Pretraga

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga štampanja promo materijala za konferencije, seminare i materijala za sjednice organa Društva Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.04.2018 14979,51 Printerpapir d.o.o. Sarajevo 4200014020008
KJP ZOI 84 Nabavka usluge pregleda i ispitivanja PP aparata u vlasništvu KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 3510,00 3510,00 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
KJP ZOI 84 Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1834,56 1834,56 PROVING inženjering d.o.o. ; ID broj: 4200290480004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 122850,00 Ekoprint d.o.o. Banja Luka ID: 4400841850001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera HP i tonera za Panasonic aparate, fotokopir papira i data majlera Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 242190,00 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, fotokopir papira i data majlera KCUS 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 131040,00 Crobox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera, fotokopir papira i data majlera 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2018 230490,00 Plan Plus d.o.o. Zenica ID: 4227372790007
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: materijal za tekuće održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2018 2000,00 Lišćevica promet d.o.o.
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Ugovor o javnoj nabavci robe: toneri za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 600,00 Imtec d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 440,00 440,00 Triglav osiguranje DD 4200247470003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge prevoza učenika Centra na relaciji: Sarajevo - Srebrenica _ Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 300,00 300,00 Hare d.o.o. Sarajevo 4201187330009
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 6. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2017 1215,40 1215,40 ELECTROCOIN d.o.o. 4236515210006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije ručka za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 320,00 320,00 UR restoran Bentbaša 4302482280006
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje 6 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017 1215,40
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 1755,00 140,40 Emado d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja Toneri za fotokopirne mašine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2018 426,18 23.04.2018 426,18 426,18 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja Vatrogasni hidranti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.10.2015 368,55 10.09.2015 368,55 368,55 Vatrosistemi d.o.o.ID 4200117260007
JU Gimnazija Dobrinja Papir za fotokopiranje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 196,56 06.04.2018 196,56 196,56 FRANEX-TRADE D.O.O. SARAJEVO IDB 4200024170008
JU Gimnazija Dobrinja Usluge dezinfekcije Škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2018 94,77 15.09.2015 94,77 94,77 Ciklon doo IDB4200490490004
JU Gimnazija Dobrinja Halogene sijalice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 523,10 10.04.2018 523,10 523,10 MAMS d.o.o. IDB 4200415010005
JU Gimnazija Dobrinja Adapteri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2018 108,00 16.04.2018 108,00 108,00 IMTEC d.o.o. 4200918780045
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Profesionalna sredstva za pranje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.04.2018 437,58 19.04.2018 437,58 437,58 Danfrom doo iz Sarajeva ID:4200021660004
JU Treća gimnazija Materijal za tekuće održavanje5. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2017 3263,97 3263,97 Penny plus d.o.o. 4200162210002
JU Treća gimnazija Materijal za tekuće održavanje5 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2017 3263,97
JU Treća gimnazija Nabavka uniforme za školski hor . Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1450,80 1450,80 Uslužnost d.o.o. 4200043550008
JU Treća gimnazija Nabavka uniforme za školski hor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.12.2017 1450,80
JU Treća gimnazija Nabavka digitalnog klavira. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2017 1314,88 1314,88 Artist d.o.o. 4400841930005
JU Treća gimnazija Nabavka digitalnog klavira Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.12.2017 1314,88
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na rušenju objekta bivše Klinike za kožne bolesti Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2018
JU Treća gimnazija Usluge čišćenja i kontrola dimnjaka, kanala i kotlova. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1170,00 1170,00 ODR Plamen 4300019400008
JU Treća gimnazija Usluge čišćenja i kontrola dimnjaka, kanala i kotlova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017 1170,00
JU Treća gimnazija Nabavka audio opreme1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1974,00 1974,00 AMEDEX d.o.o. 4200439890006
JU Treća gimnazija Nabavka audio opreme1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017 1974,00
JU Treća gimnazija Usluge demontaže postojeće stolarije i ugradnja novih PVC portala. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 3074,67 3074,67 Kristal komerc 4227244790002
JU Treća gimnazija Usluge demontaže postojeće stolarije i ugradnja novih PVC portala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 3074,67
JU Prva bošnjačka gimnazija Ugradnja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1736,28 1738,28 Clima - Trade d.o.o.
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) Pokretanje i tok postupka 08.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 4. izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 08.05.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima "cloud" infrastrukture i softvera za sinhronizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 1642,92 1642,92 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci informacijskog sistema za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 5867,49 5867,49 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
Ministarstvo za boračka pitanja Postupak nabavke nabavka i isporuka cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača Maquet Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 14.02.2018 100000,00 10.05.2018 117000,00 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskoh aparata i nabavka osnovnih rezervnih dijelova medicinske opreme proizvođača General Electric Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak sa objavom obavještenja 06.02.2018 390000,00 08.05.2018 456300,00 MEDICAL d.o.o. Mostar - 4227010880008
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo „Nabavka trapeznog profilisanog lima i pratećih materijala“ za potrebe Preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 7019,59 16.04.2018 7019,59 3588,30 "Alternativa"d.o.o. Sarajevo, ID:4200378810004
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 700,00 700,00 JU " Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo", 4200329950003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka VGA kabla i adaptera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 57,00 57,00 Komel d.o.o. Sarajevo, ID 4200491890006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka tonera potrebe Odjela ratnog zločina Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.04.2018 2392,00 2392,00 pingi d.o.o, Novo Sarajevo, 4200003090004
JU Peta gimnazija UGOSTITELJSKE USLUGE ZA GOSTE REVIJE SPORTA 25.04. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 140,50 140,50 IMZIT COMERC D.O.O. SARAJEVO ID BROJ:4200246740074
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 27.04.2018
JU Peta gimnazija USLUGE REPREZENTACIJE 25.04. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 220,01 220,01 MBA CENTAR D.O.O. SARAJEVO ID BROJ:4200644390008
Ukupno po stranici 512.638,05 1.361.003,32 38.509,92