Pretraga

Ukupno 48355
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 10.05.2018 18041,40
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.05.2018 5850,00
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Sarajevo Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.05.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond I 2018. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond II 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.11.2018 4352,40
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu Fond Plan nabavki 0 09.11.2018
Fond KS za izgradnju stanova Usluge istraživanja tla 2019 Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2018 19125,80
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki I za 2018. godinu Fond Plan nabavki 0 31.12.2018
Fond KS za izgradnju stanova Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.03.2019 397669,00
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2019. god Fond KS za izgradnju stanova Plan nabavki 0 08.04.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge osiguranja 2019. Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.03.2019 5266,90
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja (billboard plakati Općina Vogošća) 2019. Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2019 4609,80
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja (billboard plakati Općine Ilidža, Novi Grad, Novo Sarajevo i Centar) 2019. Fond Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.04.2019
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2019. Fond Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 22.04.2019
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2019. god Fond KS za izgradnju stanova I Plan nabavki 0 22.05.2019
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu Fond Plan nabavki 0 19.12.2019
Fond KS za izgradnju stanova Radovi na podizanju zgrada - Objekat K-78 na lokalitetu Šip u Sarajevu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.11.2019
Fond KS za izgradnju stanova Izmjene i dopune plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 0 09.12.2019
Fond KS za izgradnju stanova Plan javnih nabavki za 2020. godinu Fond Plan nabavki 0 20.04.2020
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 15.06.2020
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa Sudska praksa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 185,00 185,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke ultra dopuna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge stručnog osposobljavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 240,00 240,00 Udruženje sudija Republike Srpske
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača hotelskog smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 462,00 462,00 Snješko d.o.o. Pale
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke sudskih dnevnika za pravne zastupnike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 117,00 117,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog obrazovanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 263,99 263,99 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke časopisa ZIPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 500,00 500,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Komplet zbirka pitanja iz 2017.godine i zbirka pitanja iz 2018.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 59,00 59,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1419,35 1419,35 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Radni odnosi u FBiH-Odgovori na pitanja u 2017.godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 50,00 50,00 Refam creative solutions d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mobilnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 999,00 999,00 Alkibia d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga štampanja upisnika i obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 462,15 462,15 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga uvezivanja službenih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 150,05 150,05 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke oglasne ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 450,00 450,00 Selming d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke obaveznog osiguranja i registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 553,39 553,39 AC Quattro d.o.o. Sarajevo i Quattroassistance d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Regisar probisa BiH za 2019.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 234,00 234,00 Fineks d.o.o. Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke štambilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 40,95 40,95 Papirus doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke Sl.novina FBiH i Sl.novina KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 190,00 190,00 JP NIO Službeni list BiH
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kontrole i ovjere računovodstvenih iskaza za 2018.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stručne literature Troškovi parničnog postupka i vrijednost predmeta spora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 71,10 71,10 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke za usluge stručnog obrazovanja putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 290,00 290,00 Privredna štampa doo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Plan nabavki za 2019.godinu Plan nabavki
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke ultra dopuna putem direktnog sporazuma za period januar-juni 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2019 630,00 630,00 DD BH Telecom Sarajevo
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar) 2020. Fond I Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 08.10.2020
Fond KS za izgradnju stanova Izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. godinu Fond Plan nabavki 0 13.11.2020
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o zakupu garažnog prostora ZBPP Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 27.12.2019 1544,40 514,40 KJP Centar Skenderija Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o zakupu poslovnog prostora ZBPP Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.12.2018 38298,36 38298,36 KJP "ZOI 84" Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Okvirni sporazum o kolektivnom osiguranju uposlenika ZBPP Ugovaranje i realizacija 21.06.2018 1039,43 21.06.2018 1039,43 528,77 ASA OSIGURANJE D.D. SARAJEVO
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Okvirni sporazum o servisiranju motornih vozila i isporuci originalnih dijelova za servisiranje vozila marke Škoda ZBPP Ugovaranje i realizacija 09.08.2017 01.06.2018 278,78 278,78 Porsche BH doo Sarajevo
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Odluka o postupku javne nabavke kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.09.2019 1131,51 1131,51 Defter Komerc d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 455.954,73 50.289,46 48.748,80