Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan nabavke medicinske i druge opreme za 2018. 09.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena plana javnih nabavki za 2018. godinu 04.01.2019
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Planu javnih nabavki Preduzeća za 2019 godinu 03.01.2019
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izmjene i dopune Plana JN za 2018 godinu 31.12.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2018. godinu 29.12.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki za 2018. - izmjene. 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" sedma izmjena plana jn 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" šesta izmjena plana javnih nabavki 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" peta izmjena plana jn odluka 28.12.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" četvrta izmjena plana jn odluka 28.12.2018
KJKP Gras d.o.o. PLAN NABAVKI 2019 28.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini 28.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo KJKP Sarajevogas Plan nabavki 2019 27.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 11.12.2018. 26.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2019. godinu br.02-01-66429 od 20.12.2018.godine u dijelu koji se odnosi na Plan investicija- nabavka medicinske opreme za Klinike KCUS-a 26.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Druga izmjena plana jn 26.12.2018
JU Šumarski fakultet organiziranje kurseva za učenje jezika 2018 26.12.2018
JU Šumarski fakultet Žaluzine ( Venecijaneri ) 2018 26.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka Upravnog odbora o usvajanju i Privremeni Plan Javnih nabavki za 2019.godinu 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr. 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka VPS servera i usluge održavanja 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka VPS servera i usluge održavanja 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr. 26.12.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 Tehnička oprema za projekat 25.12.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu UK 25.12.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu UK 25.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka portupožarne centrale za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo . Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka opreme za proširenje i nadogradnju telefonskog sistema Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018. godine 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja namještaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge projektovanja Anexa Glavnog projekta nadziđivanja objekta - preuređenje tavanskog prostora u poslovni prostor - Projekat protupožarnog-sigurnosnog stepeništa na objektu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka građevinskih radova na proširenju komunikacionog sistema na trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnih odijela za Službu unutrašnjeg osiguranja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za snimanje za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ugostiteljskog kafe aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sanacionih radova na trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Prva izmjena plana jn SSK 24.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana JN za 2018 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopune Plana javnih nabavki za 2018. 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. 23.12.2018
Stručna služba Vlade Dopuna plana nabavke 21.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu - Dopunjeni 19.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo II izmjena i dopuna plana nabavki 19.12.2018
Stručna služba Vlade Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018.godinu 18.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018. godinu 17.12.2018