Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo - Plan nabavki za 2017. godinu 14.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan javnih nabavki 2017.godina JU Historijski arhiv Sarajevo 03.08.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana nabavki 2017 godina 03.08.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Anestezija-Aespire-Senzor-protoka 02-2-1-237-1/17 03.08.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 03.08.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017.godinu 03.08.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 26.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Prva izmjena i dopuna plana nabavki za 2017 godinu 26.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 1 i 2 25.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Žaluzine ( Venecijaneri ) 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Usluge prevođenja teksta 21.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge u području zdravstva 21.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge skupljanja i dostave veša za pranje 21.07.2017
JU Šumarski fakultet Dozvole 21.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 21.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge štampanja 02-2-1-62-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge nadzora 02-2-1-71-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-3/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 02-2-1-148-1/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-1/16 19.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo servisiranje kompresora Kaeser u stomatološkoj službi 14.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Satelitsko praćenje vozila 14.07.2017
JU Šumarski fakultet građevinska stolarija 13.07.2017
JU Šumarski fakultet Toaletni papir, maramice peškiri i salvete 13.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Profesionalni inhalatori 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Rampa za OJ Ilidža 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka HTZ opreme 12.07.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Infuzioni sistemi 12.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 12.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge dostavljanja pripremljene hrane ( Catering) 07.07.2017
JU Šumarski fakultet fotografski aparati 07.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu juni 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana aparat za detekciju plina 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2017 LAPTOP rabljeni 07.07.2017
JU Šumarski fakultet Materijal za toplinsku izolaciju 06.07.2017
JU Šumarski fakultet usluge nadzora gradilišta 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 Materijal za uređenje poslovnog prostora i sanacija vodovodne mreže 06.07.2017
JU Šumarski fakultet Usluge čišćenja septičke jame 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 god. Rabljeni računari 06.07.2017
JU Šumarski fakultet Patrone s tonerom 06.07.2017
JU Šumarski fakultet kancelarijske potrepštine - robe 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2015-2017 Izrada zakonskih akta za implementaciju uvođenja autobusa na pogon prirodnim gasom 06.07.2017
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka materijala za realizaciju radionica 05.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odlukla o dopuni plana nabavki za 2017 i pokretanje postupka nabavke Nabavka pneumatika (guma) 04.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.g. 04.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana nabavki roba usluga i radova za 2015-2017 Komprimirani prirodni plin 30.06.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 29.06.2017