Pretraga

Ukupno 15903
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izrada dekoracije za maturante Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 122,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 21.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavoda za javno zadravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 21.03.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA SITNOG INVENTARA I MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 3500,00 2245,30 MAMS D..O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 251,55 251,55 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 158,77 158,77 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga hostelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 134,00 134,00 Hostel Zlatište d.o.o. Sarajevo, ID 4202425740004
JU Akademija likovnih umjetnosti Reparacija prese Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 333,45 333,45 Procedo d.o.o. Vogošća, ID 4200504540000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za snimanje za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 2340,00 0,00 pingi d.o.o, Novo Sarajevo, 4200003090004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2018 13600,00
Služba protokola Plaćanje smještaja za počasnog građanina Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 222,50 Hotel Europe, ID 4200375800008
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 ŠIP) 2018. Fond Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2018 319510,00 G.D KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar, 4227007660005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku pogrebne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2018 152159,48
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku nastavka saobraćajnica na grobnom polju M12 groblja Vlakovo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2018 11407,50
Služba protokola Nabavka avio karte za počasnog građanina Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 475,00 Fibula Air Travel Agency, ID broj: 4200269870005
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi uredskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 2399,05 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavak materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 943,30
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opću praktičnu nastavu i zanimanja mašinske obrade - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 4753,79 5561,94 SENIGOR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opću praktičnu nastavu i zanimanja mašinske obrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 5561,94
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluge za LOT 6-validacija opreme - dispenzora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.04.2018 1895,40 MpS Lab d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga za LOT 5-VALIDACIJA OPREME-LAMINARNE KOMORE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.04.2018 1,16 MpS LaB d.o.o
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada promotivnog materijala i naljepnica - Projekat: Fond za zaštitu okoliša FBiHa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 1755,00 31.01.2018 1755,00 FOTOART d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu nosača/stalaka za odlaganje skija - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 4733,67 4733,67 SENIGOR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu nosača/stalaka za odlaganje skija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 4733,67
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada naljepnica za kante - Projekat-Ministarstvo prostornog uređenja KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3128,58 22.03.2018 3128,58 Planjax group Tešanj
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona---- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 7020,00 14.03.2018 7020,00 Fabrika Cementa Lukavac d.d. podružnica Istočno Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu kanti za otpatke - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1136,21 1136,21 SENIGOR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu kanti za otpatke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 1136,21
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fotografske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2018 1904,88 07.03.2018 1904,88 FOTO EXPRESS HASANAGIĆ d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje opreme - interneta - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 1127,50 1127,50 NETWORK d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Pružanje usluga pregleda, kontrole, ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti i manometara na posudama pod pritiskom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 23400,00 INSPEKT RGH d.o.o. Sarajevo - 4200115990008
Fond Memorijala Sanacija TK mreže na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 24.04.2018 2,00 07.05.2018 2336,98 2336,98 Telling trade d.o.o.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka košarica za sitni otpad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 1345,50 20.03.2018 1345,50 Gradatin d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje opreme - interneta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 1127,50
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge stalnog internet pristupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2018 3229,20 01.02.2018 3229,20 TELEMACH d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2018. godinu - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 4088,57 4088,57 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 4088,57
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.05.2018 23400,00 OTTO TECNIK d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prese za baliranje-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2018 32999,94 Mipex-Auto RS d.o.o. Banja Luka
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prese za baliranje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2017 32999,94
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Preventivno i interventno održavanje medicinske opreme proizvođača DRAEGER Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 29.03.2018 23400,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2018. godinu -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3345,02 3345,02 R&S
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka obrazaca za maturante Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 162,63 162,63 SVJETLOST SARS IDB 4200191820006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka autoguma za službena vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ljetne gume za službeno vozilo Škoda Octavia 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 416,96 416,96 MAKBEL-TRADE D.O.O., Novi Grad, 4200250690006
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2018 3345,02
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - april 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 60,00 60,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge periodičnog pregleda PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 284,31 284,31 Vatroservis d.o.o Sarajevo 4201935490006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.03.2018 31383,49 EKO-GRADNJA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rekonstrukcija prostora za CT aparat Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.02.2018 31383,49
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2018 40926,60 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 304.393,78 524.159,71 26.376,86