Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Deveta osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI -2018 05.10.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI- 2017 05.10.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2018.g 05.10.2018
JU OŠ Ćamil Sijarić PLAN JAVNIH NABAVKI 2017.g 05.10.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjena Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godine 05.10.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god. 05.10.2018
JU OŠ "Čengić-Vila I" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 g. 05.10.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 g 05.10.2018
JU Centar "Vladimir Nazor" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 g 05.10.2018
JU OŠ Behaudin Selmanović PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina. 05.10.2018
JU OŠ Behaudin Selmanović PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 god. 05.10.2018
JU OŠ "Avdo Smailović" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 god 05.10.2018
JU OŠ "Avdo Smailović" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 god 05.10.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina 05.10.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina. 05.10.2018
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu u dijelu Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu 05.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ODLUKA o sedmoj (VII) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 05.10.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za Javne nabavke iz 2018. g. 05.10.2018
KJP ZOI 84 Četvrta izmjena plana nabavki za 2018 03.10.2018
KJP ZOI 84 Treća izmjena plana nabavki za 2018 03.10.2018
KJP ZOI 84 Druga izmjena plana nabavki za 2018 . 03.10.2018
KJP ZOI 84 Prva izmjena plana nabavki za 2018 03.10.2018
KJP ZOI 84 Plan nabavki 2018 godine 03.10.2018
JU Treća gimnazija PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina 03.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2018.g. 03.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke mobilnog aparata 03.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka galanterije za potrebe KS 03.10.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI ČETVRTA IZMJENA 02.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI JU ZAVODA ZA 2018 02.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2018. godinu 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka skidanje zemlje sa parkinga 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka o dopuni Plana JN za 2018.godinu- Računarska oprema za provođenje Projekata NIHR Global Health Group i IMPULSE - donirana sredstva 01.10.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" I izmjene - Plan nabavki 2018 01.10.2018
JU Muzej Sarajeva PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2018 28.09.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Druga izmjena plana nabavki 2018 28.09.2018
JU Šumarski fakultet usluge u području zdravstva 2018 28.09.2018
JU Šumarski fakultet Druga dopuna plana Javnih nabavki Šumarski Fakultet 28.09.2018
JU Porodično savjetovalište PLAN NABAVKI ZA KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2017.GODINU 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-1459-1/16 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-186-2/16 26.09.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Dopuna Plana nabavki JUKCSR 2018 25.09.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Odluka o drugoj izmjeni i dopuni javnih nabavki za 2018. godinu 25.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Plan nabavki za 2018 god. 24.09.2018
JU Institut za istoriju Plan-izmjena 24.09.2018
JU Stomatološki fakultet Plan Javnih nabavki za 2018 godinu Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 24.09.2018
JU Institut za istoriju Plan nabavki- izmjena 24.09.2018
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2018 - MS 24.09.2018
JU Pravni fakultet 01-1459/16 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018. Odluka 21.09.2018