Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2019. godinu Ureda UK 27.03.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA PLAN JAVNIH NABAVKI FPN 2019 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki 2019a 2019. godinu 26.03.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu 25.03.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 25.03.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Plan Javnih Nabavki za 2019 god 25.03.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki za 2019. 22.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu 22.03.2019
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2019 Filharmonija 21.03.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan nabavki 2019. JU OŠ "Vladislav Skaric" 20.03.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019.godinu 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odlka br. 8 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka br. 7 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki, roba i usluga za 2019.god 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Plan nabavki za 2019 Gimnazija Obala Sarajevo 20.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka br.6 19.03.2019
JU Gimnazija Obala Treća dopuna plana nabavki 19.03.2019
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 3. 18.03.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.G. 18.03.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TREĆA IZMJENA PLANA JN ZA 2018. 18.03.2019
JU Gimnazija Obala Druga izmjena Plana nabavki GO 18.03.2019
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe za 2019.godinu 18.03.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2019.godinu 18.03.2019
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2019.godinu 18.03.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki JU "MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS" za 2019. godinu 17.03.2019
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Plan javnih nabavkii 2019. 15.03.2019
JU OŠ Zajko Delić Plan nabavki 2019 OŠ ZD 15.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2019. GODINU - ZZZM KS 15.03.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan nabavki za 2019. god. 15.03.2019
JU OŠ 9. maj Pazarić PLAN JAVNIH NABAVKI JU OŠ "9.maj"Pazarić 15.03.2019
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki 2019. 14.03.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu 13.03.2019
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2019. godinu JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Tarčin. 13.03.2019
JU OŠ "Izet Šabić" Hotonj Plan javnih nabavki za 2019. 13.03.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2019 PPF 13.03.2019
JU OŠ "Prva osnovna škola" Plan nabavke za 2019 12.03.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2019. godinu- Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo 12.03.2019
Press služba Plan nabavki Press službe za 2019.godinu 12.03.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Plan JN za 2019. 11.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU 11.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu 11.03.2019
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JN 2019 11.03.2019
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN 2019. 11.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Plan javni nabavki za 2019.godinu 11.03.2019
JU Srednja zubotehnička škola JU Zubotehnička Plan Javnih nabavki za 2019 godinu 11.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka '' Betonske cijevi, konusni završetci i AB poklopci 11.03.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plana nabavki za 2019.godinu JUKCSR 11.03.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan nabavki za 2019 godinu 11.03.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Treća izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu 11.03.2019