Pretraga

Ukupno 4418
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji nafte i naftnih destilata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.03.2017 127676,25 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o kupoprodaji motornih ulja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2017 2075,97 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tekućeg održavanja vozila KS u 2017. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade glavnog projekta rekonstrukcije pješačke staze pod vodopadom Skakavac i idejnog projekta za izradu javnog wc-a i česme na području Zaštićenog pejzaža "Trebević" Pokretanje i tok postupka 10.04.2017 6867,90
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postpka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS u 2017. godini - građevinski radovi /hitne intervencije/ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - stolarski radovi /hitne intervencije/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 668,42 "SPRŽO COMPANY" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma april 2017. Ugovaranje i realizacija
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba-alati,uređaji i instalacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 400,00 400,00 "Hodžeks" d.o.o.
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka robe-PVC vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 1646,70 1646,70 "PVCALU KENO" Breza
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zidnih satova sa baterijama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 25,10 25,10 Domod d.o.o. Sarajevo IDB 4201952400070
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2017 15,00 15,00 Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo IDB 4200178560003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluge slanja preporučenih pošiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 86,80 86,80 JP BH POŠTA SARJEVO IDB 4200682210005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 174,80 174,80 HOŠE KOMERC D.O.O. SARJEVO IDB 4200442500006
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Odluka o dodjeli ugovora edukacija zaposlenika u 2017 (edukacija iz programa 1. za tri zaposlenika) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 1684,80 1684,80 SERDA DOO SARAJEVO - ID BR. 4200816600000
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izmjenjen Plan javnih nabavki Plan nabavki 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka tinte za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 645,99
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan nabavk 2017. Plan nabavki 07.04.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 3,00
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 819,00 CIKLON d.o.o. SARAJEVO, ID: 4200490490004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluge zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 940,68 PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo; ID:4200290480004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga servisiranja i održavanja uljnog Giersch gorionika u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 643,50 OD BATISTUTI SARAJEVO, ID:4300641780004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog i školskog materijala i pribora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 5311,22 SVJETLOST - SARS d.d SARAJEVO; ID 4200191820006
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga redovnog pregleda i servisiranja sistema tehničke zaštite protuprovalnog, vatrodojavnog i videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 351,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 1404,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
KJP ZOI 84 USLUGA REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2016. GODINU Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala i sredstava za čišćenje i higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 3991,93 NIVEX d.o.o. SARAJEVO, ID:4200298620000
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka dimnjačarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 1755,00 ODR PLAMEN SARAJEVO, ID:4300019400008
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 2760,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, ID:4200326930001
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga održavanja i servisiranja kopir aparata i nabavka tonera za kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga izrade Procjene, Plana i Pravilnika o zaštiti od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 1404,00 1404,00 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo ID:4200117260007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijske opreme - namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 2112,91 2112,91 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 16.03.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja videonadzora na PJ Gradska tržnica Markale i PJ Grbavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 7004,79 "DSC" d.o.o. Sarajevo, ID: 4200144230004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU OSIGURANJE VOZILA, OSIGURANJE VOZAČA I PUTNIKA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu Plan nabavki 27.03.2017
JU Arhitektonski fakultet usluge tehničke zaštite objekta zgrade Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 2808,00 12.04.2017 2808,00 Glock d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode - mart 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.03.2017 672,70 672,70 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode - mart 2017 - paušal Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.03.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.03.2017 14799,10
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Odluka o dodjeli ugovora za usluge održavanja pantheon aplikacije za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 118,00 22.03.2017 118,00 118,00 STUDIO DESIGN O.D. SARAJEVO 4302002090008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Periodična provjera fizičke sposobnosti i rukovanja oružjem-12 kom. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 756,00 Klub za praktično straljaštvo i taktički trening '' Point '' Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smeća mart Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.04.2017 2113,02 2113,02 KJKP '' Rad '' d.o.o Sarajevo
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Ulaznih vrata za Centar za akvakulturu i ribarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 965,00 965,00 Sarix d.o.o Sarajevo 4200401140003
JU OŠ Stari Ilijaš Nabavka roba-sredstva za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 1427,00 1427,00 "EKOTIME" d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Sredstva za održavanje čistoće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 246,90 246,90 "Aldi.Company"d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Stari Ilijaš Kancelarijski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2017 141,80 141,80 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-2-19-3-18/17 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-7-2-18-3-17/17 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu Plan nabavki
Ukupno po stranici 24.596,00 172.223,69 13.903,92