Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki JU ZHMP KS za 2017.god 20.04.2017
JU Kamerni teatar 55 Plan za 2017. godinu 20.04.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan nabavki ALU 2017. 19.04.2017
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan nabavke za 2017. godinu 19.04.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2017.godinu-Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Plan nabavki MS za 2017 14.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Prva izmjena plana javnih nabavki 2017.godine 14.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka sitnog inventara za ortodonciju 12.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kalibracija mjernih instrumenata za rashladne uređaje za skladištenje vakcina 12.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja plinskih instalacija i plinske opreme u zubnim tehnikama 12.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled vozila ustanove 12.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 12.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2017.G. 11.04.2017
JU Filozofski fakultet PLAN 2017 11.04.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka broj:06-10-1-277/2017 11.04.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Plan nabavki za 2017.god. 10.04.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izmjenjen Plan javnih nabavki 07.04.2017
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Plan nabavk 2017. 07.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo I izmjena i dopuna plana nabavki za 2017. godinu 07.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 1 07.04.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o drugoj (II) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 06.04.2017
JU Muzej Sarajeva Plan JN 05.04.2017
KJP ZOI 84 PRVA IZMJENA PLANA NABAVKI ZA 2017 GODINU 05.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Ultrazvučni aparat za skidanje kamenca 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Stomatološki sitan inventar za ortodonciju 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Halogene lampe za potrebe Službe za laboratorijsku dijagnostiku 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluga kalibracije mjernih instrumenata za rashladne uređaje za skladištenje vakcina 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja plinskih instalacija i plinske opreme u zubnim tehnikama Ustanove 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled vozila 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje RTG aparata proizvođača Shimadzu 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje i održavanje rashladnih uređaja za vakcine 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Tehnički pregled liftnih postrojenja Ustanove 04.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje UPS sistema ustanove 04.04.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki za 2017. 04.04.2017
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnih nabavkil 03.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sitan kancelarijski inventar 03.04.2017
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Plan nabavki Centra 03.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni materijal za holtere 03.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka lampe za UV/IR za OJ DZ Vogošća 03.04.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka širmer traka za oftalmologiju 03.04.2017
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2017 PPF 31.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka zubnih RTG filmova 31.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Baterije za EKG aparate 31.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Servisiranje kancelarijske i informatičke opreme 31.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka jednokratnih plahti 31.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Obuka lica za rukovanje posudama pod pritiskom i ispitivanje posuda pod pritiskom većih od 24L 31.03.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge servisiranja aparata na CBR-u 31.03.2017
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti za 2017. godinu 31.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja - plan nabavki za 2017. godinu 31.03.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš plan javnih nabavki za 2017. 30.03.2017