Pretraga

Ukupno 44255
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Fabia, registarskih oznaka A30-J-411 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 19.06.2020 215,51 25.06.2020 215,51 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola grad grijanje juni 20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 2394,23 2394,23 KJKP "Toplane-Sarajevo" Sarajevo 4200353740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola el energija jun 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 2,95 2,95 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola el energija junni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 502,47 502,47 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola el energija juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 217,47 217,47 PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO 4200225150030
JU Srednja građevinsko-geodetska škola webinar2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 80,00 80,00 Feb dd Sarajevo 4200566060004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nadzor alarmnih uređaja juni 20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 163,80 163,80 Unilab doo agencija za zaštitu ljudi i imovine Sarajevo
JU Srednja građevinsko-geodetska škola održavanje računarske mreže i računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 315,90 315,90 BITS COMPUTERS doo Sarajevo 4202685490001
Fond Memorijala Usluge osiguranja službenih vozila, lica i nepokretne imovine i opreme za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2020 20.03.2020 9058,44 14.04.2020 9058,44 Adriatic Osiguranje d.d. Sarajevo; Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja Fonda Memorijala za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 21.02.2020 6435,00 25.02.2020 6435,00 6435,00 Recons d.o.o. Sarajevo
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka električnih potrepština i pribora za potrebe Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.07.2020 6903,00 6903,00 EUNOIA d.o.o. Istočno Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 21.07.2020
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Materijal za čišćenje u 2020. godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 2000,00 Elnet doo Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4201194200005
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juni 2020. objekat Nišići Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 8,07 8,07 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Renault Trafic, registarskih oznaka M50-T-209 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 08.05.2020 275,08 11.05.2020 275,08 275,08 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka zaštitnih maski za lice za potrebe uposlenika JU "Fond Memorijala" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 152,10 31.03.2020 152,10 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda_MUP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.07.2020 TP Distributivni centar d.d. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe - Laboratorijska oprema (SETOF) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2020 6410,00 6410,00 APICAL d.o.o. ul Paromlinska 53 D, 71000 Sarajevo; ID:4201024380009
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 20.05.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 39/20 - Servis monitoringa na objektima vodovoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 28.07.2020 17431,83
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juni 2020. područna škola u Gajevima Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 22,22 22,22 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juni 2020. područna škola u Dragoradima Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 43,00 43,00 JP Elektoroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el.energije za juni 2020. područna škola Kamenica Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 11,40 11,40 JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Distribucija el energije za juni 2020. centralna škola Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.07.2020 202,69 202,60 JP Elektroprivreda BiH, Elektrodistribucija Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka djecije hrane za period od 24 mjeseca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala (tonera) tokom 24 mjeseca Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ugovor za javnu nabavku radova na adaptaciji prostorije dispečerskog centra kucz Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.07.2020 33930,00 Sela d.o.o. Sarajevo 4200502250004
JU OŠ "6. mart", Hadžići HRANA ZA ŠKOLSKI IZLET Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.06.2020 64,04
KJKP Gras d.o.o. LOT 3004 Opravka i servisiranje pneumatskih uređaja i alata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.09.2019 18509,40 17.01.2020 18509,40 TERMIKA d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3058 Regeneracija elektro kontakta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.02.2020 10401,30 02.06.2020 10401,30 Lot 3058 Regeneracija elektro kontakta
JU Građevinski fakultet UNSA Sigurnosna, vatrogasna, policijska i obrambena oprema (PP aparati i slično) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 3508,84 UNILAB d.o.o.
Fond Memorijala Godišnja taksa za produženje korištenja domena heroji.ba i tunelspasa.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.06.2020 60,00 15.06.2020 60,00 60,00 Univerzitet u Sarajevu
JU Građevinski fakultet UNSA Završni građevinski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 6831,27 SELA d.o.o.
JU Građevinski fakultet UNSA Popravak i održavanje instalacija u zgradama - faza II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 2042,00 Elektrika S d.o.o. Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga fiksne telefonije za juni-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 35,10 35,10
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga bih net mreže za juni-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 81,00 81,00 DD BH Telecom Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga mobilne telefonije za jun-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 57,20 57,20 DD BH Telecom Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka usluga IP Centrex za juni-20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 192,40 192,40 DD BH Telecom Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Materijal za opravku i održavanje objekta i opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2020 1500,00 Elnet doo Sarajevo, Sarajevo, ID broj: 4201194200005
Fond Memorijala Usluge servisiranja i tehničke podrške fiskalne kase za Spomenički kompleks Tunel D-B - nabavka matične ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 10.06.2020 339,30 11.06.2020 339,30 339,30 Emado d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji i popravkama video nadzora u Upravnoj zgradi Fonda Memorijala, Muzeju Alija Izetbegović i Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 02.06.2020 1158,30 09.06.2020 1158,30 Unilab d.o.o. Sarajevo
KJKP Gras d.o.o. Lot 2005 Crijeva za zrak i gorivo za autobuse trolejbuse i minibuse iii Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 16824,60 05.03.2020 16824,60 GENEL d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 3127 Preventivna deratizacija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.01.2020 3276,00 18.05.2020 3276,00 DERATIZACIJA d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 1312 Rezervni dijelovi za trolejbuse NAW BGT 25 HESS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.02.2019 67455,18 02.07.2019 67455,18 DRR AUTO d.o.o
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Summamed inj. 5x500 mg - 50 sc - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.05.2020 8149,05 MEDIMPEX d.o.o. Sarajevo, 420017540001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Summamed inj. 5x500 mg - 50 sc Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 04.05.2020 8149,05
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantili od flisa - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.05.2020 8190,00 8190,00 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mantili od flisa Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020 8190,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lateks rukavice sa talkom, vel. L, M i S - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.05.2020 11115,00 11115,00 ITAL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4200552600006
Ukupno po stranici 167.995,13 229.069,27 44.057,19