Pretraga

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka kancelarijskog materijala_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 1135,52 1135,52 Zangro d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Kancelarijski materijal_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2017 1136,82
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za održavanje objekta-krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 2994,25 2994,25 Tranzit export d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za održavanje objekta-krečenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2017 3000,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge popravaka i održavanja -plinske peci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 93,60 93,60 Nesing d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za dekoraciju-ukrasno bilje,trava i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 849,50 849,50 Agricom d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za dekoraciju-ukrasno bilje,trava i sl. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 850,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Popravka sijalice projektora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.01.2018 292,50
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu USB stick 16GB 3.0 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 292,50 292,50 PRINTEX d.o.o. Sarajevo - 4200597450005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba Kitt Delphis MX koji se sastoji od 4 višekratna transducera pritiska sa mjernom ćelijom te 25 ketridža sa obostranim štoperom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 5499,00 Mediline d.o.o.-4200146950004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polietilenski fitinzi za Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 119322,41 118153,00 Bihexo d.o.o., 42001431810003, Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Plan nabavki sa JRJN za 2018 godinu Plan nabavki 05.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Podrška MInistarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo u apliciranju na EU fondove Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.10.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "Prehrambenih artikala za potrebe bifea u 2018. godini" za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2018 6329,23 26.03.2018 6329,23 6329,23 Gold Mignon doo
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2018.g Plan nabavki 19.01.2018
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2018.g Plan nabavki 19.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 09.02.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge snimanja - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1053,00 Spektroom o.d. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka tocenog piva - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 1295,19 Sarajevska pivara d.d. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal 2 - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 1370,26 Bingo d.o.o. Tuzla
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanitarni materijal - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 921,23 Bent Excellent d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Reparacija sportske plohe - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 7008,30 ZAMM media consulting d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Opšivni lim - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2018 818,50 Alternativa Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka elelektromaterijala - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 733,59 Spot 97 d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka LED ravjete - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 1855,92 KM Solution d.o.o. Ilidža
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lakiranje sportske plohe - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 6901,83 Hegram d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Hidroizolacija na ulazima u dvoranu Mirza Delibasic - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 6636,94 Nebi d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Brusenje parketa - - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 7016,49 SZD Fama AA Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izrada 2D tlocrta - Odluka o dodjeli ugovora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 1000,00 ECOMP d.o.o. Sarajevo
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: osiguranje od autoodgovornosti 10 motornih vozila i 120 radnika Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 5938,00 5938,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za rovokopače i kopresore '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 306466,29
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Kosilica i motornaa pila '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 5557,50
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Harpuni i bol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 2614,95 2614,95 BNPRO, 4201307760002, Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odlukao izboru '' Usluge satelitskog praćenja vozila '' Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.02.2018 40042,08
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja elektro-instalacija u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo – popravka i izmjena releja za rasvjetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 230,30 230,30 OD ELEKTRO CILOVIĆ, Hadžići, 4301497690000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.02.2018 0,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature – godišnje pretplate na stručni časopis „Pravo i finansije za 2018. godinu – štampano izdanje” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 250,00 250,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2018 godinu za potrebe SERDA d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.01.2018 7249,38
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge održavanja programa za Računovodstvo za kalendarsku 2018.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2018 360,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Reagensi za hematološki analizator CELL DYN 1800 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 5409,00 HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PP 10-01/18 - UGOVOR - JAVNA NABAVKA ROBA: ENDOVAGINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 PREMIUM EDITION I ABDOMINALNA SONDA ZA UZ SISTEM SIEMENS ACUSON X300 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.02.2018 20113,29 20113,29 SIEMENS Medicina d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge popravka i održavanje zgrade-ugradnja klupica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.01.2018 623,30
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga otpreme pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - januar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.01.2018 4572,50 4572,50 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluge iznajmljivanja vanlinijskog prevoza studenata zimske škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 4350,00 4350,00 Centrotrans Eurolines d.d. Sarajevo Ul: Kurta Schorka 14, ID: 4200153220003
JU Centar "Vladimir Nazor" Dijamantsko brušenje poda i sanacija oštećenih podnih površina. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 1240,00 1240,00 MORIS 4200771740000
JU Centar "Vladimir Nazor" Dijamantsko brušenje poda i sanacija oštećenih podnih površina Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 1240,00
Ukupno po stranici 373.147,10 217.845,30 169.156,64