Pretraga

Ukupno 32421
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reagensa za potrebe laboratorije Smiljevići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 2237,04 02.03.2018 2237,04 2237,04 Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ispitivanje i tlačna proba posude pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 6528,60 19.03.2018 6528,60 6528,60 PROVING d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Popravka i farbanje ograde na spomen obilježju u Dejčićima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 05.06.2018 7011,15 25.06.2018 7011,15 7011,15 FADŽ-COMPANY D.O.O.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni AB stuba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3486,60 26.03.2018 3486,60 3486,60 Manner comerce d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum ekstraktor - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2018 3597,75 3597,75 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum ekstraktor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2018 3597,75
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi V/18- lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 465800,40 HERCEGOVINALIJEK doo, 4227015090005, Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka CD-a sa excel aplikacijama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 175,50 Ekonomika d.o.o. Cazin ID: 4263000530005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Sintion vreća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 4258,80 Block d.o.o. Sarajevo ID:4201753030000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu specifični hir.materijal za šivanje i ugradnju za potrebe svih klinika KCUS-lotovi 3,6,8,10,13 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 725413,34 HERCEGOVINALIJEK doo, 4227015090005, Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge izrade pečata i štambilja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2018 184,00 Pismolik d.o.o. Sarajevo 4200726790004
JU Arhitektonski fakultet nabavka računara i tehničke opreme za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2018 30833,01 25.07.2018 30833,01 Imtec d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu specifični hir. materijal za šivanje i ugradnju za potrebe svih klinika KCUS-lotovi 4,7,9,11,12,14,15,16,17 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 851387,88 Sedžan ingenering doo, 4200256540006, Vogošća
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični hir.materijal za sivanje i ugradnju za potrebe svih klinika KCUS-a-lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 2808,00 Proma doo, 4200174650008, Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge otpreme pošte Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2018 7236,40
JU Ekonomski fakultet Nabavka roba (tonera) za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 6996,60
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični hir.materijal za sivanje i ugradnju za potrebe svih klinika KCUS-a-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 12559,95 MEDI-FREY doo, 4200022710005, Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal, instrumentarij i implantati-dopuna II - 2018-za potrebe Klinike za neurohirurgiju-lot 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2018 126360,00 Sedžan ingenering doo, 4200256540006, Vogošća
JU Arhitektonski fakultet nabavka softverskih antivirus licenci za potrebe informacionog sistema Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 1891,58 16.05.2018 1891,58 Fixit d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal, instrumentarij i implantati-dopuna II - 2018-za potrebe Klinike za neurohirurgiju-lot 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2018 8424,00 Globex d.o.o., 4218000740004, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični materijal, instrumentarij i implantati-dopuna II - 2018-za potrebe Klinike za neurohirurgiju-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.05.2018 17058,60 Sarajevo-farm d.o.o., 4201103250005, Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2018. godini - ponovljeni postupak - 6 komada Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2018 6708,12 6708,12 IMTEC d.o.o., 4200918780223, Sarajevo Centar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal-dopuna II za potrebe Klinike za nuklearnu med. i endokrinologiju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 66333,15 INEL doo, 4227189240006, Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju INFANT FLOW SiPAP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2018 77251,46 New Technology doo, 4200124470009, Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka dijela službenih uniformi za zaštitare i radnih odijela za zaposlenike Odsjeka za uređenje i održavanje grobalja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 05.06.2018 1564,29 22.06.2018 1564,29 1564,29 Uslužnost d.o.o.
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge izrade pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 140,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 1281,60 1281,60 Dijamant d.o.o. Sarajevo, Semizovac bb, ID: 4200108270008
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka iz 2016 godine za javnu nabavku dvije auto cisterne za vodu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.07.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga hortikulturnih radova sa nabavkom sadnog materijala ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.07.2018 6201,00
JU Prva bošnjačka gimnazija Poslovi tekućeg održavanja - stolarski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.06.2018 834,50
JU Prva bošnjačka gimnazija Štampanje matematičkog časopisa Limes 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2018 1396,98 1396,98 Blic Druk d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lot 66 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 397,80 FARMAVITA doo, 4200075750009 Vogošća
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.06.2018 49140,00 DALIA d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lot 27 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.01.2018 125833,50 MEDIMPEX doo, 4200175540001, Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.05.2018 49140,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 31,38,48,63,64,73 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 431562,11 MGM FARM doo, 4218227790008, Kakanj
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 6981,39 6981,39 Genelec d.o.o Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 19,20,21,24,25,30,32,54,67,69,105, Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2018 976528,33 Interpromet doo, 4400757980005, Novi Grad
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 13,14,52,53,71 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 136134,18 UNIFARM doo, 4209481750009, Lukavac
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci televizora za JU Prva gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1698,00 1698,00 Genelec d.o.o Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge prevoza i zbrinjavanja toksičnog otpada - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2018 8073,00 KEMIS-BH d.o.o. Lukavac
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge prevoza i zbrinjavanja toksičnog otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2018 8073,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot6 Lancete za krv-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.04.2018 98,28 Sanam Stirka doo Sarajevo ID 4200253360007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot6 Lancete za krv Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 98,28
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi IX-lotovi 1,12,33,39,40,41,42,43,44,45,47,78,85,86,87,90,93,100 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 1559229,75 FARMACIJA 2011 doo, 4263626870002 Bihać
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot5 Trakice za mjerenje glukoze u krvi-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.04.2018 3918,33 Sanam Stirka doo Sarajevo ID 4200253360007
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot5 Trakice za mjerenje glukoze u krvi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 3918,33
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet usluge Pranja službenog automobila Škoda Octavia 3/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 50,00 50,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot4 Zavoji-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2018 3120,39 Mipex doo Banja Luka ID:4401707660006
Ukupno po stranici 132.791,53 5.734.727,64 42.955,70