Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Fond Memorijala Nabavka 500 (petstotina) inventurnih pločica 30.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2017. godinu 27.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. g. 27.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2017 24.01.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2017.godinu 24.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2017.godinu 24.01.2017
Služba protokola Dopunjeni Plan nabavki Službe za protokol Kantona Sarajevo za 2017.g. 20.01.2017
Služba protokola Plan nabavki Službe za protokol za 2017. godinu 20.01.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo 16.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki ZIK za 2017.godinu 16.01.2017
Fond Memorijala PRIVREMENI PLAN NABAVKI Fonda memorijala za period od 01.01.-31.03. 2017 godine 13.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina 13.01.2017
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 12.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo 12.01.2017
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu 12.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-7 27.12.2016
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) 16.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija plana nabavki za 2016. godinu 12.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-6 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-5 02.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj VIII dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu 16.11.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. Funkcionalni dio 16.11.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu 02.11.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-4 01.11.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o dopuni PJN funkcionalni dio 27.10.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-3 12.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo 07.10.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan javnih nabavki za 2016. godinu-2 21.09.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-2 07.09.2016
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2016.godinu 30.08.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj VI dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu 26.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Plan nabavke Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2015. godinu 12.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Dopuna plana nabavke KJU za zaštićena prirodna područja za 2015.godinu 12.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupaka javnih nabavki 12.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Tabelarni prikaz realizacije javnih nabavki 12.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Plan nabavke robe, usluga i radova za 2016. godinu 12.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2016. godinu 09.08.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju u plan javnih nabavki 22.07.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu 15.07.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan javnih nabavki za 2016. godinu-1 28.06.2016
Ministarstvo saobraćaja Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-2 13.06.2016
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave za 2016. godinu 06.06.2016
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna plana nabavke Ministarstva privrede za 2016. godinu 25.05.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. 13.05.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu. 25.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana nabavki za 2016. godinu 20.04.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izmjeni plana 18.04.2016
Ministarstvo saobraćaja Ispravka plana Javnih nabavki za 2016-1 15.04.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-1 15.04.2016