Pretraga

Ukupno 2678
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 2972,97 19.04.2017 2541,00 Farmavita d.o.o.
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN-LOT 2: Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2017 15210,00 CENTROTRANS EUROLINES d.d. Sarajevo.
KJP ZOI 84 Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila - LOT 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.04.2017 14848,80 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga stručnog usavršavanja Sekretara Kantonanlnog tužilaštva Kantona Sarajevo - "Ključne vještine - organizacij a modernog poslovanja u administracijii" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2017 330,00 330,00 KVENTUM d.o.o., Ilidža , 4202331250003
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o nabavci stolarskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 7012,50 7012,50 Penny plus d.o.o
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka "nabavka stolarskog materijala" Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017 7012,50
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci materijala za izradu scenografije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 132,14
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o osiguranju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 3700,30 3700,30 Sarajevo-Osiguranje d.o.o
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijega dobavljaca za masinske instalacije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.04.2017 58205,23 58205,23 TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING doo Plandiste 14 ,71000 Sarajevo br.ID 4200318080007
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za masinske instalacije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 58205,23
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan nabavki ALU 2017. Plan nabavki 14.12.2016
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje i materijala za farbanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 76,90 76,90 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CT aparata proizvođača Siemens - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2017 17741,88 17741,88 "SIEMENS MEDICINA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CT aparata proizvođača Siemens Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.03.2017 17741,88
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge pohađanja seminara iz javnih nabavki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 185,00 185,00 Babel d.o.o. Sarajevo, 4218005380006
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan nabavke za 2017. godinu Plan nabavki 06.03.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge pohađanja seminara za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2017 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo, 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka periodičnog pregleda protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 262,08 262,08 Maher d.o.o. Sarajevo 4200555370001
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 5884,58 5884,58 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača General Electric - UGOVOR Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2017 23400,00 23400,00 "MEDICAL" d.o.o. Mostar
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijla za održavanje čistoće službenih prostorija 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2017 5990,99 5990,99 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka papira za slikanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 49,20 49,20 "PINGI" d.o.o. Sarajevo, 4200003090004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača General Electric Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2017 23400,00
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci-usluga osiguranja uposlenih i imovine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2017 3700,30
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 550,06 05.04.2017 550,06 550,06 Fortuna Comerc doo Sarajevo 4200062850004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221-OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.04.2017 68898,49 "FARMAVITA" d.o.o. Sarajevo
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.04.2017 1461,54 Forma Nouva d.o.o. Tuzla
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o pružanju usluga-dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 1497,60 1497,60 Deratizer d.o.o
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacija i bojenje fasade KJP Centar „Skenderija“ Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.03.2017 68898,49
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 149760,00
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i isporuka kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 1889,00
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka: Usluge računovodstva Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 7020,00
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i isporuka potrošnog kompjuterskog materijala (TONERI) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 3489,66
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 5884,58
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Odluka o pokretanju postupka nabavke kancelarijskog materijala,pribora i sitnog inventara ta 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 R&S doo Sarajevo, ID br. 4200056290005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije struje - mart 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.04.2017 2554,20 2554,20 JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. Sarajevo, 4200225150005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge otpreme pošte - mart 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2017 6582,20 6582,20 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2017.godinu-Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 27.02.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka roba: gume za motorna vozila JP TVSA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 2405,52 2405,52 GUMA M d.o.o. Mostar - Podružnica Sarajevo
Fond Memorijala Izrada i ugradnja elemenata za vizualizaciju u Multimedijalnom centru Kovači Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2017 13.04.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka opreme za kontrolu radnog vremena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.01.2017 6961,50
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo u 2017. godini Plan nabavki 16.01.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe - Kese za uzorkovanje hrane Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijla za održavanje čistoće službenih prostorija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.01.2017 5990,99
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 10, 11, 12, 19, 20, 22, 27, 28 i 29 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 26 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2017 2667,60 "MEDICHEM" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 26 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.12.2016 2667,60
Ukupno po stranici 366.276,90 242.155,67 136.528,24