Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 25570
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Lijekovi 25/19 DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 6865,00 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 24/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 546,98 RAUCHE MEDICAL doo, Mostar, 4227654340004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 23/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 3159,00 Tuzla-Farm doo, 4209034730009, Tuzla
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Medicinski potrošni materijal 22/19-DS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 910,26 MEDIMPEX doo, SARAJEVO, 4200175540001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka drvenih presa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2300,00 2300,00 Hestens d.o.o. Sarajevo ID 4201290420008
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Unutrasnja i vanjska dorada bolesnickog prostora za pet vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.09.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Elektronski prenos (file transport) Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 01.02.2018 13078,26 12465,18 JP BIH POŠTA d.o.o., 4200682210021, Sarajevo
JU OŠ "Hašim Spahić" Nabavka motorne kosačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 765,82 765,82 "Agromarket" d.o.o. Bijeljina - DC Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge ogašavanja u Sl.listu BiH Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 15.01.2018 8463,78 6479,66 JP NIO Službeni list BiH, 4200226120002, Sarajevo
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Dodjela radova putem direktnog sporazuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 4674,68 5469,38
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novogodišnje galanterije IZ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1404,00 1404,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka printera za potrebe SSZP KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 911,43 911,43
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke mobilnog aparata za potrebe KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 150,00
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka galanterije za potrebe Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 789,75
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke motornog vozila - Suzuki Vitara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 302,85
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke motornog vozila SSangYongMusso Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2018 941,48 941,27
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka službene odjeće za potrebe Stručne službe za zajedničke poslove KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 6313,32
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka službene odjeće za potrebe SSZP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 620,10 620,10 Prevent CEE d.o.o. Sarajevo
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o nastavku postupka javne nabavke identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge preuzimanja elektronskog racuna, stampanje, kovertiranje prijenos Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.01.2018 468000,00 468000,00 JP BH Pošta d.o.o., 4200682210005, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS-ova 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.02.2018 673012,10 672222,33 Unis Fagas d.o.o., 4200580560001, Sarajevo
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2018 673012,10
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki - 2019 Plan nabavki 08.01.2019
JU OŠ "Peta osnovna škola" Đačke ekskurzije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 1241,00 1241,00 GRAND TOURS d.o.o. 4218843080006
JU OŠ "Peta osnovna škola" Nabavka i ugradnja materijala za popravku plinskog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 1470,00 1470,00 OD Supervod 4303110780009
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručna liter i strucno obrazovanje REC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 3510,00 5627,00 REC d.o.o., 4200545220001, Sarajevo
JU OŠ "Peta osnovna škola" Sistematski pregled uposlenika< Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2907,00 2907,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Namještaj za kabinet informatike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 3001,05 3001,05 TOP SPORT d.o.o. 4402708410000
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Sistematski pregled zaposlenika< Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 1859,00 1859,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka svjetlosnih mikroskopa za potrebe OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.12.2018 136427,69
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja,. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.12.2018 7960,89 7960,89 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja, Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.12.2018 7960,89
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 136/18 - Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.01.2019 130000,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 49800,00 49800,00 GRAND AUTOMOTIVE d.o.o. 4202184950002
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2018 49800,00
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.12.2018 37791,00 37791,00 AB NERETVA d.o.o. 4227088300008
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.11.2018 37791,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laptopa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 5412,06 5412,06 At Store d.o.o. Sarajevo, ID 4201813620006
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB8 - Izvorište Bačevo; bunar SKB3 - Izvorište Sokolovići; bunar SKB4 - Izvorište Sokolovići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka terenskih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 129960,00
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Biomikroskopa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cateringa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1200,00 1200,00 Arka Sarajevo, ID 4201680560005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB12 - Izvorište Bačevo; bunar SKB5 - Izvorište Sokolovići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka valjaka za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 2160,00 2160,00 Facta d.o.o. Sarajevo, ID 4200962170009
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka kolor doppler ultrazvučni aparat sa kardiološkom sondom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka oftalmološkog Autokeratorefraktometra Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja/. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2018 16011,45 16011,45 HIFA PETROL d.o.o. 4200999090005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar AB - Izvorište Bačevo; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Skenderija; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Lukavac Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka Indukcionog aparata za ljevanje metala Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018
Ukupno po stranici 1.171.971,84 1.328.326,75 1.300.204,97