Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka usluga nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 16.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE O USVAJANJU ZALBE JEDNOG OD PONUDJACA I IZMJENE KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA NABVAKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE O PONISTENJU ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABVAKU I ISPORUKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE I ISPORUKE ROVOKOPACA-UTOVARIVACA I OBAVJESTENJE O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga banjskog liječenje i medicinska rehabilitacija Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja i rehabilitacija Pokretanje i tok postupka
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o donošenju Plana javnih nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Javni poziv - edukacija državnih službenika po raznim temama Pokretanje i tok postupka
Zavod za informatiku i statistiku KS Polica osiguranja VGT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.01.2016 1322,00 1322,00 VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku električne energije za potrebe javne rasvjete-JP "ELEKTROPRIVREDA BIH" d.d. Sarajevo Ugovaranje i realizacija 5046449,85
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala i tonera Pokretanje i tok postupka 10.02.2016 6970,80
Ministarstvo finansija Plan nabave za 2016.godinu Ministarstva finansija Kantona Sarajevo Plan nabavki
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - ski-karte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.02.2016 10500,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA NABAVKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za ugradnju instalacija sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka 01.02.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i montažu elemenata sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2016 6000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLЈNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKA ROVOKOPACA-UTOVARIVACA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku fluorescentnih prsluka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge Sukcesivne nabavke itisona Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku taktičkih rukavica i potkapa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.01.2016 2500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usisivača i fax-aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku beretki Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih čizama i kačketa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku pištolja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.01.2016 6000,00
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na prikupljanju i odvođenju voda, sanacije postojećeg septika sa nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na području ZP "Bijambare" Pokretanje i tok postupka 26.01.2016 51420,53
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju u plan nabavki - edukacija i strucno usavrsavanje drz sluzbenika Plan nabavki
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - pružanja usluga edukacije i straučnog usavršavanja drž. službenika i Javni Poziv Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - nabavke pružanja usluga hotelskog smještaja i pružanja ugostiteljskih i Javni Poziv Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju u plan nabavki - nabavke pružanja hotelskih i ugostiteljskih usluga Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2016 2024,74 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-odrzavanje ap.softwera Pokretanje i tok postupka
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor "HIFA - PETROL" doo - LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.01.2016 178255,35 "HIFA - PETROL" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2016.g. Plan nabavki
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIFA PETROL" - LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2016 2024,74
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "HIFA PETROL" - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2016 178255,35
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci vodonepropusnih vrećica za konje u svrhu zbrinjavanja konjskog izmeta Pokretanje i tok postupka 18.01.2016 6552,00
Zavod za informatiku i statistiku KS Ugovor za nabavku namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2015 1246,05 1246,05 Kraning doo Puračić Lukavac 4209331600009
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma u toku 2015. godine Ugovaranje i realizacija
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA OD 22 DECEMBRA 2015 GODINE SA ANEKSOM 12 BEZ RJESENJA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENEDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA-2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo privrede IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI MINSTARSTVA PRIVREDE ZA 2015.GODINU Plan nabavki
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku printera Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku stolica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku računara i laptopa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2015 6000,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača "MIDDLE POINT ELECTRONICS" d.o.o. doo Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2015 1842,75
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BOSNA SUNCE OSIGURANJE" dd Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.12.2015 46080,00
Ukupno po stranici 378.146,17 5.229.297,99 2.568,05