Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma 12.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku sanitetskih vozila 12.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja 12.06.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja 12.06.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge oglašavanja (televizija, radio, web portali) 12.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka računarske opreme,laptopa i projektora 09.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka tonera i ketridža z potrebe Zavoda 09.06.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacije i bojenja sjeverne fasade dvorane „Mirza Delibašić“ - KJP Centar „Skenderija“ 08.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Zavoda za 2017. godinu 08.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo Nabavka čistačkog materijala 08.06.2017
JU Peta gimnazija USLUGE UNAJMLJIVANJA TERENA 08.06.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA MAT. ZA KREČENJE 08.06.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka prizvoda za čšćenje 08.06.2017
JU Gimnazija Dobrinja kancelarijske potrepštine 08.06.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge obilježavanja, realizacije programskih aktivnosti 08.06.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke: Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate 08.06.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku lož ulja extra lako prema BAS 1002 08.06.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge obilježavanja programskih aktivnosti službe 08.06.2017
JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Nabavka lož ulja za potrebe JU OŠ "Hilmi ef. Šarić" Tarčin za 2017. godinu. 07.06.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava sredstava za održavanje čistoće. 07.06.2017
JU OŠ Stari Ilijaš Odluka o poništenju JN Usluga dostavljanja hrane 07.06.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava uredskog materijala. 07.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo La.mat.hemikalije 07.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Ostali lab.materijal 07.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Lab.medicinska sredstva 07.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Lab.mat.reagensi i potrošni materijal za biohemanalizator A25 07.06.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka mjeriteljskih usluga 07.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Lab.mat.reag.za hematološki analizator CELL DYN 1800 07.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal-vacutajneri 07.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga preventivne dezinfekcije, preventivne dezinsekcije te preventivne deratizacije službenih prostorija i zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo 07.06.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna godišnja edukacija u okviru HACCP sistema 06.06.2017
JU Muzej Sarajeva Catering usluge prilikom otvaranja izložbe 06.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za servisiranje motornog vozila Suzuki Vitara 06.06.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum za javnu nabavku računara i računarske opreme 05.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kese za odlaganje infektivnog otpada i usluge održavanja opreme za sterilizaciju infektivnog otpada 05.06.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- STOLARSKI RADOVI 02.06.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA - REPREZENTACIJA (RESTORANSKE USLUGE) 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Serumi 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Cijepiva 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Hemikalije za zatvoreni sistem 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Verifikacija medicinske opreme 02.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada idejnog projekta i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 2 hladni napitci za potrebe kafe kuhinje 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Lot 1 topli napitci za potrebe kafe kuhinje 02.06.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Advokatske usluge - 02.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Odjeća i obuća za radnike Odjeljenja za tehničke poslove i investicije 02.06.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE MREŽNIH RUTERA 02.06.2017
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge u Republici Hrvatskoj: Odluka o pokretanju postupka i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 01.06.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz smeća mjesec maj 01.06.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava i materijala za čišćenje 01.06.2017