Pretraga

Ukupno 4474
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Djeca Sarajeva Struja - Dječiji grad1 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.04.2017 1753,15 1753,15 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Vjeverica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 5,62 5,62 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Zeko - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 96,82 96,82 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Kadifica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 186,51 186,51 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Lužani - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 197,78 197,78 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Hrasnica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.04.2017 729,72 729,72 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Trešnjica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 04.04.2017 199,45 199,45 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ilijaš - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 162,37 162,37 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Ribica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 299,02 299,02 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Srećica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 301,71 301,71 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Struja - Aprilsk cvjetovi - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 03.04.2017 161,37 161,37 Javno preduzeće Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Redovni sistematski pregled zaposlenika za školsku 2017/18. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 3000,00 JU Dom zdravlja KS - Vrazova
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Periomat set-radiološko ultrazvučna služba za potrebe OJ DZ Novo Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 6000,00 02.06.2017 6000,00 Berg d.o.o Sarajevo
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Oprema za ordinaciju - ortodoncija za potrebe OJ DZ Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 4990,00 08.06.2017 4990,00 Hestens d.o.o Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci taktičkih uniformi multicam i taktičkih čizama Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 198806,40 198806,40 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja kopir aparata "Canon" Ugovaranje i realizacija "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge deviperacije /tretman protiv zmija/ za potrebe Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku policijske opreme - dron sa pratećom opremom i dijelovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci pancira Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 139464,00 139464,00 "KM TRADE" d.o.o. Visoko
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum -ugovor o tekućem održavanju objekata KS - građevinski radovi /hitne intervencije/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2017 1725,52 "GALBOLS" d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku 2 fotelje i 31 kancelarijske stolice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o sukcesivnom pružanju usluga servisiranja printera Ugovaranje i realizacija "FACIT" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum - ugovor o servisiranju motornih vozila marke RENAULT-DACIA Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 138,06 "GUMA M" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn za usluge fizičkog obezbjeđenja objekta "Trezor" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.05.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Aneks Ugovora o mehaničkom čišćenju dimovodnih objekata Ugovaranje i realizacija ZODD "DIMNJAK" Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o nabavi i isporuci uređaja za spremanje i čitanje medija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.05.2017 808,47 "ASPO RAIL" doo Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ugovor o izvođenju poslova deviperacije (tretman protiv zmija) na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 "DERATIZER" doo Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Anex Ugovora o pružanju usluga kontrole, servisa, punjenja i nabavku aparata za početno gašenje požara Ugovaranje i realizacija "PROVING INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku i ugradnju klima uređaja za Kabinet potpredsjedavajućeg Skupštine KS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge deviperacije (tretman protiv zmija) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2017 4,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga distribucije pošte za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 6127,35 6127,35 JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200682210005
JU Prva bošnjačka gimnazija Nabavka sušila za ruke Ugovaranje i realizacija 14.06.2017 1018,80 1018,80 Ošijan d.o.o.
JU Prva bošnjačka gimnazija Sredstva za generalno čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2017 228,19
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2017 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2017 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD" DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Djeca Sarajeva Voda - Dječiji grad - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2017 479,60 479,60 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica2 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2017 104,90 104,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Srećica1 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 21.03.2017 48,75 48,75 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Radost - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 124,90 124,90 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Kadifica - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 74,80 74,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani2 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 4,70 4,70 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Lužani1 - 3 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 16.03.2017 60,80 60,80 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
JU Djeca Sarajeva Voda - Ilijaš - 2 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.02.2017 88,03 88,03 JKP Vodostaj d.o.o. Ilijaš
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 5 - Okvrini sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.06.2017 10413,47 "MEDICALLUX" d.o.o. Tuzla
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 5 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 10413,47
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 2, LOT 3 i LOT 4 - OKVIRNI SPORAZUM Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.06.2017 70447,69 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 2, LOT 3 i LOT 4 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 70447,69
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 1 - okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.06.2017 44551,26 "STEPMED" d.o.o. Banja Luka
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Ortopedska medicinska sredstva - LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.04.2017 44551,26
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 347,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada reklamnog neonskog natpisa za predstavu Kneginja Čardaša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 999,18
Ukupno po stranici 137.981,49 492.985,20 350.910,73