Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Plan nabvaki Kantonalnog suda u Sarajevu za 2018.godinu 16.02.2018
JU OŠ Zajko Delić Odluka o planu nabavki za 2018. 16.02.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnih nabavki JU OS VRHBOSNA 16.02.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo plan javnih nabavki za 2018 goduinu 16.02.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 16.02.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna sredstva ponovljeni postupak 15.02.2018
JU Šumarski fakultet usluge unutrašnjeg uređenja 15.02.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki JU "Pozorište mladih Sarajevo" za 2018. godinu 15.02.2018
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki Zavod za bolesti ovisnosti2018 14.02.2018
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2018 14.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Privremenog Plana javnih nabavki za 2018.god.- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke C-luka (mobilnogRTG aparata) za potrebe Klinike za neurohirurgiju 14.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Privremenog Plana javnih nabavki - Nabavka ultra brzog višeslojnog CT aparata 14.02.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Plan nabavki za 2018. godinu - MON 14.02.2018
JU OŠ "Hasan Kikić" Plan nabavki 2018 13.02.2018
KJKP Gras d.o.o. Plan nabavki sa JRJN za 2018 godinu 13.02.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2018. godinu 13.02.2018
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2018.g 13.02.2018
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2018.g 13.02.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo SA GAS PLAN NABAVKI 2018 09.02.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Odluka o prvoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 08.02.2018
Ministarstvo zdravstva OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO 08.02.2018
JU Kamerni teatar 55 Plan javnih nabavki za 2018. 05.02.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki 2018 godina 05.02.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 2. IZMJENA PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. godinu 05.02.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 2. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 05.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2018.godinu 02.02.2018
Fond Memorijala Plan nabavki za 2018. god i izmjene 01.02.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 1. IZMJENA PLAN JAVNHl NABAVKI ZA 2018. godinu 01.02.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 01.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki 2018. 31.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 31.01.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Plan nabavki za 2018. godinu JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" 30.01.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" DRUGA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU 30.01.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2018. godinu Opće bolnice 30.01.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu 29.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Dopuna Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018.godinu 29.01.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -PROJEKTI 26.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prve izmjene i dopune plana nabavki za 2017. godinu 26.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu 26.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu 26.01.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK 26.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2017. g. 25.01.2018
JU Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije KF Plan nabavki za 2017.godinu 24.01.2018
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" 2018. Plan javnih nabavki 24.01.2018
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU 24.01.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ČETVRTA IZMJENA PLANA NABAVKI 23.01.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Treća izmjena plana nabavki 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2018 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2018 23.01.2018
JU Gimnazija Obala III izmjena plana nabavki GO 22.01.2018