Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 22690
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku robe - Kompjuterska oprema za osobe sa invaliditetom LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.11.2018 5900,00
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za drvoprerađivačku stručnu školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 4061,62
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.10.2018 422,85 422,85 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 25.10.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.11.2018 404,30 404,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal septembar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 08.11.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Šumarski fakultet Laboratorijski reagensi 2018 Plan nabavki konkurentski zahtjev 04.09.2018
JU Šumarski fakultet Razne zdravstvene usluge 2018 Plan nabavki direktni sporazum 04.09.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2018 367,30 367,30 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije vode za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - paušal avgust 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 07.11.2018 23,40 23,40 KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O., Stari Grad, 4200151950004
JU Šumarski fakultet Usluge popravka i održavanja vatrogasne opreme 2018 - ponovljen postupak Plan nabavki direktni sporazum 04.09.2018 25.10.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga odvoza smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - oktobar 2018 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.10.2018 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga medijskog praćenja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 2340,00 2340,00 NA PATRIA d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge projektovanja Anexa Glavnog projekta nadziđivanja objekta - preuređenje tavanskog prostora u poslovni prostor - Projekat protupožarnog-sigurnosnog stepeništa na objektu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 1350,18 1350,18 normal arhitektura d.o.o., Sarajevo Centar, 4201189030002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga obavezne dezinfekcije poslovnih prostorija Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajev - peta godišnja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 40,95 40,95 Eko-tim doo Sarajevo, Vogošća, 4201793500009
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo ugovor za ekološko zbrinjavanje otpada Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.08.2017 7948,68 08.08.2017 7948,68 7947,61 RECIKLON d.o.o. Sarajevo
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge objave oglasa i obavještenja u Službenom listu BiH za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - objava obavještenja o nabavci za usluge čišćenja poslovnih prostorija KTKS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.11.2018 98,00 98,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH, Novo Sarajevo, 4200226120002
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka sitnog inventara za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 1026,00 1026,00
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Potrošni materijal za potrebe CBRa za 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.09.2018 06.09.2018 48743,37 31.10.2018 48743,39 48743,39 Nedax d.o.o. Sarajevo za Lot 1 i Derby Trade d.o.o. za Lot 4
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o nabavci zadaćnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 468,01 R&S doo
KJP ZOI 84 Nabavka polovnog kamiona za čišćenje snijega Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2018
KJP ZOI 84 Nabavka radne odjeće i obuće za uposlenike KJP ZOI’84 OCS d.o.o. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 3 nabavka brava i kedera za rashladnu komoru LTH Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 2 Nabavka akumulatora i pametnog punjača baterija za popravak lift kolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka rashladnih ormara i dodatne opreme za proširenje kapaciteta Prosekture - Lot 1-Rashladni ormari za smještaj patološkog otpada Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.10.2018 10062,00
Fond KS za izgradnju stanova Popravka opreme za evidenciju radnog vremena 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, 4200054160007
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme za potrebe organa KS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.11.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada projekta javne rasvjete na područiju Općine Novi Grad Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
Fond KS za izgradnju stanova Razni ručni alat 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2018 406,30 406,30 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005
Fond KS za izgradnju stanova Građevinski materijal I 2018 Fond Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2018 98,15 98,15 Adazal d.o.o. Sarajevo, 4200379970005
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA RUKSAKA ZA PRVAČIĆE IZ GRANTA OPĆINE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2018 3372,80 3372,80 AVDIĆ 3A
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Grijalice i električni konvektori za grijanje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 6119,10
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Usluge prevoza novca oklopnim vozilom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.02.2018 06.11.2018 21762,00
JU Ekonomski fakultet Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda radnika Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 03.09.2018
JU Djeca Sarajeva Nabavka dječijih bicakala i kaciga - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 6615,92 12.06.2018 6615,92 6615,92 Penny Plus d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka klime sa ugradnjom - 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.05.2018 6840,00 28.05.2018 6840,00 6840,00 Sarajklima d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Povezivanje telefonskih centrala na zti lokacije preko IP telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 06.11.2018 8143,20
JU Djeca Sarajeva Nabavka stroja za čišćenje odvoda - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 3004,38 29.05.2018 3004,38 3004,38 Vokel d.o.o.
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.02.2018 07.11.2018 171990,00
JU Djeca Sarajeva Usluge odvoza kabastog otpada - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 1132,56 24.05.2018 1132,56 1132,56 KJKP Rad
JU Djeca Sarajeva Usluge DSL pristupa internetu - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 7013,90 28.05.2018 7013,90 7013,90 BH Telecom d.d.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja opreme za gašenje požara - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 3316,60 01.06.2018 3316,60 3316,60 Vatrosistemi d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge popravke i održavanja sistema za gašenje požara - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 3320,46 01.06.2018 3320,46 3320,46 Vatrosistemi d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Izrada predmjera za sanaciju dvorišta vrtića Labudovi - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 2047,50 24.05.2018 2047,50 2047,50 idea d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge održavanja video-nadzornog sistema - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 2059,20 31.07.2018 2059,20 2059,20 Gama AA
JU Djeca Sarajeva Nabavka audio vizuelne opreme - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 6971,72 28.05.2018 6971,72 6971,72 Domod d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka kompjuterske opreme - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 6031,98 23.05.2018 6031,98 6031,98 Imtec d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Nabavka i isporuka ljetnih uniformi za uposlenike - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 6990,75 15.05.2018 6990,75 6990,75 Uslužnost d.o.o.
JU Djeca Sarajeva Usluge izrade glavnog projekta za sanaciju krovne konstrukcije vrtića Višnjik - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 1989,00 11.05.2018 1989,00 1989,00 Ipsa institut
JU Djeca Sarajeva Usluge košenja dvorišta vrtića - 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 7018,60 20.04.2018 7018,60 7018,60 KJKP Park
Ukupno po stranici 349.082,54 132.040,86 131.571,78