Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i ugradnja rezervnih dijelova, te preventivno servisiranje 4 (četiri) RTG aparata proizvođača SHIMADZU za potrebe Klinike za radiologiju 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka nastavnih pomagala i naprave 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata za Internistički kabinet-3/6/12 kanalni EKG aparat. 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka medicinskog aparata za kabinet internističke medicine - defibrilator 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka patrona s tonerom 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge reprezentacije- usluge restorana i posluživanje hranom 17.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka novih cirkulacionih pumpi toranjskih krugova rashladne vode u Centralnom rashladnom postrojenju "Koševo" 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge popravaka i održavanja vatrogasne opreme, vatro dojave i hidrantske mreže 17.11.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge kolektivnog osiguranja radnika 17.11.2017
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka reagensa za potrebe Biohemijske laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo 17.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga uvezivanja i kopiranja 17.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge - mobilne telefonije 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovr za izvođenje radova sanacije oštećenih zelenih površina - Poništen 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja recertifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja - Poništen 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanje usluga provođenja certifikacijskog audita integrisanog sistema upravljanja - Poništen 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za Wilo pumpe - Poništen 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sistema ventilacije za laboratoriju - Poništen 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala za remont 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računar KJKP Toplane-Sarajevo-Poništen 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku zaštitne opreme 17.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku aluminijskih limova 17.11.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem direktnog sporazuma - IGT d.o.o. Sarajevo 17.11.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma-licence 17.11.2017
JU Srednja elektrotehnička škola Sistematskih ljekarskih pregleda 16.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja-zamjena opreme 16.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge prevoza učenika i profesora na relaciji Hadžići-Fojnica-Hadžići 16.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge pregleda vatrodojavnog sistema poslije popravke sistema 16.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE 15.11.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA POZORIŠTA ZA UČENIKE 15.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka, isporuka i ugradnja/zamjena pin Izvora Ge-68 za kalibraciju PET/CT aparata Discovery 600 proizvođača General Electrics 15.11.2017
JU Ekonomski fakultet Usluge jednogodišnjeg online pristupa na akademsku bazu podataka za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 15.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme 15.11.2017
KJKP "Toplane" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku računara-Poništen 15.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka ski karti za sistem SkiData. 15.11.2017
KJP ZOI 84 Nabavka ski kapija i čitača 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom oktobar Ilidža 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. račun oktobar Baščaršija 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Snabdijevanje prirodnim gasom oktobar J.Černija OH 181 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. snabdijevanje prirodnim gasom oktobar J.Černija br. 8 15.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usl 15.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ugovor o nabavci '' Nabavka jedinstvenog sigurnosnog rješenja za servere, radne stanice ( računare ) mobilne i tablet uređaje za naredne 3 godine'' 15.11.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Izmjene i dopune javnih nabavki Ministarstva za rad, socijanu politiku,raseljena lica i izbjeglice kantona sarajevo za budžetsku 2017 15.11.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine 15.11.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka procesorskih jedinica za vozila MB 14.11.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme Institut 14.11.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Osiguranje osoba od nesretnog slučaja (osiguranje osoblja i djece) 14.11.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kotla na pelet u Kući za mlade 14.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o nabavci vakcine protiv bjesnila 14.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke standardizovane policijske opreme 14.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku obavezne opreme za motorna vozila 14.11.2017