Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - JU ZZZM KS 24.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog IV dopune plana JN 2018 24.07.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole- 23.07.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 20.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 Frižider 19.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 18.07.2018
JU Četvrta gimnazija Plan nabavki za 2018. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža 16.07.2018
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU 16.07.2018
Služba za skupštinske poslove Izmjene plana nabavki SKS, poslanici i parlamentarne grupe 13.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 usluge servisiranja agregata 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 - Sanacijski radovi 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka dopuna Plana nabavki_ 2018 oprema za video nadzor 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 Laboratorijska oprema 2 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 Usluga zamjene iveral ploče i katedre 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavke 2018 Laboratorijska oprema za projekat 09.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelične cijevi i hamburški lukovi 06.07.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 05.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu-Procjena vrijednosti 05.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 04.07.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopunu Plana javnih nabavki 2018. godine 03.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 02.07.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka motornih vozila (za potrebe Min Privrede) 29.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka usluga izrade, isporuke i implementacije softverskog sistema elektronske pisarnice 29.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o dopunama Plana nabavke robe, usluga i radova Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2018. godinu 28.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke vozila marke Ssang Yong Muso 28.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka suvenira za potrebe KS 28.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka materijala za održavanje zgrada KS 28.06.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni Plana nabavki 27.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka arhivskih kutija 27.06.2018
JU OŠ Zajko Delić Druga izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 26.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI SA IZMJENAMA I DOPUNAMA ROBE, USLUGE RADOVI I IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN 25.06.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ZZZM KS - I izmjene i dopune plana nabavki za 2018. godinu 25.06.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izjeni dopuni odluke o Planu nabavki za 2018.g. 25.06.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana 22.06.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki za 2018.godinu 22.06.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu MKI 22.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2018- 21.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe Kantona Sarajevo 20.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog III dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 19.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - parking naljepnice 19.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 13.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018.godinu 11.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka i produženje licenci za Autocad MAP'' 11.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 6 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 5 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 4 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 3 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 2 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 1 08.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o izmjeni plana JN za 2018. 06.06.2018