Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - usluge popravke mobilnog aparata 03.10.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka galanterije za potrebe KS 03.10.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" PLAN JAVNIH NABAVKI ČETVRTA IZMJENA 02.10.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo ODLUKA O IV. IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI JU ZAVODA ZA 2018 02.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Izmjena i dopuna Plana javnih nabavki SERDA za 2018. godinu 02.10.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka skidanje zemlje sa parkinga 01.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Posebna Odluka o dopuni Plana JN za 2018.godinu- Računarska oprema za provođenje Projekata NIHR Global Health Group i IMPULSE - donirana sredstva 01.10.2018
JU OŠ "Vladislav Skarić" I izmjene - Plan nabavki 2018 01.10.2018
JU Muzej Sarajeva PLAN NABAVKI JU MUZEJ SARAJEVA ZA 2018 28.09.2018
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Druga izmjena plana nabavki 2018 28.09.2018
JU Šumarski fakultet Druga dopuna plana Javnih nabavki Šumarski Fakultet 28.09.2018
JU Porodično savjetovalište PLAN NABAVKI ZA KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2017.GODINU 28.09.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-1459-1/16 26.09.2018
JU Pravni fakultet 01-186-2/16 26.09.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Dopuna Plana nabavki JUKCSR 2018 25.09.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Odluka o drugoj izmjeni i dopuni javnih nabavki za 2018. godinu 25.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Plan nabavki za 2018 god. 24.09.2018
JU Institut za istoriju Plan-izmjena 24.09.2018
JU Stomatološki fakultet Plan Javnih nabavki za 2018 godinu Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 24.09.2018
JU Institut za istoriju Plan nabavki- izmjena 24.09.2018
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2018 - MS 24.09.2018
JU Pravni fakultet 01-1459/16 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018. Odluka 21.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabavki Mašinski fakultet za 2018.g. 21.09.2018
JU Stomatološki fakultet Izmjena plana Javnih nabavki za 2017 01-3-4-22-2-17 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu. 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Izmjena i dopuna plana nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu 21.09.2018
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Plan nabavki Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu 21.09.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Plan javnih nabavki J.U. Zavod za sportsku medicinu KS za 2018. godinu 20.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka kataloga 20.09.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Plan javnih nabavki J.U. Zavod za sportsku medicinu KS za 2017. godinu 19.09.2018
JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn SSODD - Plan nabavki za 2017 god. 19.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Izmjena plana nabavki Mašinski fakultet Sarajevo za 2017.g. 19.09.2018
JU Mašinski fakultet UNSA Plan nabaviki Mašinski fakultet Sarajevo za 2017.g 19.09.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018_ Molerski radovi 19.09.2018
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Plan javnih nabavki 2018.-2020. 18.09.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Plan nabavki za 2018. godinu. 18.09.2018
Stručna služba Vlade PLAN NABAVKE ZA 2017.GOD. 18.09.2018
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Plan javnih nabavki 2015., 2016., 2017. 17.09.2018
Kabinet predsjed. i zamjenika predsjed. Skupštine KS Plan javnih nabavki za 2018.g. 17.09.2018
JU Gerontološki centar Plan nabavki KJU Gerontoloski centar Sarajevo za 2018. godinu 14.09.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" Plan javnih nabavki 2018 druga izmjena 14.09.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar druga izmjena plana nabavki za 2018 14.09.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki -2018 14.09.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ispravka Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 14.09.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana javnih nabavki škole. 13.09.2018
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki KJU „Odgojni centar Kantona Sarajevo“ za 2018. godinu 13.09.2018
JU Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Plan javnih nabavki FSK za 2018. godinu 13.09.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Izmjene Plana javnih nabavki za 2017. godinu 13.09.2018