Pretraga

Ukupno 26803
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Fakultet političkih nauka UNSA USLUGA SERVISA VIDEO NADZORNOG SISTEMA FPN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 234,00 234,00 NETWORK D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4201033530005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- USLUGA SERVISA VIDEO NADZORNOG SISTEMA FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2017 234,00
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA DNEVNIH NOVINA "OSLOBOĐENJE" 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2017 30,00 30,00 IPRESS D.O.O., ŠIROKO BRIJEG, ID BROJ: 4272369010004
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka pijačnih stolova-tezgi Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.12.2017 16116,00 16116,00 "STEEL" d.o.o. Zenica, ID: 4218892290008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki 2017.god. Plan nabavki
JU Veterinarski fakultet UNSA NABAVKA ROBA-SISTEM ZA HISTOPATOLOSKO KALUPLJENJE TKIVA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2017 16660,80 16660,80 Medicom d.o.o Bijeljina br.ID 4400441670004
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke sistem za histopatolosko kalupenje tkiva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2017 16660,80
Fond Memorijala Nabavka goriva za službena vozila Fonda memorijala i mašine za održavanje mezarja Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.01.2018 09.01.2018 13843,56 12.02.2018 13843,56 13843,56 Hifa Tešanj d.o.o.
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga servisa tehnicle zastite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1755,00 1755,00 Glock sigurnost d.o.o Sarajevo br.ID 4200431720004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 113,25 113,25 Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU OŠ “Grbavica I” Zdravstveni pregled zaposlenih 1. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 1182,00 1182,00 SANASA 4200349800008
JU OŠ “Grbavica I” Zdravstveni pregled zaposlenih 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.09.2017 1182,00
JU OŠ “Grbavica I” Nabavljanje knjiga za biblioteku. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 1992,51 1992,51 Vidra commerc d.o.o. 4200322860009
JU OŠ “Grbavica I” Nabavljanje knjiga za biblioteku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.10.2017 1992,51
JU OŠ “Grbavica I” Materijal održavanje čistoće. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2017 1850,00 1850,00 Vidra commerc d.o.o. 4200322860009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 118,00 118,00 Robot General Trading CO d.o.o. Sarajevo, ID 4200442090002
JU OŠ “Grbavica I” Materijal održavanje čistoće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.10.2017 1850,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 118,00 118,00 Robot General Trading CO d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz robe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 7020,00 7113,60 Speed d.o.o., 4200268120002, Sarajevo
JU Gimnazija Dobrinja Usluge hotela Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 980,00 30.12.2017 980,00 980,00 Han Bjelašnica d.o.o. IDB 4201388660007
JU Gimnazija Dobrinja kupovina pluto table Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 114,66 12.05.2017 114,66 114,66 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja razni prehrambeni proizvodi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 108,00 29.12.2017 108,00 108,00 DOO "BONGO" Sarajevo IDB4200459730005
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih proizvoda za sekcije prve pomoći 1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 296,60 27.12.2017 296,60 296,60 P.Z.U. APOTEKA "IBO&CO" JMB4201117800008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cvjetnog aranžmana i vijenca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 218,00 218,00 TR Ara Sarajevo, ID 4301904750004
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog higijenskog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 737,73 12.05.2017 737,73 737,73 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih papira za potrebe likovne sekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 226,75 12.05.2017 226,75 226,75 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Fineface 200gr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 27,00 27,00 Facta d.o.o. Sarajevo ID 4200962170009
JU Gimnazija Dobrinja Usluge redovnog mjesečnog održavanja lifta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 163,80 01.09.2015 163,80 163,80 Lift Consulting d.o.o. Sarajevo ID4201501570001
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe sekcije prve pomoći Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 239,20 25.12.2017 239,20 239,20 P.Z.U. APOTEKA "IBO&CO" JMB4201117800008
JU Gimnazija Dobrinja proizvodi za potrebe projekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 111,04 22.12.2017 111,04 111,04 DOO "BONGO" Sarajevo IDB4200459730005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznonog materijala za održavanje zgrade 1. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 75,70 08.06.2017 75,70 75,70 ADAZAL d.o.o. ID4200379970005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina raznog materijala za održavanje zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 280,00 08.06.2017 280,00 280,00 ADAZAL d.o.o. ID4200379970005
JU Gimnazija Dobrinja Usluge uramljivanja grbova BIH i Kantona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 200,00 20.12.2017 200,00 200,00 U R BIG-ART-ISTOČNO SARAJEVO IDB4508519660006
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina kalendara za 2018. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 120,04 15.12.2017 120,04 120,04 UDRUŽENJE OBRAZOVANJE GRADI BOSNU I HERCEGOVINU JMB 4200346610003
JU Gimnazija Dobrinja Usluge objavljivanja konkursa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018 414,65 11.12.2017 414,65 414,65 Oslobođenje servisi ID 4202263820009
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka 90 kom. školskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 4075,11 4075,11 R&S D.O.O.
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka skija i štapova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 6988,45 INTERSPORT BIH D.O.O. Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 141,70 141,70 Fructas d.o.o. Sarajevo ,ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka hub usb Ugovaranje i realizacija 14.12.2017 17,99 17,99 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabvaka i iporuka namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 1356,68 1356,68 R&S d.o.o Sarajevo 42000562900051
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje nabavka i isporuka računara i računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 7020,00 7020,00 MIKROTEH d.o.o Sarajevo 4218103390001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vijenca i cvijeća za sahranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 220,00 220,00 KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, 4200119040004
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2018. godine Plan nabavki 05.01.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 515,00 515,00 Successo d.o.o. P.J. Apartmani Sarajevo, ID 4200742990056
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o izboru ponuđača nafte i naftnih derivata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-01/18 - NABAVKA ROBA - UZV APARAT SA TRI SONDE ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.01.2018 57798,00
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka elektroničkih komponenti za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2018 1510,88 1767,73 PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Posebna odluka o pokretanju nabavke DEHIDRIRANIH PODLOGA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže i popravke pisaćih strojeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 1748,00 1748,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo - 4300625150009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga konzumacije hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 327,25 327,25 Konoba Luka Sarajevo ID, 430223632007
Ukupno po stranici 97.629,04 89.267,35 82.629,35