Pretraga

Ukupno 8122
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga keteringa za premijere i ostale programe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE - PETA GIM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 3221,01 29.09.2017 3221,01 3221,01 R&S D.O.O., 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4200056290005
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoza scenografije i kostimografije Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.04.2017 ECOMATIC d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza scenografije i kostimografije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA ADMI NISTRATIVNOG METERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 608,99 608,89 DEFTER KOMERC D.O.O., 71000 SARAJEVO, ID BROJ:4200535260005
JU Peta gimnazija NABAVKA TONERA ZA FOTOKOPIR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2017 167,84 167,84 KAMER COMMERCE D.O.O., 71210 ILIDŽA, ID BROJ:420008640001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Kopiranja-18. 05. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2017 5967,00 Konica Minolta d. o. o. Sarajevo ID: 4201294680004
JU Peta gimnazija USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH UREĐAJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 35,10 35,10 VEGOS D.O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200051900000
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge "Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom" 20. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.04.2017 5519,48 5519,48 Grafotex d. o. o. Banja Luka ID: 4400865280001
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge "Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.03.2017
JU OŠ "Hasan Kikić" elektroinstalacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2016 6000,00 18.10.2016 6000,00 6000,00 Selming d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Produkcijska oprema-14. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 3666,66 3666,66 Sar-light d. o. o. Sarajevo ID: 4209043640004
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge nadogradnja, održavanje i razvoj informacionog sistema EMIS 06. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.04.2017 53059,50 53059,50 Orbicode d. o. o. Sarajevo ID: 4201929920007
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge nadogradnje, održavanja i razvoja EMIS sistema Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2017 53059,50
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci produkcijske opreme 05. 04. 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 1648,53 1648,53 R&S d. o. o. Vogošća ID: 4200056290005
JU Srednjoškolski centar Hadžići Prevoz učenika na učešću na jesenjskom krosu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 120,00
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Đačka užina 2-5-17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2017 2029,00 2029,00 ECOVISION d.o.o. Sarajevo ID:4201646030005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga punjenja tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 170,00 170,00 "Toner" obrtnička djelatnost Sarajevo idbr. 4302541980009
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka zubotehničkog i stomatološkog materijala i instrumenata potrebnog za održavanje praktične nastaven u školi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka valjka i osigurača za kopir aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 377,91 377,91 TR GRANULO PROMET 4301673920009
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola 2017 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2017 2932,42
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017 150,00
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Usluge adaptacije školskog kupatila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 1972,62 1972,62 "TERMOLINE" SZD ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU
JU Kamerni teatar 55 Usluge hemijskog čišćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 BOOS Sarajevo
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga hemijskog čišćenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija-zavjesa Pokretanje i tok postupka 03.03.2017 2128,65
JU Kamerni teatar 55 Usluge prevoza ansambla Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.05.2017 Centrotrans-eurolines d.d.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka usluga prevoza ansambla Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2017
JU Kamerni teatar 55 Materijal za šminku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 1378,30 1378,30 EMA ART Cosmetic&beauty centar d.o.o.
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za šminku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 1378,30
JU Kamerni teatar 55 Materijal za izradu scenografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 6000,00 6000,00 INTER-COM d.o.o. Zenica
JU Kamerni teatar 55 Nabavka materijala za izradu scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 6000,00
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Uslug ljekarskog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 1363,00 1363,00 Poliklinika Melius Sarajevo
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge štampanja pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2214,00 "Blicdruk" d.o.o.
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge dizajna web stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 1041,00 1041,00 OD "SCODES" Sarajevo
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjene i dopune plana nabavi Plan nabavki
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge hotelskog smještaja učenika i nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 3247,00 3247,00 ANV Sivrić d.o.o. Međugorje
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge prevoza učenika i nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2017 1475,00 1475,00 Ema-Turist d.o.o. Gradačac
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo usluge registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2017 1420,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE D.D SARAJEVO 420021340004
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Usluge popravke i održavanja muzičkih instrumenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 3500,00 3500,00 UD "Pianino 2" Zenica
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2017 1786,00 1786,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 7015,32 7015,32 TERMOVOD d.o.o. Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge izrade idejnog projekta za izgradnju krematorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2017 6903,00 6903,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku štamparskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 5183,10 5183,10 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6 ID 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pitke vode u galonima za potrebe preduzeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 6942,31 6942,31 Corto d.o.o. Sarajevo, Srđana Aleksića 22 ID 4201534230001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pribora i ostalih potrepština za obdukcijsko seciranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2017 6282,90 6282,90 Stepmed d.o.o. Banja Luka Branka Popovića 60 ID 4402947160007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za sanaciju vanjske fontane na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2017 1739,76 1739,76 Nebi d.o.o. I.Alajbegovića Šerbe 14, Ilidža ID 4200127140000
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE DIGITALNE TELEVIZIJE 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 29,25 29,25 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE DGITALNE TELEVIZIJE 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 29,25 29,25 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
JU Fakultet političkih nauka UNSA NABAVKA USLUGE DIGITALNE TELEVIZIJE 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2017 29,25 29,25 BH TELECOM DOO, SARAJEVO, ID BROJ: 4200211100021
Ukupno po stranici 74.989,88 139.808,08 134.634,98