Pretraga

Ukupno 45779
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-32/20 - TONERI I KETRIDŽI ZA POTREBE ZAVODA ZA 2020. GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 2325,28 DEFTER DOO SARAJEVO - 4200303990007 - Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka avionskih karata 20 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2020 6900,55
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-mobilni stalak za interaktivne ekrane (2 komada) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1357,20
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-sredstva za čišćenje i dezinfekciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 508,07
JU Mašinski fakultet UNSA Stiropol 10 cm-F, sprej crveni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 20.07.2020 104,25 05.08.2020 104,25 104,25 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo Vogošća 4200162210061
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka roba-materijala za prvu pomoć Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 217,53
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača_oprema za proširenje sistema "Sparta" Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020 249970,50
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 120,01 120,01 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka službenog lista - polugodišnja pretplata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2020 80,00 80,00 JP Službeni list BiH Sarajevo, ID 4200226120002
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana za 2020. godinu- Izrada projekta semaforizacije pješačkog prijelaza ul. Skenderija i H. Kreševljakovića Plan nabavki 11.09.2020
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nabavke i montaže radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.07.2020 994,50 994,50 MetanServis o.d. Sarajevo, ID 4301862810001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2020 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo J.U.ZZJZKS Ugovor o vršenju usluga poručivanja, skladištenja i distribucije vakcina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 7008,30 JU Apoteke Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Zamjena puknutog ventila na instalaciji za napajanje kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 160,00 30.07.2020 160,00 160,00 O.D.MONTER Sarajevo 4303074290008
JU Mašinski fakultet UNSA Pravno zastupanje MF u sudskim postupcima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 11.05.2020 480,00 29.07.2020 480,00 480,00 Advokatska kancelarija - Enver Smajkan 4302663400003
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje certifikata MO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 29.07.2020 47,38 29.07.2020 47,38 47,38 Garmond d.o.o Sarajevo 4200650870003
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za održavanje VB 07.07.2020. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 09.07.2020 883,76 29.07.2020 883,76 883,76 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke mrežne opreme_MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluga servisiranja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 432,90 432,90 432,90 OD Metan-servis
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - bravice za vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 33,00 33,00 33,00 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.08.2020 9,80 9,80 9,80 Apoteka Lamela
JU Mašinski fakultet UNSA Poštarina HB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 26.06.2020 67,50 24.07.2020 67,50 67,50 Euro Express Banja Luka 4402765300008
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka napojne jedinice za desktop računar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 46,80 46,80 46,80 Allied VTM d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 10,05 10,05 10,05 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 1,60 1,60 1,60 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka digitalnog diktafona sa USB konektorom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 130,00 130,00 130,00 PC Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka jedne bravice za ormar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2020 5,50 5,50 5,50 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka nosača za televizor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2020 69,95 69,95 69,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka prskalice sa pumpicom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 54,95 54,95 54,95 Penny Plus d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 4,80 4,80 4,80 JU Apoteke Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA temeljna farba, crna farba,razređivač idr. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 14.07.2020 70,50 27.07.2020 70,50 70,50 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo 4200162210045
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge pregleda elektricnih, pp i gasnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2020 631,80 25.06.2020 631,80 345,15 Maher d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge sanitarnog pregleda radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 20,00 25.06.2020 20,00 420,00 Poliklinika Mimo Medical
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 27,60 27,60 27,60 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled.. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 16,00 16,00 16,00 Univerzitetski klinički centar Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih potrepština_13_8_2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2020 63,18 63,18 OFFICE SUPPORT D.O.O 4202614040005 Ilidža Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište usluga hemijskog čišćenja spužve stoličarki 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2020 33,00 33,00 O.R. INDEX 4300603180001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište usluga hemijskog čišćenja stoličarskih navlaka 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.08.2020 27,50 27,50 SOR Boos 4300603420100 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište pravne usluge 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 900,00 900,00 ADVOKAT MIRZA ALIŠAH SARAJEVO CENTAR 4303038220001
JU Porodično savjetovalište usluga objave ( smrtovnice ) u novinama 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.08.2020 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002 Sarajevo Centar
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 33/20 - Gume za teretna vozila" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2020 53800,00 53800,00 "Guma M" d.o.o. Mostar
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka slušalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 112,06 112,06 Imtec doo Sarajevo 4200918780045
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka zaštitnih folija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 9,50 9,50 9,50 Penny Plus d.o.o.
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka tableta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2020 210,71 210,71 Imtec doo Sarajevo 4200918780045
JU Gimnazija Dobrinja Nabavka obrazaca za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2020 650,52 25.08.2020 650,52 650,52 SVJETLOST SARS d.d SARAJEVO IDB:4200191820081
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 4 - e-mail hosting) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 2 - stalna internet konekcija 100/5 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e-mail hosting (LOT 1 - stalna internet konekcija 100/100 Mbs) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.08.2020
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - lijekovi koji se izdaju na recept Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 13,35 13,35 13,35 JU Apoteke Sarajevo
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka usluge - ljekarski pregled. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2020 16,00 16,00 16,00 Univerzitetski klinički centar Sarajevo
Ukupno po stranici 262.951,36 69.985,15 60.764,92