Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Tenderska dokumentacija za nabavku dva terenska motorna vozila sa otvorenim tovarnim prostorom 31.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga - emitiranje čestitke u povodu Kurban Bajrama 31.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga organizovanja izložbe 1 korpus 31.08.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javnog postupka rekonstrukcije ravnih krovova 30.08.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvršenje usluge - Nabavka usluge izrada Elaborata za smirivanje saobraćaja 29.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izmjeni člana I Odluke broj 01-259/16 - nabavka računara 25.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru ponuđača - pružanje usluga marketinga Grafiden 25.08.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka pružanje usluga marketinga 24.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci novog voza na elektro pogon, a koji uključuje jedno vučno vozilo (lokomotiva) i tri priključna vozila 24.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o poništenju postupka nabavke, isporuke i instalacije atomskog apsorpcionog spektrometra sa plamenom, grafitnom i hidridnom tehnikom 22.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku dizel goriva EURO-DSL EN 590 22.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na pomoćnom parking-prostoru na području ZP "Bijambare" 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku priključaka za komunalni traktor 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku ulaznica, karti, štampanog i ostalog promotivnog materijala 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na postavljanju drvenih elemenata na rekonstruisanom mostu na području SP "Vrelo Bosne" 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na opremanju multifunkcionalnog sportskog terena na području ZP "Bijambare" 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji mosta na području SP "Vrelo Bosne" 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, transport i ugradnju armirano-poliesterske cisterne 19.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga ispitivanja zemljišta na području SP "Vrelo Bosne" 19.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke specijalnog vozila za probijanje i čišćenje kanalizacije 18.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju rekreativnih sprava i dječijih igrališta za zaštićena prirodna područja 17.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala 17.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na prikupljanju i odvođenju voda, sanacije postojećeg septika sa nabavkom, transportom i ugradnjom uređaja za prečišćavanje voda na području ZP "Bijambare" 17.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na izgradnji turističke infrastrukture na zaštićenim prirodnim područjima 17.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku suvenira 16.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto cisterne za vodu 16.08.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga iznajmljivanja putničkog motornog vozila 16.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke auto cisterne za vodu 16.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku feromona 16.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku vrećica za konje 16.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju sportsko-rekreativnih sprava za ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku motornih trimera, motornih pila i ostale opreme 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine 15.08.2016
Ministarstvo privrede Odluka o pokretanju postupka javne nabavke organizovanja Međunarodne poslovne konferencije Kanton Sarajevo 2016 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku ljetnih uniformi i HTZ opreme 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških i fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem te kontrola rezidualnog hlora na zaštićenim prirodnim područjima 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o poništenju postupka nabavke i isporuke teretnog vozila sa produženom kabinom u svrhu upravljanja Zaštićenog pejzaža "Trebević" 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku robe - jednostrane sigurnosne ograde za početno fijakersko stajalište na Ilidži 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga kolektivnog osiguranja radnika 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga servisa turističkog voza na elektro pogon 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova uređenja prostora na užem lokalitetu vodopada Skakavac 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku u predmetu nafte i naftnih derivata 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu drvenog mobilijara u zaštićenim područjima Kantona Sarajevo 15.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke rovokopača-utovarivača za potrebe KUCZ 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za zakup parking mjesta za službeno vozilo u javnoj garaži 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na obilježavanju parking-prostora na Trebeviću 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vršenje usluga monitoringa šišmiša 15.08.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu izvođenja radova na Bijambarama 12.08.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku auto dijelova 12.08.2016