Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 25437
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka i ugradnja materijala za popravku plinskog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1470,00 1470,00 OD Supervod 4303110780009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručna liter i strucno obrazovanje REC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 3510,00 5627,00 REC d.o.o., 4200545220001, Sarajevo
JU OŠ "Peta osnovna škola" Sistematski pregled uposlenika< Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2907,00 2907,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Namještaj za kabinet informatike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 3001,05 3001,05 TOP SPORT d.o.o. 4402708410000
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Sistematski pregled zaposlenika< Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 1859,00 1859,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka svjetlosnih mikroskopa za potrebe OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018 136427,69
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja,. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.12.2018 7960,89 7960,89 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja, Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2018 7960,89
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 136/18 - Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2019 130000,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 49800,00 49800,00 GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. 4202184950002
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2018 49800,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 37791,00 37791,00 AB NERETVA d.o.o. 4227088300008
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2018 37791,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laptopa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 5412,06 5412,06 At Store d.o.o. Sarajevo, ID 4201813620006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB8 - Izvorište Bačevo; bunar SKB3 - Izvorište Sokolovići; bunar SKB4 - Izvorište Sokolovići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka terenskih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 129960,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Biomikroskopa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cateringa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1200,00 1200,00 Arka Sarajevo, ID 4201680560005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB12 - Izvorište Bačevo; bunar SKB5 - Izvorište Sokolovići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka valjaka za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 2160,00 2160,00 Facta d.o.o. Sarajevo, ID 4200962170009
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolor doppler ultrazvučni aparat sa kardiološkom sondom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Autokeratorefraktometra Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja/. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2018 16011,45 16011,45 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar AB - Izvorište Bačevo; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Skenderija; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Lukavac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Indukcionog aparata za ljevanje metala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2018 16011,45
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka i ugradnja prozora Pokretanje i tok postupka 05.12.2018 10317,79 28.12.2018 10317,79 10317,79 ELOX-BH DOO iz Sarajeva ID:4201056660003
JU OŠ "Fatima Gunić" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku školskog namještaja. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.12.2018 24196,77 24196,77 DERBY TRADE d.o.o. 4600044980004
JU OŠ "Fatima Gunić" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku školskog namještaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2018 24196,77
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.11.2018 30992,77 30992,77 TPDC Sarajevo d.d. 4200115050005
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.11.2018 30992,77
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka VPS servera i usluge održavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.12.2018 68796,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka sitnog potrošnog materijala za potrebe organa KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 22.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka telefonskog aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 338,13
Stručna služba za zajedničke poslove Hidroizolacija i priprema arhovske prostorije za montažu arhivskih polica u centralnoj zgradi KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 10.09.2018 6696,14
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke mobilnog aparata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 170,00 170,00
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga osiguranja zaposlenika od posljedice nesretnog slučaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1544,40 TRIGLAV OSIGURANJE D.D. 4200247470020 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku toplovodnog kotla i plamenika/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2018 9991,80 9991,80 ITG d.o.o. 4200071680006
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku toplovodnog kotla i plamenika Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 9991,80
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva i maziva za službena vozila SERDA Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 3429,56 HIFA PETROL DOO SARAJEVO 4200999090005
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oglašavan na RT Vogošća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 3510,00 3218,00 JP RTV Vogošća
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova za sanaciju mokrih čvorova/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2018 11530,35 11530,35 COSPEX d.o.o. 4218991860002
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova za sanaciju mokrih čvorova Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 11530,35
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme/ Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.11.2018 18171,27 18171,27 PRINTEX d.o.o. 4200597450005
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.09.2018 18171,27
JU Željeznički školski centar Sarajevo dostava pošte Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 20.12.2018 63,30 63,30 JP BH POŠTA DOO SARAJEVO
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nastavna oprema I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 3466,13 3466,13 "INTERCOMP" D.O.O VISOKO ID 4218100820002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 3466,13
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na izgr.prostorije u školi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 3198,94 3198,94 "ILMEX" ILIJAŠ ID 4302375590002
Ukupno po stranici 685.413,91 260.699,80 250.516,57