Pretraga

Ukupno 16030
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Arhitektonski fakultet nabavku usluga organizacije putovanja studenata na relaciji Sarajevo-Drač-Tirana-Kruja-Berat-Sarajevo. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluga kolektivnog osiguranja radnika/zaposlenika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavke usluge tehničke zaštite (protivprovalne) za objekat zgrade Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 2808,00 09.04.2018 2808,00 Glock-sigurnost d.o.o.
JU Arhitektonski fakultet Plan nabavki Plan nabavki 23.03.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka kancelarijske stolice NS Enjoy Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 889,20
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka izrade studije za MBT otpada na području KS Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.05.2018 79092,00 Enova d.o.o. Sarajevo 4201358320007
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za organizatore promocije maturanata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 120,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-4-kalibracija tlakomjera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 292,50 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge kalibracije i validacije mjerne opreme za LOT-9-vage-elektromehanička vaga sa visinomjerom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 237,00 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-3-kalibracija termohigrometra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 362,70 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-2-kalibracija opremeutezi i vage Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 539,96 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog Plana JN KCUS-a za 2018. - Posebna Odluka o pokretanju - nabavka radova na sistemu ventilacije i klimatizacije za instaliranje aparata SPECT/CT doniranog od strane IAEA Plan nabavki 25.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog plana javnih nabavki- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sistemu klimatizacije i ventilacije prostora potrebnih za instaliranje aparata za SPECT/CT doniranog od strane međunarodne organizacije IAEA Plan nabavki 25.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade pečata za potrebe Suda.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 23,40 23,40 DES d.o.o. Sarajevo
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj javnoj nabavci usluge za LOT-1-kalibracija temperature Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2018 4095,00 LOTRIĆ CONTROL d.o.o
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga programiranja telefonskog sustava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 93,60 93,60 U-MKS d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 7020,00 7020,00 Ažurnost d.o.o Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava elektro-materijala..... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 40,40 40,40 Penny plus d.o.o. Sarajevo
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka knjigovodstvene i računovodstvene usluge Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.03.2018 7020,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga izrade pečata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 117,00 117,00 DES d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga hotelskog smješaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 756,52 756,52 Grand hotel Neum
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga prijema, kontrole i obrade FI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 180,00 180,00 Financijsko informatička agencija
Općinski sud u Sarajevu Nabava telefonske opreme..... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2018 573,30 573,30 U-MKS d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usl. obr. seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava stručnog časopisa od fed. Min. pravde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2018 150,93 150,93 Federalno ministarstvo pravde
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga održ. poslovno infor. sustava. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 3229,20 3229,20 Kasabasoft Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga press-clipping-a. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 6907,68 Repubblica Media d.o.o. Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izrada dekoracije za maturante Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 122,00
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 21.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavoda za javno zadravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu Plan nabavki 21.03.2018
JU Peta gimnazija NABAVKA SITNOG INVENTARA I MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE ZGRADE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 3500,00 2245,30 MAMS D..O.O., SARAJEVO, ID BROJ:4200415010005
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 251,55 251,55 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 158,77 158,77 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga hostelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 134,00 134,00 Hostel Zlatište d.o.o. Sarajevo, ID 4202425740004
JU Akademija likovnih umjetnosti Reparacija prese Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 333,45 333,45 Procedo d.o.o. Vogošća, ID 4200504540000
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za snimanje za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 2340,00 0,00 pingi d.o.o, Novo Sarajevo, 4200003090004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku pogrebne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2018 152159,48
Služba protokola Nabavka avio karte za počasnog građanina Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 475,00 Fibula Air Travel Agency, ID broj: 4200269870005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku nastavka saobraćajnica na grobnom polju M12 groblja Vlakovo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2018 11407,50
Služba protokola Plaćanje smještaja za počasnog građanina Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 222,50 Hotel Europe, ID 4200375800008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku usluga banke za kratkoročni kredit na revolving osnovni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.04.2018 13600,00
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na podizanju zgrada (objekat K-78 ŠIP) 2018. Fond Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2018 319510,00 G.D KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar, 4227007660005
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi uredskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 2399,05 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavak materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 943,30
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opću praktičnu nastavu i zanimanja mašinske obrade - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 4753,79 5561,94 SENIGOR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opću praktičnu nastavu i zanimanja mašinske obrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 5561,94
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluge za LOT 6-validacija opreme - dispenzora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.04.2018 1895,40 MpS Lab d.o.o
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o sukcesivnoj nabavci usluga za LOT 5-VALIDACIJA OPREME-LAMINARNE KOMORE Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.04.2018 1,16 MpS LaB d.o.o
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada promotivnog materijala i naljepnica - Projekat: Fond za zaštitu okoliša FBiHa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 1755,00 31.01.2018 1755,00 FOTOART d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu nosača/stalaka za odlaganje skija - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 4733,67 4733,67 SENIGOR d.o.o.
Ukupno po stranici 196.386,42 449.082,53 25.703,03