Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad" 19.03.2018
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2018. 16.03.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavki za 2018 godinu 16.03.2018
Služba protokola za 2018. godinu 16.03.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2018 PPF 15.03.2018
JU OŠ Stari Ilijaš Plan javnih nabavki OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš 2018. 14.03.2018
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018.GODINU 14.03.2018
Stručna služba Vlade Plan nabavki Stručne službe Vlade za 2018. godinu 14.03.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prva izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 13.03.2018
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JUSUTŠ-Plan javnih nabavki za 2018. godinu 12.03.2018
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabaki za 2018 09.03.2018
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Plan javnih nabavki za 2018. godinu OŠ "Srednje" Ilijaš 09.03.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2018..godinu 07.03.2018
JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Plan nabavki roba, usluga i radova za 2018. godinu 07.03.2018
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo javne nabavke 07.03.2018
JU Zavod za zaštitu naslijeđa plan javnih nabavki za 2018 - ZZN 07.03.2018
JU Gimnazija Obala Plan nabavki 2018. Gimnazija Obala Sarajevo 06.03.2018
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2018. godinu 06.03.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2018. godinu Ureda UK 06.03.2018
JU Peta gimnazija Plan nabavki JU Pete gimnazije za 2018. godinu 05.03.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Prva izmjena Plana JN 2018. 05.03.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA ZASTITU ZENA I MATERINSTVA KS, ZA 2018. GODINU 05.03.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plavn javnih nabavki za 2018.godinu 05.03.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018 JU Terapijska zajednica Kampus 05.03.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JN 2018 02.03.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki za 2018.. godinu 02.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Plan nabvke za OŠ MP 2018 02.03.2018
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2018. godinu 28.02.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI ZA 2018 GODINU 28.02.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog I dopune plana javnih nabavki za 2018.god. 27.02.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 27.02.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2018. GODINU 27.02.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo IZVJEŠTAJ O NABAVKAMA ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS U 2017. GODINI 27.02.2018
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki JU "MES-Međunarodni teatarski festival- Scena MESS" za 2018. godinu 26.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu 26.02.2018
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan nabavki za 2018.godinu 26.02.2018
JU OŠ "Prva osnovna škola" PLAN NABAVKE 2018 23.02.2018
JU Gimnazija Dobrinja Usvojeni Plan javnih nabavki za 2018. 23.02.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavke_Plan_2018 23.02.2018
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Korekcija Plana nabavki za 2017. 23.02.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan nabavki 2018. 23.02.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan nabavki ua 2018. godinu 23.02.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog Plana javnih nabavki za 2018- Odluka Upravnog odbora br.0202-10193 od 21.02.2018. - nabavka radova za sanaciju i adaptaciju Dnevne bolnice Klinike za onkologiju 23.02.2018
JU Biblioteka Sarajeva Plan nabavki JU Biblioteka Sarajeva za 2018. godinu 23.02.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan javnih nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2018. godinu 23.02.2018
JU Srednja zubotehnička škola PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018-U GODINU 22.02.2018
JU Elektrotehnička škola za energetiku pn2018 22.02.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Plan javnih nabavki za OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" 22.02.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Plan javnih nabavki u KJU Domu za djecu bez roditeljskog staranja za 2018. godinu 22.02.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2018. godinu 22.02.2018