Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera putem otvorenog postupka 08.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora 03.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila, vozača i putnika 03.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ispravka tenderske dokumentacije za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 02.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluga kontrole emisije štetnih gasova u atmosferu 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila i motocikla 1 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka računarske opreme 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog potrošnog materijala i mater. za biološko vještačenje u laboratorijama MUP KS 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku metalnih kasa za pečate 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i auto-kozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna isporuka klima uređaja za potrebe MUP-a KS 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje, mesa i mesnih prerađevina 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge planinarske i alpinističke obuke policijskih službenika 24.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice 1 24.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dijelova uniforme 24.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 17.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka usluga nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016 17.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH 16.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o usvajanju žalbe jednog od ponuđača i izmjene tenderske dokumentacije za nabavku i isporuku vatrogasne opreme 15.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rovokopača-utovarivača 12.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke rovokopača-utovarivača i obavještenje o poništenju postupka javne nabavke 12.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Javni poziv - edukacija državnih službenika po raznim temama 11.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga banjskog liječenje i medicinska rehabilitacija 11.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga klimatskog liječenja i rehabilitacija 11.02.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala i tonera 10.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - ski-karte 05.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku i isporuku vatrogasne opreme 1 04.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i montažu elemenata sistema video-nadzora 01.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za ugradnju instalacija sistema video-nadzora 01.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rovokopača-utovarivača 28.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku pištolja 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku fluorescentnih prsluka 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge Sukcesivne nabavke itisona 26.01.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na prikupljanju i odvođenju voda, sanacije postojećeg septika sa nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje otpadnih voda na području ZP "Bijambare" 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku taktičkih rukavica i potkapa 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usisivača i fax-aparata 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku beretki 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih čizama i kačketa 26.01.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - pružanja usluga edukacije i straučnog usavršavanja drž. službenika i Javni Poziv 25.01.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - nabavke pružanja usluga hotelskog smještaja i pružanja ugostiteljskih i Javni Poziv 25.01.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-odrzavanje ap.softwera 21.01.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci vodonepropusnih vrećica za konje u svrhu zbrinjavanja konjskog izmeta 18.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Izmjene tenderske dokumentacije za nabavku rovokopača-utovarivača od 22 decembra 2015 godine sa aneksom 12 bez rješenja 08.01.2016