Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Plan nabavki za 2019 25.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2019 22.02.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2019 22.02.2019
JU Šumarski fakultet Posebne odluke o pokretanju javne nabavke 20.02.2019
JU OŠ "Vladislav Skarić" III Izmjene plana nabavki za 2018 20.02.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Plan javnij nabavki JU OŠ VRHBOSNA 20.02.2019
JU Peta gimnazija PLAN NABAVKI JU PETE GIMNAZIJE ZA 2019. GODINU 20.02.2019
JU Biblioteka Sarajeva Plan javnih nabavki za 2019. godinu - JU Biblioteka Sarajeva 20.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Plana nabavki za 2019 godinu 19.02.2019
JU OŠ Zajko Delić Peta izmjena dopuna plana JN za 2018 19.02.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni plana nabavki za 2019 Dijelovi za lift 18.02.2019
Kabinet premijera Plan Javnih nabavki za 2019. godinu 18.02.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki J.U. Zavoda za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2019. godinu 15.02.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo 2019 Plan javnih nabavki 15.02.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019. godinu! 15.02.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Plan javnih nabavki Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu za 2019. godinu 14.02.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Plan nabavki 2019. godina 14.02.2019
JU OŠ "Osnovna muzička škola Mladen Pozajić" OMS MP Plan javnih nabavki za 2019. godinu 12.02.2019
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Plan nabavki 2019. 12.02.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" IV Izmjena plana nabavki za 2018.godinu 11.02.2019
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" IV IZMJENA PLANA JAVNIH NABAVKI 11.02.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan nabavki za 2019. godinu 11.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" PLAN JAVNIH NABAVKI 2019 08.02.2019
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Izmjene i dopune plana JN 2018 08.02.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u 2019. godini 08.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki DP 2019 08.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Izmjena plana nabavki MUP KS za 2018.g. 08.02.2019
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" javne nabavke 2018 07.02.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o donošenju Plana javnih nabavki Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2019 godinu. 07.02.2019
JU OŠ Isak Samokovlija PLAN NABAVKI ZA 2018 GODINU/- 06.02.2019
JU OŠ Isak Samokovlija PLAN JAVNIH NABAVKI 2017 GODINA,- 06.02.2019
Ministarstvo zdravstva PLAN NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO ZA 2019. GODINU 05.02.2019
Direkcija za robne rezerve KS Plan nabavki za 2019 DRR 05.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjene i dopune plana nabavki KJP ,,Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu 04.02.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Dopuna plana nabavki za 2018 godinu 04.02.2019
KJKP Gras d.o.o. LOT 3082A Servisiranje grafičkih mašina 01.02.2019
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan javnih nabavki za 2019 godinu 01.02.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Posebna odluka Ugovornog organa za 2019 31.01.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izmjena i dopuna privremenog Plana javnih nabavki KCUS-a za 2019.godinu 30.01.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Ažurirani tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2018. godine 30.01.2019
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Plana nabavki za 2019. godinu 24.01.2019
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o dopuni Plana nabavka prozora sa ugradnjom 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Privremenog plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za period 01.01. do 31.03.2019.g. 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Izmjene Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu - UP 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o Izmjeni Plana nabavki Uprave policije MUP-a KS za 2018. godinu 23.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Privremeni Plan nabavki Uprave policije MUP-a KS za period 01.01. do 31.03.2019. godine 23.01.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana javnih nabavki KSFS 2018 22.01.2019
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Plan javnih nabavki JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za period privremenog finansiranja 01.01. - 31.03.2019. godine 21.01.2019
Ministarstvo saobraćaja Izmjena privremenog plana JN 21.01.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Dopuna Plan_Nabavka 2 televizora za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo 19.01.2019