Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2018. gopdinu 05.11.2018
JU OŠ Četvrta osnovna škola Plan Nabavki JU "Četvrta osnovna škola" Ilidža-Hrasnica za 2018. 02.11.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki II 02.11.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o petoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki 02.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog VI dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 01.11.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana javnih nabavki SERDA novembar 2018 01.11.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Peta izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 31.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke motokultivatora ZPPKS 31.10.2018
JU Šumarski fakultet Štampanje i s tim povezane usluge - 2018 / konkurentski z 30.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki 2018_ Personalni dosjei 30.10.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki za 2018. godinu sa izmjenama i dopunama robe, usluge, radovi i izuzeća od primjene ZJN 29.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 2018 29.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana za 2018 25.10.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 2. 24.10.2018
JU Šumarski fakultet Materijal štampan po naruđbi 2018 23.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge oglašavanja 2018 23.10.2018
JU Šumarski fakultet Prozori,vrata i ostali artikli 2018 22.10.2018
JU Šumarski fakultet usluge održavanja lifta 2018 22.10.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina-* 22.10.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2018.. 22.10.2018
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2018. GODINU - II dio 22.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu DRUGA IZMJENA_I_DOPUNA_PLANA_JN_ZA_2018_09_10_2018 19.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka mjerača tvrdoće 19.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavke 2018_kompjuterska oprema 19.10.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018_nabavka i ugradnja prozora 19.10.2018
Ministarstvo finansija DOPUNA PLANA NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2018. 18.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka solarni terminalni kolektor 17.10.2018
Ministarstvo za boračka pitanja DOPUNA - TABELARNOG PREGLEDA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA ZA JAVNE NABAVKE IZ 2018. GODINE 17.10.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Izmjene i dopune Plana nabavki OSZB 2018. 16.10.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan nabavki OSZB 2018. 16.10.2018
JU Gimnazija Dobrinja Druga izmjena Plana javnih nabavki 15.10.2018
JU OŠ "Dobroševići" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - god. 15.10.2018
JU OŠ "Umihana Čuvidina" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina.* 12.10.2018
JU OŠ "Umihana Čuvidina" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina.* 12.10.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki za 2018,godinu 11.10.2018
JU OŠ "Velešićki heroji" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - god/ 10.10.2018
JU OŠ “Grbavica I” PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - godina. 10.10.2018
JU Gimnazija Obala Dopune plana nabavki za 2018. godinu 10.10.2018
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina - 10.10.2018
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina- 10.10.2018
JU OŠ Šesta osnovna škola PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina* 10.10.2018
JU OŠ Šesta osnovna škola PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina* 10.10.2018
JU OŠ Sokolje PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 godina/ 10.10.2018
JU OŠ Sokolje PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 godina/ 10.10.2018
JU OŠ “Grbavica I” PLAN JAVNIH NABAVKI/ 2017 -godina 09.10.2018
JU Treća gimnazija PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 - god 09.10.2018
JU OŠ "Skender Kulenović" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018- godina 09.10.2018
JU OŠ "Skender Kulenović" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 - godina 09.10.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI 2018 / godina. 09.10.2018
JU OŠ "Sedma osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 / godina. 09.10.2018