Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana 22.06.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki za 2018.godinu 22.06.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu MKI 22.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2018- 21.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe Kantona Sarajevo 20.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog III dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 19.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - parking naljepnice 19.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 13.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018.godinu 11.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka i produženje licenci za Autocad MAP'' 11.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 6 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 5 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 4 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 3 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 2 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 1 08.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o izmjeni plana JN za 2018. 06.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU KJKP TOPLANE-SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 6. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 6. Izmjena Plana javnih nabavki 06.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Baždarenje vaga za potrebe JUDZKS 04.06.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 04.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 5. Izmjena i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 04.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 5. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 04.06.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Plan nabavki za 2o18 01.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU 01.06.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK 01.06.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna oprema 2018 31.05.2018
JU Šumarski fakultet Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema 31.05.2018
JU Šumarski fakultet Usluge održavnja i popravka programske podrške 2018 31.05.2018
JU Šumarski fakultet usluge kalibracije vaga - ponovljeni postupak 2018 31.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 29.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu 28.05.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene plana javnih nabavki za 2018. godinu 28.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izuzetim uslugama 28.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 5 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 24.05.2018
JU Šumarski fakultet Prva izmjena plana Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu 2018 23.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA JN 23_05_2018 23.05.2018
JU Gimnazija Dobrinja Prva izmjena Plana javnih nabavki za 2018. 23.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena plana nabavki za 2018 god, 22.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 Hemikalije 21.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 Kompjuterska oprema 21.05.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU 21.05.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Prva (I) izmjena i dopuna Plana nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2018. godinu 18.05.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena Plana nabavki za 2018.godinu MKI 18.05.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o drugoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 18.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 Laboratorijski pribor i posuđe 17.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 Laboratorijska oprema 17.05.2018
Ministarstvo saobraćaja Izmjena Plana JN 2018 17.05.2018