Pretraga

Ukupno 47190
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.02.2016 32506,00 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 3 "DEFTER - KOMERC" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2016 42125,27 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 2 "DEFTER - KOMERC" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2016 23141,66 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor LOT 1 "DEFTER - KOMERC" Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.02.2016 30266,73 "DEFTER-KOMERC" d.o.o. Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2016 15755,27
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2016 27612,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 "DEFTER - KOMERC" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 42125,27
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER - KOMERC" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 23141,66
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER - KOMERC" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.01.2016 30266,73
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "GRANULO-RE" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 1146,60
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "EKODIMNJAČAR" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2016 11055,07
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "TRIAB" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2016 43035,65
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "UNILAB" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 1404,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SWORD SECURITY" doo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 2428,38
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "SPRŽO COMPANY" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2016 723,82
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "SPRŽO COMPANY" doo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.01.2016 2394,11
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor SOR AUTOPRAONICA BLIST LOT 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2016 98,02 SOR AUTOPRAONICA "BLIST" vl. Selvić Fejzo iz Sarajeva
Stručna služba za zajedničke poslove Okvirni sporazum-ugovor AUTODELTA doo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.03.2016 16382,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za radove pregleda, kontrole i mjerenja ispravnosti elektro instalacija i gromobrana u objektima Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 2106,00
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru SOR AUTOPRAONICA "BLIST" - LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2016 98,02
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTODELTA" doo LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.02.2016 16382,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku licence za antivirusni softver Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.03.2016 10000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku konferencijskih stolica sa rukonaslonom i tablom za pisanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na opremanju bifea Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih znački Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.03.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera putem otvorenog postupka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.03.2016 1000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tenderska dokumentacija - I faza predkvalifikacione dokumentacije ograničeni-međunarodni postupak javne nabavke - Proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora na području Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 04.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 03.03.2016 2394000,00
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila, vozača i putnika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.03.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o uvrštavanju postupka nabavke pružanja usluga - novčane pozajmice (objedinjavanje dva postupka u jedan) Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ispravka tenderske dokumentacije za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.03.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2016.godinu Plan nabavki
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.02.2016 47554,65
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku metalnih kasa za pečate Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1300,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje, mesa i mesnih prerađevina Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 57000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila i motocikla 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 20200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 37200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog potrošnog materijala i mater. za biološko vještačenje u laboratorijama MUP KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 54200,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 2000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna isporuka klima uređaja za potrebe MUP-a KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 1000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluga kontrole emisije štetnih gasova u atmosferu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 3000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 21500,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 10000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i auto-kozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2016 156000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge planinarske i alpinističke obuke policijskih službenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2016 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dijelova uniforme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2016 6000,00
Ukupno po stranici 3.077.629,23 144.519,68 0,00