Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 28973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka majica kratki rukav sa logom 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1170,00 1170,00 OD "Klupko", Sarajevo, 4303093830013
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja kataloga "Mladi ljiljani 5" u tiražu od 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1526,85 1526,85 "Dobra knjiga" doo Sarajevo, 4201126620004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu za potrebe škole - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 3420,13 3420,13 SVJETLOST SARS d.d., SARAJEVO, 4200191820006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za catering na manifestaciji povodom Dana nezavisnosti 1 mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 116,08 116,08 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2019. godinu za potrebe škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 3420,13
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja karata (ulaznica) za potrebe JU Muzeja od 1 (jednu) KM i 3 (tri) KM, u tiražu od po 2500 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 494,32 494,32 "Planjax komerc" doo, Tešanj, 4218427610004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kompjuterske opreme za 2019. godinu-ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 5220,95 5220,95 IMTEC d.o.o., Sarajevo, 4200918780045
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kompjuterske opreme za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.04.2019 5220,95
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Tehničar mehatronike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2019 973,17
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje Mašinski tehničar - izborno područje primjenjena informatika i računarstvo Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2019 129,80
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka svjetiljki i rasvjetne opreme za Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 572,30 572,30 Trgovina elektromaterijalom "Elektro light" s.p., Istočno Sarajevo, 4510643300004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za radioničke/laboratorijske vježbe za zanimanje optičar Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019 702,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga ispitivanja ispravnosti sistema vatrodojave sa pripadajućim detektorima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2019 175,50
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga štampanja zahvalnica za manifestaciju 1. Mart Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 192,82 192,82 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opremanje svlačionica u fiskulturnoj sali Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2019 490,20
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera Ink jet F6U66AE No 302 black 3 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 98,28 98,28 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga obuke radnika iz oblasti zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.01.2019 356,85
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Objava Javnog oglasa u "Dnevnom listu" na dan 14.02. 2019. godine na 1/4 A stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 292,50 292,50 "DL Trgovina" doo, Mostar, 4227737630004
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opravku i održavanje objekta - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 2948,00 2948,00 PENNY PLUS d.o.o.,Sarajevo, 4200162210002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Naknada za pružanje pravnih usluga -autorska prava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 500,00 500,00 ADVOKAT Haračić Rašid, Sarajevo, 4303141580008
JU Veterinarski fakultet UNSA Ugovor za javnu nabavku roba-Digitalna vaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 3861,00 3861,00 APICAL DOO 4201024380009 Novo Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za opravku i održavanje objekta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 2948,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za održavanje objekta cca.5m2 stakla debljine 4 mm sa uslugom brušenja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.03.2019 164,26
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka razne kancelarijske opreme i potrepština Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4095,00 16.04.2019 4095,00 4095,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ramova za zahvalnice 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2019 745,00 745,00 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka laboratorijskog hematološkog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 900,00 12.04.2019 1053,00 1053,00 Diamedic doo Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2019 292,50
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Plan javnih nabavki za 2019 g Plan nabavki 15.04.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ručnog alata za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 69,75 69,75 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka zastave Francuske dimenzija 200x100 cm i stolne zastavice sa PVC postoljem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 95,94
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka naljepnica za salu dimenzija 80x80 cm kom.2 i dimenzija 50x50 cm. kom. 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019 90,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka lamperije 1 m2, osnovne boje za drvo 0,75 l, rezne ploče 1 kom. i brusni disk kom 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019 29,30
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka ventil/regulator pritiska plina za propan/butan bocu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 13,90
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom ruža za podjelu radnicama škole u povodu 8. marta - međunarodnog Dana žena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2019 100,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2018-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 7020,00 7020,00 Recons doo Sarajevo ID:4201913250001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Revizija finansijskih izvještaja za 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.02.2019 7020,00
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka vodomaterijala za potrebe zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 1685,35
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka vodomaterijala za potrebe zavoda-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1685,35 1685,35 Bisernica doo Sarajevo ID:4200306740001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za potrebe zavoda-Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 542,20 542,20 Bisernica doo Sarajevo ID:4200306740001
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za potrebe zavoda Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 542,20
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka goriva Lot1-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 264806,10 264806,10 Hifa petrol doo Sarajevo ID:4200999090005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Nabavka goriva Lot1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2018 264806,10
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lo2-Benzin-Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 8194,68 9164,68 Hifa petrol doo Sarajevo ID:4200999090005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lo2-Benzin Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2018 8194,68
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge popravak varata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.12.2018 409,50
Ukupno po stranici 302.855,53 309.582,31 310.552,31