Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavke usluge obuka zaposlenika 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza 07.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta adaptacije opservacijske sobe 07.07.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge izrade Plana zaštie od požara 07.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i instaliranju kompjuterske i fotografske opreme 07.07.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga izrade grafičkih podloga za sve poslovne jedinice 06.07.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga revizije planova zaštite od požara, evakuacije i izrada procjene od ugroženosti od požara 06.07.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka životnih namirnica za 12 mjeseci tokom 2017. i 2018. godine 06.07.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke_Materijal za čišćenje i održavanje higijene 06.07.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke_Kancelarijski materijal i nastavni pribor 06.07.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obavezno osiguranje motornih vozila od odgovornosti za štetu trećim licima (AO), kasko osiguranje motornih vozila 06.07.2017
JU Šumarski fakultet soboslikarski radovi 06.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nabavka jednog računara i jednog štampača za potrebe SERDA, projekta IFAD Lot-3 06.07.2017
JU OŠ Isak Samokovlija Nabavka materijala za realizaciju projekta 05.07.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga štampe za potrebe JU NPS 05.07.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka usluga - štampanje obrazaca KN 10-04/17 05.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku motornih vozila za potrebe KUIP 05.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-39-3-44/17 05.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-41-3-46/17 05.07.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-40-3-45/17 05.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "PORSCHE BH" doo 05.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo 05.07.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo LOT 1 – nabavka alkoholnog pića LOT 2 – nabavka bezalkoholnog pića i napitaka - Nastavak postupka 04.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. račun za odvoz smeća mjesec juni 04.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Nadzorni organ za realizaciju projekta "Rekonstrukcija objekta Agrobiznis centra Ravno, I faza" u općini Ravno 04.07.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka izvora hladnog svjetla za aparat za bronhoskopiju FYJINON 04.07.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Sukcesivna Nabavka kancelarijskog materijala ZA 2017 04.07.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka učila i pomagala 04.07.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge pranja službenih vozila 04.07.2017
Ministarstvo privrede Obavještenje o nabavci 1044-1-2-2-3-1/17 04.07.2017
JU Institut za jezik štampanje knjige: Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku 03.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja PPZ aparata i hidrantske mreže. 03.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja službenih vozila LOT 1. 03.07.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava usluga servisiranja službenih vozila LOT 2. 03.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Odvoz otpada sa postrojenja '' 03.07.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Boje, lakovi, razrađivači, premazi i ljepila, sredstva za bojenje metala i betonskih površina '' 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge laboratorijskog ispitivanja uzoraka za potrebe KUIP za period 2017-2019. g. 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019.g. 03.07.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku traktorske četke za čišćenje cesta, pločnika i staza 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge konfiguracije za potrebe KUIP 03.07.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge konfiguracije za potrebe KUIP 03.07.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzornog organa za realizaciju mini projekta "Izgradnja mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj u općini Kladanj 30.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i produženje licenci za antivirusni softwer za naredne 3 godine 30.06.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za popravku i održavanje zgrade 30.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 2 30.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge čišćenja zajedničkih prostorija u objektu u ulici M.Tita br. 62 30.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 6 30.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 1 30.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku radne odjeće za LOT 5 30.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku posuđa sa štampom 30.06.2017