Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavki 2018 INGEB UNSA 30.03.2018
JU OŠ "Edhem Mulabdić" Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Edhem Mulabdić" Sarajevo 29.03.2018
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2018. godinu 28.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 3. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 27.03.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. godinu 26.03.2018
JU OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Plan javnih nabavki MMB 2018. 23.03.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2018. godinu za JU Srednju poslovno -komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo 23.03.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu ZIK 23.03.2018
JU Muzička akademija Sarajevo Plan javnih nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2018. godinu 22.03.2018
Press služba Plan nabavki Press službe KS za 2018.godinu 22.03.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu 22.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu 21.03.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 21.03.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo J.U.Zavod ZZ MUP-a K.S. Plan J.N. 2018. 20.03.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2018. godinu -2 - MON 20.03.2018
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU OŠ "Izet Šabić" 19.03.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan javnih nabavki JU"Prva gimnazija"Sarajevo za 2018 godinu 19.03.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Plan javnih nabavki za 2018. g. PMF 19.03.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 19.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2018. 16.03.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2018 godinu 16.03.2018
Služba protokola za 2018. godinu 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2018 PPF 15.03.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš 2018. 14.03.2018
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018.GODINU 14.03.2018
Stručna služba Vlade Plan nabavki Stručne službe Vlade za 2018. godinu 14.03.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 13.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JUSUTŠ-Plan javnih nabavki za 2018. godinu 12.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabaki za 2018 09.03.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Srednje" Ilijaš 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2018..godinu 07.03.2018
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Plan nabavki roba, usluga i radova za 2018. godinu 07.03.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo javne nabavke 07.03.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa plan javnih nabavki za 2018 - ZZN 07.03.2018
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2018. Gimnazija Obala Sarajevo 06.03.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2018. godinu 06.03.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2018. godinu Ureda UK 06.03.2018
JU Peta gimnazija Plan nabavki JU Pete gimnazije za 2018. godinu 05.03.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Prva izmjena Plana JN 2018. 05.03.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA ZASTITU ZENA I MATERINSTVA KS, ZA 2018. GODINU 05.03.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plavn javnih nabavki za 2018.godinu 05.03.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018 JU Terapijska zajednica Kampus 05.03.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JN 2018 02.03.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki za 2018.. godinu 02.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan nabvke za OŠ MP 2018 02.03.2018
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2018. godinu 28.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Plan nabavki za 2018 godinu 28.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog I dopune plana javnih nabavki za 2018.god. 27.02.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 27.02.2018