Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o poništenju LOT 1 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTOHIT" doo LOT 4 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 SOR AUTOSERVIS "DEAS" 11.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 3 "DEFTER - KOMERC" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih znački 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru SOR AUTOPRAONICA "BLIST" - LOT 2 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "UNILAB" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER - KOMERC" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku ormara 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "AUTODELTA" doo LOT 1 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SWORD SECURITY" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER - KOMERC" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za nabavku licence za antivirusni softver 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "SPRŽO COMPANY" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "GRANULO-RE" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 2 "DEFTER" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku konferencijskih stolica sa rukonaslonom i tablom za pisanje 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "SPRŽO COMPANY" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "EKODIMNJAČAR" doo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru LOT 1 "DEFTER" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za izvođenje građevinsko-zanatskih radova na opremanju bifea 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru za radove pregleda, kontrole i mjerenja ispravnosti elektro instalacija i gromobrana u objektima Kantona Sarajevo 10.03.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "TRIAB" doo 10.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja printera putem otvorenog postupka 08.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za javnu nabavku usluge obaveznog osiguranja vozila, vozača i putnika 03.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem ograničenog-međunarodnog postupka javne nabavke za proširenje stacionarnog radarskog sistema i sistema video-nadzora 03.03.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Ispravka tenderske dokumentacije za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 02.03.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - usluga kontrole emisije štetnih gasova u atmosferu 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivno pružanje usluga servisiranja motornih vozila i motocikla 1 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka računarske opreme 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka higijensko - potrošnog materijala 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna isporuka bio-hemijskog, forenzičkog potrošnog materijala i mater. za biološko vještačenje u laboratorijama MUP KS 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za nabavku usluge kolektivnog osiguranja zaposlenih 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku metalnih kasa za pečate 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka auto-guma, akumulatora, sijalica i auto-kozmetike, motornih ulja i rashladnih tečnosti 26.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna isporuka klima uređaja za potrebe MUP-a KS 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje, mesa i mesnih prerađevina 26.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za usluge planinarske i alpinističke obuke policijskih službenika 24.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice 1 24.02.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dijelova uniforme 24.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obrazac praćenja realizacije Ugovora/Okvirnog sporazuma Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 17.02.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka usluga nabavke cvijeća i cvijetnih aranžmana za 2016 17.02.2016
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH 16.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o usvajanju žalbe jednog od ponuđača i izmjene tenderske dokumentacije za nabavku i isporuku vatrogasne opreme 15.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke i isporuke rovokopača-utovarivača i obavještenje o poništenju postupka javne nabavke 12.02.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Rješenje o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku rovokopača-utovarivača 12.02.2016