Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Aparati za ŠUK 05.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 05.12.2017
JU Šumarski fakultet kacelarijski namještaj- ponovljeni postupak 04.12.2017
JU Šumarski fakultet Protiv požarni alarmni sistemi - druga dopuna 04.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanaestoj (XI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017. 01.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki za 2017.godinu 30.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rebalans Sarajevogasa plana nabavki 17 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 30.11.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu UK 29.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe 27.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 27.11.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2017.godinu 24.11.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu 24.11.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 24.11.2017
JU Kamerni teatar 55 Izmjena plana javnih nabavki 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 1 23.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke II 22.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. 22.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA 2017.GODINU 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki JU Zavoda za 2017. godinu 20.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. 20.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2017. godine 20.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Plav Javnih nabavki za 2017 g. 16.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka sijalica za ofalmoskope i biomikroskope 16.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Demontaža, nabavka i ugradnja vrata 15.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Dodatno kopiranje u boji praktikuma Molekularna medicina 15.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 14.11.2017
JU Djeca Sarajeva Izmjena plana nabavki za 2017 13.11.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Dopuna Plana nabavki 13.11.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Materijal i oprema za tekuće održavanje zgrade i dvorišta škole 10.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Šesta izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 10.11.2017
JU Gimnazija Obala II Izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 10.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna plana nabavki 10.11.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 3 09.11.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposbljavanje 09.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osuranja studenata 08.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo JU Historijski arhiv Sarajevo 08.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki 07.11.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sterilizator suhi 07.11.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 07.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poziv za dostavljanje ponude i TD za '' Usluge odlaganja zemljanog otpada iz iskopa na gradsku deponiju'' 06.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2017. godinu - izmjena 06.11.2017
JU Šumarski fakultet usluge osiguranja motornih vozila . 03.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-25-16 - Usluge odrzavanje software-a 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije DRUGA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 03.11.2017
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 03.11.2017
JU OŠ Hadžići PLAN NABAVKI JAVNE USTANOVE OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ ZA 2017. GODINU 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 02.11.2017