Pretraga

Ukupno 32418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke radne obuće za vatrogasce Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku aluminijskih inventurnih pločica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku oznaka činova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.07.2018
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Servis dentalne jedinice" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 1695,00 1695,00 Od Dental elektronik Sarajevo br. ID 4301225420003
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Nabavka i ugradnja komore" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 6376,50 6376,50 Frigoterm doo Mostar br.ID 4227071670006
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Baterije za sudoper" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 2908,71 2908,71 Penny plus doo Sarajevo br.ID 4200162210002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke "Servis i reparacija koaksijalnog detektora HPG" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2018 11558,43
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba Nabavka računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 17549,32 17549,32 "mojit" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka roba: Nabavka računarske i druge opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2018 17549,32
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hidromehanička oprema za tehnološke objekte Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.02.2018 05.07.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga Troškovi reklame i oglašavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 5791,50 5791,50 "MAX MEDIA" d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga: Troškovi reklame i oglašavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 5791,50
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja automatskih kliznih vrata za Gradsku tržnicu „Markale" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 6996,60 03.07.2018 6996,60 6996,60 OBRTNIČKA RADNJA “EDO“ Vogošća, ID:4300584880005
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Kupovina računara AIO DELL Inspiron 3477 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 4340,70 4340,70 DISTI d.o.o. Sarajevo
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke "Apohromatski objektiv PLAPON 1,25X Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2018 2404,00 2404,00 Olympus BH doo Sarajevo br.ID 4200882490002
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli napitci-Lot1-Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 3298,80 Gold mignon doo Sarajevo ID:4200199130009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli napitci-Lot1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2018 3298,80
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske i ugostiteljske usluge Smještaj i boravak studenata iz Brčkog 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 588,00 588,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka Hladnih napitaka- Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 4643,37 Gold mignon doo Sarajevo ID:4200199130009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Advokatske usluge Zastupanje 19.06.2018. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 240,00 240,00 Advokat Fuad Golić ul. Mis Irbina 16/I, Sarajevo 4301878730008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka hladnih napitaka-Lot2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.04.2018 4673,37
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme (štampača, kopir-aparata, faks mašina i druge elektronske opreme) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo – servis kopir aparata u velikoj pisarni IR2520 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 643,50 643,50 RACIONAL D.O.O., Novo Sarajevo, 4200012750009
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Toneri i ketridzi-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 6962,67 Franex trade doo Sarajevo ID:4201738150007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga zamjene sijalica na službenom vozilu Škoda Octavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 15,85 15,85 Šandor d.o.o Sarajevo 4200442920005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Toneri i ketridzi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2018 6962,67
JU Srednjoškolski centar Hadžići usluge nabavka hrane i pića z apotrebe Škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 703,90
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Oglašavanje Brucoškog vodića za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 292,50 292,50 Litteratus Sarajevo 4201737260003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge Svečana večera Kongres Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 2000,00 2000,00 Hotel Holiday d.d Sarajevo 4200375800008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka auto guma2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.06.2018 25036,83
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Kancelarijski materijal2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2018 4471,13
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 3/tri transportna defibrilatora2-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.06.2018 97367,40 Inel BH doo Maglaj ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo 3/tri transportna defibrilatora2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2018 97367,40
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor dekana fakulteta 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI GEODETSKE OPREME 25_5_2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.05.2018 29000,00 29000,00 GeoWILD doo Sarajevo 4200577850007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 160,06 160,06 Enigma d.o.o Grude 4272095050004
JU OŠ Hadžići Nabavka materijala za popravak i održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 479,60 479,60 „SEOS“ d.o.o. Pazarić - Sarajevo 4200385600007
JU OŠ Hadžići Nabavka usluge prijevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2018 300,00 300,00 "KONJIC-KB-BUS" d.o.o. Konjic 4227752270006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bankarskih usluga Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018 1709,40
JU Univerzitet u Sarajevu UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI KOMPJUTERSKE OPREME - PROJEKAT BEST SDI Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.06.2018 42450,00 42450,00 IMEL doo Lukavac 4209310270009
JU OŠ Hadžići Nabavka stolnih telefonskih aparata (3 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 216,68 216,68 "DIGITAL LINE" d.o.o. Sarajevo 4200078850004
JU OŠ Hadžići Nabavka nastavnih pomagala i naprava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 50,00 50,00 NAKLADA BEGEN” d.o.o. Sarajevo 4200511160000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Grafičko oblikovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 1000,00 1000,00 Ctoatiastudio d.o.o Čapljina 4227194080009
JU OŠ Hadžići Nabavka radnih mantila (3 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 122,85 122,85 “SALTEKS” d.o.o. Sarajevo 4200506750001
JU OŠ Hadžići Nabavka usluga popravka i održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 113,00 113,00 OD "ALEMAX" Pazarić-Sarajevo 4300981370005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2018 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Željeznički školski centar Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu Plan nabavki direktni sporazum 04.07.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 115,42 115,42 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Šteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 2334,03 2334,03 PLJEŠEVICA d.o.o.Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IV/18- lot 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.06.2018 71316,18 PHOENIX PHARMA doo, 4400375940003, Bijeljina
Ukupno po stranici 186.119,35 312.389,09 128.800,67