Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 26583
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju postupka nabavke laptopa i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 4398,03 IMTEC DOO
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-86/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 1051,25 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke laptopa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 4398,03
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o prihvatanju postupka nabavke instalacije internet mreže za školu i ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 6084,00 IMTEC DOO
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke instalacije internet mreže za školu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.12.2018 6084,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 85/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 1790,10 OMNIA MEDIC doo, 4218443140000, Zenica
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-84/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2019 3790,80 UNIFARM doo, Lukavac, 4209481750009
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Namirnice za školsku radionicu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.11.2018 3942,20 14.01.2019 3920,20 Boulevard Trade Tours d.o.o.
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pretplata na online službene novine Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.11.2018 240,00 14.01.2019 240,00 240,00 JP NIO Službeni list BiH
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Pretplata na online stručnu literaturu Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 20.11.2018 280,00 14.01.2019 280,00 REC d.o.o.
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 83/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 2632,50 ALFA MED doo, Tomislavgrad, 4281056490004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 82/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 1205,10 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-81/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 6591,78 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo Plan nabavki 2019. Plan nabavki 15.11.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-80/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 6548,13 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 24/79-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 1427,40 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-78/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 1744,47 FARMAVITA d.o.o., Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 77/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 926,64 FARMA doo, Sarajevo, 4200801670001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-76/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 1456,65 FARMAVITA d.o.o., Vogošća, 4200075750009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-75/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 1481,22 PHOENIX PHARMA doo, 4400375940003, Bijeljina
JU Prva bošnjačka gimnazija Usluge monitoringa i protivprovalne zaštite - nadzora objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 1800,00 UniLab d.o.o.
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški i šivaći materijal -LOT 1 - Okvirni sporazum na 2 godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.01.2019 44394,98 "PROMA" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hirurški i šivaći materijal -LOT 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 44394,98
JU Prva bošnjačka gimnazija Mjerenje emisije zagađujućih materija u zraku za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2019 468,00
KJP ZOI 84 Nabavka skijaških pancerica za potrebe KJP ZOI'84 OCS d.o.o. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 2106,00 2106,00 BRACOM d.o.o.
KJP ZOI 84 Mjesečno održavanje liftova za potrebe KJP ZOI84 OCS d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 6903,00 6903,00 DVG ALM COMPANY d.o.o.Sarajevo
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim pregovaračem UP Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 11.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji ulice Vogošćanskih odreda u dužini L=672,343 m, II faza Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.02.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i zaštite puta R906 Babin Do-Šabići Sinanovići, dionica: Bijele vode-Šabići, od profila P18 do profila P55 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.02.2019
Ministarstvo saobraćaja RADOVI NA SANACIJI MOSTA PREKO RIJEKE MILJACKE KOD PLINARE U NASELJU HALILOVIĆI Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tabelarni pregled osnovnih elemenata ugovora zaključno sa 31.01.2019.g. MUP Ugovaranje i realizacija 04.02.2019
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LCD LED televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 3534,57 3534,57 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1a, ID: 4202459050007
JU Šumarski fakultet usluge organizacije seminara 2018 Plan nabavki direktni sporazum 04.09.2018 05.09.2018 4115,00 10.09.2018 4115,96 royal residence 4200458920064
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" TEKUĆE ODRŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 4223,70 4223,70 BRAČA METOVIĆ
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O SPROVOĐENJU POSTUPKA -TEKUĆE ODRŽAVANJE Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 4224,00
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR KOMPIJUTERSKI MATERIJAL Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.12.2018 1872,00 1872,00 AVDIĆ 3A
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI -KOMPIJUTERSKI MATERIJAL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.12.2018 1872,00
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-74/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 456,10 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska opremaLOT 13- 5 torbi za zbrinjavanje traumatiziranog pacijenta Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 877,50 Inel-BH d.o.o ID:4218528560008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska opremaLOT 13- 5 torbi za zbrinjavanje traumatiziranog pacijenta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018 877,50
JU OŠ "Porodice ef. Ramić" Izdaci za ostali administrativni materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 57,92 57,92 "Svjetlost-sars" d.d. Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-73/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 4201,47 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinska oprema LOT-12 8 Udlaga za imobilizaciju Ugovor Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 1216,80 Inel-BH d.o.o ID:4218528560008
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 72/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 3645,72 MEDI-FREY doo, Sarajevo, 4200022710005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-69/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2019 940,68 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo LOT 12- 8 udlaga za imobilizaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.02.2019 1123,20
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-68/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2019 6849,98 PHARMA MAAC doo, Sarajevo, 4200371130008
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" UGOVOR KANCELARIJSKI MATERIJAL 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 2925,00 2925,00 AVDIĆ 3 A
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi -DS-67/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2019 6945,12 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA KANCELARIJSKI MATERIJAL Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.12.2018 2925,00
Ukupno po stranici 74.943,91 142.634,77 21.862,19