Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ “Druga osnovna škola” JU Druga osnovna škola Ilidža 29.09.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki 29.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o drugoj izmjeni i dopuni plana nabavki za 2017. 29.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopuni plana nabavki za 2017. 28.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Odluka Plana Javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 28.09.2017
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan nabavki FSK za 2017. 28.09.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu septembar 26.09.2017
JU Šumarski fakultet Prva Izmjena i dopuna plana Javnih nabavki Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu za 2017 godinu 25.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz sedme izmjene i dopune Plana javnih nabavki 22.09.2017
JU OŠ "Vladislav Skarić" I Izmjene Plana nabavki 2017 21.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Građevinski alati'' 19.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz Šeste izmjene i dopune Plana javnih nabavki 19.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VI Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 18.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo KJKP Sarajevogas d.o.o. Plan nabavki za 2017 godinu 15.09.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki broj 13-14-282/17 i broj 13-04-1-14-282/17 15.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka softwera za elektronski protokol '' 14.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans plana nabavki 1 14.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz plana nabavki 2017 14.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 4 14.09.2017
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans plana nabavki 2. 14.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz pete izmjene Plana javnih nabavki 13.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu 13.09.2017
Ministarstvo saobraćaja Dopuna plana javnih nabavki 11.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki 2017 4 07.09.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Odluka o prvoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 07.09.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki roba usluga i radova KJKP GRAS d.o.o 2015-2017 god 07.09.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Reparacija saugera 02-2-1-244-1/17 06.09.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna Plana javnih nabavki 2017 II 05.09.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki za 2017 godinu, druge izmjene i dopune 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" V. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017. godinu 31.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Kontrolno mjerna i ispitna oprema '' 30.08.2017
Ministarstvo za boračka pitanja 3 Izmjena Plana javnih nabavki 2107 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki 2017 god. 28.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI 28.08.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 3 28.08.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU. 21.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulicama Čauš i Drage Filipovića - Općina Ilidža '' 17.08.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o osmoj (VIII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 17.08.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana JN 16.08.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo - Plan nabavki za 2017. godinu 14.08.2017
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan javnih nabavki 2017.godina JU Historijski arhiv Sarajevo 03.08.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana nabavki 2017 godina 03.08.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Anestezija-Aespire-Senzor-protoka 02-2-1-237-1/17 03.08.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 03.08.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2017.godinu 03.08.2017
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU 0 uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2017. godinu 28.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o sedmoj (VII) dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 26.07.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI DP ZA 2017. - Prva izmjena 26.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2017. GODINU 1 i 2 25.07.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjena Plana nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 21.07.2017