Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 25570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka LED panela (okrugli) 24W (8 komada) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 177,10 177,70 "Elektroled" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4202402610006
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka i montaža klima uređajaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 696,02 696,02 "Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka laserskog printera sa tonerom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 234,01 234,01 "Imtec" d.o.o. Ilijaš, ID broj: 4200918780045
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka i montaža projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 998,01 998,01 "R&S" d.o.o. Vogošća, ID broj: 4200056290005
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka školskog namještajaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5838,30 5838,30 "Đozo-comerc" d.o.o. Sarajevo, ID broj: 4200121290000
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Dopuna PLan_Nabavka 2 televizora za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Plan nabavki 27.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Dopuna plana_ Nabavka 1 kompjutera za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Plan nabavki 27.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Dopuna Plana_Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, a u cilju opremanja kabineta za direktora Zavoda Plan nabavki 27.12.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka 2 televizora za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 1499,94 1499,94 DOMOD D.O.O. SARAJEVO ID: 4201952400002
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka 1 kompjutera za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 27.12.2018 2024,10 2024,10 VANTA D.O.O. SARAJEVO ID: 4200374230003
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, a u cilju opremanja kabineta za direktora Zavoda Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 4627,00 4627,00
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka akumulatora za Citroen Berlingo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.12.2018 165,00
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Servisiranje bojlera i instalacije etažnog grijanja u poslovnici Vogošća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2018 1134,90
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Kancelarijski namještaj DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2018 7003,15 21.12.2018 7003,15 7003,15 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka BUSINESS BiH i BUSINESS EVROPA članstva u BIHAMK-u Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.10.2018 228,15
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka dnevne štampe (Oslobođenje i Dnevni avaz) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 1560,00 29.10.2018 1560,00 1560,00 IPRESS d.o.o. Široki Brijeg 4272369010004
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka 4 POS printera za blagajne u poslovnicama Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 1758,28 23.04.2018 1758,28 1758,28 Kamer Commerce d.o.o. 4200086440001
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka kablova i adapter Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 179,02
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Zdravstvene legitimacije za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija 16.02.2018 6762,60 23.02.2018 6762,60 6762,60 Svjetlost BH print d.o.o. Sarajevo
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komercijalnog oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 7020,00 22.02.2018 7020,00 JP Televizija Kantona Sarajevo
JU OŠ “Grbavica I” Molersko-farbarski radovi/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 5872,99 5872,99 ELING S d.o.o. 4200479090002
JU Centar "Vladimir Nazor" Materijal za čišćenje/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 1503,80 1503,80 ROBOT GENERAL TRADING CO d.o.o. 4200442090053
JU OŠ Šesta osnovna škola Sistematski pregled zaposlenika- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 1836,00 1836,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka kopir aparata / Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 1353,51 1353,51 IMTEC d.o.o. 4200918780053
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Nabavka 2 komada uređaja Cisco SG350X-24 24-port Gigabit Stackable Switch Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 2750,02 2750,02 General Engineering d.o.o. Sarajevo
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka računara* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 4811,92 4811,92 IMTEC DOO 4200918780053
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka interaktivne table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2018 4179,36 4179,36 IMTEC DOO 4200918780053
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo usluga izdavanja stručne ocjene na projekte DGM projekte priključaka sa aspekta zp i znr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 1684,80 2012,40 ZT Tehnozaštita d.o.o., 4200197270008, Sarajevo
JU OŠ Šesta osnovna škola Nabavka školskog namještaja/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2018 4500,00 4500,00 INTERLIGNUM d.o.o. 40008241000
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki SERDA d.o.o. Sarajevo za 2019. g. Plan nabavki 18.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za prihvat otpada namjenjenog za reciklažu - kontejner /Projekat u okviru Regionalnog centra za upravljanje otpadom/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 6528,60 26.09.2018 6528,60 6528,60 A.C.I. d.o.o. Sarajevo, 4201926310003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Tehničko-konsultantske usluge /Aplciranje na projekat IPA II / Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 2925,00 20.11.2018 2925,00 2925,00 Arcoing d.o.o. Sarajevo, 4200212840002
JU OŠ "Treća osnovna škola" sanacija mokrog čvora djelimična Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 3225,69 3225,69
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge rezanja zida Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 2340,00 12.11.2018 2340,00 1846,26 DIAMANT d.o.o. Kiseljak, 4236099830008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za naplatni centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 2423,07 22.11.2018 2423,07 2423,07 Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo, 4200270450001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature - godišnja pretplata na časopis „ZIPS 2019” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 500,00 500,00 Privredna Štampa Doo, lidža, 200088140005
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka stručne literature knjiga: „Priručnik o porezima i doprinosima za 2019. godinu” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 234,00 234,00 Fineks d.o.o. sarajevo, Novo Sarajevo, 4200034640002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugradnja industrijskog motora PAGASO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 1550,00 08.11.2018 1550,00 1550,00 Alu-Sar Sarajlić o.r. Srebrenik, 4310598790004
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka laminata Ugovaranje i realizacija 26.12.2018 26.12.2018 3387,13 07.01.2019 3387,13 3387,13 Lamper doo Sarajevo
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Radovi na objektu podrucne škole u Kamenici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 7000,00 7000,00 Fazum-Gradnja d.o.o Ilijaš, Sarajevo, ID broj: 4200347420003
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka knjiga 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 6990,10 6990,10 Svjetlost Sars, 4200191820006, Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu PRUŽANJE PODRŠKE ZA MREŽNE UREĐAJE Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.01.2019 13958,10
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Cerada za vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1209,80 1209,80 Cetex d.o.o., 4300040190005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Plastične tablice za označavanje interventnih ventila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 6891,40 6892,00 CMC Group d.o.o., 4200213810000, Ilijaš
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor UPS ON LINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 4621,50 4621,50 ENERGOINVEST SUE d.d., 4200420360006, Ilidža
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja smrtovnice za Begić Selmana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 220,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alat za autogeno zavarivanje če cijevi i fitinga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 6892,50 6892,50 Messer Tehnoplin, 4200350720000, Sarajevo
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka knjiga za biblioteku škole. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1116,74 1116,74 Avdić 3A d.o.o. ID:4200601070000
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka lektira za biblioteku škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2018 1116,74
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge registracije službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 10.01.2019 162,21 162,21 MUP KANTONA SARAJEVO, Sarajevo Centar, 4200220350006
Ukupno po stranici 60.259,74 126.688,65 119.503,71