Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma 15.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka motornog vozila za potrebe Kabineta predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo 11.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja liftova i platformi u objektima MUP-a KS 11.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka kancelarijskog materjiala 11.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sluga održavanja video-nadzora raskrsnica, sistema za mjerenje brzine i kntrole poštivanja svjetlosne signalizacije i zakupa repetitorskih lokacija 11.11.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača - Privredna štampa 09.11.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije - primjene zakona o radu 09.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku motornih vozila za potrebe Ministarstva finansija Kantona Sarajevo 08.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka foto-materijala 02.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Obavještenje o nabavci motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 01.11.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postukpa dodjele ugovora za nabavku službenih motornih vozila putem međunarodnog otvorenog postupka 01.11.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Isporuka i ugradnja induktivnih petlji za tramvajski saobraćaj na lokalitetu kružnog toka Ilidža i reparacija relejnih grupa 01.11.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka odjeće za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 2 27.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku teretnog motornog vozila nosivosti do 2200 kg 27.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka odjeće za potrebe Ministarstva privrede Kantona Sarajevo 1 27.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i isporuku opreme za traženje zatrpanih osoba u ruševinama 27.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke ručnih satova za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 26.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke službenih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 25.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge zamjene stakla na šalterima 25.10.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka opreme za Sedmu OŠ 25.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku i isporuku radne uniforme za vatrogasce 25.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge opravke vozila marke Musso Sang-Jong 24.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge opravke vozila marke Musso Sang-Jong 24.10.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Izrada glavnog projekta kontrolisane naplate karata na tramvajskim stjalištima u Kantonu Sarajevo 1 21.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i instaliranje opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo 3 21.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i instaliranje opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo 2 21.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i instaliranje opreme za videonadzor u objektu Kantona Sarajevo 1 21.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka sportske opreme /trenerke/ za učesnike Kantona Sarajevo na Međunarodnom malonogometnom turniru "Alija Izetbegović" 2 21.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka sportske opreme /trenerke/ za učesnike Kantona Sarajevo na Međunarodnom malonogometnom turniru "Alija Izetbegović" 1 21.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku opreme za traženje zatrpanih osoba u ruševinama 19.10.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga edukacije državnih službenika - Revicon d.o.o. 19.10.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Održavanje putničkog planera - TISAR 19.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku centrifugalnih pumpi za crpanje vode 19.10.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanja usluga edukacije državnog službenika 19.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1 18.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka javne nabavke 18.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga cestarina za potrebe Kantona Sarajevo 18.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge iznajmljivanja poslovnih prostorija za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo 14.10.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o pokretanju direktnog sporazuma 13-14-29380 14.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača za nabavku i isporuku putničkog vozila 14.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o prihvatanju ponude 14.10.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka javne nabavke 14.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku detektorskog sistema sa četiri detektora (proporcionalna brojača) za mjerenje ukupne alfa i beta čestice niskog bekgraunda 13.10.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javnog postupka nabavke i isporuke usluge "IT nastava za najmlađe" 12.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku službenih motornih vozila 10.10.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke pružanje usluga učešća uposlenika na edukaciji 07.10.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljinijeg ponuđača - usluge stručnog osposobljavanja - SEDRA 07.10.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije svečane uniforme i dijelova uniforme za specifične geografsko-klimatske uslove 06.10.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku voza na elektro pogon 06.10.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku teretnog motornog vozila nosivosti do 2200 kg-novo vozilo 06.10.2016