Pretraga

Ukupno 48356
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka Lexmark tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2020 3159,00 Plan Plus d.o.o. Zenica ID:4227372790007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka fotokopir papira za tri mjeseca Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2020 5136,30 CroBox d.o.o. Sarajevo ID: 4200139070007
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluga distribucije gasa 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 2153,63 2153,63 SARAJEVOGAS DOO
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka usluge-obuka iz higijenskog minimuma radnika na održavanju higijene objekta i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 150,00 JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO 4200329950003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka naljepnica za laboratorij 2020 ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.10.2020 16089,84 Birotehnik-Komerc d.o.o. Sarajevo ID: 4200205800003
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka usluga distribucije električne energije 344/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 8,35 8,35 Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ID:4200225150030
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kartonskih koverti i presvučenih kutija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.10.2020 23151,96 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica ID: 4236045660000
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka robe-usisivača i frižideta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.11.2020 582,60 ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O. 4200442090002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka štampanih obrazaca 2020 ponovljeni postupak Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.11.2020 23292,36 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica ID: 4236045660000
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge mobilne telefonije 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 59,45 59,45 BH Telecom d.d.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Usluge interneta 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 64,90 64,90 BH Telecom d.d.
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za telekomunikacijske usluge 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 165,50 165,50 BH Telecom d.d.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kaseta za urne od betonskih elemenata bez poklopca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2020 24570,00 24570,00 Inving Invest Inzinjering d.o.o. Prijedor, ID: 4400694880005
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka opreme za video konferenciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2020
Zavod za informatiku i statistiku KS Druga dopuna Plana nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 17.11.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije finansijskih izvještaja KCUS-a za 2020. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za usluge odvoza smeća 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 292,50 292,50 KJKP "RAD" DOO SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka dva motocikla Pokretanje i tok postupka 16.11.2020 10870,00
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Izdaci za ostale usluge 10-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2020 100,00 100,00 JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ZAPOSLENIKA MUP-a KS
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka proizvoda za čišćenje 10-2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2020 168,45 168,45 "GADŽO-COMERC" DOO ILIDŽA
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka materijala za popravku i održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2020 166,73 166,73 SMILE FACTORY DOO
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke terenskog vatrogasnog vozila kucz 01 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.11.2020
Fond Memorijala Popravka sistema video nadzora dojave na lokalitetu Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 27.10.2020 1970,28 18.11.2020 1970,28 Unilab d.o.o. Sarajevo
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku vatrogasnih zaštitnih rukavica kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.11.2020 39288,60 Firing d.o.o., Visoko 4218200320000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Nabavka laboratorijskog materijala i sitni pribor za projekat integrisani pristup 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 2040,48 2040,48 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i sitni pribor za projekat integrisani pristup 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2020 2040,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Roba za potrebe odjeljenja za internu medicinu-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2020 3049,02 3049,02 PTD MGM FARM d.o.o. Kakanj
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Roba za potrebe odjeljenja za internu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 3049,02
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka hemikalija projekat integrisani pristup 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2020 2954,25 2954,25 Semikem d.o.o Sarajevo 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jednokratno PVC i ALU posuđe za potrebe pacijenata sa sumnjom ili pozitivne na Covid-19-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 2471,97 2471,97 Alper Group d.o.o. Sarajevo, ID 4201821130000
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Servis vatrogasnog vozila man kucz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2020 2408,16 Kam i Bus d.o.o., Sarajevo 4218808920000
JU Željeznički školski centar Sarajevo usluge održavanja kotlovnice 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2020 1967,94 1967,94 GRIZELJ GROUP
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava i pribora za održavanje higijene Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.11.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jednokratno PVC i ALU posuđe za potrebe pacijenata sa sumnjom ili pozitivne na Covid-19 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 2471,97
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija projekat integrisani pristup 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.10.2020 2954,25
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača- lož ulje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020 5969,73
JU OŠ Četvrta osnovna škola -Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2020 150,00 150,00 Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, 4200329950003
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga fiksne telefonije za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 123,90 123,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka lož ulja extra lakog (LUEL) prema BAS 1002 za zagrijavanje prostorija -2020 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.11.2020
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga mobilne telefonije za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 67,75 67,75 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
JU OŠ Četvrta osnovna škola Usluga interneta za 10/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2020 84,90 84,90 Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, 4200211100021
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za majku uposlenice oktobar 2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2020 44,00 44,00 Avaz roto press d.o.o., Sarajevo Centar, 4200934630002
JU OŠ Četvrta osnovna škola Poštanske usluge za 10/2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2020 25,25 25,25 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, 4200682210005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga oglašavanja u medijima - osmrtnice, oglasi i sl. za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - osmrtnica za majku uposlenice oktobar 2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2020 40,00 40,00 Oslobođenje servisi, Vogošća, 4202263820009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Laptop Acer Swift 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2020 1386,70 1386,70 CPU D.O.O. CAZIN ID. BR. 4263591710007
JU Porodično savjetovalište nabavka takse 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2020 8,00 8,00 OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO 4200738880009
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja javnog konkusa 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2020 672,75 672,75 OSLOBOĐENJE SERVISI 4202263820009 Vogošća
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge pregleda protivpožarnih aparata 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.09.2020 46,80 46,80 MAHER D.O.O. SARAJEVO 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ofset papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2020 222,30 222,30 PINGI D. O. O. SARAJEVO
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga:servis i održavanje LC/MS/MS(TQD- UPLC) tečni hromatograf sa masenom detekcijom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.11.2020 23271,30
Ukupno po stranici 52.597,03 158.334,62 43.105,52