Pretraga

Ukupno 9224
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga hotelskog smještaja KCUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 2144,53 2144,53 Lake Hospitality d.o.o. Sarajevo 4202087160005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka PVC BOX kutija KCUS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 721,05 721,05 Warell d.o.o. 4200044100006
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 4 Reno Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2017 2468,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 3 Opel Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2017 4271,79
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 2 VWT4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2017 81818,42
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 1 VWT5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2017 30902,54
Fond KS za izgradnju stanova Usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 52,00 52,00 Motel Restaurant "Kulin Dvor" SUR Vogošæa, 4300618610002
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci i instalaciji GIS licence za potrebe Zavoda, br. Z-02-13910/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 6786,00 GDI DOO SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA BR. 1. ID BR. 4201002220008
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o raspisivanju Javnog konkursaza popunu radnog mjesta. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 414,65 414,65 Oslobođenje servisi d.o.o., Vogošća, ID broj 42002263820009
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije za Sud. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 67,00 67,00 Armena s d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava oglasa za Sud. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2017 293,96 293,96 Avaz roto press d.o.o. Sarajevo
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Odluka o seminaru.minaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 80,00 80,00 Feb d.d., Sarajevo ID broj 4200566060004
Općinski sud u Sarajevu Nabava vrećica za usisavač. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 40,50 40,50 FIS Vitez
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Plan nabavki 03.11.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga reprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 457,50 457,50 Restoran i ribnjak Toplik
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga DDD. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2017 1812,93 1812,93 Eko tim d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava sitnog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 14,80 14,80 Bau&Garten d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava pločica s imenima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 66,00 66,00 OR Atelje Duga Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro-materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2017 13,79 13,79 Bau&Garten d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisa klima uređaja za sud. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2017 77,22 77,22 Frigo elektro S.P.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ponovljeni pregovarački postupak bez objave obavještenja Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.10.2017 297929,54 0,00 Nova Gradnja, Vogošća, 4201333090007
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sterilizator suhi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2017 3849,30 24.10.2017 3849,30 3849,30 Inel doo Mostar
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2017 53299,99
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 30.10.2017
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza ljudi za gostovanje na festivalu u BAru, C.Gora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.08.2017 1820,00 1820,00 Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo 4200153220003
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge prijevoza scenografije na MIT Festival C.Gora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 1950,00 1950,00 Ecomatic d.o.o. Sarajevo 4200366640006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga tekućeg održavanja opreme za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - prepakivanje radijatorskih ventila Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 36,26 36,26 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Usluge medjunarodnog prijevoza ljudi za gostovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 1350,00 1350,00 Centrotrans-Eurolines d.d. Sarajevo 4200153220003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2017 2844,96 2844,96 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga naplate cestarina na autocestama za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 06.11.2017 50,00 50,00 JAVNO PREDUZEĆE AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR, Mostar, 4227691540005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Završni radovi na formiranju prostorija apoteka/arhiva - predprostor i garderoba , CMB, etaža 07, lamela BiC za potrebe Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 6632,99 6632,99 EKOTEH d.o.o. Sarajevo - 4201279290003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja freonskog kondenzatora- prostor Prosekture Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 3564,99 3564,99 FRIGO H&S Sarajevo - 4301161510003
JU Gimnazija Dobrinja kupovina hrane i piča za takmičenja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 97,06 97,06 DOO "BONGO" Sarajevo IDB4200459730005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina hrane i pića za takmičenja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 127,44 127,44 DOO "BONGO" Sarajevo IDB4200459730005
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina proizvoda za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 256,77 256,77 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.11.2017 2651,31 2651,31 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200225150005
JU Gimnazija Dobrinja kupovina razne kancelarijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 360,13 360,13 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Gimnazija Dobrinja kupovina priručnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 400,14 400,14 Institut za jezik u Sarajevu IDB 42001202100002
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2017 154,80 154,80 ADAZAL d.o.o. ID4200379970005
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2017
Fond Memorijala Izrada elaborata o geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju kompleksa Ratna džamija Igman Ugovaranje i realizacija 20.02.2017 16.10.2017 6832,80 25.10.2017 6832,80 6832,80 PIGIP d.o.o.
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga brze pošte Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.10.2017 6540,00
Fond Memorijala Nabavka obuće za dio zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe Fonda memorijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 27.10.2017 2096,35 30.10.2017 2096,35 2096,35 BENEFIT D.O.O.
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o poništenju postupka nabavke_Kancelarijski materijal i nastavni pribor II pokušaj Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
Fond Memorijala Izrada ažurne geodetske podloge za kompleks Ratna džamija Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 16.10.2017 877,50 20.10.2017 877,50 877,50 GEODET d.o.o.
JU Prirodno-matematički fakultet Ugovaranje robe Kompjuterska oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2017 30829,50 PRINTEX d.o.o Sarajevo, ID broj: 4200597450005
Fond Memorijala Usluge izrade stručnog mišljenja i nalaza nekretnina: kuća u ul. Širokac br. 2 i zemljišta sa voćnjakom na Spoemničkom kompleksu Tunel D-B, ulica Tuneli bb Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 09.10.2017 1755,00 24.10.2017 1755,00 1755,00 CHEVRON-AG d.o.o.
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za LOt 17 - Standardi, potrošni i rezervni materijal za atomski i apsorpcioni Spektrometar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2017 4678,83 05.10.2017 4678,83 ALPHACHROM DOO SARAJEVO. ID BROJ. 4200953850005
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za za LOT 16 - Čvrste i tečne hemikalije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.09.2017 11251,20 18.10.2017 11251,20 KEFO DOO ISTOČNO SARAJEVO . ID BROJ 4403208220006
Ukupno po stranici 210.641,72 395.795,65 44.320,58