Plan nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge štampanja 02-2-1-62-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge nadzora 02-2-1-71-2/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-3/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 02-2-1-148-1/17 19.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-1/16 19.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu 12.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Dopuna Plana JN SERDA d.o.o. za 2017. godinu juni 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana aparat za detekciju plina 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2017 LAPTOP rabljeni 07.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 Materijal za uređenje poslovnog prostora i sanacija vodovodne mreže 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana 2015-2017 god. Rabljeni računari 06.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni plana nabavki 2015-2017 Izrada zakonskih akta za implementaciju uvođenja autobusa na pogon prirodnim gasom 06.07.2017
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka materijala za realizaciju radionica 05.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odlukla o dopuni plana nabavki za 2017 i pokretanje postupka nabavke Nabavka pneumatika (guma) 04.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.g. 04.07.2017
KJKP Gras d.o.o. Odluka o dopuni rebalansa plana nabavki roba usluga i radova za 2015-2017 Komprimirani prirodni plin 30.06.2017
Služba za skupštinske poslove Izmjene Plana nabavki Službe za skupštinske poslove SKS 29.06.2017
KJKP Gras d.o.o. Rebalans plana 2016-2017 godina 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" IV Izmjene i dopune Plana nabavki za 2017 godinu 27.06.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o petoj (V) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu 23.06.2017
JU Srednjoškolski centar Vogošća Izmjena Plana javnih nabavki za 2017 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina hrane i pilote za potrebe vivarija 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-13/16 - Kupovina 500 komada papirnih fascikli 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-14/16 - Nabavka hemikalija za histotehnološku proceduru 22.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-2-1-6377-15/16 - Usluga interneta sa pristupnom brzinom do 50/10 Mbps 22.06.2017
Kabinet premijera Izmjene i dopune plana nabavki 22.06.2017
JU Djeca Sarajeva Plan javnih nabavki za 2017-tu godinu 15.06.2017
KJP ZOI 84 Druga izmjena Plana nabavki za 2017 godinu 14.06.2017
JU OŠ "Nafija Sarajlić" Plan javnih nabavki za 2017 godinu 13.06.2017
Ministarstvo zdravstva IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KS ZA 2017. GODINU 13.06.2017
JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo Plan nabavki za 2017 god. 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Nabavka silikonske žice za plombiranje '' 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. direktni sporazum '' Elektromaterijal za motorna vozila '' 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Opravka sistema za ubrizgavanje goriva '' 12.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Iznajmljivanje printera za printanje računa za potrošače ( 170.000,00 komada )'' 12.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka i tabelarni prikaz četvrte izmjene i dopune plana javnih nabavki 07.06.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune Plana javnih nabavki br 13-14-282-17 od 06.01.2017 07.06.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Plan nabavki za 2017. Srednja grafička škola 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena i dopuna Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Izmjena Plana nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Plan nabavki KJP "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 06.06.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu br. 02-3496/17 - Kupovina hemikalija, medicinskih sredstava i drugih sredstava za potrebe dijagnostičke djelatnosti i za nastavu 06.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. ''Opravka i ispitivanje kočionih i frikcionih elemenata '' 06.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Izmjena plana javnih nabavki za 2017. god. 3 06.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka računara, printera ( A3 i A4 ) i računarske opreme ( video top i ostalo ) 05.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Prečišćeni tekst 05.06.2017
KJKP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo Plan 05.06.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Plan nabavki za 2017. godine. 02.06.2017
JU Psihijatrijska bolnica KS OBJAVLJEN 01.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2017. 01.06.2017