Pretraga

Ukupno 45549
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-8/14 Pokretanje i tok postupka 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-10/14 Pokretanje i tok postupka
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 856-1-1-3-13/13 (Ugovor o nabavci i isporuci ogrevnog drveta tvrdih lisćara bukve I klase) Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 01.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTODIZALICE 14m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BULDOŽDERA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku tri ambulantna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku buldožera gusjeničara Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija-nabavka i isporuka tri ambulantna (sanitetska) vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci (eng.) Pokretanje i tok postupka
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci Pokretanje i tok postupka
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 98,00 98,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga zakupa garažnog prostora za potrebe KZBPP u garaži KJP centra Skenderija doo Sarajevo Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga zakupa kancelarijskog prostora za potrebe KZBPP u poslovnoj zgradi KJP ZOI 84 i Ugovor o zakupu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.01.2020 38298,36 12766,12 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručne literature Registar propisa BiH za 2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga servisiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 360,30 360,30 Bosnien Business Systems doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampanja obrazaca i upisnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 345,15 345,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge štampanja vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 70,20 70,20 Papirus doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 290,01 290,01 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke Službenih novina FBiH i Službenih novina KS (pretplata za period januar-jun 2020.godine) putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Fond KS za izgradnju stanova Izvod iz plana javnih nabavki za 2017. god. Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 06.03.2017
Fond KS za izgradnju stanova Bravarski radovi Fond KS za izgradnju stanova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.01.2017 7839,00
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2017. god Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 17.02.2017
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka službenog vozila Fond KS za izgradnju stanova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2017 33213,10
Fond KS za izgradnju stanova Obrazovni seminari Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.01.2017
Fond KS za izgradnju stanova Pranje službenih vozila Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 05.01.2017 569,53
Fond KS za izgradnju stanova Usluge nadzora gradilišta objekta K36-K37 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2017 29133,00
Fond KS za izgradnju stanova Dopuna Plana nabavki za 2017. god. Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 31.05.2017
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravnog savjetovanja i zastupanja (Advokat) - Poziv za dostavu ponude Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 27.12.2017 34515,00
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2018. god Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 01.02.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge osiguranja 2018. FOND Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.03.2018 5372,23
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.05.2018 18041,40
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2018 5850,00
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Sarajevo Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond I 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
Ukupno po stranici 134.533,26 39.886,02 14.353,78