Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 33032
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Željeznički školski centar Sarajevo kanacelarijsle potrepštine 19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2019 6534,96 6534,96 R&S Vogošća
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Nabavka laboratorijskog pribora Projekat PAM-Atomac Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.07.2019 1055,34 1055,34 Sineks laboratorija d.o.o Banja Luka 4400833670002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor - Nabavka hemikalija 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.07.2019 12621,96 12621,96 Sineks laboratorija d.o.o Banja Luka 4400833670002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Građeninski materijal 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2019 160,04 21.08.2019 160,40 160,40 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID:4200162210002
JU Univerzitet u Sarajevu IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVKI UNIVERZITETA U SARAJEVU (REKTORAT I CENTRI) ZA 2019. GODINU-18. 07. 2019. GODINE Plan nabavki 18.07.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Administrativni materijal. Ugovaranje i realizacija 15.08.2019 759,03 21.08.2019 759,03 759,03 MEGA TECHNO TD Sarajevo ID:4302313250009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 4-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2019 130,10 21.08.2019 130,10 130,10 BAU&GARTEN D.O.O. Sarajevo ID:4200488080001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 3-4 Ugovaranje i realizacija 18.08.2019 42,50 21.08.2019 42,50 42,50 ČIP SISTEMI DOO iz Sarajeva ID:4200104280009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 2-4 Ugovaranje i realizacija 18.08.2019 36,05 21.08.2019 36,05 36,05 Facta doo Sarajevo ID:4200962170009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sitni inventar 1-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2019 35,45 21.08.2019 35,45 35,45 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID:4200162210002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluga održavanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 35,00 19.07.2019 35,00 35,00 OMEGA D.O.O. Živinice ID:4209362230005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/8/19 lot 19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.08.2019 589,68 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/8/19 lot 9, 54, 130 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.08.2019 9488,70 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/8/19 lot 39 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2019 6754,41 KRAJINAGROUP doo, Banja Luka, 4403661990009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/8/19 lot 18, 25, 56, 58, 59, 97 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2019 24226,02 SPEKTROLAB doo, Banja Luka, 4400873110000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/8/19 lot 6, 10, 17, 28, 49, 50, 63, 66, 75, 77, 79, 89, 103, 105-107 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2019 71614,41 MIKRO+POLO doo, Sarajevo, 4201572320006
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka mat. za održavanje opreme, Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.07.2019 51,48 19.07.2019 51,48 51,48 OMEGA D.O.O. Živinice ID:4209362230005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms III/8/19 lot 11-13,16,20-24,26,27,29,30,33,34,36,37,41-44,47,48,52,53,57,60-62,64,65,67,68,70,71,74,76,78,80-88,93,95,96,99,100,102,111,119,121,122,128 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.08.2019 100439,82 SEMIKEM doo, Sarajevo 4200003250001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala.2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2019 1039,66 21.08.2019 1039,66 1039,66 MEGA TECHNO TD Sarajevo ID:4302313250009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga avio prevoza/obezbjeđivanja avionskih karata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka školskih ruksaka sa priborom ka poklon djeci povratnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2019 1000,00 1000,00 T.R. Knjižara Svjetlos San Sarajevo
Ministarstvo finansija Hotelske i ugostiteljske usluge-usluge posluživanja u restoranima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2019 318,50 318,50 KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo 4200347000004
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga tehničke podrške - godišnjica 1. Korpusa Armije RBiH Pokretanje i tok postupka 04.09.2019 6000,00
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma Pokretanje i tok postupka 03.09.2019
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza Sarajevo Marseille Sarajevo za članove projektnog tima CHEBEC Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.08.2019 2582,00 BH PASSPORT 4201423590009
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga avio prevoza i smještaja Sarajevo Marseille Sarajevo za predstavnike korisnika projekta CHEBEC Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 19.08.2019 2492,00 BH PASSPORT 4201423590009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ms I/24/19 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.08.2019 311606,10 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge distribucije toplotne energije - gradskog grijanja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2019 1699,90 1699,90 KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" D.O.O., Sarajevo Novi Grad, 4200353740001
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka komunalnih usluga – odvoz smeća za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - avgust 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2019 414,18 414,18 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "RAD"DOO SARAJEVO, Novo Sarajevo, 4200316890001
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Sredstva za čišćenje i higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2019 2499,71 21.08.2019 2499,71 2499,71 MEGA TECHNO TD Sarajevo ID:4302313250009
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat za održavanje zgrade 3-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2019 78,00 16.08.2019 78,00 78,00 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID:4200162210002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat za održavanje zgrade 2-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2019 58,40 16.08.2019 58,40 58,40 PENNY PLUS DOO SARAJEVO ID:4200162210002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat. za održavanje zgrade 1-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2019 39,75 16.08.2019 39,75 39,75 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID: 4200162210088
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Ilidža 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2019 02.09.2019 183690,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka plina u boci 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2019 240,00 13.08.2019 240,00 240,00 T.R. "Plinar" Sarajevo ID:4302660560000
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat. za odežavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.08.2019 123,20 13.08.2019 123,20 123,20 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID: 4200162210088
JU Akademija likovnih umjetnosti Izmjena/dopuna plana javnih nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 18.07.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje Općina Novi Grad 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 02.09.2019 376740,00
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat. za održavanje zgrade 2-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2019 160,00 09.08.2019 160,00 160,00 AT KERAMETAL D.O.O Sarajevo ID:4272017500001
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Ugovaranje - Usluge servisiranja Mercedes kombibusa - 309/19 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 23.08.2019 5440,58 STARLINE d.o.o. Sarajevo
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Mat. za održavanje zgrade 1-2 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.08.2019 739,60 09.08.2019 739,60 739,60 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo ID: 4200162210088
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dovođenje saobraćajnica u prvobitno stanje za Općinu Novo Sarajevo 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 02.09.2019 268749,00
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge gradskog tramvajskog prijevoza za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo - septembar 2019 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 02.09.2019 692,00 692,00 KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "GRADSKI SAOBRAĆAJ" D.O.O. SARAJEVOSarajevo Novi Grad, 4200055640002
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Šestomjesečni pregled vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.07.2019 32,67 01.08.2019 32,67 32,67 REMIS D.O.O. iz Sarajeva ID:4218273470026
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka kompleta za uzimanje uzoraka krvi i urina sa pratećim priborom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.09.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-17-19 – NABAVKA TERMALNOG PAPIRA ZA PRINTER ULTRAZVUKA ZA POTREBE ZAVODA Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.08.2019
JU OŠ "Malta" /Nabavka školskih klupa i stolica,. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2193,98 2193,98 R&S 4200056290021
JU Muzej Sarajeva NAJAMNINA DUGA ZA 1.11.2015-31.12.2016 za VILA KOSTE HERMANA- IZUZEĆE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 9058,98 9058,98 OPŠTINA STARI GRAD SARAJEVO
JU Muzej Sarajeva Ugostiteljske usluge za potrebe Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1440,00 31.12.2018 1440,00 1440,00 VIS-A-VIS doo Sarajevo, ID broj: 4201564730025
JU Muzej Sarajeva Nabavka elektronske opreme-računari Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1976,57 28.12.2018 1976,57 1976,57 IMTEC d.o.o ID broj: 4200918780002
Ukupno po stranici 844.856,21 580.501,09 45.267,37