu spisa 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 2574,00 2574,00 Inel d.o.o. Mostar, ID: 4227189840006
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Svježe voće i povrće Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 1881,94
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Kompoti, sokovi i pića za školsku radionicu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 1086,57
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Delikatesni prozvodi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 2224,75
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pasterizirani i mliječni prozvodi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 1726,00
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku kantinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2017 8546,26
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Nabavka namirnica za školsku radionicu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.11.2017 4634,25 15.01.2018 Boulevard Trade Tours d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - februar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2018 5254,00 5254,00 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JUSUTŠ-Plan javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 21.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka električne energije 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.01.2018 56129,21 JP Elektroprivreda BIG, Elektrodistribucija Sarajevo ID4200225150005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka električne energije 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.12.2017 56129,21
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.03.2018
Ukupno po stranici 213.036,45 157.916,26 55.631,92