Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 27739
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Gimnazija Obala Usluge reprezentacije GO 2108 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2018 1500,00
JU Gimnazija Obala Ugovor za rekonstrukciju parketa Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.12.2018 5993,91 5993,91 LIBRAG doo Sarajevo
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka rezne brusilice sa rezervnom reznom pločom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 484,03
JU Gimnazija Obala Rekonstrukcija parketa GO 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.11.2018 5993,91
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za školske potrebe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25,10
JU Gimnazija Obala Ugovor za ugradnju plinskog bloka - multibloka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 2626,03 2626,03 "ELKOMONT" doo Sarajevo
JU Gimnazija Obala Ugradnja plinskog bloka - multibloka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.11.2018 2626,03
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku knjiga za dvojezicnu nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 6987,56 6987,56 "BUYBOOK" d.o.o. Sarajevo
JU Gimnazija Obala Nabavka knjiga za dvojezicnu nastavu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.10.2018 6987,56
JU Gimnazija Obala Ugovor za izradu glavnog projekta za sanaciju krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 5950,00 5950,00 Arhitektonska agencija "MEGARON" Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 7. Usluge održavanja programskog rješenja - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019 6318,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 6. Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019 210,60
JU Gimnazija Obala Izrada glavnog projekta za sanaciju krova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018 5950,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 5. Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019 3668,18
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku stolova za sastanke i mobilnih stolova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 3474,90 3474,90 "R&S" doo Vogošća
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge održavanja-Antivirus - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019 386,10
JU Gimnazija Obala Nabavka stolova za sastanke i mobilnih stolova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018 3474,90
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge za produženi pristup - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019 280,80
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku projektora GO 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 1942,20 1942,20 "R&S" doo Vogošća
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge godišnjeg održavanja naziva - domena - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka projektora GO 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018 1942,20
JU Gimnazija Obala Ugovor za nabavku školskih stolova, stolica i tabli Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 3433,95 3433,95 "R&S" doo Vogošća
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge web hostinga - 3249/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.02.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka školskih stolova, stolica i tabli Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2018 3433,95
JU Gimnazija Obala Druga izmjena Plana nabavki GO Plan nabavki 15.10.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o isporuci robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija- Lot1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 71181,75 "ENA" d.o.o. Sarajevo, ID:4200037070002
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke robe za potrebe mikrobiološkog i hemijskog laboratorija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.01.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Stolarija i materijali za stolariju - 420/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Kameni agregati - 420/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Boje, lakovi i ljepila - 420/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1.Građevinski materijali i alati - 420/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.02.2019 109764,56
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge transporta animala - 458/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.03.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge dopreme vode cisternom - 458/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.03.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge transporta drvnih sortimenata - 458/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.03.2019
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Usluge transporta nasipnog materijala - 458/19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.03.2019
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za 2019.godinu Plan nabavki 18.03.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga štampanja kompletnog materijala za potrebe Ugovornog organa za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga rezervacije, obezbjeđivanja i isporuke avionskih karata vazduhoplovnih prevoznika (redovnih), po najpovoljnijim uslovima na tržištu za JU „ MESS-Međunarodni tetarski festival-Scena MESS“ za kalendarsku 2019. godinu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Plan nabavki JU "MES-Međunarodni teatarski festival-Scena MESS" za 2019. godinu Plan nabavki 25.02.2019
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo nabavka usluga pružanja revizije finansijskih izvještaja za 2018. godinu J.U. Zavod za sportsku medicinu KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 2925,00 2925,00 REVIK d.o.o. Sarajevo; ID: 4200002790002
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVORSIGURNOSNI ORMARI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 6537,00 PRINM INVEST
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora SIGURNOSNI ORMARI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -NABAVKA ARHIVSIH ORMARA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR SERVIS VIDEO NADZORA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora SERVIS VIDEO NADZORA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju SERVIS VIDEO NADZORA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR TONERI FRANEX Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2019 7020,00
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Potrošni materijal za Motorne pile, čistače šikara i tračnu pilu HTP - 3248/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.03.2019
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora TONERI Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.02.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka guma za službena vouila SERDA d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 5496,00 CONNECTA d.o.o. Sarajevo 4201473260000
Ukupno po stranici 167.085,92 116.548,30 33.333,55