Pretraga

Ukupno 44407
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-31001 Hemikalije anorganske Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 6907,68 6907,68 Mikro+Polo d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28421 Lijekovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2020 1061,42 1061,42 Unifarm d.o.o. - Lukavac
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka obojenih metala-19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2020 7020,00 AlCu doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2020 2070,90 2070,90 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reflektirajućih prsluka i klompi za higijeničarke-19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2020 2082,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih građevinskih materijala i opreme-19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.06.2020 23400,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 45/20- Nabavka zaštitne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 6003,27 Euro Vez d.o.o. Tešanj
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radova javne rasvjete u općini Hadžići -20- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.06.2020 24555,75 SES d.o.o. Sarajevo, 4201026910005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2020 1626,30 1626,30 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28411 Medicinsko sredstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 245,70 245,70 Berg d.o.o. Sarajrevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-21266 Lijekovi. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2020 1932,23 1932,23
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27315 Medicinsko sredstvo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.07.2020 84,24 84,24 Globex d.o.o. - Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28871 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 3538,08 3538,08 Sarajevofarm d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28421 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 454,90 454,90 Unifarm d.o.o. - Lukavac
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-8270 Dijagnostički materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 362,70 362,70 Biognost BH d.o.o. - Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-288611 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 257,40 257,40 Inel d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28422 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 1907,10 1907,10 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-28424 Medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 40,95 40,95 Sedžan Ingenering d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-27821 Lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 585,00 585,00 Hercegovinalijek d.o.o. - Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu 60-11-7-19302 Dijagnostički materijal. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 1404,00 1404,00 Biognost BH d.o.o. - Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila MB Unimog -20 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.10.2019 175500,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.08.2020
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-041-11-23832-20-Usluge oglašavanja - od 08.07.2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2015 292,50 292,50 Avaz Roto Press d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na sanaciji padine u sklopu projekta izgradnje boksa za prihvat građevinskog materijala i natkrivenog boksa za smještaj recikliranog materijala (deponija Smiljevići)-20 - Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.06.2020 27495,00 ALMY GRADNJA d.o.o. Zenica, 4218557740007
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka br 13-041-11-2304920 -Usluge oglašavanja - od 02.07.2020.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2015 707,85 707,85 Avaz Roto Press d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova za rampe NICE-19-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.06.2020 18720,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200316890001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2020 289800,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - PRISTUP GLOBALNOM INTERNETU II - 06. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2020 13782,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisa vozila Mercedes Benz i Mercedes Benz Unimog-19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2020 17627,22 STARLINE d.o.o. Sarajevo, 4201823260008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisa vozila Mitsubishi -19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2020 2808,00 SLT d.o.o. Sarajevo, 4218740350005
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA - 05. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020 1931,81
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE IMOVINE - 05. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020 2806,70
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 1. Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge - OSIGURANJE ZAPOSLENIKA OD NEZGODE - 05. 08. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.08.2020 16293,84
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izbor ponuđača za nabavku stalnih sredstava u obliku prava_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke profesionalne mašine za veš kucz 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.08.2020 74880,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka uređaja za brahiterapiju (HDR) sa pratećom opremom i izocentričnog C-Luka za potrebe Klinike za onkoligiju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2020
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za el.energiju, juli 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 148,08 148,08 JO ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za plin/gas ,juli (taksa) 2020. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 35,10 35,10
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za nabavku kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2020 103,62 103,62 NORIN D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge poravki (trimer) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 104,50 104,50 AGRICOM D.O.O.
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Izdaci za usluge fiksne telefonije, juli 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2020 103,55 103,55 BH Telecom d.d.
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 219/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 98,60 98,60 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 225/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 9,35 9,35 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga fiksne, mobilne telefonije i interneta 220/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2020 66,05 66,05 "BH TELECOM" d.d. Sarajevo ID: 4200211100021
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka komunalnih usluga odvoz smeća 236/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.08.2020 48,67 48,67 KJKP RAD d.o.o. Sarajevo ID: 4200316890001
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka administrativnih i sudskih taksi 222/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.07.2020 70,00 70,00 Finansijsko-informatička agencija Sarajevo ID: 4202153990006
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 226/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.07.2020 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 235/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.07.2020 5,65 5,65 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 234/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4,70 4,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucija pitke vode 233/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.07.2020 41,70 41,70 "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo ID: 4200151950004
Ukupno po stranici 285.194,95 443.835,06 24.323,22