Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Peta gimnazija NABAVKA KOMPJUTERSKOG MATERIJALA I PERSONALNIH RAČUNARA 06.12.2017
JU Treća gimnazija Nastavne potrepštine 06.12.2017
JU Treća gimnazija Osiguranje od nezgode 06.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" UPS uređaj – 1 komad 06.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije u čvrstom obliku – podloge i N-acetyl-L-cistein 06.12.2017
JU Treća gimnazija Sredstva za generalno čišćenje škole 06.12.2017
JU Treća gimnazija Mehaničko čišćenje dimnjaka i kotlova 06.12.2017
JU Treća gimnazija Demontaža i ugradnja PVC prozora u kabinetu 06.12.2017
JU OŠ Behaudin Selmanović Oprema za nastavu 06.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Kancelarijski namještaj 05.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o nabavci vakcina protiv meningokoknog meningitisa 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fizičke zaštite uposlenika 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Projektna dokumentacija 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Harpuni i bolcne 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor UPS 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Olovne plombe i 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dio photoconduktor 05.12.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA OPREME ZA FOTOKOPIRANJE I ŠTAMPANJE 05.12.2017
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka opreme za vešeraj i kuhinju 05.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za ustupanje usluga čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima Kantona Sarajevo 05.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajevo za period 2018-2020. god. 05.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge LOT 1 i LOT 2 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka školskih knjiga 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge za vijenac 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge dezinfekcije škole 04.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Ugovor o nabavci okruglih posuda za autoklav 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih prehrambenih artikala 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina ketridža 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina zadaćnica i đačkih knjižica 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih proizvoda za održavanje škole 04.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih prehrambenih proizvoda 04.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku materijala, izradu i ugradnju prozorske stolarije 04.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa biodiverziteta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže kanc.namještaja 04.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervnih dijelova za automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka 03.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru ponuđača dijelova za BTEX 03.12.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet za kotao (za potrebe grijanja objekta Kuća za mlade) 01.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju nabavke robe za mikrobiološki i hemijski laboratorij 01.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju Lot 1 Serumi za brze testove 01.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala 01.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 2 01.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke videonadzora 01.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove P0kretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja uposlenika KS za period 1.1.2018. do 31.12.2010. god. 01.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podnih obloga kućica za smještaj službenih pasa, sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenja za edukaciju 01.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima KS 01.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera 01.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke računara i rač.opreme za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS 01.12.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za scenografiju (linoleum) 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluku o javnoj nabavci specifičnih stručnih usluga publikacije 30.11.2017