Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz četvrte izmjene i dopune plana javnih nabavki 07.06.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 07.06.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Plan nabavki za 2017. Srednja grafička škola 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-3496/17 - Kupovina hemikalija, medicinskih sredstava i drugih sredstava za potrebe dijagnostičke djelatnosti i za nastavu 06.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 3 06.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Prečišćeni tekst 05.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan 05.06.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2017. godine. 02.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS OBJAVLJEN 01.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2017. 01.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 2 01.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 2 01.06.2017
JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“ JU OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" Plan nabavki za 2017. 31.05.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Plan JN za JU Deseta osnovna škola 31.05.2017
JU Stomatološki fakultet Plan nabavki za 2017. godinu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu 31.05.2017
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2017 KŠC-Opća -realna gimnazija 31.05.2017
JU Gimnazija Obala Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2017. godinu 30.05.2017
Kantonalni sud u Sarajevu PLAN JAVNIH NABAVKI U 2017.GODINI 29.05.2017
Općinski sud u Sarajevu Plan nabava 2017. 29.05.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija Plana nabavki za 2017. godinu 29.05.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS za 2017.godinu 26.05.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna i izmjena Plana javnih nabavki SERDA za 2017. g. maj 25.05.2017
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javni nabavki 2017 25.05.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o četvrtoj (IV) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 25.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odluka o III izmjenama i dopunama plana nabavki za 2017 24.05.2017
JU Željeznički školski centar Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2017.god 24.05.2017
JU OŠ "Treća osnovna škola" plan javnij nabavki za ju treća osnovna škola 24.05.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 1 24.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Ploče s natpisom 23.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Parket 23.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Kancelarijski namještaj 23.05.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Dopuna plana javnih nabavki za 2017.godinu 23.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Dezinfekcijski i molerski radovi 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Prevozničke usluge 22.05.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Trećoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2017 Laboratorijska oprema 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2017 Laboratorijski pribor i posuđe 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-12-16 - Ostale komunalne usluge 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2017 Hemikalije 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-12-16 - Nabavka bibliotečkih knjiga 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Novine, stručni časopisi, periodične publikacije i časopisi 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Sanacijski radovi 22.05.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2017 Kompjuterska oprema 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 - Kupovina roba za potrebe projekta 22.05.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-11/17 - Aglutacioni kit i zaštitne rukavice 22.05.2017
JU Sarajevska filharmonija Plan nabavke 2017 SF 22.05.2017
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan Javnih nabavki 2017 - JU OŠ "Vladislav Skarić" Sarajevo 22.05.2017