Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki za 2017.g. 27.10.2017
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2017. 24.10.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU PETA GIMNAZIJA 23.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Posebna odluka o nabavci koja nije planirana planom JN robe DaVinci Mini panel 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 2 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Odluka o izmjeni Plana nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 19.10.2017
JU Muzička akademija Sarajevo Plan javnih nabavki Muzičke akademije u Sarajevu za 2017. godinu 19.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Nabavka školskog i medicinskog namještaja 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-16-16 - Usluga protuprovalnog praćenja i štićenja objekata Medicinskog fakilteta 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-17-16 - Nabavka roba za potrebe naučno-istraživačkog projekta 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Kečenje-bojenje prostorija Medicinskog fakulteta 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Sanacija plafona amfiteatra Grujica Žarković 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-18-16 - Servisiranje klima uređaja 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-19-16 - Štampanje fakultetskog udžbenika 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-20-16 - Katering za potrebe organizacije treninga u okviru COST projekta 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina klima uređaja 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-21-16 - Kupovina stolova i stolica 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-22-16 - Drenaža amfiteatra Grujica Žarković 18.10.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-23-16 - Zamjena dotrajalih dijelova centralnog grijanja 18.10.2017
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2017 KŠC - Osnovna škola 18.10.2017
JU Akademija scenskih umjetnosti UNSA Plan javnih nabavki za 2017. ASU 18.10.2017
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Prva izmjena plana JN 18.10.2017
JU Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Odluka o usvajanju plana nabavki za 2017. godinu 18.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017.g. 18.10.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o desetoj (X) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 18.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma MUP-a KS 1 18.10.2017
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o prvoj dopuni plana javnih nabavki za 2017.godinu 17.10.2017
JU Šumarski fakultet Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu druga dopuna Plana 17.10.2017
JU Šumarski fakultet Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu druga dopuna Plana 17.10.2017
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 16.10.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -2 16.10.2017
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka i isporuka kancelarijskog, nastavnog materijala, učila, kompjuterskog materijala i pomagala 13.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA za 2017 1210 12.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjene i dopune plana nabavi 12.10.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 5 12.10.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Izmjena Plana nabavki za 2017. godinu JU Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Sarajevo 11.10.2017
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" Plan nabavki za 2017. godinu JU Osnovne muzičke škole "Mladen Pozajić" Sarajevo 11.10.2017
JU OŠ 9. maj Pazarić izmjenjeni plan javnih nabavki 11.10.2017
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Dopune plana javnih nabavki JU OŠ "Srednje" Ilijaš 11.10.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA d.o.o. za 2017 godinu 0510 11.10.2017
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Plan nabavki OŠ "S.S.Kranjčević" 10.10.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar druga izmjena plana nabavki 10.10.2017
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki 10.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke za nabavku 6 hemodijaliznih aparata 10.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Peta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Četvrta izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Treća izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Druga izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 09.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Prva izmjena/dopuna Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu 09.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu DRUGA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI 2017. GODINE 09.10.2017