Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku ampule za alkometre Draeger 7410 D-tip i Envitec AlcoQuant 6020 S TYP 17.01.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nafte i naftnih derivata 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke grijalica i konvektora 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak dodjele ugovora za nabavku sefova i metalnog ormara 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - postupak nabavke mašina za uništavanje papira 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za popravku i servisiranje klizne kapije 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - posstupak za nabavku sitnih dijelova za računarsku opremu 17.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka policijskih znački 17.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za usluge tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel. mreže nje vozila 16.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke UsIuge ugovorenog prijevoza na relaciji Saraievo-Jajce-Sarajevo 13.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku radnih odijela 12.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za LOT 1 - isporuka nafte i naftnih destilata 12.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za servisiranje i popravku garažnih vrata 12.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku garažnih automatskih vrata 12.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 4 - tekuće održavanje vozila marke Nissan 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje vozila 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za usluge zakupa terena 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 7 - tekuće održavanje vozila marke Fiat 10.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge štampanja odobrenja za ulazak u ulice zabranjene za saobraćaj i štampanje godišnjih parking naljepnica 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke LOT 6 tekuće održavanje vozila marke Ford 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 5 - tekuće održavanje vozila marke Renault 10.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - tekuće održavanje vozila 10.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Hudiny lock - alarm za vozilo 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Lupon Ventures 06.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za zakup skladišnog prostora 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka, profiliranje i distribucija NFC mi fare IK kartica 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - Trifolix 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka i instalacija elektronskih uređaja sa softverom 06.01.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izbom najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka sefa 06.01.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci nafte i naftnih derivata 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga tekućeg održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodjelu radova tek.održavanja objekata KS - građevinsko stolarski radovi 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga pranja vozila i vulkanizerske usluge 05.01.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za ustupanje usluga ddd objekata Kantona Sarajevo u 2017. godini 04.01.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguravanja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge policijske uprave MUP-a KS 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku setova za provjeru alkohola u krvi i urinu 30.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izradu programa zaštite divljači za period od 10 godina za nelovne površine na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi otvorenog postupka nabavke pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS 30.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje podpolagačkih i molersko-farbarskih radova u službenim prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja 30.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku zimskih službenih uniformi za nadzornike i čuvare zaštićenih prirodnih područja 30.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka alarma za vozilo 29.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Pojašnjenje i izmjene tenderske dokumentacije za javnu nabavku specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Nabavka parkomata za naplatu korištenja parkinga i uređaja za kontrolu 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka sefa 29.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za nabavku rezervnih dijelova za funkcionisanje radio-veze 28.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe savjetovanja 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS 28.12.2016