Pretraga

Ukupno 32321
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Osiguranje objekta i opreme za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 5244,08 26.07.2017 6135,57 6135,57 SARAJEVO OSIGURANJE 4200326930001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja centralnog sistema grijanja za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 6512,10 25.07.2017 6512,10 6512,10 CLIMA TRADE 4200097130004
JU Elektrotehnička škola za energetiku Organizacijaaa stručnog usavršavanja za radnike škole Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2017 10115,06 31.08.2017 10115,06 10115,06 Centrotrans eurolines d.d. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja grejnog sistema na plinu radionici JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 6312,15 25.07.2017 6312,15 6312,15 CLIMA TRADE 4200097130004
JU Elektrotehnička škola za energetiku Nabavka namještaja ( školske table i školske stolice) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 2547,79 24.08.2017 2547,79 2547,79 Trisar inn doo Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scene za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 2773,99 24.07.2017 2773,98 2773,98 CONTI PRO 4201189460007
JU Elektrotehnička škola za energetiku Organizacija stručnog usavršavanja za radnike škole Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.06.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje detektora sagas LOT-2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.03.2017 12403,17 12403,17 Bihexo d.o.o., 42001431810003, Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Medicinske laboratorijske usluge1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 30,00 03.07.2017 1440,00 1440,00 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal aplikabilan na tehnologiju CGMS – Continous Glucose Monitoring System i pumpe Paradigm Veo 754 proizvođača Medtronic, za potrebe O.J. Pedijatrijska klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2017 10063,36 Novopharm d.o.o. Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala i alata za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 1761,60 09.06.2017 1761,60 1761,60 BAU˛& GARDEN 4200488080001
JU Elektrotehnička škola za energetiku Servisiranje kotlova i plamenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 1743,30 28.06.2017 1743,30 1743,30 ELKOMONT doo Sarajevo
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 96,00 20.06.2017 95,99 95,99 RETRO HOME 4227272060001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinska sredstva i potrošni materijal III/2016 za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2017 98806,50 Semikem d.o.o. Sarajevo Italgroup d.o.o. Sarajevo Inel medicinska tehnika d.o.o. Sarajevio Globex d.o.o. Zenica
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS ON LINE za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2017 1567,80 1567,80 "ENERGOINVEST SUE" d.d. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS ON LINE za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2017 1567,80
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični potrošni materijal za potrebe O.J. Centralna sterilizacija KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 417888,90 Proma d.o.o. Sarajevo Derby Trade d.o.o. Brčko Medimpex d.o.o. Sarajevo Globex d.o.o. Zenica
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluga mehaničkog čišćenja kotlova, dimnjaka i dimnjače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 880,00 23.06.2017 880,00 880,00 O.D. Termodimnjačr
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nadogradnja instalacija komprimiranog zraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 946,41 ZULEX d.o.o. Sarajevo - 4200421410007
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal za potrebe O.J. Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2017 1854673,35 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnička škola za energetiku Rekonstrukcija investicionog održavanja zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 5247,24 28.06.2017 5247,24 5247,24 Alprom doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Generalni remont motora- obrada glave motora za vozilo MITSUBITSHI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 541,10 TEMAX d.o.o. Sarajevo - 4200606380007
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 631,80 28.04.2017 631,80 631,80 Dertizer doo Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog namještaja Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.06.2017 16.06.2017 43629,30 18.09.2017 43629,30 43629,30 Inel-med doo Mostar
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka betonskih rešetki za betonski rigol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 375,22 Hidrogradnja d.d. Sarajevo - 4200315570003
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge štampanja časopisa Nove iskre Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 1053,00 27.05.2017 1053,00 1053,00 Dobra knjiga doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Defektaža i popravka 5 pisaćih mašina na Klinici za plastičnu hirurgiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 499,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge defektaže sa popravkom 13 pisaćih mašina za više OJ KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 1486,00 Servis Olimpija SZR Sarajevo - 4300625150009
JU Elektrotehnička škola za energetiku Usluge protuprovalnog i vatrodojavnog praćenja i štićenja objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 3385,98 28.04.2017 3385,98 3385,98 DSC doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kontrolno podešavanje i ispitivanje ventila sigurnosti za autoklave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 643,50 Vatroteh Inžinjering d.o.o. Sararajevo - 4201733350008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova za vozilo Mitsubitshi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 JAPANAUTO d.o.o. Vogošća - 420132530002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Kalibracija manometara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 766,35 Institut za mjeritelstvo BiH- 4201178930001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka optičkog prespojnog panela sa pratećom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2017 390,78 MIBO KOMUNIKACIJE D.O.O. - 4200470540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Inženjerskogeološka i geomehanička istraživanja tla objekta Klinike za ORL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 819,00 TERAT d.o.o. Sarajevo - 4201251010005
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: najam tri c/d mrežna kopir/ printer aparata na period od godinu dana, uključujući servisiranje, rezervne dijelove i tonere za ukupno 12.000 kopija mjesečno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 3159,00 3159,00 RACIONAL d.o.o. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge na sječi, dekaptaciji i skidanju imele sa stabala u krugu KCUS-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 4791,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski i zavojni materijal za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2017 1171465,42 Medimpex d.o.o. Sarajevo Ena d.o.o. Sarajevo Globex d.o.o. Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Plana Javnih nabavki KCUS-a, Odlukom Upravnog Odbora Plan nabavki 17.05.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi iz različitih grupa po ATC klasifikaciji za potrebe svih klinika KCUS-a I Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2017 4983839,58 Interpromet d.o.o. Novi Grad Mark Medical d.o.o. Sarajevo Medimpex d.o.o. Sarajevo Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo Evropa Lijek Pharma d.o.o. Sarajevo Phoenix Pharma d.o.o. Bijeljina Farmacija 2011 d.o.o. Bihać Novopharm d.o.o. Sarajevo Bosna
JU OŠ “Druga osnovna škola” MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE ITD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 7020,00 28.02.2017 7020,00 7020,00 GADŽO COMERCE DOO SARAJEVO 4200342030002
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Materijal za akutnu i peritonealnu dijalizu i potrošni materijal za potrebe klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.03.2017 571229,90 Medi-Frey d.o.o. Sarajevo Tuzla-farm d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični kardiohirurški materijal za potrebe O.J. Klinika za kardiohirurgiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 474260,67 Medichem d.o.o. Sarajevo Adrialine d.o.o. Banja Luka Sarajevo-farm d.o.o. Sarajevo Globex d.o.o. Zenica Medi-Frey d.o.o. Sarajevo, Italgroup d.o.o. Sarajevo, Medicallux d.o.o. Tuzla
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mjerila toplotne energije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.03.2017 64344,15 15.05.2017 64344,15 64344,15 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 9-12.2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1199,52 1199,52 TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200247470003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Specifični hirurški materijal za potrebe svih klinika KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 246782,61 Adrialine d.o.o. Banja Luka Ako Med d.o.o. Banja Luka Đaković d.o.o. Banja Luka Proma d.o.o. Sarajevo Hercegovinalijek d.o.o. Mostar Italgroup d.o.o. Sarajevo Medicallux d.o.o. Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radiofarmaceutik za snimanje na PET CT-u 18FDG – Fludeoxyglucosum za potrebe O.J.Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.02.2017 2202515,64 Intrade Pharm d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Druga osnovna škola” OSIGURANJE 4-8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 1495,00 1495,00 TRIGLAV OSIGURANJE DD SARAJEVO 4200247470003
JU Farmaceutski fakultet robe -školske i laboratoriske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.03.2017 4191,36 05.04.2017 4191,36 4191,36 Kis produkt d.o.o 401177840008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Sistematski periodični pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2017 1845,00 1845,00 PZU EUROFARM -CENTAR POLIKLINIKA
JU OŠ “Druga osnovna škola” đačke užine 9-12/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 2109,22 2109,00 ECOVISION D.O.O. SARAJEVO 4201646030005
Ukupno po stranici 169.086,70 12.236.383,52 193.598,86