Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Šumarski fakultet sigurnosne kamere 2018 26.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka Upravnog odbora o usvajanju i Privremeni Plan Javnih nabavki za 2019.godinu 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe KS 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr. 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu -ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona i dr. 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka VPS servera i usluge održavanja 26.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka VPS servera i usluge održavanja 26.12.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018 Tehnička oprema za projekat 25.12.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu UK 25.12.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2018. godinu UK 25.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka portupožarne centrale za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo . Nabavka radova na ugradnji protupožarno-sigurnosne zaštite u zgradi Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - ugradnja vatrootpornih vrata i vatrootpornih zavjesa 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka opreme za proširenje i nadogradnju telefonskog sistema Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018. godine 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tekućeg održavanja namještaja u Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge projektovanja Anexa Glavnog projekta nadziđivanja objekta - preuređenje tavanskog prostora u poslovni prostor - Projekat protupožarnog-sigurnosnog stepeništa na objektu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka građevinskih radova na proširenju komunikacionog sistema na trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radnih odijela za Službu unutrašnjeg osiguranja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka materijala za snimanje za potrebe IKT službe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka ugostiteljskog kafe aparata za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sanacionih radova na trećem spratu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 24.12.2018
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Prva izmjena plana jn SSK 24.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana JN za 2018 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana nabavki za 2018. godinu 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopune Plana javnih nabavki za 2018. 23.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. 23.12.2018
Stručna služba Vlade Dopuna plana nabavke 21.12.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki usluga, roba i radova za 2018. godinu - Dopunjeni 19.12.2018
JU Željeznički školski centar Sarajevo II izmjena i dopuna plana nabavki 19.12.2018
Stručna služba Vlade Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018.godinu 18.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o četvrtoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018. godinu 17.12.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki 14.12.2018
JU OŠ Zajko Delić 4.Izmjena Plana JN 14.12.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Ispravka dijela teksta Odluke o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 14.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - printer i kopir 14.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - popravka i servisiranje parkomata 14.12.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 Podno-polagački radovi 13.12.2018
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo II.Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki za 2018. 12.12.2018
Fond Memorijala Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki za 2019.god. 11.12.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA POSEBNA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JN 10.12.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Dopuna - tabelarnog pregleda praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine koji je objavljen dana 05.10.2018. godine 10.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” DRUGA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018.G. 07.12.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Plan nabavki za 2018.godina 06.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu prema Odluci Upravnog odbora KCUS-a od 04.12.2018.godine 06.12.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu 06.12.2018
Ministarstvo saobraćaja Usluge štampanja odobrenja i parking naljepnica za 2019. godinu-MS 06.12.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ČETVRTA_IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_14_11_2018 05.12.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Prva izmjena plana j.nabavki za 2018 godinu 03.12.2018