Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog Plana JN KCUS-a za 2018. - Posebna Odluka o pokretanju - nabavka radova na sistemu ventilacije i klimatizacije za instaliranje aparata SPECT/CT doniranog od strane IAEA 14.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dopuna privremenog plana javnih nabavki- Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova na sistemu klimatizacije i ventilacije prostora potrebnih za instaliranje aparata za SPECT/CT doniranog od strane međunarodne organizacije IAEA 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Drugoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu 14.05.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki J.U. Zavoda za javno zadravstvo Kantona Sarajevo za 2018. godinu 14.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu 09.05.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2018. godinu 09.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018_ Laboratorijski namjestaj 09.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki _2018 ljetnje gume za službeno vozilo 09.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 4. izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu 08.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" II. Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 07.05.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 6 07.05.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 5 07.05.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 4 07.05.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 3 07.05.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 2 07.05.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 godinu - 1 07.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o trecoj (III) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK 07.05.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog II dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 04.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - Usluge sistema “toptima” za potrebe organa KS 04.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - ustupanje usluga objave oglasa 04.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka kožnih novčanika za službene iskaznice inspektora sa grbom Kantona Sarajevo 04.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - tel.oprema 04.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - ustupanje usluga izrade reklamnog bannera - ROLL-UP 04.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka ugostiteljskih usluga 04.05.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća JU Srednjoškolski centar Vogošća 27.04.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene i dopune Plana javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija za 2018. godinu 26.04.2018
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša PLAN NABAVKI ZA 2018.godinu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 26.04.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Plan nabavki ZZOKS za 2018. godinu 24.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu 24.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki za 2018.god. III 20.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki za 2018.god II 20.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana nabavki za 2018.god I 20.04.2018
JU KŠC Opća realna gimnazija Plan javni nabavki 2018 KŠC-Opća -realna gimnazija 20.04.2018
JU OŠ KŠC Osnovna škola Centar Plan javni nabavki 2018 20.04.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javne nabave 2018 -srednja medicinska škola 20.04.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2018. godinu 20.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu-nabavka zastava 20.04.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Prva izmjena plana nabavki za 2018.godinu 18.04.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018 17.04.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 podno-polagacki radovi 17.04.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo izmjena plana nabavki za 2018 godinu 16.04.2018
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Plan nabavki Centar za slijepu djecu2018 16.04.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" PRVA IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU 16.04.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2018. godinu 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2017 13.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu PLAN NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU ZA 2018. GODINU 13.04.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o izmjeni plana JN za 2018 12.04.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Plan javnih nabavki 2018.godina 11.04.2018
Ministarstvo privrede Plan nabavki za 2018. godinu Uprave za šumarstvo 10.04.2018
JU Šumarski fakultet Propan i butan 2018 09.04.2018