Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 22910
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Peta gimnazija NABAVKA MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 4496,19 14.11.2018 4496,19 4496,19 NIVEX D.O.O. SARAJEVO, ID BROJ:4200298620000
JU Željeznički školski centar Sarajevo utrošena vodae Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 14.11.2018 219,10 219,10 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Laboratorijskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.11.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pregleda radnika i ambulanta - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti- Ugovaranje i realizacija 16.04.2018 56394,00 JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, 4200298890007
JU Željeznički školski centar Sarajevo gas 10 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 4486,49 4486,49 KJKP SARAJEVOGAS
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 10 dom Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.11.2018 1272,39 1272,39 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pregleda radnika i ambulanta - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti Pokretanje i tok postupka 23.02.2018 56394,00
JU Željeznički školski centar Sarajevo struja 10 škola Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 12.11.2018 1362,97 1362,97 ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Advokatske usluge - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti- Ugovaranje i realizacija 02.04.2018 17550,00 Advokatska kancelarija Nermin Vila iz Sarajeva, 4302209940001
Fond Memorijala Izgradnja nadstrešice ispred upravne zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 31.10.2018 7014,74 13.11.2018 7014,74 7014,74 NERIMARI D.O.O.
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za JU NPS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 13.02.2018 5473,50 13.02.2018 5473,50 5473,50 HOTEL GRAND 4200354120007
Fond Memorijala Nabavka službenog vozila-viša klasa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.07.2018 05.10.2018 60366,70 06.11.2018 60366,70 60366,70 TRIAB D.O.O.
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Advokatske usluge - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti Pokretanje i tok postupka 23.02.2018 17550,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 4682,00 4682,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za potrebe Pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 100,00 12.02.2018 100,00 100,00 KJKP PARK 4200258320003
JU Stomatološki fakultet Ugovor o nabavci anestetika 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2018 12338,23 Krajinagroup d.o.o. Banja Luka 4403661990009
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 4682,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za potrebe Pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 888,98 08.02.2018 888,98 888,98 CONTI PRO 4201189460007
Fond Memorijala Nabavka zastava i amblema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2018 18.09.2018 10530,00 02.11.2018 10530,00 10530,00 HIDEX D.O.O
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scene JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 1148,50 08.02.2018 1148,50 1148,50 CONTI PRO 4201189460007
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka adaptera i USB kablova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018 252,60
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Tehnički pregled vozila br. 61-18-P Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 14.11.2018 50483,16
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe za LOT 2 - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.11.2018 5900,00 5900,00 Network I d.o.o., Poporučnika Smajića 26, 76300 Bijeljina, ID: 4402199430004
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.06.2018 12338,23
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare za potrebe JU NPS 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2018 1130,70 08.02.2018 1130,70 1130,70 SVJETLOSTKOMERC 4200177160001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluga-obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 70,20 70,20 DERATIZER d.o.o.
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 4,00 4,00 SARAJEVO OSIGURANJE 4200326930001
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijla za praktičnu nastavu za zanimanje Insalater centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 107,07
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki - II Plan nabavki 03.10.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki -I Plan nabavki 03.09.2018
JU Narodno pozorište Sarajevo PLAN JAVNE NABAVKE ZA 2018.godinu Plan nabavki 27.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 ( deset)parametara - Okvirni sporazum Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.10.2018 6552,00 SEMIKEM d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala i pribora za održavanje instalacija centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2018 184,20
JU OŠ "Skender Kulenović" Usluge prevoza učenika.* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1462,50 1462,50 HUKIĆ TURS d.o.o. 4200323590005
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba za potrebe EKO sekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 162,20
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Testovi na droge sa 10 ( deset)parametara Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.09.2018 6552,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikroskop za patologiju – 1 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.11.2018 29250,00 "SEDŽAN-INGENERING" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mikroskop za patologiju – 1 komad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2018 29250,00
KJP ZOI 84 Peta izmjena plana Plan nabavki 02.10.2018
KJP ZOI 84 Usluge prevoza polaznika ski škole i uposlenika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.11.2018
JU OŠ "Peta osnovna škola" Školski namještaj* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 3767,40 3767,40 INGRAT doo 4209355020003
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog putničkog motornog vozila za potrebe SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 45627,44 Porsche BH d.o.o. Sarajevo 4201887660000
KJP ZOI 84 Nabavka svjetlosnih kupola za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 1755,00 1755,00 AKRIPOL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i rezervni dijelovi za rad.sist. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.07.2018 15150,33 15150,00 Mibo Komunikacije d.o.o., 4200470540005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i rez.dij. za radio sist. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2018 15150,33
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" VIII Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 08.11.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka za pružanje hotelskih i ugostiteljskih usluga za 2018. godinu - Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 500,00 500,00 Izvor Bosne d.o.o. Sarajevo
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o edukaciju državnog službenika na temu: Obaveze računovođa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 100,00 100,00 ,,Revicon“ d.o.o. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku motokultivatora ZPPKS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.11.2018 3576,69
JU Zaštićena prirodna područja KS Ugovor o nabavci i isporuci motokultivatora ZPPKS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 3576,69 BOSŠUMČAJ d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 287.831,79 303.170,05 131.881,36