Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Šumarski fakultet usluge skupljanja i dostave veša za pranje 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Dozvole 21.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 21.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge štampanja 02-2-1-62-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge nadzora 02-2-1-71-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-3/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 02-2-1-148-1/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-1/16 19.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo servisiranje kompresora Kaeser u stomatološkoj službi 14.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Satelitsko praćenje vozila 14.07.2017
JU Šumarski fakultet građevinska stolarija 13.07.2017
JU Šumarski fakultet Toaletni papir, maramice peškiri i salvete 13.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Profesionalni inhalatori 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rampa za OJ Ilidža 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka HTZ opreme 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Infuzioni sistemi 12.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 12.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge dostavljanja pripremljene hrane ( Catering) 07.07.2017
JU Šumarski fakultet fotografski aparati 07.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu juni 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana aparat za detekciju plina 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2017 LAPTOP rabljeni 07.07.2017
JU Šumarski fakultet Materijal za toplinsku izolaciju 06.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge nadzora gradilišta 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 Materijal za uređenje poslovnog prostora i sanacija vodovodne mreže 06.07.2017
JU Šumarski fakultet Usluge čišćenja septičke jame 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 god. Rabljeni računari 06.07.2017
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 06.07.2017
JU Šumarski fakultet kancelarijske potrepštine - robe 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2015-2017 Izrada zakonskih akta za implementaciju uvođenja autobusa na pogon prirodnim gasom 06.07.2017
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka materijala za realizaciju radionica 05.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odlukla o dopuni plana nabavki za 2017 i pokretanje postupka nabavke Nabavka pneumatika (guma) 04.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.g. 04.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana nabavki roba usluga i radova za 2015-2017 Komprimirani prirodni plin 30.06.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 29.06.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana 2016-2017 godina 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 27.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 23.06.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izmjena Plana javnih nabavki za 2017 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina hrane i pilote za potrebe vivarija 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina 500 komada papirnih fascikli 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-14/16 - Nabavka hemikalija za histotehnološku proceduru 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-15/16 - Usluga interneta sa pristupnom brzinom do 50/10 Mbps 22.06.2017
Kabinet premijera Izmjene i dopune plana nabavki 22.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Etikete 55x32 za potrebe JUDZKS 20.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Termo printeri Zebra za potrebe JUDZKS 20.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Radovi-izrada pregrada između stomatološke službe i CBR-a OJ Novi Grad 20.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Radova - ugradnja novog razvodnog ormara za priključenje novog RTG aparata C.O OJ Ilidža 19.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge-hostinga za web stranicu ustanove za potrebe JUDZKS 19.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga-montaža, servisiranje i održavanje klima uređaja 19.06.2017