Pretraga

Ukupno 15903
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 13-3 trakcione udlage Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 0,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 12-3 seta pneumatskih udlaga za mobilizaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 2141,10
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Elektro službe KCUS-a Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 11-3 rasklopna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 0,00
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku-Zamjenski diskovi za postojeće sisteme za pohranu podataka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.05.2018 15692,04 Verso d.o.o. Sarajevo, Emerika Bluma 23, 71000 Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 10-3 prsluka za imobilizaciju i izvlačenje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 1017,90
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 9-3 grijača infuzija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 0,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 8-3 kita za krikotiroidotomiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 1895,40
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 7-3 intraosealna seta sa pratećom opremom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 0,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 6-3 seta torbi za porođaj Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 1544,40
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 5-3 kardiološke stolice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 28957,50
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 4-2 glavna samoutovarna kolica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 45162,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 3-3 transportna defibrilatora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 2 - 3 transportna respiratora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 50684,40
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za tri vozila Lot 1- 3 Pribora za podršku ventilacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2017 2948,40
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 3 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.04.2018
Fond KS za izgradnju stanova Televizijske usluge 2018. Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 1146,60 1146,60 JP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Sarajevo, 4200556770003
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga projekta legalizacije nastrešnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Računari - LOT 4 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka nabavke u predmetu izvođenja radova rasvjete šetnice na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke softverskih antivirus licenci za potrebe informacionog sistema Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavku usluga organizacije putovanja studenata na relaciji Sarajevo-Drač-Tirana-Kruja-Berat-Sarajevo. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika/zaposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluge tehničke zaštite (protivprovalne) za objekat zgrade Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 2808,00 09.04.2018 2808,00 Glock-sigurnost d.o.o.
JU Arhitektonski fakultet Plan nabavki Plan nabavki 23.03.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka kancelarijske stolice NS Enjoy Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 889,20
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka izrade studije za MBT otpada na području KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2018 79092,00 Enova d.o.o. Sarajevo 4201358320007
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za organizatore promocije maturanata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 120,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-4-kalibracija tlakomjera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 292,50 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge kalibracije i validacije mjerne opreme za LOT-9-vage-elektromehanička vaga sa visinomjerom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 237,00 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-3-kalibracija termohigrometra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 362,70 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-2-kalibracija opremeutezi i vage Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 539,96 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog Plana JN KCUS-a za 2018. - Posebna Odluka o pokretanju - nabavka radova na sistemu ventilacije i klimatizacije za instaliranje aparata SPECT/CT doniranog od strane IAEA Plan nabavki 25.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog plana javnih nabavki- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sistemu klimatizacije i ventilacije prostora potrebnih za instaliranje aparata za SPECT/CT doniranog od strane međunarodne organizacije IAEA Plan nabavki 25.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade pečata za potrebe Suda.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 23,40 23,40 DES d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-1-kalibracija temperature Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 4095,00 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga programiranja telefonskog sustava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 93,60 93,60 U-MKS d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 7020,00 7020,00 Ažurnost d.o.o Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro-materijala..... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 40,40 40,40 Penny plus d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2018 7020,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 117,00 117,00 DES d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotelskog smješaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 756,52 756,52 Grand hotel Neum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga prijema, kontrole i obrade FI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 180,00 180,00 Financijsko informatička agencija
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefonske opreme..... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 573,30 573,30 U-MKS d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usl. obr. seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa od fed. Min. pravde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2018 150,93 150,93 Federalno ministarstvo pravde
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održ. poslovno infor. sustava. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 3229,20 3229,20 Kasabasoft Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga press-clipping-a. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 6907,68 Repubblica Media d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 160.880,34 112.445,79 18.110,95