Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izjeni dopuni odluke o Planu nabavki za 2018.g. 25.06.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" treća izmjena plana 22.06.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Druga izmjena plana javnih nabavki za 2018.godinu 22.06.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture III. Izmjena i dopuna Plana nabavki za 2018.godinu MKI 22.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2018- 21.06.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Dopuna Plana javnih nabavki za 2018. godinu - nabavka mašine za spiralni uvez za potrebe Kantona Sarajevo 20.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog III dopune plana javnih nabavki za 2018.g. 19.06.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o uvrštavanju postupka javne nabavke u Plan nabavki za 2018. godinu - parking naljepnice 19.06.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Treća izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 13.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana nabavki JU Srednjoškolski centar Hadžići za 2018.godinu 11.06.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka i produženje licenci za Autocad MAP'' 11.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 6 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 5 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 4 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 3 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 2 08.06.2018
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2018 - 1 08.06.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Odluka o izmjeni plana JN za 2018. 06.06.2018
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU KJKP TOPLANE-SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 6. Izmjena Plana javnih nabavki 06.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 6. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018 06.06.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Baždarenje vaga za potrebe JUDZKS 04.06.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Plan javnih nabavki Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu za 2018. godinu 04.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o 5. izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 04.06.2018
Ministarstvo za boračka pitanja 5. Izmjena i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu 04.06.2018
JU OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Plan nabavki za 2o18 01.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU 01.06.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o cetvrtoj (IV) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018.godinu ZIK 01.06.2018
JU Šumarski fakultet Nastavna oprema 2018 31.05.2018
JU Šumarski fakultet Usluge ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta sistema 31.05.2018
JU Šumarski fakultet Usluge održavnja i popravka programske podrške 2018 31.05.2018
JU Šumarski fakultet usluge kalibracije vaga - ponovljeni postupak 2018 31.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Druga izmjena i dopuna plana nabavki za 2018 godinu 29.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Plan javnih nabavki KCUS-a za 2018.godinu 28.05.2018
JU Fakultet zdravstvenih studija Izmjene plana javnih nabavki za 2018. godinu 28.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izuzetim uslugama 28.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 5 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dopuna plana 24.05.2018
JU Šumarski fakultet Prva izmjena plana Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu 2018 23.05.2018
JU Univerzitet u Sarajevu PRVA IZMJENA I DOPUNA PLANA JN 23_05_2018 23.05.2018
JU Gimnazija Dobrinja Prva izmjena Plana javnih nabavki za 2018. 23.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izmjena plana nabavki za 2018 god, 22.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 Hemikalije 21.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki 2018 Kompjuterska oprema 21.05.2018
JU OŠ Hadžići IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI JU OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI ZA 2018. GODINU 21.05.2018
JU OŠ "Hašim Spahić" Prva (I) izmjena i dopuna Plana nabavki JU OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš za 2018. godinu 18.05.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Izmjena Plana nabavki za 2018.godinu MKI 18.05.2018
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Odluka o drugoj izmjeni Plana javnih nabavki za 2018.godinu 18.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 Laboratorijski pribor i posuđe 17.05.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2018 Laboratorijska oprema 17.05.2018