Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. 02-2-1-6377-28-16 - Nabavka tonera, kertridža, tinte, CD i DVD medija 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN za 2017.g. 27.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Instrumenti za određivanje žive '' 27.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Dopunjeno Plan nabavki 26.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Gas multi bloka za kotlovnicu OJ Centar 26.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Kartoteški ormari za OJ DZ Vogošća 25.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo zamjena smole na dejaonizatorima u z Službi za laboratorijsku dijagnostiku 25.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Zamjena smole na dejonizatorima Olympus aparata 25.12.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka Upravnog odbora UNSA o izmjeni i dopuni Plana Nabavki_PMF dec 2017 25.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 21.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Oglašavanje 19.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Urinske pločice za analizu urina 19.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Lopate za snjeg 19.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Materijal za montažu vodomjera '' 19.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo so za posipanje 19.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Otopine za Oftalmološku službu 18.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Prijenos podataka i glasa 15.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Molerskofarbarski radovi 15.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2017 -2 15.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka Laptopa HH 13.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana nabavki z a2017.godinu 12.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Sedma izmjena/dopuna Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 12.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o osmoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JUZZJZKS za 2017. 11.12.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Odluka o dopunama Plana javnih nabavki JP TVSA 11.12.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Dopuna plana nabavki za 2017.godinu 11.12.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, četvrte izmjene i dopune 08.12.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2017 godinu 08.12.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu - 07.12. 07.12.2017
JU Peta gimnazija IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 3 06.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka 05.12.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki za 2018.godinu 05.12.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Aparati za ŠUK 05.12.2017
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017.godinu 05.12.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o jedanaestoj (XI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2017. 01.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki za 2017.godinu 30.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rebalans Sarajevogasa plana nabavki 17 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 30.11.2017
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu UK 29.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Skupštine KS, poslanici i parlamentarne grupe 27.11.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjena plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 27.11.2017
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2017.godinu 24.11.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2017 godinu 24.11.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 24.11.2017
JU Kamerni teatar 55 Izmjena plana javnih nabavki 23.11.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2017. godinu 1 23.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke II 22.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2017. 22.11.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI JU HISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO ZA 2017.GODINU 20.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjene i dopune Plana nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2017. godinu 20.11.2017