Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 28973
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - održavanje Siemens parkomata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Izvođenje radova na rehabilitaciji lokalne ceste u naselju Kobilja Glava, L=260m Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.04.2019
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina broj 10, Općina Centar Sarajevo Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 5364,01 5364,01 IKD UNIVERSITY PRESS d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige – 27 naslova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 5364,01
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 6995,73 6995,73 ECOTIME d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitni inventar za potrebe radnica na održavanju higijene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 6995,73
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontejneri za skladištenje i transport medicinskog otpada: patološki, hemijski, farmaceutski i komunalni – 90 komada - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 4106,70 4106,70 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontejneri za skladištenje i transport medicinskog otpada: patološki, hemijski, farmaceutski i komunalni – 90 komada Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2019 4106,70
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanjee vatrogasne opreme - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 4644,90 4644,90 VATROTEH INŽINJERING d.o.o. Sarajevo
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Kotizacija za seminar za dvije osobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 360,00 360,00 "MXM"doo, Sarajevo, 4202181690000
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanjee vatrogasne opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 4644,90
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge zračnog prevoza na relaciji Sarajevo-Istanbul-Sarajevo 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 963,00 963,00 "Babić -Bisstours" doo, Zenica , 4218090550209
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 1462,50 1462,50 ENERGOINVEST-SUE d.d Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka UPS uređaja snage 1500 VA za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.03.2019 1462,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje i čišćenje klima uređaja (split sistema) u bolnici – 41 komad - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 3075,00 3075,00 AS-GAS O.D. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Servisiranje i čišćenje klima uređaja (split sistema) u bolnici – 41 komad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.03.2019 3075,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ležećih kolica za prevoz pacijenata – 2 komada za potrebe Odjeljnja za urgentnu medicinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2749,50 2749,50 BIOMEDIA d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka ležećih kolica za prevoz pacijenata – 2 komada za potrebe Odjeljnja za urgentnu medicinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2019 2749,50
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka multifunkcionalnih ventila za Hasonov troakar – 7 komada za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 2661,75 2661,75 "SONO MEDICAL" d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i isporuka multifunkcionalnih ventila za Hasonov troakar – 7 komada za potrebe Odsjeka za operacione zahvate i sterilizaciju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2019 2661,75
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga printanja i kopiranja knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 339,30 339,30 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo UGOVOR .PENY 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.04.2019 7020,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 420,00 420,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Objava Javnog poziva u "Oslobođenju" na dan 16.11.2018. godine na 1/4 uspravne stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 356,85 356,85 "Oslobođenje servisi" doo, Sarajevo, 4202263820009
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Dodjela ugovora -PENY Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.04.2019 7020,00
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -mater.za održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za ptrebe SERDA Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge zračnog prevoza na relaciji Sarajevo - Isparta-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2019 859,00 859,00 "Kosmopolit travel agency" doo, Zenica, 4218974850001
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:održavanje informatičke opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 1300,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: usluge servisa kotlovnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluga održavanja PP aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 772,20
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:usluge dezinfekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:materijal za tekuće održavanje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 2000,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke:kompjuterski materijal i toneri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 1400,00
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Oduka o pokretanju postupka javne nabavke: kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 1200,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme – tlakomjeri za 2019. godinu - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1970,00 1970,00 O.D. MEDITLAK Sarajevo
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne anbavke: sredstva za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2019 3000,00
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme – tlakomjeri za 2019. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.01.2019 1970,00
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za likovnu koloniju 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 186,98 186,98 "Amko komerc" doo, Sarajevo, 4200203180415
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo od 2 litra koje sadrži suspenziju Barij sulfata 1 g/ml, u količini od 16 komada za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku - Ugovor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1669,82 1669,82 MEDICAL INTERTRADE d.o.o. Sarajevo
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo od 2 litra koje sadrži suspenziju Barij sulfata 1 g/ml, u količini od 16 komada za potrebe Odjeljenja za radiološku dijagnostiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.03.2019 1669,82
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI USLUGA, ROBA I RADOVA ZA 2019. GODINU Plan nabavki 15.01.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za Likovnu koloniju 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 812,83 812,83 "Amko komerc" doo, Sarajevo, 4200203180415
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Plan javnih nabavki JU OŠ "POdlugovi" Plan nabavki 29.03.2019
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara -8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2018 33,00 33,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za likovnu koloniju 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 1498,77 1498,77 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2018 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka cvijetnih aranžmana za Akademiju povodom 15. godišnjice smrti Alije Izetbegovića u Narodnom pozorištu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 992,00 992,00 KJKP "Park" doo, Sarajevo, 4200258320160
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga vizuelnog identiteta- grafička priprema (baneri, vizuali, koloring fotografija) za manifestaciju promocije "Edicija Bošnjaci". Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2018 900,00 900,00 "AGENCIJA BRAVO" Sarajevo, 4302817560009
Ukupno po stranici 58.412,11 42.549,64 42.549,64