Pretraga

Ukupno 44409
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP ZOI 84 USLUGE REVIZIJE POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA PERIOD 25.06.2019.godine -12.06.2020.godine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.07.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka filca za Girbau valjak Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2020 4680,00 Artika d.o.o. Sarajevo ID: 4200258910005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka spavaćica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2020 4057,56 Inter-Com d.o.o. Zenica ID: 4218087760006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka pidžama Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.07.2020 44822,70 Emado d.o.o. Sarajevo ID:4201929330005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga štampanja časopisa Medicinski žurnal Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.07.2020 7137,00 Kopikomerc s.p. Istočno Sarajevo ID: 4501490640006
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke robe: KANCELARIJSKI MATERIJAL - 29. 07. 2020. godine Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.07.2020
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanje medicinske opreme - tlakomjeri na godišnjem nivou - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 2222,00 2222,00 O.d. MEDITLAK Sarajevo, 4301014640007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanje medicinske opreme - tlakomjeri na godišnjem nivou Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2020 2222,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog analizatora AMS Ellipse - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 2696,15 2696,15 MES d.o.o. Zenica, 4218047890004
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog analizatora AMS Ellipse Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2020 2696,15
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka tonera Toshiba Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2020 1732,25 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo ID: 4200177160001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka kancelarijskog materijala (tonera) za 24 mjeseca Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2020 159776,88 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge demontaže starih utičnica za kisik i ostalo - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 5159,70 5159,70 PRUNUS d.o.o. Sarajevo, 4200609050008
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge demontaže starih utičnica za kisik i ostalo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2020 5159,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kombinezon Tyvec clasic - 97 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 1745,48 1745,48 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo, 4200117260007
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kombinezon Tyvec clasic - 97 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2020 1745,48
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante s papučicom i poklopcem za razne vrste otpada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 6406,26 6406,26 ECOTIME d.o.o. Sarajevo, 420088130001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kante s papučicom i poklopcem za razne vrste otpada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2020 6406,26
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kisični dozator sa direktnim zidnim priključkom - 2 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2020 1635,66 1635,66 HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar, 4227015090005
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kisični dozator sa direktnim zidnim priključkom - 2 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.01.2020 1635,66
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje bazenske vode - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 2496,00 2496,00 HYDROGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200563390003
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka sitnog potrošnog materijala 17-11-11290-4/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2020 2522,00 22.07.2020 2522,00 2522,00 "CREDIBIL COMPANY" doo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka hemikalija za održavanje bazenske vode Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.02.2020 2496,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 42/20 - Zamjenski elektro motori i pumpni dijelovi proizvođača KSB Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 29.07.2020 175175,46
JU Srednja muzička škola Nabavka robe- Nabavka "muzičkih instrumenat" digitalni pianino Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 2050,00 2050,00 BROTHERS D.O.O Ljubuski ID 4272042280008
JU Srednja muzička škola Nabavka usluga- Usluga prevoza učenika i nastavnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 420,00 420,00 Centrotrans-eurolines d.d. SARAJEVO ID 4200153220003
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 52/20 Materijal za mašinsko-bravarske radove Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.03.2020 29.07.2020
JU Srednja muzička škola Nabavka usluge- Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 684,45 684,45 CIKLON d.o.o Sarajevo, ID 4200490490004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2020 2111,24 2111,24 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarskih konfiguracija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 6986,63 6986,63 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka licenci Windows 10 Pro Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2020 1086,00 1086,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
KJKP Gras d.o.o. Kncelarijski namještaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 1768,02 03.06.2020 1768,02 IDEA d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Sječa stabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 1965,60 29.06.2020 1965,60 KJKP PARK d.o.o
KJKP Gras d.o.o. Četkice za vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2020 6448,10 26.06.2020 6448,10 WRIGG GIL d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 3021 Angažovanje građevinskih mašina IV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 6552,00 29.06.2020 6552,00 KJKP PARK d.o.o
KJKP Gras d.o.o. LOT 1611 E Ofset ploče I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2019 6318,00 27.07.2020 6318,00 FORTUNA COMERCd.o.o
KJKP Gras d.o.o. Lot 2041 A Materijal za grejnu instalaciju objekata I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.04.2019 7410,64 21.06.2020 7410,64 Adazal d.o.o
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskgo goriva za motorna vozila (LOT 2) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.07.2020 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe UP MUP-a KS (LOT 2) Ugovaranje i realizacija 06.07.2020 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pogonskog goriva za motorna vozila (LOT 3) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.07.2020 HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum - sukcesivna nabavka pogonskog goriva za motorna vozila za potrebe UP MUP-a KS (LOT 3) Ugovaranje i realizacija 26.06.2020 HIFA - PETROL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trake za izolaciju ce cijevi ug.2 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2020 27953,00 Unis Udruzena metalna industrija d.d., 4200683450000
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trake za izolaciju ce cijevi 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.07.2019 29250,00 19743,00 Unis Udruzena metalna industrija d.d., Envera Sehovica br.54, 4200683450000
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Trake za izolaciju ce cijevi 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2019 57202,47
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Službene novine Gedercije i kantona II pol 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.07.2020 190,00 190,00 JPNIO "Službeni list BIIH" Sarajevo 4200226120002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola odviz smeća juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 351,00 351,00 KJP RAD DOO SARAJEVO ID 4200316890001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodov i kanaliz juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 9,40 9,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " SARAJEVO 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vod i kanalizacija juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 49,97 49,97 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " SARAJEVO 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vodov i kanalalizacija juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 83,14 83,14 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA " SARAJEVO 4200151950004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge interneta juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 59,90 59,90 DD BH Telecom Sarajevo 4200211100021
Ukupno po stranici 287.723,54 348.836,73 58.707,98