Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 45545
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKAREDSTAVA ZA DEZINF. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 104,00 104,00 APOTEKA AL HANA
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRETPLATA NA ČASOPIS NAŠA ŠKOLA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 60,00 60,00 UDRUŽENJE NASTAVNIKA FBIH
JU OŠ "Treća osnovna škola" PRETPLATA NA PORESKI SAVJETNIK Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 200,00 200,00 REVICON DOO
JU OŠ "Treća osnovna škola" POŠTARINA 03/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 3,10 3,10
JU OŠ "Treća osnovna škola" ULTRA KARTICE 03/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 60,00 60,00 AVDIĆ 3 A d.o.o.
KJU Odgojni centar Kantona Sarajevo Javna nabavka roba - materijal potreban za popravku vrata veseraja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 31,40 31,40 31,40 Penny Plus d.o.o.
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluga održavanja video nadzora Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 292,50 292,50 UNILAB D.O.O. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, 4200054160007
JU Mašinski fakultet UNSA CIp za knjige MT, SM, EK, MT, VH. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 16.06.2020 160,00 30.06.2020 160,00 160,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 4200260490005
JU OŠ "Treća osnovna škola" UTROŠAK VODE DO 16 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 621,55 621,55
JU OŠ "Treća osnovna škola" ODVOZ SMEĆA 03/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 356,14 356,14 KJKP RAD
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA GASA 03/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 2352,39 2352,39 KJKP SARAJEVOGAS
JU OŠ "Treća osnovna škola" NABAVKA EL ENERGIJE 03/20 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.03.2020 911,08 911,08
JU OŠ "Treća osnovna škola" INTERNET 03/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 59,90 59,90 BH TELEKOM
JU OŠ "Treća osnovna škola" FIKSNA TEL 03/20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 96,15 96,15 BH TELEKOM
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - antivirus za jukcsr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2020 5756,00 5756,00 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci usluge - Unaprijeđenje modula online upisa informacionog sistema eUNSA za upis na drugi ciklus studija Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 69030,00 69030,00 ORBICODE d.o.o. ulica Emerika Bluma 15, 71000 Sarajevo; ID: 4201929920007
JU Mašinski fakultet UNSA Razna kancelarijska oprema i potrepštine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2020 12.05.2020 14157,00 26.06.2020 14157,00 14157,00 AERO-EXCLUSIVE d.o.o. Sarajevo 4200061610000
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka roba-razni lijekovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 1755,00 1755,00 MGM APOTEKE Kakanj-Ogranak Apoteke 2 Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluge-održavanje protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.09.2020 1675,44 1675,44 Vatrosistemi doo Sarajevo
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka napitaka, kafe, čaja-reprezentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2020 1170,00 1170,00 Penny Plus doo Sarajevo
JU Mašinski fakultet UNSA Matična knjiga, knjiga izdatih diploma, upisna knjiga, dosije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2020 24.06.2020 637,65 15.07.2020 637,65 637,65 KEMIGRAFIKA TRADE d.o.o. Sarajevo 4200107460008
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje higijene* Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.05.2020 8087,62
Općinski sud u Sarajevu Nabava licenci za Microsftov softver Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.05.2020
JU MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS Javna nabavka usluga putem direktnog sporazuma- online prodaja karata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.09.2020 3000,00 EP2 Media d.o.o., Olovska 15, Sarajevo, ID broj: 4201808890003,
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad izradom temelja i izradom i postavljanjem nišana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 26.08.2020 5519,78 08.09.2020 5519,78 Arting BH d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru ponuđača i dodjeli ugovora - Radovi popravke i bojenja ograde u Kampusu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.09.2020 29963,77
JU Ekonomski fakultet Studentske, nastavne i nenastavne i nenastavne elektronske kartice, repromaterijal za štampanje i hologramske naljepnice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.09.2020 21660,80 "REBUS" d.o.o., ul. Derviša Numića br. 1a, 71000 Sarajevo, IDB: 4202067210006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za dezinfekciju (100,00 litara) -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 1400,49 16.07.2020 1400,49 1400,49 SQ d.o.o. Sarajevo, 4236375290004
JU Ekonomski fakultet Nabavka studentskih, nastavnih i nenastavnih elektronskih kartica, repromaterijal za štampanje i hologramske naljepnice za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.08.2020 21660,80
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade, ovjere i predaje polugodišnjeg finansijskog izvještaja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2020 2925,00 21.07.2020 2925,00 2925,00 RECONS d.o.o. Sarajevo, 4201913250001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka zaštitnih pamučnih maski (2.000,00 kom) -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2020 2211,30 16.07.2020 2211,30 2211,30 AROX PROIZVODNJA d.o.o. Ljubuški, 4236375290004
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge održavanja i servisiranja klima uređaja u prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.09.2020
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Usluge osiguranja imovine Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.09.2020 1600,00
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo (e-aukcija) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.09.2020
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Nabavka motornog goriva za službena vozila Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.09.2020
JU Srednja građevinsko-geodetska škola obavezan sistematski pregled za 2020/2021 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 2087,00 2087,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Sarajevo 4200174570004
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka sukcesivne nabavke auto guma_UP Pokretanje i tok postupka 07.09.2020
Fond Memorijala Usluge najma reportažnog vozila sa četiri kamere i četiri kamermana u trajanju do 100 minuta, uključujući online streaming i snimanje dronom za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 29.07.2020 1895,40 31.08.2020 1895,40
Ministarstvo unutrašnjih poslova Ugovor_nabavka jednokratnih troslojnih zaštitnih maski_UP Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 3. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA 03. 09. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.09.2020 1931,81 1931,81 Adriatic osiguranje d.d. Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva 20, Sarajevo ID: 4200213140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kučište termostata, sajle birača brzina, crijevo, mehaničarski rad i reparacija anlasera -20 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.01.2020 1217,02 19.02.2020 1217,02 1217,02 Grand automotive d.o.o. Sarajevo, 4202184950002
Ministarstvo unutrašnjih poslova Okvirni sporazum_sukcesivna nabavka jednokratnih troslojnih zaštitnih maski_UP Ugovaranje i realizacija 03.09.2020 SANAM STYRKA d.o.o. Sarajevo
JU Univerzitet u Sarajevu LOT 2. Ugovor o javnoj nabavci usluge - OSIGURANJE IMOVINE - 07. 09. 2020. godine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.09.2020 2806,70 2806,70 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Maršala Tita 29, Sarajevo ID: 4200326930001
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju nabavke Hemikalije 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.09.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja seta kvačila/zamajca, pojačivača kvačila i osigurača -20 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 2260,08 08.11.2019 2260,08 2260,08 Grand automotive d.o.o. Sarajevo, 4202184950002
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20* Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.07.2020 234,00 234,00
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 51/20 Izvođenje elektro instalacija na Uroševom Vrelu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 08.09.2020 4551,30 Elektrika S d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20_ Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.07.2020 585,00 585,00
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije 7/20 Ugovaranje i realizacija 29.07.2020 234,00 234,00 Eko tim d.o.o. Sarajevo
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga vanredne dezinfekcije Suda 6/20 - Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 29.07.2020 585,00 585,00
Ukupno po stranici 93.727,31 154.593,98 117.966,70