Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge -odvoza smeća za potrebe kantonalnog suda u sarajevu 11.10.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci robe-Kamera-LOT. 1. 11.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka svježeg mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 11.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka posteljnog i ostalog sitnog i ostalog sitnog inventara - LOT 3 11.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka frizerskog sitnog inventara - LOT 2 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za izradu autopresvlaka 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge servisiranja dizel električnog agregata 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupak javne nabavke za usluge servisiranja dizel električnog agregata 11.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge izrade autopresvlake 11.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije 10.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge redovnog godišnjeg pregleda i ispitivanja lifta 10.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dogradnje softvera 10.10.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA OSIGURANJA UČENIKA I ZAPOSLENIKA 10.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dvostubne dizalice 10.10.2017
JU OŠ 9. maj Pazarić DIREKTNI SPORAZUM HOŠE KOMERC 10.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VW 10.10.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila IVECO 10.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dezinfekcija, deratizacija 10.10.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Usluge iznajmljivanje audio i video opreme za realizaciju koncerata u Centru Skenderija 10.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka prečišćena voda 10.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka ugradnje stakla sa prevozom 10.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školski pribor za djecu i kancelarijski materijal 10.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga hotelskog smještaja 10.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga hotelski smještaj 10.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga ugostiteljstvo 10.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo - benzin 10.10.2017
JU Gerontološki centar Nabavka kuhinjskog sitnog inventara - LOT 1 10.10.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za održavanje zgrade 10.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge presvlačenje stolice 10.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranje lift postrojenja za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu 10.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke motornog kombi vozila - furgon 10.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji potkrovlja u PS Stari Grad Sarajevo 10.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke službenih motornih vozila 10.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka materijala za oblaganje podova i zidova 09.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge popravka klima uređaja 09.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge servis printera 09.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe ploče za pisanje 09.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga popravak kopir aparata 09.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka podnih obloga 09.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Alkohol 95 09.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka roba boja za školske ploče 09.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zastave 09.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Boje i lakovi 09.10.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Putničkog motornog vozila 09.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kisik, acetilen, helij 09.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Radiografska kontrola 09.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Atestiranje i obuka zavarivaca 09.10.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika 09.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka roba-lož ulja extra lako(LUEL) prema BASD 1002 za zagrijavanje prostorija 09.10.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge objavljivanja sjećanja na Begović Nijaza 09.10.2017