Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku usluga"Smještaj studenata" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 2223,00 2223,00 Prenoćiste "Kod Keme" br.ID 4301193470003 Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.04.2019 161460,00 ALMY d.o.o. Zenica, 4218149030000
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos u školskoj 2018/2019. godini Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 518,31
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača za nabavku roba "Kuter kolica" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2019 2737,80 2737,80 KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO 4403208220006 Istočna Ilidža
JU Mašinski fakultet UNSA Materijal za izradu stolova DM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 181,48 07.05.2019 181,48 181,48 TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 4218057690003
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Security licence CISCO ISR1100 4P Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 810,81
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - juni 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka potrebnih lijekova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1521,00 27.05.2019 1521,00 1521,00 PZU MGM Apoteke Kakanj
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije-gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - maj 2019. Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2019 3148,48 3148,48 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola radni mantil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 204,75 204,75 Imsa d.o.o. Sarajevo ID 4202639890003
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ručni rezni i mejrni alat 19 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.03.2019 35080,10 35080,10 Inter Com d.o.o., Zenica
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ručni rezni alat 19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.02.2019 35080,10
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6836,89 6836,89 Lala i Laćo d.o.o. Bijeljina, 1.Maj 14, ID: 4400304760004
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto-dijelova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019 8170,11
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluge iznajmljivanja prostora za smještaj repetitora i linkovskih uređaja sa pripadajućom opremom i održavanja radio komunikacijske i informacijske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.06.2019 19656,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Transport novca iz Centra za komunalne usluge Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 2948,40 1708,20 Securitas d.o.o., 4227417480004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz gotovine do ban Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.07.2018 7020,00 4680,00 Securitas d.o.o., 422741780004, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prijevoz gotovine do banke Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2018 21060,00
JU Gimnazija Dobrinja popravak školskog zvona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 163,80 163,80 ČIP-SISTEMI 4200104280009
JU Gimnazija Dobrinja hrana i piće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2019 24,60 24,60 MA-PRO IDB 4202413810007
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održavanja hig. u PTO Butile Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.09.2019 47870,00 35903,00 Atalian global service BH d.o.o., Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge čiščenja i održav. higijene u PTO Butila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.07.2018 95741,00
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo CNG punionica postrojenje za komp. prirodnog gasa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.01.2019 1506329,00 1514380,10 Unis Fagas d.o.o., 200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo CNG punionica za komp. prir. gasa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.10.2018 1506329,00
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka instrumenata i oporeme MT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 29.03.2019 1307,15 17.04.2019 1307,15 1307,15 Architektengruppe S71 D.o.o Sarajevo 4200630920004
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS NABAVKA ROBE - Fridge tag 2 (mjerna oprema) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo ZZJZKS UGOVOR ZA NABAVKU USLUGE POPRAVKE I PUŠTANJA U RAD GASNOG HROMATOGRAFA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 4679,57 "MEDA" d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Medicinske zavjese - Poništeni postupak 2018 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.07.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pretplati na dnevni list Oslobođenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2019 180,00
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje knjige AM,MČ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 22.03.2019 1602,90 28.03.2019 1602,90 1602,90 PENTAGRAM d.o.o. Sarajevo 4201407550005
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga pretplate za dnevni list Dnevni avaz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2019 181,00
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Medicinske zavjese 2018 - poništeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Izmjena plana JN 2019 Plan nabavki 10.05.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.8 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.03.2019 165091,45 Sanitaria Dental d.o.o. Mostar
JU Mašinski fakultet UNSA Tabla piši briši, spužva za magnetnu tablu HB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 12.04.2019 103,66 23.04.2019 103,66 103,66 T.R.OFFICE SHOP Sarajevo 4302229620003
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.7 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 18338,12 Sanitaria Dental d.o.o. Mostar
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.6 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 31124,19 Sanitaria Dental d.o.o. Mostar
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.5 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 46415,25 Dental Grupa d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.4 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 48922,63 Sanitaria Dental d.o.o. Mostar
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.3 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 44389,80 Dental Grupa d.o.o. Sarajevo
JU Fakultet zdravstvenih studija Prva nadzorna provjera sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1601,82 "Bureau Veritas Croatia" d.o.o. ID: 82798532151
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.2 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 28204,54 Sanitaria Dental d.o.o. Mostar
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka školski knjiga MP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 1994,85 1994,85 Lijepa riječ d.o.o. Tuzla
JU Stomatološki fakultet Nabavka stomatološkog potrošnog materijala - LOT.1 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2019 44893,31 Sanitaria Dental d.o.o. Mostar
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka knjiga za školsku biblioteku MP Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2019 1994,85
JU Mašinski fakultet UNSA Štampanje zbirke zadataka NH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 1635,00 17.04.2019 1635,00 1635,00 Štamparija Fojnica 4236045660000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alatnih mašina 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.05.2019 12870,00 12870,00 Inter-Com d.o.o. Zenica, ID 4218087760006
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Nabavka i isporuka vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavi postupka javne nabavke personalnih kompjutera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.06.2019
Ukupno po stranici 1.696.072,37 2.232.029,72 1.629.412,94