Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018 07.09.2018
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan javnih nabavki za 2018 godinu za JU OŠ "Nafija Sarajlić" 07.09.2018
JU Pedagoški fakultet Plan nabavki za 2018 PF godinu Izmjena 06.09.2018
JU Pedagoški fakultet Plan nabavki za 2018 PF godinu 06.09.2018
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu 06.09.2018
JU Filozofski fakultet Plan nabavki-2018 06.09.2018
Stručna služba Vlade PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU 05.09.2018
JU Šumarski fakultet Usluge čišćenja septičkih jama 2018 04.09.2018
JU Šumarski fakultet Usluge osiguranja imovine 2018 04.09.2018
JU OŠ "6. mart", Hadžići Administrativni materijal, učila, pomagala i dr. 30.08.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke za radove na čišćenju površine u cilju pripreme terena za osnivanje Planinske botaničke bašte Trebević ZPPKS 30.08.2018
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Izmjena Plana javnih nabavki za 2018. godinu -3 27.08.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Min. komun.privrede i infrastr. KS 20.08.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu MS - razglas i rasvjeta 15.08.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o Petoj (V) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 03.08.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" V. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 02.08.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 6 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 5 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 4 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 3 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 2 31.07.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - Izmjena - 1 31.07.2018
Služba za skupštinske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 27.07.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjene i dopune Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu 24.07.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - JU ZZZM KS 24.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog IV dopune plana JN 2018 24.07.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole- 23.07.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 20.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 Frižider 19.07.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 18.07.2018
JU Šumarski fakultet usluge održavanja kopir aparata 2018 16.07.2018
JU Šumarski fakultet usluge nabavke programske podrške 2018 16.07.2018
JU Četvrta gimnazija Plan nabavki za 2018. godinu JU Četvrta gimnazija Ilidža 16.07.2018
JU Šumarski fakultet Električne potrepštine i pribor 2018 16.07.2018
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU 16.07.2018
Služba za skupštinske poslove Izmjene plana nabavki SKS, poslanici i parlamentarne grupe 13.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 usluge servisiranja agregata 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 - Sanacijski radovi 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka dopuna Plana nabavki_ 2018 oprema za video nadzor 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 Laboratorijska oprema 2 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 Usluga zamjene iveral ploče i katedre 09.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavke 2018 Laboratorijska oprema za projekat 09.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čelične cijevi i hamburški lukovi 06.07.2018
JU Šumarski fakultet Razni građevinski radovi 2018 06.07.2018
JU Šumarski fakultet Usluga popravka i održavanja motornih vozila 2018 06.07.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 05.07.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan nabavki za 2018. godinu-Procjena vrijednosti 05.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Četvrta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 04.07.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopunu Plana javnih nabavki 2018. godine 03.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 02.07.2018