Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 28973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prevoz i smještaj izvođača terenske nastave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.04.2019 7765,29 2MTravel d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4202478270000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za tertna vozila (kamione i prikolice) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2019 90877,02 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja sistema za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 6869,07 6453,95 MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe, čaja i šećera 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2018 1255,43 852,59 VISPAK d.d. Visoko
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor o pružanju usluga održavanja opreme-računari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 7020,00 7019,31 FIXIT d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Nafta i naftni derivati fcco skladište - 1105/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2019
JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu Plan nabavki 17.04.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge - usluga oglašavanja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.04.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju - Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2019 163683,00 163683,00 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Respirator sa monitorom, pokretni za djecu – 2 komada za potrebe Odjeljenja za pedijatriju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.02.2019 163683,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 1895,40 1895,34 NEZAVISNA NOVINSKA AGENCIJA ONASA
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Šestomjesečna pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije „ONASA“ iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2019 1895,40
JU Mašinski fakultet UNSA Telefonski kabal pljosnati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 25.01.2019 70,20 31.01.2019 70,20 70,20 Serdić d.o.o. Sarajevo 4200094970001
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 4680,00 4680,00 "INEL-MED" d.o.o. Mostar
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka fiberoptičkog kabla za endovaskularne operacije - 5 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4680,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga obrazovnog seminara za sekretara škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 180,00
JU Mašinski fakultet UNSA Elektro materijal MH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 354,57 01.02.2019 354,57 354,57 Credibil Company d.o.o Sarajevo 4200451080001
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za održavanje BV Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.01.2019 409,80 01.02.2019 409,80 409,80 INTER TEHNA d.o.o. Sarajevo 4201324770011
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka kancelarijskog materijala 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 622,66 622,66 R&S
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme -Trakaste zavjese Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1045,56 1045,56 Efekt komerc dizajn
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka materijala za tekuce odrzavanje zgrade 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 5000,00 5000,00 Penny plus doo
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka opreme televizor Ugovaranje i realizacija 02.04.2019 1499,00 1499,00 Domod doo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sondi/katetera i Solucija za ezofagealni PH metar ORION II MMS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 6430,32 DERBY TRADE d.o.o Brčko, 4600044980004
JU Mašinski fakultet UNSA Karta knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.01.2019 52,65 31.01.2019 52,65 52,65 OPTIGRAF d.o.o. Sarajevo 4200888930004
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Sanitarni pregled radnika 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 955,56 955,56 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn Nabavka usluga čišćenje dimnjaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 570,00 570,00 EKODIMNJAČAR
JU Univerzitet u Sarajevu Protokolarni pokloni (slike, reljefni odlivi, knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 2910,00 2910,00 Zemaljski muzej BiH, Zmaja od Bosne 3, 71000 SARAJEVO; ID broj: 4200395820005
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga najma pristupa internetu i usluga konekcije za on-line streaming Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 2572,36 2572,36 D.D. BH Telecom SARAJEVO, Franca Lehara 7, 71000 SARAJEVO, BiH; ID broj: 4200211100021
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka lož ulja za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.04.2019 67526,55 "HIFA" d.o.o. Tešanj
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije FSC certifikata - 1055/19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Pločice za doznaku, nadoznaku i otpremu sa pripadajućom opremom - 1001/19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.04.2019
Fond Memorijala Izvođenje radov a na izgradnji stražarske kućice u sklopu Memorijalnog kompleksa Kovači Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 18.03.2019 33462,63 18.04.2019 33462,63 33462,63 GROSS-COMP D.O.O.
JU Mašinski fakultet UNSA Potrošni materijal za 3 D printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 28.01.2019 258,63 28.01.2019 258,63 258,63 ENERGOTERM d.o.o. Brod 4403301860007
Fond Memorijala Izvođenje radova na izradi i postavljanju nišanna i spomenika za šehide Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.02.2019 21.02.2019 205598,58 09.04.2019 205598,58 205598,58 KLESAR D.O.O
JU Peta gimnazija USLUGE SUDIJA 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 72,00 26.03.2019 72,00 72,00 UDRUŽENJE KOŠARKAŠKIH SUDIJA I KOMESARA SARAJEVO, ID BROJ:4202606530001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge pregleda sredstava rada - 676/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 547,56 Maher d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izrada temelja za nišane i nadgorbne spomenike šehidima na mezarjima kojima upravlja KJKP Pokop Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 14.02.2019 19.02.2019 154434,03 03.04.2019 154434,03 154434,03 KJKP POKOP D.O.O.
JU Željeznički školski centar Sarajevo sredstva za čišćenje 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 6037,43 6037,43 NIVEX DOO
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Kamion kiper -nov - 979/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Kamion kiper - polovan - 979/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Terensko vozilo - 944/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.04.2019
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Usluge stručnog usavršavanja - Seminari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 119,99 119,99 "FEB" d.d. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Troškovi premije obaveznog osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija 22.04.2019 773,10 773,10
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Tehnički pregled fiskalne kase Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2019 76,05 76,05 "BTS COMPUTERS" d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Studentske, stručne i druge ekskurzije u organzaciji fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 2100,00 2100,00 Centrotrans eurolines d.d. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska motorna vozila - 3199/118 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2018 2328,30
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravaka i održavanja namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 4837,95 4837,95 Nenoline enterijeri d.o.o. Sarajevo
Kantonalni Stambeni fond Sarajevo Nabavka računarske i druge opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 11693,04 11693,04 "MOJIT" d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Alati za radionicu (bušilica, brusilica i sl) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 1633,71 1633,71 Unior tehna d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka robe police za stručna saradnike za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2019 1788,46
Ukupno po stranici 569.268,25 795.709,14 621.743,69