Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. Sarajevo za 2017 godinu 28.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka za nabavku i isporuku pomoćnih kreveta za pratioca djeteta - donirana sredstva 28.12.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-28-16 - Nabavka tonera, kertridža, tinte, CD i DVD medija 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN za 2017.g. 27.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Instrumenti za određivanje žive '' 27.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Dopunjeno Plan nabavki 26.12.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o izmjeni i dopuni Plana Nabavki_PMF dec 2017 25.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 21.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Materijal za montažu vodomjera '' 19.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Prijenos podataka i glasa 15.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Molerskofarbarski radovi 15.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2017 -2 15.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa HH 13.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki z a2017.godinu 12.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 12.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JUZZJZKS za 2017. 11.12.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA 11.12.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Dopuna plana nabavki za 2017.godinu 11.12.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, četvrte izmjene i dopune 08.12.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2017 godinu 08.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. 07.12.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 3 06.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka 05.12.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018.godinu 05.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 05.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanaestoj (XI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017. 01.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki za 2017.godinu 30.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rebalans Sarajevogasa plana nabavki 17 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 30.11.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu UK 29.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 27.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe 27.11.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2017.godinu 24.11.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu 24.11.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 24.11.2017
JU Kamerni teatar 55 Izmjena plana javnih nabavki 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 1 23.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke II 22.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. 22.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA 2017.GODINU 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Plan nabavki JU Zavoda za 2017. godinu 20.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2017. godine 20.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki MUP-a KS za 2017. 20.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Plav Javnih nabavki za 2017 g. 16.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Demontaža, nabavka i ugradnja vrata 15.11.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-27-16 - Dodatno kopiranje u boji praktikuma Molekularna medicina 15.11.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu -3 14.11.2017
JU Djeca Sarajeva Izmjena plana nabavki za 2017 13.11.2017