Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JU Srednja ugostiteljsko- turistička škola Sarajevo 28.02.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Plan javnih nabavki Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice KS 28.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu PLAN NABAVKI ROBA I USLUGA ZA 2017 GODINU 28.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o utvrđivanju Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 27.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu 27.02.2017
JU Srednja zubotehnička škola Plan javnih nabavki za 2017. godinu Srednja zubotehnička škola Sarajevo 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Rezervni dijelovi za kompjutersku opremu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Obezbjeđenje objekata (protivprovalno) 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka robe za bife u Zavodu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka goriva i maziva za 2017. godinu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ispitivanje i kontrola instalacija u Zavodu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Prevod Strategije razvoja KS 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža za 2017. godinu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Internet Zavoda i VPN konekcija 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Održavanje biro-tehničke opreme 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka higijenskog materijala za 2017. godinu 24.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Plan nabavki za 2017. godinu 1 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka održavanja vozila za 2017. godinu 24.02.2017
Ministarstvo pravde i uprave Plan nabavki Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo za 2017. godinu 24.02.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Microsoft licence 24.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Plan nabavki Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za 2017. godinu 23.02.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Plan Javnih nabavki za 2017. godinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 22.02.2017
Kabinet premijera Plan javnih nabavki za 2017. godinu 22.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja 2. Izmjena plana javnih nabavki za 2017. godinu 21.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017.-2 15.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 09.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2017.-1 03.02.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki Preduzeća za 2017. godinu 02.02.2017
Fond Memorijala Nabavka 500 (petstotina) inventurnih pločica 30.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. g. 27.01.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Plan nabavki ZIS za 2017. godinu 27.01.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Plan nabavki za 2017.godinu 24.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Plan javnih nabavki za 2017.godinu 24.01.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki Ministarstva za boračka pitanja za 2017 24.01.2017
Služba protokola Dopunjeni Plan nabavki Službe za protokol Kantona Sarajevo za 2017.g. 20.01.2017
Služba protokola Plan nabavki Službe za protokol za 2017. godinu 20.01.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo 16.01.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki ZIK za 2017.godinu 16.01.2017
Fond Memorijala PRIVREMENI PLAN NABAVKI Fonda memorijala za period od 01.01.-31.03. 2017 godine 13.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 2017. godina 13.01.2017
Ministarstvo zdravstva Plan nabavki Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2017. godinu 12.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Plana nabavki MUP-a Kantona Sarajevo 12.01.2017
Ministarstvo zdravstva Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo za 2016. godinu 12.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-7 27.12.2016
Ministarstvo privrede Izmjena i dopuna Plana nabavke Ministarstva privrede za 2016 godinu (druga) 16.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Korekcija plana nabavki za 2016. godinu 12.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Plan javnih nabavki 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-6 07.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka JN u Plan JN za 2016.-5 02.12.2016