Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Treća izmjena plana nabavki 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2018 23.01.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Plan nabavki za 2018 23.01.2018
JU Gimnazija Obala III izmjena plana nabavki GO 22.01.2018
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP TVSA za 2018. godinu 19.01.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki 2017.godina za JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 19.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu 17.01.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu 17.01.2018
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ Plan nabavki za 2018. 16.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki 2017.god. 12.01.2018
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2018. godine 12.01.2018
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke MInistarstva privrede za 2017. godinu 12.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna Plana javnih nabavki za 2018.godinu 11.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Privremeni Plan javnih nabavki za 2018.godinu 11.01.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2018. godinu 11.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu 10.01.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o utvrđivanju Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu 10.01.2018
JU Djeca Sarajeva Prijedlog plana nabavki za 2018-u godinu 08.01.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2017. godinu 08.01.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” IZMJENE PLANA NABAVKI 05.01.2018
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki za 2018 god. 05.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IV. izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 04.01.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Plan nabavki za 2018.godinu 04.01.2018
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017. 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Izmjena plana nabavki 29.12.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. Sarajevo za 2017 godinu 28.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka za nabavku i isporuku pomoćnih kreveta za pratioca djeteta - donirana sredstva 28.12.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-28-16 - Nabavka tonera, kertridža, tinte, CD i DVD medija 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN za 2017.g. 27.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Dopunjeno Plan nabavki 26.12.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o izmjeni i dopuni Plana Nabavki_PMF dec 2017 25.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 21.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Prijenos podataka i glasa 15.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Molerskofarbarski radovi 15.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2017 -2 15.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa HH 13.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki z a2017.godinu 12.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 12.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JUZZJZKS za 2017. 11.12.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA 11.12.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Dopuna plana nabavki za 2017.godinu 11.12.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, četvrte izmjene i dopune 08.12.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2017 godinu 08.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. 07.12.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 3 06.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka 05.12.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018.godinu 05.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 05.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanaestoj (XI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017. 01.12.2017