Pretraga

Ukupno 9625
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Ljetovanje djece na moru - Zaostrog Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.04.2017 12000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 6988,41 6988,41 Termoline s.z.d., Sarajevo, 4301453050003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija i rekonstrukcija igrališta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2017 6988,41
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za čišćenje i održavanje higijene Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.09.2017 7920,54 DEFTER d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200303990007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2017 2838,85 2838,85 Grawe osiguranje d.d., Sarajevo, 4200486200000
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje službenih automobila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017 2838,85
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 3297,06 3297,06 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim glasom septembar Baščaršija Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 ''Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1462,27 1462,27 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 1462,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom septembaar J.Černija OH 181/24 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 3631,60 3631,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 3631,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 2106,00 2106,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje prirodnim gasom Ilidža septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 35,10 35,10 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2016 2106,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 6000,00 6000,00 Džema Hasanagić-Milaimi, Sarajevo, 4300083590007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2016 6000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 644,43 644,43 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 644,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe tehničkog održavanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2017 140037,66 PAPILON d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017 140037,66
JU Šumarski fakultet Pristupne rampe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 2457,00 06.11.2017 2457,00 Sela d.o.o 4200502250004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1415,70 1415,70 AVAZ ROTO-PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva za izdavanje u zakup viška poslovnih prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017 1415,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 3400,02 3400,02 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017 3400,02
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka nabavke opreme za kriminalističku i uniformisanu policiju Uprave policije MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 13.10.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2017 22815,00 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o ponovnom pokretanju postuka javne nabavke računarske opreme za digitalnu forenziku i audio i video opreme za rad sa maloljetnim licima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.10.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekat K-34 i K-35 naselje Šip u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2017 20709,00 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju opstupka nabavke opreme i namještaja za kancelarije sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka 12.10.2017
Fond KS za izgradnju stanova Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2017 34111,40 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji kancelarija sigurnosnog područja i centralnog registra u objektu MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kopir aparata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.10.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA BRZE POŠTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 25000,00 EXPRESS COURIER DOO, SARAJEVO, ID BROJ 4201536360000
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- USLUGA BRZE POŠTE FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA BIBLIOTEKU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 842,40 842,40 FACIT DOO , SARAJEVO, ID BROJ: 4201483810008
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA BIBLIOTELU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PROGRAMA RA RAČUNOVODSTVO- SW JAPET 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge osiguranje imovine, vozila i odgovornosti od djelatnosti - Obavještenje o dodjeli ugovora - polisa osiguranja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 7470,00 Sarajevo Osiguranje d.d.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA za 2017 1210 Plan nabavki 12.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila-23. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.06.2017 93986,38 93986,38 PORSCHE d. o. o. Sarajevo ID: 4201887660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2017 93986,38
Ukupno po stranici 276.968,32 387.695,32 127.174,12