Pretraga po nadležnom ministarstvu

Ukupno 30576
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Pranje veša, peglanje i hemijsko čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 04.04.2018 1680,00 06.04.2018 1680,00 OD '' EMA ''
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-8311 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1150,58 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-12557 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1392,30 OMNIA MEDIC doo, Zenica, 4218443140000
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu ds-13152 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 308,88 ENA doo, Sarajevo, 4200037070002
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga analize-pesticidi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.04.2019 37299,16
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila VW Up 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 29.03.2018 7020,00 04.04.2018 7020,00 1519,08 AC Quatro d.o.o
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga objave oglasa i obavještenja u dnevnim novinama Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2019 12870,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistemske dezinfekcije grobalja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kanalizacione daktilne cijevi i fazonski komadi sa spojnim i zaptivnim materijalom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.03.2019 28.05.2019 92036,88
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis vozila Dacia Dokker Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 11.06.2019 6319,26
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka vozila Dacia Dokker Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 11.06.2019 5567,38
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/27/18-lotovi 2, 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2019 109014,60 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/27/18-lotovi 1, 5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.04.2019 148449,13 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2019 67374,68 DERBY TRADE doo, Brčko, 4600044980004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Čišćenje i pregled dimovnih objekata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 30.03.2018 2457,00 04.04.2018 2457,00 2457,00 ODR '' Plamen'' Vogošća
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/27/18-lotovi 4, 7 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2019 122830,70 ITALGROUP doo, Sarajevo, 4200552600006
JU Mašinski fakultet UNSA Prevoz studenata na Mašinijadu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 21.03.2019 2515,00 29.04.2019 2515,00 2515,00 BABIĆ BISSTOURS d.o.o. Zenica 4218090550209
JU OŠ “Srednje” Ilijaš Nabavka materijala za čišćenje OŠ "Srednje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 2000,00 Elnet d.o.o Sarajevo - Srednje, Sarajevo, ID broj: 4201194200005
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/27/18-lot 9 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.03.2019 11583,00 Globex d.o.o. Zenica 4218000740004
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Opravka mjenjača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 30.03.2018 6727,50 04.04.2018 6727,50 Auto Servis '' Smailbegović'' Ilijaš
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/23/18- lotovi 1, 2, 3, 4, 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2019 237931,90 MEDICAL VISION doo, Tuzla, 4210310110000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Edukacija- stručni ispit za poslove građevinskog nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 27.03.2018 1821,00 29.03.2018 1821,00 1821,00 Federalno Ministarsvo prostronog uređenja
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge transporta i špediterske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 24.05.2019 4896,20 4896,20 "Maxšped" doo Sarajevo
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva I/24/18-lot 2, 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 278694,00 MARK MEDICAL doo, Sarajevo, 4200292770000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka ISO standarda i BAS metoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 22.03.2018 1496,00 27.03.2018 1496,00 1496,00 Institut za standarizaciju BiH
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na javnoj rasvjeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 3095,82 08.04.2019 3095,82 3095,82 STEP d.d. Sarajevo, 4200095860005
JU Mašinski fakultet UNSA Argon, tehnički plin za zavarivanje, čistoća 4.8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 16.04.2019 214,99 10.05.2019 214,99 214,99 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo 4200350720000
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Obrasci i tiskanice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 22.03.2018 4385,51 26.03.2018 4385,51 4385,51 Svjetlost BH print d.o.o Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje plinskih aparata, toplotnih stanica i kalolifera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 6943,95 17.04.2019 6943,95 6943,95 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo, 4200097130004
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu lijekovi I/3/19-lot 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 335836,80 "Tuzla-Farm" d.o.o. Tuzla 4209034730009
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu medicinska sredstva II71718-lotovi 2, 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.03.2019 515007,32 HERCEGOVINALIJEK doo, Mostar, 4227015090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jutanih vreća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 1530,00 11.04.2019 1530,00 1530,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka Sim Code za Vogele Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 4675,32 08.04.2019 4675,32 4675,32 RO-TEHNOLOGIJA d.o.o. Lukavac, 4209216440002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Toneri za nove prontere pod garancijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 22.03.2018 5729,61 22.03.2018 5729,61 5729,61 Alf om d.o.o Banja Luka
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja protivpožarnih aparata i opreme--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2019 4323,85 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo, 4201922590001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga obavljanja predrevizorskih radnji i revizije finansijskog izvještaja-19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2019 11700,00 GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka, 4403514340007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga obavljanja predrevizorskih radnji i revizije finansijskog izvještaja-19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.12.2018 11700,00
JU Mašinski fakultet UNSA Izvođenje sanacionih građevinskih i molerskofarbarskih radova u istočnoj zgeadi MF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 04.04.2019 1335,48 05.04.2019 1335,48 1335,48 INTERMING doo Sarajevo 4201112590005
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis monitoringa na objektima vodovoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 20.03.2018 2460,74 26.03.2018 2460,74 2460,74 Controlmatik BH d.o.o Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga web hostinga za porodicno.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 139,00 139,00 SD "GENESIS"vl.Prošić Irnad 4364202430003
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 3 - Analizator dimnih plinova i Analizator dimnih O2, CO,NO i SO2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 11824,49 18.04.2019 11824,49 11824,49 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis rovokopača CAt 3 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 16.03.2018 5850,00 21.03.2018 5850,00 5850,00 Teknoxgroup d.o.o
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis rovokopača JCB 5 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 12.03.2018 6376,52 26.03.2018 6376,52 6376,52 Terra BiH d.o.o
JU Mašinski fakultet UNSA LOT 2 - Kompresor,Mjerač buke, Phmetar,Indikator za praćenje vjetra s alarmima Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.02.2019 21.03.2019 13226,21 18.04.2019 13226,31 13226,21 Primotronic doo Sarajevo 4200152500002
JU Peta gimnazija USLUGE OBJAVLJIVANJA IZMENE PODATAKA U REGISTRU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 30,00 06.06.2019 30,00 30,00 JP NOVINSKO IZDAVAČKA ORGANIZACIJA SLUŽBENI LIST BIH ID BROJ:4200226120002
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis i opravka vozila VW Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2019 14.03.2018 5806,06 20.03.2018 5806,06 5806,06 AC Quatro d.o.o
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_4_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 11,00 11,00 UR ĆEVABDŽINICA "PETICA FERHATOVIĆ" 4300136380000 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_3_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 15,00 15,00 KENNA d.o.o. 4200544250004 Sarajevo Centar
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Servis viljuškara 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2017 19.02.2018 5033,27 16.03.2018 5033,27 ''Parkelj'' d.o.o
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge reprezentacije_2019_2 Ugovaranje i realizacija 29.04.2019 153,91 153,91 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
Ukupno po stranici 268.027,15 1.961.769,07 95.229,54