Pretraga

Ukupno 8118
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Gel u šprici od 1 ml, po sastavu dekstranomer i stabilizirana hijaluronska kiselina( Deflux TM gel) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 4572,06 Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka lijekova - Suksametonij inj. 100mg/2ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 666,90 Farmavita d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i to: kanta za smeće 4 komada, tacna Inox 3 komada, peškir za novorođenče 50 komada i korpa za novorođenče 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2017 1191,29 1191,29 "PAPILON" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za potrebe Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i to: kanta za smeće 4 komada, tacna Inox 3 komada, peškir za novorođenče 50 komada i korpa za novorođenče 1 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.08.2017 1191,29
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Rezervni soft upuštači ( sa isporukom i puštanjem u rad ) '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2017 7970,04 '' ETMelektro inžinjering '' d.o.o Brčko
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrošnog materijala - Špatula drvena za grlo- nesterilna Ugovaranje i realizacija 28.02.2017 432,90 Globex d.o.o. Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Rezervni soft upuštač ( sa isporukom i puštanjem u rad) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2017 7970,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Špatula drvena za grlo- sterilna, 2470 " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 526,50 Ena d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Ruschflex armourted tracheal tube cuf.7.0, 104201-000070 " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 789,75 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu "Nabavka potrošnog materijala - Kit for pressure leveling water supply, 50pk, 7072332/000994 Adaption set 27I/220, 001016 Nasal Prong Small, 777000S Nasal Mask medium, 77700M " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 1370,99 New Technology d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Single-Color Reagents CD19 APC, 100 tests, 345791 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2017 2047,50 Sedžan Ingenering d.o.o.
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - deratizacija i dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 538,20 Ciklon d.o.o.Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Single-Color Reagents CD45 PerCP, 100 tests, 345809 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 5148,00 Sedžan Ingenering d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka dijagnostičkog materijala - Enzygnost Anti-EBV/IgG, OWIS 15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2017 1514,47 Diamedic d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu " Nabavka materijala za ugradnju - Ezofagealni nikotinski stent, ES2408F Ezofagealni nikotinski stent, ESP1810F " Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2017 4434,30 Italgroup d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo LOT 1 – nabavka alkoholnog pića - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.08.2017 LALA I LAĆO DOO BIJELJINA 4400304760004
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića LOT 2 - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2017 Atal Group d.o.o.Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Priprema, izrada, prodaja i kontrola koncertnih karata za koncerte Željka Joksimovića i Dubioze Kolektiv Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU. Plan nabavki 21.08.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 1208,40 1208,40 Bosna - sunce osiguranje d.d.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juli 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Srednjoškolski centar Hadžići objavljivanje konkursa za prijem radnika i upis vanrednih učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.08.2017 828,36
JU OŠ Stari Ilijaš Dostavljanje hrane Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.08.2017 23,40
JU Srednjoškolski centar Hadžići advokatske usluge-odgovor na žalbu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2017 947,70
JU OŠ Stari Ilijaš MATERIJAL ZA GRIJANJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2017 8500,00
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka radova za izvođenje elektroinstalaterskih radova za "VATRODOJAVNU CENTRALU I TELEFONSKO-RAČUNARSKU OPREMU" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2017 18111,00 18111,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajev
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "3 Kompjutera" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 11.07.2017 4078,00 4078,00 REBUS d.o.o.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za alkotestiranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2017 24777,09
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu UGOVOR ZA NABAVKU OPREME ZA SPAŠAVANJE I ZA KRIZNE SITUACIJE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.06.2017 49867,29 49867,29 Aqva Balkan 4227748160000 Konjic
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "Aparata za kafu, mlina za kafu i depuratora" za potrebe bifea u Zavodu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.03.2017 28.04.2017 6044,00 6044,00 VINEX EXPORT IMPORT D.O.O.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga servisiranja i izdavanja atesta za uređaj intraaortalna balon pumpa-IABP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2017 6435,00 6435,00 MEDI-FREY DOO SARAJEVO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge redovnog preventivnog održavanja autoklava Tuttnauer u Mikrobiološkom labolatoriju na Klinici za plućne bolesti i tuberkulozu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.08.2017 1617,60 1617,60 Analitika d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servis tlakomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.08.2017 6000,00 03.08.2017 6000,00 O.D.Meditlak
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Licence za Oracle bazu podataka '' Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2017 405990,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje kotlovskih postrojenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 3860,00 01.08.2017 3860,00 3860,00 Reaw doo Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne lece - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.08.2017 64266,93 "BAROŠ" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne lece Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.06.2017 64266,93
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge "Monitoring Zavoda u 2017.-2019. god." Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.04.2017 819,00 SWORD SECURITY D.O.O.
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge o "Zakonski potrebnim ispitivanjima i kontroli instalacija u Zavodu u 2017.-2019. godine" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.04.2017 2493,00 2493,00 INZA LAB D.O.O. SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku pečata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Termotransfer naljepnice i riboni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2017 6989,29 14.08.2017 6989,29 Infokod d.o.o.; 4236107360008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Bowi dick test jednokratni test paket, EC. STEAM 98.1/E Ugovaranje i realizacija 23.01.2017 821,34 ENA d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Protamin inj. 5000I.J/5ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 7020,00 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Boca za infuziju staklena sa navojem 500, 00019 Zavrtanj aluminijski sa navojem za inf.b. 00005 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2017 2963,88 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kanila za traheostomu CH 5, bez cuff-a, 100/506/050 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2017 255,06 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kligler Iron Agar 500g (Dehidrirana hranljiva podloga) 610023 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 280,80 ENA D.O.O.
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Obrasci i blokovi sa barkodom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2017 29682,90 11.08.2017 29682,90 Blicdruk d.o.o.4200108780006
JU Institut za jezik NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA IZDANJA INSTITUTA ZA JEZIK Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.08.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovor za Nabavku Obrasci i blokovi bez barkoda Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.06.2017 17041,64 15.08.2017 17041,64 Svjetlost BH print d.o.o.4202043620009
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o javnoj nabavci '' Kancelarijski materijal '' Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.04.2017 9657,30 '' Exclusive '' d.o.o Zenica
Ukupno po stranici 578.068,60 271.129,51 95.319,76