Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavku usluga klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 21.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Nabavka i isporuku prehrambenih proizvoda (artikala) i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017 20.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tek.održavanja aplikacije IBM Lotus i dr. 20.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - Stolarski radovi 20.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke za LOT 1 - usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina 20.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-11-3-11/17 20.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-10-3-10/17 20.02.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga revizije privatizacije 15.02.2017
Ministarstvo finansija konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za pružanje usluga prodaje administrativnih taksenih maraka u 2017. godini u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (unutar zgrade PU Centar i unutar zgrade PU Novo Sarajevo ili u blizini istih) 13.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Hosting poslovne aplikacije za poništenje, dopune i plaćanje elektronskih kartica 13.02.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge uramljivanja 13.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka potrošnog materijala za potrebe Kantona Sarajevou 2017. godini 13.02.2017
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Advokatske usluge - Odluka o pokretanju DS i Odluka o izboru ponuđača 10.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku fotoaparata i kamere 10.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka fotoaparata i kamere za potrebe Press službe 10.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije 10.02.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka sredstava i pribora za čišćenja i održavanja higijene 10.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje el.instalaterskih radova u Ministarstvu finansija 10.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-8-3-9/17 09.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge kontrole,tekućeg održavanja i održavanja u funkciji video nadzora i sistema vatrodojave u objektima KS 09.02.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku i isporuku radnih uniformi za vatrogasce 09.02.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga banjskog lijecenja medicinske rehabilitacije 08.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 2 - Stolarski radovi 08.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 1 - Razni građevinski radovi 08.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ručnih satova 08.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku kafe 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge LOT 2 - vulkanizerske usluge 07.02.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-3-7-3-8/17 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge LOT 1 - pranje vozila 07.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - nabavka kancelarijskih stolica 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge ddd - LOT 1 /usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina/ 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kafe 07.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za izvođenje el.instalaterskih radova 07.02.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Urgentno održavanje semaforiziranih raskrsnica u Kantonu Sarajevo 03.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za kancelarijski rad 02.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku baterije za radio stanicu i uređaja za alkotestiranje 02.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za poslove saobraćaja 02.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača MUP 02.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - dijelovi i pribor fotokopirnih aparata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - tekuće održavanje mašinskih instalacija 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - osiguranje opreme 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - tekuće održavanje elektroinstalacija 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 - osiguranje objekata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje kafe aparata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje kopir aparata 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 - papirne potrepštine i ostali artikli 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za tekuće održavanje računara i računarske opreme 01.02.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 - kancelarijske potrepštine 01.02.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni člana I Odluke o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku znački 30.01.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usisivača 27.01.2017