Pretraga

Ukupno 48356
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja škola 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1112,49 1112,49 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva za potrebe KCUS-a III/26/2020 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 157874,61 Diamedic d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za vozila, dijelova,materijala i alata za popravku vozila Službe transporta: Lot 3, Lot 4,Lot5,Lot 6, Lot7,Lot 8, Lot 9 i Lot 10 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020 44460,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda dom 10-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 76,80 76,80 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Željeznički školski centar Sarajevo voda škola 10-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 134,95 134,95 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka opreme za vozila, dijelova, materijala i alata za popravku vozila Službe transporta KCUS-a Lot 1 i Lot 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020 25740,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge dostave pošte 10-2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 229,80 229,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Komunalne usluge: Odvoz smeća , odvoz sterilisanog otpada i odvoz kabastog otpada Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.11.2020 46098,00
JU Mašinski fakultet UNSA Držač dezinfekcijskih sredsava na staklu - senzorski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 30.10.2020 249,95 16.11.2020 249,95 249,95 PENNY PLUS d.o.o. Ilidža 4200162210053
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača Karl Storz 8795/20-Ugovorvor Ugovaranje i realizacija 16.11.2020 32596,20 32596,20 Sono Medical d.o.o. ID 4200102400007
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka za biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 173,70 12.11.2020 173,70 173,70 TR"LIBAR" JANJA IDB:4501256450007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Intervetno održavanje medicinske opreme Karl Storz-8795/20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2020 32596,20
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga dojavno-operativnog centra - zaštita imovine za 11/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 117,00 117,00 GAMA AA d.o.o. Sarajevo - Agencija za zaštitu ljudi i imovine, 4201829970007
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štamp. materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2020 Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka knjiga za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 425,04 12.11.2020 425,04 425,04 SVJETLOSTKOMERC dd SARAJEVO IDB:4200177160001
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o nabavci štamp. materijala Ugovaranje i realizacija 07.09.2020 Štamparija Fojnica d.o.o. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci rezervnih auto dijelova za motorna vozila marke Nissan (lot 9) - UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.11.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci štampanog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2020 PlanPlus d.o.o. Zenica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_nabavka štampanog materijala Ugovaranje i realizacija 09.10.2020 PlanPlus d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje roletarskih radova za potrtebe KCUS-a- 1- 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rotacionog silera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 4621,50 PROMA d.o.o. Sarajevo - 4200174650008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izrada investiciono-tehničke dokumentacije pristupnog puta i temelja spremnika kisika Klinike za plućne bolesti na lokaciji Podhrastovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 4920,00 Arhitektonska Agencija MEGARON - 4302854680006
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli ugovora u postupku direktnog sporazuma za nabavku :VR set oprema za nasatvu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2020 3159,00 3159,00 KAMER COMMERCE d.o.o Blažujski drum 14 71210 Ilidža br. ID 4200086440001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje..-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 6674,97 6674,97 Messer Tehnoplin d.o.o., ID 4200350720000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka maski za disanje, pratećih regulatora pritiska za boce za kisik, posuda za ovlaživanje.. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.11.2020 6674,97
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije vode 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.11.2020 106,90 106,90 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA DOO
JU Mašinski fakultet UNSA Sitna računarska oprema AH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.10.2020 939,12 27.10.2020 939,12 939,12 TELNET d.o.o. Iliža 4202070350005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi I/19/2020 iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.11.2020 58094,01 Licentis d.o.o. Sarajevo
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Lab namjestaj 2020 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.11.2020 13689,00 HAFELE BH d.o.o. Gračanica, ID broj: 4210036970005
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki novembar 2020 Plan nabavki 02.11.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije el. energije 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.11.2020 538,56 538,56 JP ELEKTROPRIVREDA BIH
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Poštanske usluge 310/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.11.2020 108,50 108,50 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo ID: 200682210005
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 321/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 9,35 9,35 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
JU Mašinski fakultet UNSA Memorija za računar DDR3 8GB - 2 kom, memorija za računar DDR4 8 GB- 3 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 26.10.2020 375,00 05.11.2020 375,00 375,00 T.R. PC Express Ilidža 4302172330003
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke: telekomunikacijska oprema (Wireless Access Point), novembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 702,00 702,00 ERLANG DOO
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: telekomunikacijska oprema (Wireless Access Point), novembar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 702,00 702,00 ERLANG DOO
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 320/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 69,90 69,90 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije gasa 314/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.10.2020 10,28 10,28 SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo ID: 4200158020002
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 326/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 120,50 120,50 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja zgrade_20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2020 73,20 73,20 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge prevoza 11/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.11.2020 424,00 424,00 KJKP GRAS doo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2020 55,50 55,50 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za gorivo 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 40,01 40,01 EL TARIK IL BENZINKE STANICE DOO
JU Mašinski fakultet UNSA Ploče za radne stolice i stalaže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 06.10.2020 555,26 09.11.2020 555,26 555,26 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo - Vogošća 4200162210061
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 99,00 99,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID:4200162210045
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka materijala za popravku i održavanje 10/2020-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2020 27,00 27,00
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Materijal za popravku i održavanje 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2020 190,50 190,50 TOP COLOR DOO
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka tekućeg održavanja opreme 325/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 180,00 180,00 "AS-GAS" o.d. Sarajevo ID:4300899870008
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga dostave pošte 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 1,82 1,82 JP BH POŠTA DOO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluga objave teksta javnog konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 672,75 672,75 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo 4202263820009
Ukupno po stranici 158.287,24 290.150,17 50.951,05