Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki za 2017.god. KJKP '' Vodovod i kanalizacija '' d.o.o Sarajevo 24.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Plan nabavki za 21017. 23.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Dopuna i izmjena Plana nabavke za 2017.godinu 23.03.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Plan javnih nabavki za 2017. godinu FPN 22.03.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki za 2017. godinu u JU Pozorište mladih Sarajevo 22.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 22.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" I. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.g. 20.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2017.g. - II dio 20.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Plan nabavki za 2017.g. - I. dio 20.03.2017
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Plan nabavki za 2017.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2017. godinu 17.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan nabavki za 2017 godinu 17.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Izmjena plana nabavki JU ZZZM KS 17.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Plan nabavki 2017 JU ZZZM KS 17.03.2017
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2017. godinu 17.03.2017
Press služba Plan nabavki Press služba za 2017. god. 17.03.2017
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavke JU Biblioteka Sarajeva za 2017. godinu 16.03.2017
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2017. godinu 15.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Plan nabavke Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu 15.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 14.03.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Plan javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 14.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Javne nabavke plan 2017 godina 14.03.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 13.03.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2017. godinu Ured za kvalitet UK 13.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Plan nabavki 2017 10.03.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki za 2017.godinu OŠ "Podlugovi" 10.03.2017
Ministarstvo zdravstva Izmjene i dopune Plana nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 10.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-3/17 09.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-2/17 09.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-1/17 09.03.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JU Zavod za javno zdravstvo KS PLAN JAVNIH NABAVKI 09.03.2017
JU Peta gimnazija JU Peta gimnazija - Plan nabavki za 2017. godinu 08.03.2017
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2017 07.03.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Plan Javnih nabavki 2017. 07.03.2017
Ministarstvo privrede Plan nabavki Uprave za šumarstvo za 2017. godinu 06.03.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove PLAN NABAVKI ZA 2017.GODINU 06.03.2017
JU Gerontološki centar Plan nabavki KJU "Gerontološki centar" Sarajevo za 2017. godinu 03.03.2017
KJP ZOI 84 PLAN NABAVKI ZA 2017 02.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 28.02.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JU Srednja ugostiteljsko- turistička škola Sarajevo 28.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Plan nabavki roba i usluga za 2017 godinu 28.02.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan javnih nabavki Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS 28.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu 27.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 27.02.2017
JU Srednja zubotehnička škola Plan javnih nabavki za 2017. godinu Srednja zubotehnička škola Sarajevo 24.02.2017
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2017. godinu 24.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2017. godinu 1 24.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 23.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Plan Javnih nabavki za 2017. godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 22.02.2017
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2017. godinu 22.02.2017