Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Poliesterske cijevi, spojni materijal i ogranci za priključke '' 08.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru Lot 13 - Standardi i elektrode za Ph metar i konduktometar 08.11.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ugovor sistem protu provalne zaštite 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 4 Reno 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 3 Opel 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 2 VWT4 08.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Rezervni auto dijelovi Lot 1 VWT5 08.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku trakastih i dekorativnih paravan zavjesta i karnišli 08.11.2017
Zavod za informatiku i statistiku KS Nabavka upravljivog L3 sviča za potrebe Kantona 08.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze (DMR sistem) 08.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme i potrepština 08.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju svjetlosne i zvučne signalizacije na službena motorna vozila 08.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o nabavci-KOMPJUTERSKA OPREMA 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina hrane i piča za takmičenja učenika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina hrane i pića za takmičenja učenika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja Kupovina proizvoda za čišćenje 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina razne kancelarijske opreme 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina priručnika 07.11.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina materijala za održavanje zgrade 07.11.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka JN - “ Semaforizacija raskrsnice ulica Ložionička- Paromlinska ” 07.11.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim područjima Kantona Sarajevo 07.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Usluga brze pošte 06.11.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavak materijala za praktičnu nastavu - acetilen i kisik 06.11.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za čišćenje 2017 06.11.2017
JU Peta gimnazija USLUGE POPRAVKE I ODRŽAVANJA TELEFONSKE CENTRALE 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za Lot 15 - Dezinfekciona sredstva i sredstva za pranje 06.11.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za Lot 5- Serumi za reuma testove i sifilis 06.11.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 1 06.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge uređenja izbjegličkog centra - košenje trave 06.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge uređenja izbjegličkog centra - košenje trave 06.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske 06.11.2017
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka kompjuterske opreme za potrebe JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 03.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni časopis Pravo i f 03.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići prevoz učenika i profesora radi učešća na događaju Sarajevo Unlimited 2017 03.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge popravke vozila marke Škoda Superb 03.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge popravke vozila marke Škoda Superb 03.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 2 - Renault 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 1 - Opel - poništenje 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Servisiranje vozila Lot 1 - Opel 02.11.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Ulja, maziva i tečnosti za vozila Zavoda 02.11.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Ugovor o pružanju usluge-Organiziranje događanja 02.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Konac za endoskopiju - 30 komada 02.11.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odvoz smeća oktobar 02.11.2017
KJP ZOI 84 LOT 2: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva na Zetri 02.11.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Nabavka usluga zimskog održavanja parkinga i pristupnih puteva u OJ Ski centar Bjelašnica i Igman 02.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci za nabavku mobilnih aparata 02.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke mobilnih aparata 02.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka nabavke usluga zakupa prostora u ul. Branilaca Sarajeva br. 21 (59,34 m2) 02.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka nabavke usluga zakupa prostora u ul. Branilaca Sarajeva br. 21 (3,225 m2) 02.11.2017
Ministarstvo privrede Izrada šumsko-gospodarske osnove za privatne šume na području Kantona Sarajevo 02.11.2017