Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo 01.04.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila 05.03.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Usluga servisiranja mjenjača i letve volana za vozila 05.03.2015
Ministarstvo zdravstva Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo 16.10.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-14/14 29.09.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA 10.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-4-13/14 09.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 294-7-1-4-12/14 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-3-4-11/14 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-9/14 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-10/14 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-8/14 25.04.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM 17.04.2014
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS 27.08.2013
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo 27.08.2013
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK 04.04.2012
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 21.11.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA 02.11.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 13.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA 13.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA 04.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA 27.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m 27.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA 23.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA - MEĐUNARODNI TENDER 15.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA 02.08.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTODIZALICE 14m 02.08.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA U TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ZA JAVNU NABAVKU BULDOŽDERA 12.07.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ISPRAVKA OBAVJESTENJA O NABAVCI BR. 1-11-9051-11 OBJAVLJENOM U SL. GL. BIH BR: 51/11 12.07.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE za javnu nabavku tri ambulantna vozila 06.07.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 05.07.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku buldožera gusjeničara 01.07.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija-nabavka i isporuka tri ambulantna (sanitetska) vozila 29.06.2011
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci (eng.) 23.05.2011
Ministarstvo saobraćaja Obavještenje o nabavci 17.05.2011
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Sarajevo Fond
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond
Fond Memorijala Izrada izvedbenog projekta Spomeničkog kompleksa Žuč
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond I 2018.
Fond KS za izgradnju stanova Bravarski radovi Fond KS za izgradnju stanova
Fond KS za izgradnju stanova Dodatni nepredviđeni radovi na objektu B1-B
Fond KS za izgradnju stanova Usluge pravne dokumentacije i ovjeravanja (Notar)-Poziv za dostavu ponude
Fond KS za izgradnju stanova Usluge osiguranja 2019. Fond
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći KS Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji
Fond KS za izgradnju stanova Nabavka službenog vozila Fond KS za izgradnju stanova
Fond KS za izgradnju stanova Usluge reklamiranja Fond II 2018