Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka stalnih sredstava - plinskog bojlera i neophodnih dijelova za puštanje u sistem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2017 1845,90
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka roba za reprezentaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.03.2017 3453,84
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni sanitetski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.03.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad odluka o pokretanju postupka javne nabavke tekućeg održavanja objekata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.03.2017 13857,48
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Skener Epson v850Pro Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2017 1695,33 1695,33 Printex d.o.o. Sarajevo, 4200597450005
Fond Memorijala Nabavka i isporuka 4 (četri) tone peleta za potrebe Spomeničkog kompeksa Tunel D-B Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 20.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 666,90 Elkomont d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka ostalog inventara i materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 20.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 1899,92 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 Nabavka i postavljanje ograde na sportskom terenu ( fudbalski tereni sa vještačkom travom ) Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke pidžame - 100 komada - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2180,00 2180,00 "MEKOM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bolničke pidžame - 100 komada Pokretanje i tok postupka 17.04.2017 2180,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jastuci za hospitalizirane pacijente - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 2700,00 2700,00 "MEKOM" d.o.o. Visoko
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan nabavki za 2017. godinu JUOŠMP Plan nabavki 03.02.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka plinskih bojlera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge sezonskog i vansezonskog čišćenja dimnjaka, dimnjača i kotlovskih ložišta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 17,55 MMCC d.o.o. Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošna roba za potrebe bifea JU DZ KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 904,41 Dezitox - sanitarci d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge monitoringa okoliša za 2017.godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.12.2016 7008,30 26.01.2017 7008,30 Dvokut-pro d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 2937,59 10.01.2017 2937,59 Hidromontaža d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga pranja službenih vozila Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - mart 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 40,00 40,00 or autopraonica NELA, Sarajevo Centar, 4302434550000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na list Dnevni avaz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.01.2017 2172,00 04.01.2017 2172,00 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 1755,00 1755,00 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proširenje sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi i videonadzor) - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2017 2545,92 2545,92 "DSC" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Proširenje sistema tehničke zaštite (alarmni sistemi i videonadzor) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.04.2017 2545,92
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na dnevni list Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 2166,00 04.01.2017 2166,00 Oslobođenje d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 365,00 351,00 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske radnike u operacionoj sali - UGOVOR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 6967,35 6967,35 "MEKOM" d.o.o. Visoko
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uniforme za medicinske radnike u operacionoj sali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.04.2017 6967,35
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hidro motora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2016 1702,47 05.01.2017 1702,47 HANSA-FLEX d.o.o. Mostar
KJP ZOI 84 Nabavka higijenskog materijala za čišćenje radnih površina u prostorima dvorane Zetra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 454,97 454,97 KAMER COMMERCE d.o.o.; ID broj: 4200086440001; Broj računa: K-1511/17
JU Prva gimnazija Sarajevo Protivprovalna zaštita objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 2106,00 Unilab d.o.o Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II izmjena plana nabavki za 2017, godinu Plan nabavki 20.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka jednodnevnih pilića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2017 2340,00 2340,00 Brovis d.o.o. Visoko
KJKP Park d.o.o. Isporuka raznog građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 6542,00 6542,00 Penni Plus d.o.o. Sarajevo
KJKP Park d.o.o. Isporuka raznih brusilica i bušilica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2017 2153,80 2153,80 Penni Plus d.o.o. Sarajevo
KJKP Park d.o.o. Isporuka i nabavka rezervnih dijelova za kosilice SRK 70 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 4798,00 4798,00 Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo
KJKP Park d.o.o. Ponisteni sitni inventar , skoda golf i felicija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.04.2017
KJKP Park d.o.o. Isporuka i nabavka betonskog čelika, profilisanih cijevo, građevinskog vodovodnog, elektromaterijala, boja, lakova i drugog sitnog repromaterijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2017 198197,47 198197,47 Grafikon d.o.o. Sarajevo
KJKP Park d.o.o. Pružanje usluga osiguranja motornih vozila Ugovaranje i realizacija 13.03.2017 11719,78 11719,78 Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo
KJKP Park d.o.o. Izrada i montaža spomen obilježija "Crni Vrh" Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.03.2017 21625,92 21625,92 Hydro-Metal d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Jastuci za hospitalizirane pacijente Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2017 2700,00
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka kancelarijskih potrepština Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2017 7884,80 R&S doo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Materijal od PVC-a, zavojni i ostali - lotovi 11, 20, 30 i 37 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016
JU Djeca Sarajeva Usluge štampanja za 2017 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.02.2017 6891,12 Svjetlost BH-Print doo
JU Djeca Sarajeva Servis vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 225,50 225,50 ABC 1968 doo
JU Djeca Sarajeva Lopate za snijeg Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2017 207,00 207,00 Penny Plus doo
JU Djeca Sarajeva Usluge ddd Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2017 11528,46 Deratizer doo
Ukupno po stranici 49.536,85 314.398,56 266.499,04