Pretraga

Ukupno 15903
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -USLUGE ODRŽAVANJA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka crvenih HO i tinte za žig Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 48,73 48,73 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka tonera i ketridža. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 681,53 681,53 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju RADOVI NA RADIONICI PRAKTIĆNE NASTAVE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.01.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -SELA DOO SARAJEVO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 3863,00 3363,00 SELA DOO SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-SELA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.01.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka personalni dosije protokol karta knjige narudžbenica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 86,58 86,58 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka papirnih ubrusa i toalet papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 209,25 209,25 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka materijala za čiišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 379,25 379,25 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge dezinfekcije i deratizacije prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2015 900,00 245,70 Sanacija D doo Sarajevo 4202033660002
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -DEFTER Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 7020,00 DEFTER DOO SARAJEVO
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o dodjeli ugovora-Defter Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -kancelarijski i školski namještaj Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge monitoringa i interventne službe. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2015 1965,60 491,40 Unilab doo Sarajevo 4200054160007
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge dizajna i izrade web stranice www.trznice.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 2900,00 2900,00 Obrtnička djelatnost "BTA"d.o.o. Sarajevo, ID:4302962900004
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge registracije službenog vozila Mazda za potrebe Kantonalnopg suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017 340,95
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge stručnog usavršavanja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - Aktualna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 140,00 140,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS - REC D.O.O., Sarajevo Centar, 4200545220001
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Srednje" Ilijaš Plan nabavki 09.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sukcesivnog pružanja usluga tehničkog pregleda motornih vozila UP MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2018. godini Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGA SERVISIRANJA ZA PUTNIČKA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 7020,00 Guma M d.o.o. Mostar podružnica Sarajevo 422711640016
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog mjesečnog održavanja LIS-RGB Analysis sistema Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.03.2018 11114,91 WIZARD COMPTER d.o.o. Mostar - 4227050670006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 147,00 147,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
KJP ZOI 84 Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 6961,50 6961,50 Bosman d.o.o., Sarajevo; ID broj: 4200329520009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge dezinfekcije,dezinsekcije i deratizaciije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 748,80 " EKO-MEDIC" DOO SARAJEVO ID 4201013420009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za održ.opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 394,31
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 019-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 91,26 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 018-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 50,00 T.R. Ara, Sarajevo - 4301904750004
JU Sarajevska filharmonija nabavka pitke vode 017-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo - 4201534230001
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 016-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 104,77 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga servisa računara 015-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 120,00 Maline d.o.o. Sarajevo - 4200369400006
JU Sarajevska filharmonija mabavka mobitela 014-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 1399,00 Alkibia d.o.o., Ilidža - 4201648240058
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 013-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 17,26 Prim-invest d.o.o. Sarajevo - 4200025140005
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 012-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 199,98 Printerpapir d.o.o. Sarajevo - 4200014020008
JU Sarajevska filharmonija nabavka goriva 011-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 98,07 Hifa-petrol d.o.o. - 4200999090005
JU Sarajevska filharmonija nabavka usluga održavanja web stranice za 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 1404,00 1404,00 Creative 24/7 d.o.o. Sarajevo, 4201191360001
JU Sarajevska filharmonija nabavka cvijeća za koncert 02-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 60,00 T.R. Ara Sarajevo, 4301904750004
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR -ELTARIK OIL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 7020,00 ELTARIK OIL
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELI UGOVODODJELA UGOVORA ELTARIK OIL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga servisiranja i održavanja nadz.sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1544,40 UNILAB D.O.O SARAJEVO ID 420005416007
JU Sarajevska filharmonija nabavka kancelarijskog materijala 01-18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 704,40 Prim invest d.o.o. - Sarajevo, 4200025140005
KJP ZOI 84 Priprema tehničke specifikacije za adaptaciju rekonstrukciju startnog objekta na vrhu Bjelašnice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 7008,30 7008,30 AMG doo VISOKO; ID broj:4218514770000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održav.i servisiranja vatr.aparata i hidranata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 315,90 " PROVING INŽINJERING" DOO 4200290480004
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija Škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 1392,30 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202033660002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2018 - dodatak Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.03.2018 212,00 212,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluga unajmljivanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 965,25 ECOTON D.O.O.SARAJEVO ID 420010371
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga registracije i obaveznog osiguranja vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 709,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge stručnog usavršavanja-seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 120,01 120,01 ZIPS
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke radova tekućeg održavanja objekta KS - građevinsko stolarski radovi - hitne intervencije u 2018. godini Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Lada Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 9360,00 O.R. Autoservis "DEAS"
Ukupno po stranici 1.049,95 73.922,62 27.275,99