Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 25570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge tehničkog pregleda službenog vozila Škoda Octavia Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 86,83 86,83 REGOS TIM d.o.o. Sarajevo, Sarajevo Novi Grad, 4200976120004
JU OŠ "Vladislav Skarić" Ugovaranje-lož ulje Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 53969,21 53969,01 "HIFA PETROL" d.o.o. Sarajevo 4200999090005
JU OŠ "Vladislav Skarić" Pokretanje postupka - lož ulje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.11.2018 53969,21
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 775,30 775,30 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 269,46 269,46 Farb-Ex d.o.o. Sarajevo, ID 4200147840008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka brusilice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 287,41 287,41 Welller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sanitarna galanterija za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 3235,00 3044,40 Luk d.o.o., 4200441950008, Sarajevo
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vatrogasnih aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 128,00 149,76 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Centar "Vladimir Nazor" Radovi na rekonstrukciji predulaza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 1801,80 1801,80 HENING BAU 4218955980000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 582,66 582,66 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Centar "Vladimir Nazor" Hrana za projekat žene diplomatskog kora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 3100,00 3100,00 Panera melius d.o.o. 4202044350005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada elaborata o izmjeni režima saobraćaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 5148,00 5148,00 Kvadrat d.o.o., 4200640480002, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo LJekarski pregled radnika raspoređenih na poslove sa posebnim uslovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 6949,80 6949,80 Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, 4200187710000, Sarajevo
JU Centar "Vladimir Nazor" Iftar za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 1320,00 1320,00 MRKULIĆ KOMPANY d.o.o. 4200673570007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka grafičkih tableta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 1068,00 1068,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Centar "Vladimir Nazor" Kancelarijska oprema * Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 4024,74 4024,74 FEF EXPORT IMPORT d.o.o. 4200160190004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 645,90 645,90 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Svjetleće reklame za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 5569,20 5569,20 Neon Desing d.o.o., 4300049220004, Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Proširenje vatrodojavnog sistema u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 5694,39 5694,39 "SUPERNOVA" d.o.o. Zavidovići
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski namjestaj za CZK Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 6926,40 6926,40 INEA
JU Centar "Vladimir Nazor" Molersko-farbarski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 1710,07 1710,07 "DADO" obrtnička djelatnost 4319100560004
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servis viljuskara 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1579,50 1579,50 IBR Servis, 4302982500002, Sarajevo
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot5-5 kardioloških stolica-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 3685,50 EMEDING d.o.o. ID:4200934120004
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot5-5 kardioloških stolica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 3685,50
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot4-5 glavnih samoutovarnih kolica-UGOVOR Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 114075,00 INEL BH d.o.o. ID: 4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema Lot4- 5 Glavnih samoutovarnih kolica Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 114075,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 16450,00 16450,00 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o javnoj nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci teleskopskih ogledala za KDZ pregled - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1770,02 1770,02 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3744,00 3744,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka originalnih tonera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6000,00 6000,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vizira za kacige - UP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 7014,15 7014,15 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisa i zamjene aku baterija UPS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4130,10 4130,10 ENERGOINVEST-SUE Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci gas maski sa filterom UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 184262,36 184262,36 KM TRADE d.o.o. Visoko
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavki armirano betonskih kanalizacionih cijevi i cesmi od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2019 45292,80 45292,80 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor - nabavka originalnih tonera - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 6000,00 6000,00 CROBOX d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci teleskopskih ogledala za KDZ pregled - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 1770,02 1770,02 Architektengruppe S71 d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci modula za nadogradnju sistemskih jedinica Traffistar SR 520 - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 31122,00 31122,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 1936,00 1936,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci baterijskih uložaka UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 16450,00 16450,00 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci modula za nadogradnju sistemskih jedinica Traffistar SR 520 - UP Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 31122,00 31122,00 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci usluga servisa i zamjene aku baterija UPS sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 4130,10 4130,10 ENERGOINVEST-SUE Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci meta i kartonskih podloga za mete - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 3744,00 3744,00 Štamparija Fojnica d.d. Fojnica
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci gas maski sa filterom UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 184262,36 184262,36 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o pružanju usluga sanitetskog osiguranja - UP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum o javnoj nabavci baterijskih uložaka Ugovaranje i realizacija 31.12.2018 ROBERTS PLUS d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci vizira za kacige - UP Ugovaranje i realizacija 25.12.2018 7014,15 7014,15 KM TRADE d.o.o. Visoko
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor o nabavci dijelova uniforme za UN mirovnu misiju Ugovaranje i realizacija 28.12.2018 1936,00 1936,00 KM TRADE d.o.o. Visoko
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 150/18 - Nabavka, izvođenje i puštanje u rad vodozahvata Konaci 1 i Konaci 2 na izvorištu Bačevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJP ZOI 84 Nabavka led ekrana. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2018 114601,50 114601,50 Imtec d.o.o.Sarajevo
Ukupno po stranici 171.729,71 895.383,73 777.454,19