Pretraga

Ukupno 8118
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradnja centralnog grijanja u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.08.2017 6375,33
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci procesora za potrebe JU Pozorište mladih Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2017 936,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju aplikacijskih usluga (pressclipping)-Praćenje štampanih i elektronskih medija sa područja Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2400,00 Media Monitoring, PressClipping Office Sarajevo Džemala Bijedića 94/V, Sarajevo ID: 4302316190007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 4700,00 4700,00 Drvodom d.o.o., Sarajevo, 4200701960002
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ugradbena oprema u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2017 4700,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 1655,40 1655,40 Knjižara Svjetlost-San t.r., Sarajevo, 4302530270000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski udžbenici Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.08.2017 1655,40
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC-26. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.06.2017 13690,80 13690,80 Turnitin LLC, 2101 Webster Street, Suite 1800, Oakland, CA USA 94612 ID: 94-3392995
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2017 702,00 702,00 Konjictrans d.d., Konjic, 4227231890008
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na Boračko jezero Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 702,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Detekcija plagijata-Re@WBC Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2017 13690,80
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 2000,00 2000,00 Sar o.d., Sarajevo, 4302261510007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Krečenje objekta Doma Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 2000,00
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC-10. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2017 31962,00 31962,00 PRINTEX d. o. o. Sarajevo ID: 4200597450005
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kompjuterska oprema-Re@WBC Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.02.2017 31962,00
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka boja u spreju, boja, četki i sl. materijala za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 158,70 158,70 TRGOPROM S.P. ISTOČNO SARAJEVO IDB 4501605990006
Fond KS za izgradnju stanova Usluge èišæenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 517,39 517,39 Kristal d.o.o. Sarajevo, 4200033750009
JU OŠ "Hašim Spahić" Osiguranje radnika JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš od posljedica nesretnog slučaja - nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1120,00 1120,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, ID broj: 4200213140080
JU OŠ "Hašim Spahić" Sistematski pregled zaposlenika JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 2098,00 2098,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, ID broj: 4200174570004
JU Arhitektonski fakultet usluga sanitarnih pregleda uposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 1925,00 25.09.2017 1925,00 Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Arhitektonski fakultet Usluge ljekarskog pregleda uposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 05.09.2017 2194,50 02.10.2017 2194,50 J.U. Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu
JU Arhitektonski fakultet postupak nabavke telefonske centrale sa instalacijom i konfiguracijom opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 5062,30 25.09.2017 5922,89 Silnica d.o.o.
JU Pedagoški fakultet Antivirusi za računare za perid 2017.g. Ugovaranje i realizacija 30.01.2017 974,91 974,91 FIXIT d.o.o.
JU Pedagoški fakultet Vodoinstalaterski radovi Ugovaranje i realizacija 03.02.2017 175,50 175,50 O.D. Ajanović BAU
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administr. materijala, kompjuterskog materijala, učila i pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2017 3000,00 3000,00 TR "Casper" - Knjižara i fotokopirnica
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka administrativnog materijala, kompjuterskog materijala, učila i pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2017 3000,00
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka i isporuka kancelarijskog, nastavnog materijala, učila, kompjuterskog materijala i pomagala Plan nabavki 31.03.2017
JU OŠ "Hasan Kikić" nabavka videonadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2016 1500,97 23.11.2016 1500,97 1500,97 GAMA AA D.O.O.
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparat za evidenciju radnog vremena - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2017 2115,36 2115,36 UNILAB d.o.o., Sarajevo, 4200054160007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Aparat za evidenciju radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2017 2115,36
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 1525,00 1525,00 Vildan tours d.o.o., Sarajevo, 4200243640001
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prevoz djece na ljetovanje - Zaostrog Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 1525,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na planini - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 5970,00 5970,00 S.R.C.A. d.o.o., Olovo, 4201623500004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine fax aparata i rezača papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 497,25 497,25 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo OP 10-04-17 - NABAVKA MLIJEKA I SOKA ZA 2017. GODINU, ZA DODATANU PREHRANU MAJKI PORODILJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na planini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2017 5970,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 6770,79 6770,79 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece - Zaostrog - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2017 12000,00 12000,00 Bossina d.o.o., Zaostrog, 28001165850
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na moru - Zaostrog Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2017 12000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 6988,41 6988,41 Termoline s.z.d., Sarajevo, 4301453050003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2017 6988,41
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za čišćenje i održavanje higijene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.09.2017 7920,54 DEFTER d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2017 2838,85 2838,85 Grawe osiguranje d.d., Sarajevo, 4200486200000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017 2838,85
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 3297,06 3297,06 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim glasom septembar Baščaršija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 ''Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1462,27 1462,27 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 1462,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom septembaar J.Černija OH 181/24 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 3631,60 3631,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
Ukupno po stranici 108.604,19 131.855,59 111.492,06