Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Plan nabavke za 2017 11.05.2017
JU OŠ Zajko Delić Plan javnih nabavki 2017 oszd 10.05.2017
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Nabavke za 2017 10.05.2017
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan nabavki za 2017. godinu JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo 10.05.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.god. 10.05.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna plana javnih nabavki 2017 10.05.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Plan nabavki SŠC Vogošća 09.05.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, Prve izmjene i dopune 08.05.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka robe- kablovi za holter trilium 3000 za potrebe JUDZKS 05.05.2017
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Plan nabavki 2017 Tekstilna skola 05.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana nabavki SERDA d.o.o. za 2017. g. februar 2017. 04.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana nabavki SERDA d.o.o. za 2017. g. 04.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2017. g. 04.05.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Dopune Plana nabavki za 2017. godinu 04.05.2017
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan nabavki JU Srednje građevinsko-geodetske škole za 2017. godinu 03.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i produženje licenci za antivirusni softwer za naredne 3 8 Tri) godine '' 03.05.2017
JU Šumarski fakultet Plan nabavki 2017 - objavljen 03.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 28.04.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan javnih nabavki za 2017. OSZB 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2017. godinu 27.04.2017
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Plan nabavki I 26.04.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar JU OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" 25.04.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Poništenje postupka JN usluga dostavljanja hrane 25.04.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan nabavki za 2017.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad 24.04.2017
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan nabavki za 2017. godinu JUOŠMP 23.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II izmjena plana nabavki za 2017, godinu 21.04.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan nabavki JU"Prva gimnazija "Sarajevo 20.04.2017
JU Gimnazija Dobrinja Plan javnih nabavki JU Gimnazija Dobrinja 2017 20.04.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Plan nabavki za 2017. g. Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 20.04.2017
JU OŠ "Prva osnovna škola" Plan nabavke 20.04.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki JU ZHMP KS za 2017.god 20.04.2017
JU Kamerni teatar 55 Plan za 2017. godinu 20.04.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan nabavki ALU 2017. 19.04.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan nabavke za 2017. godinu 19.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2017.godinu-Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Plan nabavki MS za 2017 14.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Prva izmjena plana javnih nabavki 2017.godine 14.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka sitnog inventara za ortodonciju 12.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kalibracija mjernih instrumenata za rashladne uređaje za skladištenje vakcina 12.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja plinskih instalacija i plinske opreme u zubnim tehnikama 12.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled vozila ustanove 12.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 12.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2017.G. 11.04.2017
JU Filozofski fakultet PLAN 2017 11.04.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka broj:06-10-1-277/2017 11.04.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Plan nabavki za 2017.god. 10.04.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izmjenjen Plan javnih nabavki 07.04.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan nabavk 2017. 07.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 07.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 1 07.04.2017