Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Periomat set-radiološko ultrazvučna služba za potrebe OJ DZ Novo Sarajevo 19.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Oprema za ordinaciju - ortodoncija za potrebe OJ DZ Novi Grad 19.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanacija oštećenja u ambulanti Podlugovi OJ Ilijaš 15.06.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka duple kabine za presvlačenje sa vratima za CBR i pregrada prostorije 15.06.2017
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2017-tu godinu 15.06.2017
KJP ZOI 84 Druga izmjena Plana nabavki za 2017 godinu 14.06.2017
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan javnih nabavki za 2017 godinu 13.06.2017
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU 13.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan nabavki za 2017 god. 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka silikonske žice za plombiranje '' 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. direktni sporazum '' Elektromaterijal za motorna vozila '' 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Opravka sistema za ubrizgavanje goriva '' 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Iznajmljivanje printera za printanje računa za potrošače ( 170.000,00 komada )'' 12.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz četvrte izmjene i dopune plana javnih nabavki 07.06.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 MRSRI 07.06.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Plan nabavki za 2017. Srednja grafička škola 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-3496/17 - Kupovina hemikalija, medicinskih sredstava i drugih sredstava za potrebe dijagnostičke djelatnosti i za nastavu 06.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 3 06.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka računara, printera ( A3 i A4 ) i računarske opreme ( video top i ostalo ) 05.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Prečišćeni tekst 05.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan 05.06.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2017. godine. 02.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS OBJAVLJEN 01.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2017. 01.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 2 01.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 2 01.06.2017
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" Plan nabavki za 2017. 31.05.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Plan JN za JU Deseta osnovna škola 31.05.2017
JU Stomatološki fakultet Plan nabavki za 2017. godinu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu 31.05.2017
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2017 KŠC-Opća -realna gimnazija 31.05.2017
JU Šumarski fakultet Usluge prevozne agencije 31.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rezervni dijelovi za PA proizvođač Litostroj'' 30.05.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sanacija PVC poda u ambulanti Dejčići OJ DZ Trnovo 30.05.2017
JU Gimnazija Obala Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017. godinu 30.05.2017
Kantonalni sud u Sarajevu PLAN JAVNIH NABAVKI U 2017.GODINI 29.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017.god., 2018. god. i 2019. god '' 29.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i ugradnja različitih vrsta stakla i lajsni '' 29.05.2017
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2017. 29.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu 29.05.2017
JU Šumarski fakultet Ugradbene kuhinje 26.05.2017
JU Šumarski fakultet Usluge zračnog prevoza 26.05.2017
JU Šumarski fakultet Gume za automobile 2017 26.05.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS za 2017.godinu 26.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna i izmjena Plana javnih nabavki SERDA za 2017. g. maj 25.05.2017
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javni nabavki 2017 25.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 25.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odluka o III izmjenama i dopunama plana nabavki za 2017 24.05.2017