Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 28973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalni sud u Sarajevu NAbavka robe police za stručna saradnike za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2019 1788,46
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 2690,00 16.04.2019 2690,00 2690,00 Ena doo Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Tokarska obrada metala - 3198/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 6844,50 Forester d.o.o. Sarajevo
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe na ime reprezentacije za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2019 260,00 TR.Cvjećera Grbavica
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Sadnice lipe (Tilia s.p.) - 422/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 5265,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Sadnice smrče (Picea abies) - 422/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019 129870,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Sadnice crnog bora (Pinus nigra) - 422/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Sadnice bijelog bora (Pinus silvestris) - 422/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.03.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskih reagenasa za aparat Erba XL 200 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 3861,00 11.04.2019 3861,00 3861,00 Berg doo Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja vozila Kombi VW T u garantnom roku - 929/19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja vozila Dacia Duster u garantnom roku - 928/19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 17.04.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 3. Kameni agregati - 420/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.04.2019 40859,91 Kimeel d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Lot 1. Građevinski materijali i alati - 420/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.04.2019 109764,56 Senigor d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Javna nabavka za pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja BiH odobrenih na teret Budžeta Kantona Sarajevo za 2011. i 2012. godinu koje su bile plasirane putem Balkan Investment Bank ad Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.04.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga inventarizacije gljiva na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2019 4000,00
JU Građevinski fakultet UNSA Razni građevinski radovi-hitne popravke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 6268,16 6268,16 Hidroinvest d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge na području istrživanja i razvoja i s tim povezane usluge savjetovanja, kalibracija, servisiranje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 5740,00 5740,00 ZAG, Ljubljana, Slovenija
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 2948,40 2948,40 Temos d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge fotokopiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 7020,00 7020,00 Vegos d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Računovodstvene usluge 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 7020,00 7020,00 Tonto, Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Pravne usluge 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 7020,00 7020,00 Imamović Amila, Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge vremenskog zakupa računala/printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 2486,25 2486,25 Vegos d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 6963,84 6963,84 Eurobit d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge popravaka i održavanja osobnih računala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 5850,00 5850,00 Kamer commerce d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Usluge instaliranja računala i uredske opreme 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 4258,80 4258,80 Vegos d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Razni elektr-kablovi, osigurači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 4091,54 4091,54 M-electr.d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Razni elektro-kablovi, osigurači (električni aparati za uključivanje/isključivanje ili zaštitu električnih strujnih krugova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 2691,00 2691,00 Network d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Slavine, pipci, ventili i slične naprave (popravka mašinskih i vodovodnih instalacija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 5724,23 5724,23 Unilab d.o.o. Sarajevo
JU Građevinski fakultet UNSA Toner za laserske pisače/faksimil uređaje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1851,38 1851,38 Ecoton d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge hostinga, održavanja i ažuriranja web stranice 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1404,00 1404,00 "24/7 Creative" doo Sarajevo , 4201191360001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat 19-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge prevoza učenika na relaciji Đurđevik -Sarajevo-Đurđevik 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 100,00 100,00 "Mehiks" doo, Živinice, 4209889590000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za "Poruka sebi" -Zbirka ilustrovanih citata Alija Izetbegović (bosanski jezik) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 80,00 80,00 Nacionalan i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge noćenja sa doručkom za 3 (tri) osobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 321,00 321,00 "Seed" doo - Sanski Most , Hotel Sana, 4263135110073
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 637,78 637,78 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga instalacije operativnog sistema sa dodatnim programima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 58,50 58,50 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera Ink jet F6U66AE No 302 black 7 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 229,32 229,32 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge servisiranja računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 105,30 105,30 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka printera HP PageWide Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 912,60 912,60 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 410,00 410,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za "Alija Izetbegović- kratka biografija" Faris Nanić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 80,00 80,00 Nacionalan i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja karata (ulaznica) za potrebe JU Muzeja od 1 (jednu) KM i 3 (tri) KM, u tiražu od po 500 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 99,45 99,45 "Planjax komerc" doo, Tešanj, 4218427610004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za Biografiju Alija Izetbegović na turskom jeziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 80,00 80,00 Nacionalan i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka poklona -suvenira sa logom Muzeja za Dan nezavisnosti 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 1098,05 1098,05 "MURIX" doo, Jelah -Tešanj, 4218625330009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka poklona -suvenira sa logom Muzeja za Dan nezavisnosti 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1057,68 1057,68 "F&F" doo, Tešanj 4218385190000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga štampanja fotografija na kapalineu za potrebe izložbe u Općini Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 273,78 273,78 "Samas" doo Sarajevo, 4200111220003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kapalineu za potrebe izložbe 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 280,04 280,04 "Samas" doo Sarajevo, 4200111220003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGOVIC.BA) 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu - UTIC, Sarajevo, 4200494560007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za održavanje i čišćenje 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 94,10 94,10 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja i servisiranja sistema za dojavu požara (dva puta godišnje) Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 514,80 0,00 Vatrosistemi d.o.o., Sarajevo Novi Grad, 4200117260007
Ukupno po stranici 147.734,46 241.947,97 83.964,20