Pretraga

Ukupno 8122
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1462,27 1462,27 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka i ugradnja gromobranska instalacije u Kući za mlade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 1462,27
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom septembaar J.Černija OH 181/24 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 3631,60 3631,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Sarajevo, 4200329950003
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Primarna zdravstvena zaštita Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2016 3631,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom J.Černija septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 70,20 70,20 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 2106,00 2106,00 GAMA AA d.o.o., Sarajevo, 4201829970007
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje prirodnim gasom Ilidža septembar Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.10.2017 35,10 35,10 '' Sarajevogas '' d.o.o Sarajevo
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Protivpožarno obezbjeđenje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2016 2106,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2017 6000,00 6000,00 Džema Hasanagić-Milaimi
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pravne usluge KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2016 6000,00
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2017 644,43 644,43 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo, 4200117260007
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Održavanje pp aparata i hidrantske mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 644,43
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za potrebe tehničkog održavanja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.10.2017 140037,66 PAPILON d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal i rezervni dijelovi za potrebe tehničkog održavanja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.07.2017 140037,66
JU Šumarski fakultet Pristupne rampe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 1415,70 1415,70 AVAZ ROTO-PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Objava dva Javna poziva za izdavanje u zakup viška poslovnih prostora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.09.2017 1415,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments - ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 3400,02 3400,02 MARK MEDICAL d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Chondral dart i Osteochondral flap repair instruments Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017 3400,02
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekat B1-B u naselju Rosulje-Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2017 22815,00 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekat K-34 i K-35 naselje Šip u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.10.2017 20709,00 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
Fond KS za izgradnju stanova Izrada izvedbenog projekta objekta B1-A u naselju Rosulje-Sarajevo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.10.2017 34111,40 IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, 4200032270003
JU Fakultet političkih nauka UNSA UGOVOR- USLUGA BRZE POŠTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 25000,00 EXPRESS COURIER DOO, SARAJEVO, ID BROJ 4201536360000
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- USLUGA BRZE POŠTE FPN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.05.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA- USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA BIBLIOTEKU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 842,40 842,40 FACIT DOO , SARAJEVO, ID BROJ: 4201483810008
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- USLUGA ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA BIBLIOTELU Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMSKOG PAKETA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA PROGRAMA RA RAČUNOVODSTVO- SW JAPET 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 63,18 63,18 JAPET D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ: 4200222720005
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- NABAVKA USLUGE ODRŽAVANJA PROGRAMA ZA RAČUNOVODSTVO- JAPET Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge osiguranje imovine, vozila i odgovornosti od djelatnosti - Obavještenje o dodjeli ugovora - polisa osiguranja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.07.2017 7470,00 Sarajevo Osiguranje d.d.
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA za 2017 1210 Plan nabavki 12.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila-23. 06. 2017. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.06.2017 93986,38 93986,38 PORSCHE d. o. o. Sarajevo ID: 4201887660000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci putničkih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.05.2017 93986,38
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka hemodijaliznih aparata TIP 2/Surdial-X;typC;Nipro Corporation Japan Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2017 45630,00 D.MED HEALTHCARE BH d.o.o. Sarajevo - 4202133960003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka hemodijaliznih aparata TIP 1 / Dialog+HDF online;B.Braun Avitum AG Njemačka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.10.2017 74999,93 INEL-MED d.o.o. Mostar -4227082520006
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge održavanja i servisa UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 3903,12 3903,12 ALBAT d. o. o. Sarajevo ID: 4201041550007
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2017 paušal Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.09.2017 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Sarajevo Centar, 4200151950004
JU Kamerni teatar 55 Usluge štampe Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 7409,61 BLICDRUK
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge održavanja i popravki multifunkcionalnih printer uređaja - 18. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2017 6781,03 6781,03 Konica Minolta d. o. o. Sarajevo ID: 4201294680004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i montaža klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.06.2017 2736,63 20.07.2017 2736,63 CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga štampe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA PETA GIMNZAIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 5751,07 29.09.2017 5751,07 5751,07 R&S D.O.O., 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4200056290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 3855,15 02.06.2017 3855,15 CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajcvo
JU Kamerni teatar 55 Smještaj gostujućih umjetnika Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 BOSNIA - hoteli i restorani
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga smještaja gostujućih umjetnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017
JU Kamerni teatar 55 Usluge keteringa za premijere i ostale programe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2017 Restoran "Pod lipom"
Ukupno po stranici 265.026,91 507.803,59 137.847,83