Pretraga

Ukupno 33157
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prirodno-matematički fakultet Popravka računarske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 46,80
JU Prirodno-matematički fakultet Proizvodi za čišćenje 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2018 89,24
JU Prirodno-matematički fakultet Usluge printanja 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 269,10
JU Prirodno-matematički fakultet Elektroničke komponente Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 353,35
JU Prirodno-matematički fakultet Dijelovi za radijatore Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 818,41
JU Prirodno-matematički fakultet Toneri i USB stick Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2018 649,70
JU Prirodno-matematički fakultet Računarska oprema 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2018 64,35
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 4 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2018 211,77
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trajne softwerska licence M Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.07.2018 62993,50 62993,50 Rebus d.o.o., 4202067210006, Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Ugradnja stakla Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2018 83,07
JU Prirodno-matematički fakultet Popravak računara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2018 70,01
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za gradnju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 46,80
JU Prirodno-matematički fakultet Održavanje fiskalnih uređaja 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.01.2018 240,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Gorivo i maziv Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.04.2017 96399,60 96399,60 Hifa Petrol d.o.o., 4200999090005, Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-08/18 - JAVNA NABAVKA USLUGA OSIGURANJA OD AUTOODGOVORNOSTI I REGISTRACIJE VOZILA ZA POTREBE ZAVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1761,67 1761,67 "SARAJEVO - OSIGURANJE" D.D.
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10 03 18 - NABAVKA ROBA POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem otvorenog postupka -MS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MS - Fakultet za saobraćaj i komunikacije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2018 57915,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo MUP Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.07.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga vršenja laboratorijskih i vizuelnih analiza roba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka usluge obrade metala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2018 6669,00 METALOSTRUGAR OD METAL, Sarajevo 301304560007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dezinfakcija, deratiza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 6903,00 6903,00 Sanitacija d.o.o., 4200256030008, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka giter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 4112,55 4112,55 SS Company, 4202003320002, Hadžići
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Aparat za elektrolucno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 5656,90 5655,90 Union Tehna d.o.o., 4200103390005, Sarajevo
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 1462,50 1462,50 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge prevoza učenika7 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2018 1462,50
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavku kompjutera sa printerom u boji, a sve za potrebe Projekta “Jacanje javne svijesti o zaštiti okoliša - Otpad nije smece” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 1436,98 18.05.2018 1436,98 1436,98 IMTEC d.o.o. Sarajevo,
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tabli obavještenja kao i saobraćajnih znakova za potrebe reciklažnog dvorišta na snitarnoj deponiji Smiljevići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 7016,49 30.04.2018 7016,49 7016,49 SACOM d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja PVC stolarije . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 4289,69 4289,69 EKOTEH d.o.o. 4201279290003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 58235,06 58235,07 Agencija za tehniiku i fiziiku zaStitu MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Saraievo,4201204440000
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka i ugradnja PVC stolarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2018 4289,69
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2018 58235,06
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2018 4773,60 4773,60 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.04.2018 4773,60
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka svjetlosno-zvučnog ekvilajzera za senzornu sobu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 2919,34 2919,34 ASCOM d.o.o. 4218493590006
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka svjetlosno-zvučnog ekvilajzera za senzornu sobu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2018 2919,34
JU OŠ "Fatima Gunić" Usluge rada servisa-biro opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2018 1177,31 1177,31 ASCOM 4218493590006
JU OŠ "Fatima Gunić" Usluge rada servisa-biro opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.02.2018 1177,31
Fond Memorijala Nabavka i isporuka kancelarijskog namještaja za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 05.07.2018 1768,17 20.07.2018 1768,17 1768,17 R&S D.O.O.
Fond Memorijala Doštampavanje afiše "Tunel spasa" za potrebe Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 05.07.2018 3334,50 19.07.2018 3334,50 3334,50 AVDIĆ D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 13 položenih buketa za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 25.06.2018 936,00 18.12.2017 936,00 936,00 KJKP PARK D.O.O.
Fond Memorijala Usluge lijepljenja plakata-city light za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 06.07.2018 1170,00 18.07.2018 1170,00 1170,00 EUROPLAKAT BIH D.O.O.
Fond Memorijala Izrada i nabavka promidžbenih materijala za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 06.07.2018 6731,24 19.07.2018 6731,24 6731,24 PENTAGRAM D.O.O.
Fond Memorijala Usluge tehničke realizacije kultruno-umjetničkog programa centralne manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 27.06.2018 6961,50 18.07.2018 6961,50 6961,50 BOSANTON D.O.O.
JU Prirodno-matematički fakultet Gorionik i butan Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 1080,72
Fond Memorijala Najam tonskih kola potrebe direktnog prenosa manifestacije Odbrana BiH-Igman 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 25.06.2018 3744,00 18.07.2018 3744,00 3744,00 BOSNATON D.O.O.
JU Prirodno-matematički fakultet Butan Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2018 44,46
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za vodovodne i električne instalacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.01.2018 322,58
JU Prirodno-matematički fakultet Radna odjeća 2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2018 1327,95
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta ponovljeni Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 09.02.2018 27.07.2018
Ukupno po stranici 169.589,69 290.452,60 283.782,61