Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za boračka pitanja 1. IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2019.g. 18.04.2019
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI USLUGA, ROBA I RADOVA ZA 2019. GODINU 17.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki JU OŠ "POdlugovi" 17.04.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2019. godinu 15.04.2019
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki Uprave za šumarstvo za 2019. godinu 15.04.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki i Plan javnih nabavki KCUS-a za 2019.godinu. 11.04.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanu Plana nabavki za 2019.godinu 11.04.2019
Ministarstvo privrede Plan javnih nabavki JU "Centar za napredne tehnologije u Sarajevu" za 2019. godinu 11.04.2019
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Plan nabavki 2019. SSODD 09.04.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PLAN JAVNIH NABAVKI ZA JU OSMA OSNOVNA ŠKOLA "AMER ĆENANOVIĆ" 2019 08.04.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Plan nabavki PMF-a za 2019.g. 08.04.2019
Ministarstvo finansija PLAN NABAVKI MINISTARSTVA FINANSIJA ZA 2019. 05.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-29. 03. 2019. GODINE 04.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Dezinfekcija dezinsekcija i deratizacija 03.04.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Plan nabavki Srednje škole metalskih zanimanja za 2019. godinu 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Nabavka proizvoda za čišćenje i održavanje 03.04.2019
JU OŠ "6. mart", Hadžići Administrativni i nastavni materijal 03.04.2019
JU OŠ Hadžići PLAN NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2019. GODINU 01.04.2019
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI ZAVODA ZA PLANIRANJE RAZVOJA KS ZA 2019. GODINU 01.04.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki za 2019. godinu, JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata UNSA 29.03.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2019. godinu. 28.03.2019
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu. 28.03.2019
JU OŠ "Hašim Spahić" Plan nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2019. godinu 28.03.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana nabavki za 2019. godinu 28.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - kancelarijska oprema 27.03.2019
Ministarstvo privrede Plan nabavke Ministarstva privrede za 2019. godinu 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2019. godinu - edukacija 27.03.2019
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Plan nabavki za 2019. godinu Ureda UK 27.03.2019
JU Fakultet političkih nauka UNSA PLAN JAVNIH NABAVKI FPN 2019 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Plan javnih nabavki 2019a 2019. godinu 26.03.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2019. godinu 25.03.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga hotelskog smještaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 25.03.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Plan Javnih Nabavki za 2019 god 25.03.2019
JU Srednja ekonomska škola Sarajevo Plan nabavki za 2019. 22.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju izmjena i dopuna Plana nabavki MUP-a KS za 2019. godinu 22.03.2019
JU Sarajevska filharmonija Plan javnih nabavki 2019 Filharmonija 21.03.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" Plan nabavki 2019. JU OŠ "Vladislav Skaric" 20.03.2019
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2019.godinu 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odlka br. 8 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka br. 7 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plan nabavki, roba i usluga za 2019.god 20.03.2019
JU Gimnazija Obala Plan nabavki za 2019 Gimnazija Obala Sarajevo 20.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2019. godinu 20.03.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka br.6 19.03.2019
JU Gimnazija Obala Treća dopuna plana nabavki 19.03.2019
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU BROJ 3. 18.03.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019.G. 18.03.2019
JU OŠ “Druga osnovna škola” TREĆA IZMJENA PLANA JN ZA 2018. 18.03.2019
JU Gimnazija Obala Druga izmjena Plana nabavki GO 18.03.2019
Služba za skupštinske poslove Plan nabavki Službe za skupštinske poslove SKS za 2019.godinu 18.03.2019