Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 22690
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Šumarski fakultet III dopuna plana javnih nabavki Šumarski Fakultet Plan nabavki 08.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 636/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 231,43 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Ugradenja protivprovalnog alarmnog sistema. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 3822,72 3794,92 Gama AA Security
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 635/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 6342,57 Olympus BH doo, Sarajevo, 4200882490002
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Nabavka školski ruksaka sa priborom za prvaćiče školsku 2018/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 3372,85 3372,85 Avdić 3A d.o.o. ID:4200601070000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 634/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 792,91 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005S
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Sanitetski materijal 633/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 286,65 Globex doo, Zenica, 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 632/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 153,86 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 631/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 153,86 PHOENIX PHARMA doo, Bijeljina, 4400375940003
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 630/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 3334,50 ADRIALINE doo, Banja Luka, 4403262430008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka utičnice i utikačča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 8,80 8,80 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2018 59,00 59,00 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabaavka aparata za zavarivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 136,70 136,70 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 629/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 798,41 CO.MEDPROM doo, Banja Luka, 4400878930005
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Nafta i naftni derivati fcco benzinska pumpa - 2794/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Nafta i naftni derivati fcco skladište - 2794/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 628/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 1534,36 Diamedic doo,Sarajevo, 4200072730007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Ulja, maziva i sredstva za rashlađivanje motora - 2821/18 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.11.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo V. Izmjene i dopune PLANA NABAVKI ZA 2018. GODINU - ZAVO Plan nabavki 05.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova - 2795/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 3. Usluge vađenja krvi na brucelozu kod volova - 2795/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 2. Usluge vađenja krvi na infektivnu anemiju kopitara - 2795/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 1. Ostale veterinarske usluge sa aplikacijom veterinarskih lijekova - 2795/18 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.11.2018
JU Srednja građevinsko-geodetska škola seminar računovođa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2018 100,00 100,00 FEB dd Sarajevo ID 4200566060004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 627/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 1404,00 INEL-MED doo, Mostar 4227082520006
JU Srednja građevinsko-geodetska škola popravka kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 86,58 86,58 Racional doo Sarajevo ID 4200012750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 626/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 4357,08 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 625/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 528,61 Sarajevo-farm doo, Sarajevo, 4201103250005S
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski ugradni materijal 624/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 1585,74 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 623/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 1464,84 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Dijagnostički materijal 622/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 1408,68 Biosistemi doo, Sarajevo, 4201648160003
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE 2018/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 16,00 16,00 UR"PIZZERIJA TERRAZZA" 4302237640005 Stari Grad Sarajevo Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA KASKO OSIGURANJA MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 677,08 677,08 ADRIATIC INTERNACIONAL d.o.o 4200213140080 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKAUSLUGA ZAMJENE I BALANSIRANJA GUMA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 40,00 40,00 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2018 15,90 15,90 Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo 4200326930125 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 117,35 117,35 SAVEZ DRUŠTVA PSIHOTERAPUTA SRBIJE 100036907 Beograd Srbija
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 621/18-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 6973,20 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Demontaža starih i montaža novih zaštitnih obloga za ruke na OP lampama na Klinici za ortopediju i traumatologiju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 4507,89
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka 2 (dva) UPS-a potrebne autonomije 90 minuta pri opterećenju 1100W i 1500W Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 6025,50 ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO - 4200420360006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge rentanja opreme za ispis i kopiranje na dvije lokacije Tehnički sektor i Glavni protokol KCUS-a ( Pilot projekat) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 7020,00 LIBE d.o.o. Sarajevo - 4201857590007
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge servisiranja mobilnih i ugrađenih klima - 1178/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.05.2018 1404,00
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadogradnju softver-a za radijsko i M-bus očitanje mjerila toplotne energije i uređaja za očitanje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2018 12881,17 06.09.2018 12881,17 12881,17 VMS GROUP d.o.o. Sarajevo
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usisivač - 2830/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 991,99 991,99 KAMER COMMERCE d.o.o. Vogošća
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usisivač - 2830/18 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.10.2018 991,99
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku uljne pumpe i pumpnog agrgata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.06.2018 7605,00 24.07.2018 7605,00 7605,00 REAW d.o.o. Sarajevo
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dogrijača zraka u kotlovnici Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2018 31613,40 03.07.2018 31613,40 31613,40 4ING d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Saburina" Usluge servica Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2018 117,00
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOAGULOMETAR DVOKANALNI COATRON M2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.10.2018 1649,93
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža rolo zaštitnih vrata na svečanom ulazu Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Saraejvo Nabavka 1 PC EKG aparata sa softverom i pratećom opremom za potrebe J.U. Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 3616,41 3616,41 VANTA d.o.o. Sarajevo; ID: 4200374230003
Ukupno po stranici 56.262,49 114.065,04 65.133,15