Pretraga

Ukupno 44255
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lateks rukavice sa talkom, vel. L, M i S Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2020 11115,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji prostorije za smještaj CT aparata u Odjeljenju za neurologiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.04.2020 55831,64 55831,64 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo, 4200226040009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji prostorije za smještaj CT aparata u Odjeljenju za neurologiju Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 31.03.2020 55831,64
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Alkohol 96% - 100 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2020 12870,00 12870,00 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo, 4200003250001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Alkohol 96% - 100 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.03.2020 12870,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni lijekovi za suzbijanje Coronavirusa - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.04.2020 7366,32 7366,32 ZEFARM d,o.o. Zenica, 4218025060008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni lijekovi za suzbijanje Coronavirusa Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.03.2020 7366,32
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratori za djecu i odrasle - 10 komada i 20 kompleta rezervnih crijeva - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.04.2020 689340,60 146460,00 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respiratori za djecu i odrasle - 10 komada i 20 kompleta rezervnih crijeva Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.03.2020 689340,60
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Telemonitoring - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 08.05.2020 128700,00 128700,00 PROMA d.o.o. Sarajevo, 4200174650008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Telemonitoring Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.04.2020 128700,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitno odijelo - 1.000 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.04.2020 46800,00 46800,00 PREVENT CEE d.o.o. Sarajevo, 42185022170007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitno odijelo - 1.000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 26.03.2020 46800,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mobilni digitalni RTG aparat i Digitalizator - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.04.2020 201100,00 201100,00 SHIMADZU d.o.o. Sarajevo, 4200419780000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mobilni digitalni RTG aparat i Digitalizator Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.03.2020 235287,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uređaj za analize hitnih imunoloških preparata i ostalo - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.04.2020 46045,16 46045,16 NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo, 4200124470009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uređaj za analize hitnih imunoloških preparata i ostalo Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 07.04.2020 46045,16
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekc. sredstva - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2020 9824,49 9824,49 BOSNALIJEK d.d. Sarajevo, 4200598340009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dezinfekc. sredstva Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.03.2020 9824,49
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke autodijelova kucz Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.07.2020 7020,82
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci usluga laboratorijskog testiranja balističkog prsluka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za izradu acidobaznog statusa i elektrolita i potrošni materijal - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.04.2020 21022,80 NEW TECHNOLOGY d.o.o. Sarajevo, 4200124470009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za izradu acidobaznog statusa i elektrolita i potrošni materijal Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2020 21022,80
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za aparate Dimension Xpand i Stratus CS - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.04.2020 20691,45 20691,45 DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo, 42000727730007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za aparate Dimension Xpand i Stratus CS Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.03.2020 20691,45
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci ROBE: REZERVNI DIJELOVI ZA PRINTER UREĐAJE - 24. 07. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.07.2020 20793,26
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sistem za disanje, crijevo za respirator za odrasle i kompakt sistem za disanje - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.04.2020 14253,88 14253,88 RAUCHE MEDICAL d.o.o. Mostar, 4207654340004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sistem za disanje, crijevo za respirator za odrasle i kompakt sistem za disanje Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 18.03.2020 14253,88
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela - kombinezoni - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.04.2020 34753,34 34753,34 LATEX d.o.o. Cazin, 4263031920006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna odijela - kombinezoni Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.03.2020 34753,34
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hriruške maske - 5.000 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.05.2020 10000,00 10000,00 PZU APOETKA DELFIN Sarajevo, 4200298460002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hriruške maske - 5.000 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.03.2020 10000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek Tamiflu - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.04.2020 11667,24 11667,24 ROCHE d.o.o. - ROCHE Ltd Sarajevo, 4201521500000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijek Tamiflu Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.03.2020 11667,24
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge godišnjeg održavanja naziva DOMENE-ukcs.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.07.2020 35,10 ĐIKIĆ d.o.o. Sarajevo 4200008640002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Humani albumin - 200 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 16.04.2020 13773,24 13773,24 LICENTIS d.o.o. Sarajevo, 4201876970007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Humani albumin - 200 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.03.2020 13773,24
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" COVID 19 CORONA VIRUS rapid test cassete a 40 - 28 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 10.04.2020 18869,76 18869,76 BROMA BEL d.o.o. Banja Luka, 4400839360005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" COVID 19 CORONA VIRUS rapid test cassete a 40 - 28 komada Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.03.2020 18869,76
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o kupoprodaji cvijeća, vijenaca i dr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 KJKP Park d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ambu baloni - 14 artikala - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2020 30511,26 30511,26 INEL BH d.o.o. Maglaj, 4218528560008
Ministarstvo saobraćaja Postavljanje cijevi odvodnje pruge i elektroinstalacija Otoka A Nedžarići B Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ambu baloni - 14 artikala Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.03.2020 30511,26
Ministarstvo saobraćaja Postavljanje cijevi odvodnje pruge i elektroinstalacije Otoka A Nedžarići B Plan nabavki 24.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka rezervnih dijelova/pribora i potrošnog materijala za medicinske aparate - elektrokauteri ERBE proizvodnje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.07.2020 58057,74 29.07.2020 58057,74 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo- 4200007750009
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Beskontaktno precizno mjerenje tjelesne temperatura grupe prolaznika uz pomoć termalnih kamera na jednoj tački prolaza - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 21.04.2020 57718,33 57718,33 SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo, 4200236600002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Beskontaktno precizno mjerenje tjelesne temperatura grupe prolaznika uz pomoć termalnih kamera na jednoj tački prolaza Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 25.03.2020 57718,83
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" CT aparat - 80 slojni sistem za kompjuteriovanu tomografiju - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.04.2020 585000,00 585000,00 MEDIT d.o.o. Sarajevo, 4201342080006
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" CT aparat - 80 slojni sistem za kompjuteriovanu tomografiju Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 27.03.2020 585000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Zaštitna maska za lice KN95 - 1000 komada i Zaštitne naočale, potpuno zatvorene, bez magljenja - 400 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 13.04.2020 10065,28 10065,28 ANALITIKA d.o.o. Sarajevo, 42005612500005
Ukupno po stranici 2.147.313,83 2.084.297,63 1.462.301,39