Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Plan nabavki za 2018. godinu JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 30.01.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" DRUGA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU 30.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2018. godinu Opće bolnice 30.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu 29.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Dopuna Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018.godinu 29.01.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -PROJEKTI 26.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune plana nabavki za 2017. godinu 26.01.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK 26.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu 26.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu 26.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2017. g. 25.01.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije KF Plan nabavki za 2017.godinu 24.01.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2018. Plan javnih nabavki 24.01.2018
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU 24.01.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ČETVRTA IZMJENA PLANA NABAVKI 23.01.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Treća izmjena plana nabavki 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2018 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2018 23.01.2018
JU Gimnazija Obala III izmjena plana nabavki GO 22.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP TVSA za 2018. godinu 19.01.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki 2017.godina za JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 19.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu 17.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu 17.01.2018
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ Plan nabavki za 2018. 16.01.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Demontaža UV ćelije na kombinovanom gorioniku i programatorske ploče na plinskom bojleru i ugradnja novih 15.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki 2017.god. 12.01.2018
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2018. godine 12.01.2018
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu 12.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Plana javnih nabavki za 2018.godinu 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Privremeni Plan javnih nabavki za 2018.godinu 11.01.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018.godinu ZIK 11.01.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2018. godinu 11.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu 10.01.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu 10.01.2018
JU Djeca Sarajeva Prijedlog plana nabavki za 2018-u godinu 08.01.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu 08.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” IZMJENE PLANA NABAVKI 05.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2018 god. 05.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IV. izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 04.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Plan nabavki za 2018.godinu 04.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izmjena plana nabavki 29.12.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. Sarajevo za 2017 godinu 28.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka za nabavku i isporuku pomoćnih kreveta za pratioca djeteta - donirana sredstva 28.12.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-28-16 - Nabavka tonera, kertridža, tinte, CD i DVD medija 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN za 2017.g. 27.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Instrumenti za određivanje žive '' 27.12.2017
JU Šumarski fakultet usluge organizacije događaja 26.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Dopunjeno Plan nabavki 26.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Gas multi bloka za kotlovnicu OJ Centar 26.12.2017