Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Gras d.o.o. Odlukla o dopuni plana nabavki za 2017 i pokretanje postupka nabavke Nabavka pneumatika (guma) 04.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.g. 04.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana nabavki roba usluga i radova za 2015-2017 Komprimirani prirodni plin 30.06.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 29.06.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana 2016-2017 godina 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 27.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 23.06.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izmjena Plana javnih nabavki za 2017 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina hrane i pilote za potrebe vivarija 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina 500 komada papirnih fascikli 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-14/16 - Nabavka hemikalija za histotehnološku proceduru 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-15/16 - Usluga interneta sa pristupnom brzinom do 50/10 Mbps 22.06.2017
Kabinet premijera Izmjene i dopune plana nabavki 22.06.2017
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2017-tu godinu 15.06.2017
KJP ZOI 84 Druga izmjena Plana nabavki za 2017 godinu 14.06.2017
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan javnih nabavki za 2017 godinu 13.06.2017
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU 13.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan nabavki za 2017 god. 12.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz četvrte izmjene i dopune plana javnih nabavki 07.06.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 07.06.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Plan nabavki za 2017. Srednja grafička škola 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-3496/17 - Kupovina hemikalija, medicinskih sredstava i drugih sredstava za potrebe dijagnostičke djelatnosti i za nastavu 06.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 06.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Prečišćeni tekst 05.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan 05.06.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2017. godine. 02.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS OBJAVLJEN 01.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2017. 01.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 01.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 01.06.2017
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" Plan nabavki za 2017. 31.05.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" JU Deseta osnovna škola 31.05.2017
JU Stomatološki fakultet Plan nabavki za 2017. godinu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu 31.05.2017
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2017 KŠC-Opća -realna gimnazija 31.05.2017
JU Gimnazija Obala Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017. godinu 30.05.2017
Kantonalni sud u Sarajevu PLAN JAVNIH NABAVKI U 2017.GODINI 29.05.2017
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2017. 29.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu 29.05.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS za 2017.godinu 26.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna i izmjena Plana javnih nabavki SERDA za 2017. g. maj 25.05.2017
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javni nabavki 2017 25.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 25.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odluka o III izmjenama i dopunama plana nabavki za 2017 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2017.god 24.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" plan javnij nabavki za ju treća osnovna škola 24.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 24.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Ploče s natpisom 23.05.2017